Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2020   Til: 2020   Enhet: Senter for omsorgsforskning vest (HVL)   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Oversettelsesarbeide   Hovedkategori: Mediebidrag   Hovedkategori: Kunstnerisk og museal presentasjon   Hovedkategori: Kunstnerisk resultat   Hovedkategori: Produkt   Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-38 av 38

2020
1 Akman, Mehmet; Jacobsen, Frode F..
Research methods in primary care. Masterclass PRIMORE; 2020-09-28 - 2020-09-28
VID HVL Untitled
 
2 Andre, Beate; Jacobsen, Frode F..
The Art of Caring in Selected Norwegian Nursing Homes: A Qualitative Approach. International Journal of Caring Sciences 2020 ;Volum 13.(2) s. 821-827
NTNU VID HVL Untitled
 
3 Blix, Bodil Hansen; Ågotnes, Gudmund; Jacobsen, Frode F..
Et aldersvennlig samfunn - et anliggende på tvers av fag og departement. NordNorsk debatt 2020
UiT HVL Untitled
 
4 Boge, Jeanne Helene.
Konstruksjon av teori om toalettpraktikkar. Forskingsgruppeseminar; 2020-12-02 - 2020-12-02
HVL Untitled
 
5 Cappelen, Kathrine; Solstad, Liv Jorunn; Andfossen, Nina Beate; Hartviksen, Trude Anita; Devik, Siri Andreassen.
Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon. Kunnskapsnotat i arbeidet med ‘Leve hele livet’. : Omsorgsbiblioteket 2020 (ISBN 978-82-8340-102-8)
USN HVL NORD NTNU UiT Untitled
 
6 Dahl, Hellen; Ydstebø, Arnt Egil; Astrid, Håland; Bodil, B. Kristensen; Marta, Strandos; Liv, Berven; Kristin, Nordin; Øye, Christine; Mekki, Tone Elin.
Brobyggende samarbeid for utvikling og kunnskaping i sykehjem. Praksis seminar; 2020-02-19 - 2020-02-19
HVL SUS Untitled
 
7 Doupe, Malcolm; Jacobsen, Frode F..
Ending the revolving door of emergency department visits for older adults.. Scientia 2020
VID HVL Untitled
 
8 Fagertun, Anette.
Forskningstema ved Senter for Omsorgsforskning vest, HVL. ALREK offisiell åpningsfilm; 2020-10-13 - 2020-10-13
HVL Untitled
 
9 Fagertun, Anette.
Inter-disciplinary collaboration in research. EFPC webinar; 2020-02-25 - 2020-02-25
HVL Untitled
 
10 Fagertun, Anette.
ISP project work package 1 presentation. workshop; 2020-02-12 - 2020-02-14
HVL Untitled
 
11 Fagertun, Anette.
Key concepts - ISP project. workshop ISP project; 2020-02-12 - 2020-02-14
HVL Untitled
 
12 Fagertun, Anette.
Kjønnsperspektiver i forskningsprosjekt, interseksjonalitet. HVL web seminar; 2020-03-18 - 2020-03-18
HVL Untitled
 
13 Fjørtoft, Ann-Kristin; Oksholm, Trine; Delmar, Charlotte; Førland, Oddvar; Alvsvåg, Herdis.
Home‐care nurses’ distinctive work: A discourse analysis of what takes precedence in changing healthcare services. Nursing Inquiry 2020
HVL VID Untitled
 
14 Fjørtoft, Ann-Kristin; Oksholm, Trine; Førland, Oddvar; Delmar, Charlotte; Alvsvåg, Herdis.
Balancing contradictory requirements in homecare nursing: A discourse analysis. Nursing Open 2020 ;Volum 7.(4) s. 1011-1019
VID HVL Untitled
 
15 Førland, Oddvar.
Ny rapport avslører store forskjeller i tilbud til eldre. Store kommuner scorer bedre enn små.. Aftenposten [Avis] 2020-06-22
HVL NTNU Untitled
 
16 Førland, Oddvar.
Står på for Æ, Ø og Å. Magasinet Forskningsetikk [Fagblad] 2020-04-24
HVL Untitled
 
17 Førland, Oddvar; Ambugo, Eliva; Døhl, Øystein; Folkestad, Bjarte; Rostad, Hanne Marie; Sundsbø, Astrid.
Variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene. Et forskningsprosjekt som måler, kartlegger og analyserer variasjon i kvalitet i omsorgstjenester mellom kommuner og mellom offentlige og private tjenesteytere.. Bergen: Senter for omsorgsforskning 2020 (ISBN 978-82-8340-096-0) 155 s. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie(1)
HVO HVL NTNU UiO Untitled
 
18 Husebø, Bettina; Allore, Heather; Achterberg, Wilco; Angeles, Renira Corinne; Ballard, Clive; Bruvik, Frøydis Kristine; Fæø, Stein Erik; Gedde, Marie H.; Hillestad, Eirin; Jacobsen, Frode F.; Kirkevold, Øyvind; Kjerstad, Egil; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Mannseth, Janne; Naik, Mala; Nouchi, Rui; Puaschitz, Nathalie; Samdal, Rune; Tranvåg, Oscar; Tzoulis, Charalampos; Vahia, Ipsit Vihang; Vislapuu, Maarja; Berge, Line Iden.
LIVE@Home.Path--innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their caregivers: Study protocol for a mixed-method, stepped-wedge, randomized controlled trial. Trials 2020 ;Volum 21:510. s. 1-16
UiB NORCE VID HVprivate HVL SIV SI NTNU OUS HAUKELAND Untitled
 
