Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for pedagogikk (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 196 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215034133)
NORD OSLOMET USN Untitled
 
2 Bjørnsrud, Halvor Inge; Gjems, Liv.
Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215032290) 142 s.
USN Untitled
 
3 Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig.
Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-56952-5) 308 s.
OSLOMET USN Untitled
 
4 Streitlien, Åse; Aakre, Bjørn Magne.
Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202610852) 225 s.
NORD USN Untitled
 
5 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245025354) 381 s.
USN UiO Untitled
 
Fagbok
6 Ohrem, Sigurd; Weiss, Michael.
Myndig medborgerskap. Dialog og danning i folkehøyskolen.. Oslo: Folkehøgskoleforbundet 2019 (ISBN 9788299611251) 80 s.
USN Untitled
 
7 Aagre, Willy.
"Kunsten å formidle en suksess: om ART og dets inntog i Larviks skoler og barnehager". I Pettersvold og Østrem (red.). Problembarna: manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019
USN Untitled
 
Vitenskapelig monografi
8 Helskog, Guro Hansen.
Philosophizing the Dialogos Way towards Wisdom in Education- Between Critical Thinking and Spiritual Contemplation. Routledge 2019 (ISBN 9781138490994) 272 s.
USN Untitled
 
9 Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeid for sammenheng. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2672-6) 150 s.
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig bok
10 Lie, Anne Liv Kaarstad.
Elevene bak tallene - triangulert analysearbeid: håndbok for dybdelæring i profesjonsfellesskap, Kragerø.. Drammen: USN Open Archive 2019 (ISBN 978-82-7860-365-9) 30 s.
USN Untitled
 
11 Lie, Anne Liv Kaarstad.
Mentaliserende veiledning i folkehøgskoler. En håndbok for deltagere i prosjektet: På folkehøgskole med mentor.. Drammen: USN Open Archive 2019 (ISBN 978-82-7860-367-3) 31 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
12 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre.
Grepene.. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 54-55, 81-84, 87-89-
USN Untitled
 
Innledning
13 Bjørnsrud, Halvor Inge; Gjems, Liv.
Introduksjon. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 9-15
USN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
14 Aslanian, Teresa Katherine.
Det sitter i veggene: om materialitet og indirekte omsorg i barnehagen. I: Blikk for barn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2394-7. s. 207-224
USN Untitled
 
15 Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Lek og lekende perspektiver i skolens første år. I: Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133. s. 15-26
NORD OSLOMET USN Untitled
 
16 Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar.
Dybdelæring i kroppsøving – utfordringer for kroppsøvingslæreren. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 13-29
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
17 Bjørnsrud, Halvor Inge.
Skoleeiers ledelse av kompetanseutviklig – om handlingsrom, møter i delingskultur og praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 125-145
USN Untitled
 
18 Bunting, Mette.
Tilrettelegging for læring. Læringsstrategier- en vei til læring.. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. s. 226-245
USN Untitled
 
19 Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
Ungdommers fortellinger om valget av yrkesfaglig opplæring. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 155-173
USN Untitled
 
20 Gjems, Liv.
Lære gjennom praksisfellesskap i barnehage, skole og profesjonell virksomhet. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 16-35
USN Untitled
 
21 Hogsnes, Hilde Dehnæs; Storli, June Berger.
Lekens betydning i grenseland mellom barnehage, skolefritidsordning og skole. I: Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133. s. 109-125
USN Untitled
 
22 Laugerud, stein.
Skoleeiers syn på egen rolle i skolebasert kompetanseutvikling. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 111-124
USN Untitled
 
23 Løvig-Larsen, Hilde Therese; Larsen, Reidun.
Å styrke praksisfellesskap gjennom ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 75-88
USN Untitled
 
24 Mangen, Anne; Hoel, Trude; Moser, Thomas.
Technologies, affordances, children and embodied reading: a case for interdisciplinarity. I: The Routledge International Handbook of Learning with Technology in Early Childhood. Routledge 2019 ISBN 9781138308169. s. 235-247
USN UIS Untitled
 
