Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for pedagogikk (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 300 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215034133)
OSLOMET USN Untitled
 
2 Bjørnsrud, Halvor Inge; Gjems, Liv.
Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215032290) 142 s.
USN Untitled
 
3 Christensen, Ingrid R.; Valen-Sendstad, Ådne.
Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 (ISBN 9788202665951) 237 s.
USN Untitled
 
4 Hognestad, Karin; Waniganayake, Manjula; Tatto, Maria Teresa; Menter, Ian; Corsaro, William A.; Jacob, W. James; Tilleczek, Kate.
Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 (ISBN 9781474209151)
USN Untitled
 
5 Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig.
Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-56952-5) 308 s.
OSLOMET USN Untitled
 
6 Pietran, Klaudia; Blaszczyk, Maja.
Klasa szkolna jako przestrzeń komunikacyjna. Przykład norweski. Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek Torun 2019 (ISBN 9788381802406) 17 s.
USN Untitled
 
7 Streitlien, Åse; Aakre, Bjørn Magne.
Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202610852) 225 s.
USN Untitled
 
8 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245025354) 381 s.
USN UiO Untitled
 
Fagbok
9 Ohrem, Sigurd; Weiss, Michael.
Myndig medborgerskap. Dialog og danning i folkehøyskolen.. Oslo: Folkehøgskoleforbundet 2019 (ISBN 9788299611251) 80 s.
USN Untitled
 
10 Aagre, Willy.
"Kunsten å formidle en suksess: om ART og dets inntog i Larviks skoler og barnehager". I Pettersvold og Østrem (red.). Problembarna: manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019
USN Untitled
 
Vitenskapelig monografi
11 Aagaard, Toril; Lund, Andreas.
Digital Agency in Higher Education. Transforming Teaching and Learning. Routledge 2019 (ISBN 978-0-367-07413-5) 124 s.
USN UiO Untitled
 
12 Helskog, Guro Hansen.
Philosophizing the Dialogos Way towards Wisdom in Education- Between Critical Thinking and Spiritual Contemplation. Routledge 2019 (ISBN 9781138490994) 272 s.
USN Untitled
 
13 Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeid for sammenheng. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2672-6) 150 s.
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig bok
14 Lie, Anne Liv Kaarstad.
Elevene bak tallene - triangulert analysearbeid: håndbok for dybdelæring i profesjonsfellesskap, Kragerø.. Drammen: USN Open Archive 2019 (ISBN 978-82-7860-365-9) 30 s.
USN Untitled
 
15 Lie, Anne Liv Kaarstad.
Mentaliserende veiledning i folkehøgskoler. En håndbok for deltagere i prosjektet: På folkehøgskole med mentor.. Drammen: USN Open Archive 2019 (ISBN 978-82-7860-367-3) 31 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
16 Hognestad, Karin; Bøe, Marit.
Shadowing as a method in leadership preparation in teaching practice in early childhood teacher education in Norway. I: Leadership in Early Education in Times of Change Research from five Continents. Verlag Barbara Budrich 2019 ISBN 9783847421993. s. 19-32
USN Untitled
 
17 Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie.
Hva slags utvikling? Elevresultater som utgangspunkt for utviklingsarbeid. I: Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03407-2. s. 53-71
HINN USN UiO Untitled
 
18 Mjøen, Tone Ragnhild.
Alternativ og supplerende kommunikasjon.. I: Mitt livs ABC. Perm 2. Aldring og helse 2019 ISBN 978-82-8061-432-2. s. 2-31
USN Untitled
 
19 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre.
Grepene.. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 54-55, 81-84, 87-89-
USN Untitled
 
Innledning
20 Bjørnsrud, Halvor Inge; Gjems, Liv.
Introduksjon. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 9-15
USN Untitled
 
21 Streitlien, Åse.
Introduksjon. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 13-26
USN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
22 Aslanian, Teresa Katherine.
Det sitter i veggene: om materialitet og indirekte omsorg i barnehagen. I: Blikk for barn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2394-7. s. 207-224
USN Untitled
 
23 Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Lek og lekende perspektiver i skolens første år. I: Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133. s. 15-26
OSLOMET USN Untitled
 
24 Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar.
Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 13-29
OSLOMET USN NIKU UIS Untitled
 
25 Bjørnsrud, Halvor Inge.
Skoleeiers ledelse av kompetanseutviklig – om handlingsrom, møter i delingskultur og praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 125-145
USN Untitled
 
26 Bunting, Mette.
Tilrettelegging for læring. Læringsstrategier- en vei til læring.. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. s. 226-245
USN Untitled
 
27 Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
Ungdommers fortellinger om valget av yrkesfaglig opplæring. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 155-173
USN Untitled
 
