Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2020   Til: 2020   Rapporteringsår   Enhet: Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (OSLOMET)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 195 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

1 Aakernes, Nina.
Both novice and expert? How apprentices develop vocational competence in workplaces where technology is continuously changing: Examples from the Norwegian media graphics programme. Nordic Journal of Vocational Education and Training 2020 ;Volum 10.(1) s. 18-42
OSLOMET Untitled
 
2 Aartun, Iselin; Walseth, Kristin; Standal, Øyvind Førland; Kirk, David.
Pedagogies of embodiment in physical education - a literature review. Sport, Education and Society 2020
OSLOMET Untitled
 
3 Aas, Marit.
Ledercoachning och gruppecoachning som verktyg i lederes professionella utveckling. I: Perspektiv på handledning. Gleerups Utbildning AB 2020 ISBN 9789151102573. s. 143-163
OSLOMET Untitled
 
4 Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug.
How school leaders can gain role clarity and grow their leadership identity. Research in Educational Administration and Leadership 2020
OSLOMET Untitled
 
5 Ahlstrøm, Bjørn; Aas, Marit.
Leadership in low- and underperforming schools—two contrasting Scandinavian cases. International Journal of Leadership in Education 2020
OSLOMET Untitled
 
6 Alfheim, Ingvild Kristin.
Føden og døden. Om hvordan en bildebok med spisende skjeletter kan utfordre anatomisk kunnskapsformidling for barn. I: Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245032024. s. 149-172
OSLOMET Untitled
 
7 Amble, Nina.
Vår aksjonsforskning og den doble oppgaven. I: Medarbeiderdrevet innovasjon. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205531857. s. -
OSLOMET Untitled
 
8 Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Johansen, Else Marie; Rismark, Marit.
Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid. I: Medarbeiderdrevet innovasjon. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205531857. s. -
OSLOMET NTNU Untitled
 
9 Amble, Nina; Johansen, Else Marie.
Om å lære i lag – en modell for kollektiv videreutdanning. I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296.
OSLOMET Untitled
 
10 Amble, Nina; Waaler, Solveig.
Medarbeiderdrevet innovasjon, et eksempel. I: Medarbeiderdrevet innovasjon. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205531857. s. -
OSLOMET Untitled
 
11 Amundsen, Oscar; Amble, Nina; Rismark, Marit.
Innovasjon som fenomen og praksis. I: Medarbeiderdrevet innovasjon. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205531857. s. -
OSLOMET NTNU Untitled
 
12 Andersson-Bakken, Emilia; Jegstad, Kirsti Marie; Bakken, Jonas.
Textbook tasks in the Norwegian school subject natural sciences: what views of science do they mediate?. International Journal of Science Education 2020
OSLOMET UiO Untitled
 
13 Angelovska, Tanja; Krulatz, Anna; Surkalovic, Dragana.
Predicting EFL teacher candidates' preparedness to work with multilingual learners: Snapshots from three European universities.. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL 2020 ;Volum 9.(1) s. 182-208
OSLOMET NTNU Untitled
 
14 Aukland, Knut; Tandberg, Håkon Naasen.
Lærergrupper på Facebook II: RLE-lærergruppa og andre møteplasser. Prismet 2020 ;Volum 71.(1) s. 23-43
HIOF OSLOMET Untitled
 
15 Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth.
Everyday interactions between staff and children aged 1-5 in Norwegian ECEC. Early Years 2020 s. -
NORD OSLOMET Untitled
 
16 Bekkevold, Jo Inge; Hansen, Arve; Nordhaug, Kristen.
Introducing the socialist market economy. I: The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 978-981-15-6247-1.
FORSV OSLOMET UiO Untitled
 
17 Bekkevold, Jo Inge; Hansen, Arve; Nordhaug, Kristen.
Making sense of the socialist market economy. I: The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 978-981-15-6247-1.
FORSV OSLOMET UiO Untitled
 