19 Husebø, Bettina; Berge, Line Iden; Vislapuu, Maarja; Puaschitz, Nathalie; Renira Corinne, Angeles.
Access to and interest in assistive technology for home-dwelling people with dementia under COVID-19. Technology in Psychiatry Summit 2020; 2020-10-28 - 2020-10-30
HAUKELAND HVL HVprivate NORCE UiB Untitled
 
20 Jacobsen, Frode F..
Field visits and rapid ethnography: Experiences from Norway. Årlig prosjektkonferanse, York University, Toronto, arrangør; 2020-06-02 - 2020-06-04
VID HVL Untitled
 
21 Jacobsen, Frode F..
Innovation in persons. An analysis of two prominent academic narratives.. International Practice Development Journal 2020 ;Volum 10.
HVL VID Untitled
 
22 Jacobsen, Frode F..
Mixed method design. Masterclass PRIMORE; 2020-09-28 - 2020-09-28
VID HVL Untitled
 
23 Jacobsen, Frode F..
Nå ser vi hvor sårbare disse tjenestene er.. Bergensavisen 2020
VID HVL Untitled
 
24 Jacobsen, Frode F..
The Imaginaries of Home Making and Home Care in Public Policies. I: Ways of Home Making in Care for Later Life. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 978-981-15-0405-1. s. 85-108
HVL VID Untitled
 
25 Jacobsen, Frode F.; Møen, Kathy Ainul Mashrooka.
Migration and healthy ageing: Perspectives from users and service providers. Online vitenskapelig månedlig seminarserie PRIMORE; 2020-06-26 - 2020-06-26
VID FHI HVL Untitled
 
26 Jacobsen, Frode F.; Sundsbø, Astrid.
Et aldersvennlig Norge. Kunnskapsnotat i forbindelse med Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Beskrivelser av eksisterende kunnskap om reformens utfordringsområder. : Senter for omsorgsforskning, vest 2020 56 s.
HVL Untitled
 
27 McGilton, Katherine S.; Escrig-Pinol, Astrid; Gordon, Adam; Chu, Charlene H.; Zuniga, Franziska; Sanches, Montserrat; Boscart, Veronique; Meyer, Julienne; Corazzini, Kirsten N.; Jacinto, Alessandro F; Spilsbury, Karen; Backman, Annica; Scales, Kezia; Fagertun, Anette; Wu, Bei; Edvardsson, David; Lepore, Michael J.; Leung, Angela Y.M.; Siegel, Elena O.; Noguchi-Watanabe, Maiko; Wang, Jing; Bowers, Barbara.
Uncovering the Devaluation of Nursing Home Staff during COVID-19: Are we Fuelling the next Health Care crisis?. JAMDA - The journal of post-acute and long-term care medicine 2020
HVL Untitled
 
28 Sand, Anne Marit; Danielsen, Britt Viola; Førland, Oddvar; Abildsnes, Eirik; Rosland, Jan Henrik.
Forventet dødsfall i hjemmet - en kvalitativ studie om samarbeid. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 ;Volum 140.(10) s. 1-8
HVL UiB HVprivate Untitled
 
29 Skinner, Marianne Sundlisæter; Lorentzen, Håkon Wergeland; Tingvold, Laila; Sortland, Oddrunn; Andfossen, Nina Beate; Jegermalm, Magnus.
Volunteers and informal carers’ contributions and collaboration with staff in Norwegian long-term care. Journal of Aging & Social Policy 2020
HVL NTNU Untitled
 
30 Sortland, Oddrunn.
Fordeling av gaver og oppgaver. En praxeologisk studie av hjelpe- og utvekslingspraksiser mellom eldre med hjelpebehov, familien og ansatte i kommunal eldreomsorg. : Universitetet i Bergen 2020 398 s.
HVL Untitled
 
31 Stéfansdóttir, Olga A.; Munkejord, Mai Camilla; Sveinbjarnardóttir, Eydís Kr..
Maintaining or letting go of a couple´s life in light of serious illness: Perspectives of older men carer. Advances in health care sciences conference 2020; 2020-11-03 - 2020-11-04
HVL Untitled
 
32 Sudmann, Tobba Therkildsen; Solstad, Liv Jorunn; Bodin, Frode Tony.
Ingen armer, ingen kake. Klassekampen 2020
HVL Untitled
 
33 Tingvold, Laila; Fagertun, Anette.
Between privileged and oppressed? Immigrant labor trajectories in Norwegian long-term care. Sustainability 2020 ;Volum 12.(11) s. 1-17
NTNU HVL Untitled
 
34 Tollefsen, Silje; Førland, Oddvar; Deilkås, Ellen C Tveter; Baste, Valborg; Bondevik, Gunnar Tschudi.
Patient Safety Culture in Norwegian Home Health Care – a study protocol.. Tidsskrift for omsorgsforskning 2020 ;Volum 6.(2) s. 154-164
UiB VID HVL AHUS NORCE Untitled
 
35 Wilson, Val; Dewing, Jan; Cardiff, Shaun; Mekki, Tone Elin; Øye, Christine; McCance, Tanya.
A person-centred observational tool: devising the Workplace Culture Critical Analysis Tool. International Practice Development Journal 2020 ;Volum 10.(1) s. 1-15
HVL Untitled
 
36 Øye, Christine.
Betydningen av ferske nyheter på et dagsenter. Analyser fra første feltarbeid. Workshop Context-prosjektet; 2020-02-25 - 2020-02-27
HVL Untitled
 
37 Øye, Christine.
Hvordan kan tvang i omsorgstjenestene forklares og forhindres? Eksempler fra MEDCED og CONTEXT-prosjektet. Helsefonna konferanse om demens; 2020-02-13 - 2020-02-13
HVL Untitled
 
38 Øye, Christine.
Roadmap and template for workpackage 5 - The DISH project. Webinar DISH -project; 2020-06-04 - 2020-06-04
HVL Untitled