28 Bøe, Marit; Hognestad, Karin.
Management, Leadership, and Governance in Early Childhood Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151.
USN Untitled
 
29 Christensen, Ingrid R..
Verdig = vanlig og norsk: Nyankomne ungdommers verdighet i introduksjonsklasser. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 39-61
USN Untitled
 
30 Gjems, Liv.
Lære gjennom praksisfellesskap i barnehage, skole og profesjonell virksomhet. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 16-35
USN Untitled
 
31 Halttunen, Leena; Sims, Margaret; Waniganayake, Manjula; Hadley, Fay; Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Heikka, Johanna.
Working as early childhood centre directors and deputies- perspectives from Australia, Finland and Norway. I: Leadership in Early Education in Times of Change Research from five Continents. Verlag Barbara Budrich 2019 ISBN 9783847421993. s. 231-253
USN Untitled
 
32 Hognestad, Karin.
Access in Early Childhood Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151.
USN Untitled
 
33 Hognestad, Karin.
Overview of Early Childhood Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151.
USN Untitled
 
34 Hogsnes, Hilde Dehnæs; Storli, June Berger.
Lekens betydning i grenseland mellom barnehage, skolefritidsordning og skole. I: Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133. s. 109-125
USN Untitled
 
35 Laugerud, stein.
Skoleeiers syn på egen rolle i skolebasert kompetanseutvikling. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 111-124
USN Untitled
 
36 Løvig-Larsen, Hilde Therese; Larsen, Reidun.
Å styrke praksisfellesskap gjennom ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 75-88
USN Untitled
 
37 Mangen, Anne; Hoel, Trude; Moser, Thomas.
Technologies, affordances, children and embodied reading: a case for interdisciplinarity. I: The Routledge International Handbook of Learning with Technology in Early Childhood. Routledge 2019 ISBN 9781138308169. s. 235-247
USN UIS Untitled
 
38 Minton, Stephen James; Lile, Hadi Strømmen.
Considering a Truth Commission in Norway with Respect to the Past Forcible Assimilation of the Sámi People. I: Research and Reconciliation: Unsettling Ways of Knowing through Indigenous Relationships. Canadian Scholars' Press Inc. 2019 ISBN 9781773381152. s. 211-229
HIOF USN Untitled
 
39 Moshuus, Geir H; Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
Hvorfor er det vanskelig å komme tilbake etter frafall i videregående skole?. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 189-204
USN Untitled
 
40 Moxnes, Anna Rigmor.
Working Across/Within/Through Academic Conventions of Writing a Ph.D.: Stories About Writing a Feminist Thesis. I: Strategies for Resisting Sexism in the Academy Higher Education, Gender and Intersectionality. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-04852-5. s. 247-265
USN Untitled
 
41 Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig.
Problembarn og programinvasjon. I: Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56952-5. s. 7-36
OSLOMET USN Untitled
 
42 Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen Margrethe; Aasen, Petter.
Nasjonal styring og lokal praksis - skoleledere og lærere som endringsagenter. I: Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60554-4. s. 21-38
USN Untitled
 
43 Roås, Sissel E.; Siljan, Henriette Hogga.
Skrive- og leseopplæring i det digitale klasserommet. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 125-146
USN UiO Untitled
 
44 Stenshorne, Marit Elisabeth; Madsen, Janne.
Studentobservasjoner som grunnlag for refleksjon og læring i og mellom praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 36-52
USN Untitled
 
45 Stokke, Hilde Sofie; Bjerkholt, Eva.
Forskningssirkler som praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 89-110
USN Untitled
 
46 Streitlien, Åse.
Instruktør og læring - om lærling, relasjoner og veiledning i lærertiden. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 205-218
USN Untitled
 
47 Streitlien, Åse.
"Jeg skjønte veldig tidlig at dette var veien jeg ønsket å gå". Jenters tanker om å velge helsefagarbeiderfaget. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 174-188
USN Untitled
 
48 Tholin, Kristin Rydjord; Øhra, Mattias.
Fra savnet fellesskap til en gjensidig samarbeidskultur. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 53-74
USN Untitled
 
49 Thomas, Paul; Seehawer, Maren; Fylkesnes, Sandra.
Arenas of Empowerment? Case Study of a ‘Multicultural’ High School in Oslo, Norway. I: Youth, Place and Theories of Belonging (1st Ed.). Routledge 2019 ISBN 9781138559622. s. 134-146
OSLOMET USN Untitled
 
50 Valen-Sendstad, Ådne; Christensen, Ingrid R..
Menneskeverd - mangfoldige tilnærminger for en mangfoldig skole. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 11-38
USN Untitled
 
    Vis neste liste