18 Bergem, Helen.
Barns erfaringer rundt mening og sammenheng i barnehagehverdagen. En analyse av tematisk innhold i samspill mellom barn og barnehagelærer. Barn 2020 ;Volum 38.(1) s. 55-70
OSLOMET Untitled
 
19 Bergsli, Oddhild; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate.
Kvinner med innvandrerbakgrunn og deres møte med helsearbeidere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2020
OSLOMET Untitled
 
20 Bigum Sundar, Turid Kristin; Riiser, Kirsti; Småstuen, Milada Cvancarova; Opheim, Randi; Løndal, Knut; Glavin, Kari; Helseth, Sølvi.
Health-related quality of life among 13–14 year old adolescents with overweight−a mixed methods approach. Health and Quality of Life Outcomes 2020 ;Volum 18. s. 1-10
UiO OSLOMET VID Untitled
 
21 Bjørke, Lars; Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal.
‘While we may lead a horse to water we cannot make him drink’: three physical education teachers’ professional growth through and beyond a prolonged participatory action research project. Sport, Education and Society 2020
OSLOMET HINN Untitled
 
22 Bjørkvold, Tuva.
Arbeidstekster i utforskende arbeidsmetoder. Nordic Studies in Science Education 2020 ;Volum 16.(1) s. 67-83
OSLOMET Untitled
 
23 Bjørkvold, Tuva.
Lærerens rolle når elever skriver faglig. Norsk pedagogisk tidsskrift 2020 ;Volum 104.(1) s. 3-17
OSLOMET Untitled
 
24 Blixen, Tatjana Bru; Pannell, Justin.
“Teachers’ Understanding and Enactment of Critical Literacy – A Lack of Unified Teaching Method”. Cogent Education 2020 ;Volum 7.(1) s. -
OSLOMET Untitled
 
25 Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
Problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity health initiatives in schools. Sport, Education and Society 2020 ;Volum 26.(3) s. 239-252
NIH HVL OSLOMET HINN NTNU Untitled
 
26 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Lyngstad, Idar.
Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ;Volum 14.(3) s. 58-79
NORD HINN OSLOMET USN UIA Untitled
 
27 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Gjølme, Egil Galaaen.
Physical Education and Sport Studies in Norway. I: Research on Physical Education and School Sport in Europe. Meyer & Meyer Sport 2020 ISBN 978-3-8403-7539-2. s. 361-391
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
28 Botnen, Synnøve Smebye; Thoen, Ella; Eidesen, Pernille Bronken; Krabberød, Anders Kristian; Kauserud, Håvard.
Community composition of arctic root-associated fungi mirrors host plant phylogeny. FEMS Microbiology Ecology 2020 ;Volum 96.
OSLOMET UiO UNIS Untitled
 
29 Breidlid, Anders.
Beyond the Western paradigm: Indigenization of education systems, the sustainable development goals and state building in Sub-Saharan Africa. I: Indigenous Knowledges and the Sustainable Development Agenda. Routledge 2020 ISBN 9780367425968. s. 13-32
OSLOMET Untitled
 
30 Breidlid, Halldis.
Sikher. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215030111) 294 s.
OSLOMET Untitled
 
31 Brekke, Torkel.
Europas svik mot Bosnia-Hercegovina. Internasjonal Politikk 2020 ;Volum 78.(2) s. 224-232
OSLOMET Untitled
 
32 Brekke, Torkel; Larsen, Malik Christian..
Allah, Villa, Volvo: Muslim Professionals in the Nordic Countries and Their Financial Attitudes and Practices. Open Library of Humanities 2020 ;Volum 6.(2) s. 1-34
OSLOMET PRIO Untitled
 
33 Brekke, Øystein.
Critique of Religion, Critique of Reason: Criticising Religion in the Classroom. I: The Reformation of Philosophy. Mohr Siebeck 2020 ISBN 9783161592188. s. 259-269
OSLOMET Untitled
 
34 Carm, Ellen.
Promising innovations in Nepalese teacher professional development through the application of ICT and open and distance learning. I: Higher Education in Nepal, Policies and Perspectives. Routledge 2020 ISBN 9780815352532. s. 262-291
OSLOMET Untitled
 
35 Chvala, Lynell.
Teacher ideologies of English in 21st century Norway and new directions for locally tailored ELT. System (Linköping) 2020 ;Volum 94. s. -
OSLOMET Untitled
 
36 Claudi, Mads Breckan.
Eg og du. Om dialogar, smultringar og nokre dikt av Jon Fosse. I: Jon Fosse i skulen. Det Norske Samlaget 2020 ISBN 978-82-340-0118-5. s. 63-86
OSLOMET Untitled
 
37 Czyzak, Iwona; Karlsson, Eivind.
Winnie, Tigli og Basia. Apollinsk/dionysisk diskurs i tre europeiske barnebøker om svært søte ting.. I: Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245032024. s. 89-109
OSLOMET Untitled
 
38 Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine.
The Importance of Authentic Workplace-Based Assessment: A Study From VET Teacher Education. International Journal for Research in Vocational Education and Training 2020 ;Volum 7.(3) s. 302-324
OSLOMET Untitled
 
39 Dingstad, Pål E..
Munthe og maten. Maten og måltidet som arena for korrigering og moralisering i Margrethe Munthes barnelyrikk.. I: Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245032024. s. 47-65
OSLOMET Untitled
 
40 Dybvik, Hilde.
Snille jenter spiser ikke. Jenter, mat og spising i bildebøkene "Snill" og "Lille Ting spiser ABC". I: Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245032024. s. 133-148
OSLOMET Untitled
 
41 Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind.
Måltidet som kulturarena for barn og voksne. I: Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245032024. s. 7-23
OSLOMET Untitled
 
42 Eben, Bjørn; Spetalen, Halvor.
Nye læreplaner i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag - Kompetanse for fremtiden?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2020 ;Volum 5.(1) s. 71-88
OSLOMET Untitled
 
43 Eikeland, Olav.
Aksjonsforskning – ansats til en historisk systematikk. I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296. s. 191-223
OSLOMET Untitled
 
44 Eikeland, Olav.
Praxis-forskning – iboende i det 20.århundrets filosofiske og metodologiske utvikling. I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296. s. 329-360
OSLOMET Untitled
 
45 Eikeland, Olav.
Symbiotiske læringssystemer. I: Medarbeiderdrevet innovasjon. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205531857. s. 218-246
OSLOMET Untitled
 
46 Eikeland, Olav; Jensen, Julie Borup.
Kært barn har mange navne: læringsspiralens mange forklædninger i organisationsudvikling og aktionsforskning. I: Aktionsforskning i et læringsperspektiv. Hans Reitzels Forlag 2020 ISBN 978-87-412-7556-7. s. 41-74
OSLOMET Untitled
 
47 Eklund, Gunilla; Sundqvist, Christel; Lindell, Matilda; Toppinen, Heidi.
A study of Finnish primary school teachers’ experiences of their role and competences by implementing the three-tiered support. European Journal of Special Needs Education 2020
NORD OSLOMET Untitled
 
48 Engebretsen, Berit; Walseth, Kristin; Elvebakk, Lisbeth.
Jenter og kroppsøving. Hvordan kan en aktivistisk tilnærming bedre jenters erfaring med kroppsøvingsfaget?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2020 ;Volum 104.(4) s. 361-375
OSLOMET Untitled
 
49 Engen, Bård Ketil.
Innledning: Om forholdet mellom utdanning, digitalisering og sosial forandring. I: Digitalisering, kompetanse og læring. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-05-53831-3. s. -
OSLOMET Untitled
 
50 Engen, Bård Ketil.
Å dekode digitalisering Om de sosiale og kulturelle aspektene ved teknologi i utdanning. I: Digitalisering, kompetanse og læring. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-05-53831-3. s. -
OSLOMET Untitled
 
    Vis neste liste