25 Minton, Stephen James; Lile, Hadi Strømmen.
Considering a Truth Commission in Norway with Respect to the Past Forcible Assimilation of the Sámi People. I: Research and Reconciliation: Unsettling Ways of Knowing through Indigenous Relationships. Canadian Scholars' Press Inc. 2019 ISBN 9781773381152. s. 211-229
HIOF USN Untitled
 
26 Moshuus, Geir H; Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
"Jeg skjønte veldig tidlig at dette var veien jeg ønsket å gå"!. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 174-188
USN Untitled
 
27 Moxnes, Anna Rigmor.
Working Across/Within/Through Academic Conventions of Writing a Ph.D.: Stories About Writing a Feminist Thesis. I: Strategies for Resisting Sexism in the Academy Higher Education, Gender and Intersectionality. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-04852-5. s. 247-265
USN Untitled
 
28 Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig.
Problembarn og programinvasjon. I: Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56952-5. s. 7-36
OSLOMET USN Untitled
 
29 Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen Margrethe; Aasen, Petter.
Nasjonal styring og lokal praksis - skoleledere og lærere som endringsagenter. I: Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60554-4. s. 21-38
USN Untitled
 
30 Roås, Sissel E.; Siljan, Henriette Hogga.
Skrive- og leseopplæring i det digitale klasserommet. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 125-146
USN UiO Untitled
 
31 Stenshorne, Marit Elisabeth; Madsen, Janne.
Studentobservasjoner som grunnlag for refleksjon og læring i og mellom praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 36-52
USN Untitled
 
32 Stokke, Hilde Sofie; Bjerkholt, Eva.
Forskningssirkler som praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 89-110
USN Untitled
 
33 Tholin, Kristin Rydjord; Øhra, Mattias.
Fra savnet fellesskap til en gjensidig samarbeidskultur. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 53-74
USN Untitled
 
34 Thomas, Paul; Seehawer, Maren; Fylkesnes, Sandra.
Arenas of Empowerment? Case Study of a ‘Multicultural’ High School in Oslo, Norway. I: Youth, Place and Theories of Belonging (1st Ed.). Routledge 2019 ISBN 9781138559622. s. 134-146
OSLOMET USN Untitled
 
35 Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar; Inge, Vinje.
Hvordan utdanne kroppsøvingslæreren? Snu lærerutdanningen på hodet. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 174-189
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
36 Wølner, Tor Arne; Horgen, Svend Andreas.
Kan omvendt undervisning fremme refleksjon og dybdelæring?. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 65-78
USN Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
37 Andresen, Anne Kristin Hansen; Røys, Helge.
Barnehagebasert kompetanseutvikling skien Kommune - ledelse av dokumentasjon & Vurderings arbeid. Barnehagebasert kompetanse Skien Kommune; 2019-02-16 - 2019-02-16
USN Untitled
 
38 Arstorp, Ann-Thérèse; Amdam, Synnøve Hedemann; Thingnes, Josef; Nagel, Ilka; Aagaard, Toril; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning. NKUL19: Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring; 2019-05-08 - 2019-05-10
HIOF USN HVO NTNU UIA Untitled
 
39 Aslanian, Teresa Katherine; Andresen, Anne Kristin Hansen.
Dokumentasjon og vurdering. Kompetanseheving i Skien og Siljan Kommune; 2019-04-23
USN Untitled
 
40 Bjørnsrud, Halvor Inge.
Ledelse av kompetanseutvikling for inkludering og tilpasset opplæring. Masterstudie: Utdanning og arbeidsrett; 2019-02-04 - 2019-02-04
USN Untitled
 
41 Bøe, Marit.
Barnehagelæreren i arbeidet med de statlige føringene om barnehagebasert kompetanseutvikling. Regional kompetansesamling for barnehagemyndigheten; 2019-10-03 - 2019-10-03
USN Untitled
 
42 Bøe, Marit.
Ledelse av faglig utvikling og utviklingsarbeider i barnehagen. Kompetanseutviklingssamling for barnehager; 2019-03-06
USN Untitled
 
43 Bøe, Marit; Hognestad, Karin.
Early Childhood Education and Care in Norway – some facts and core areas. Presentasjon for gjester fra Iran; 2019-02-04 - 2019-02-04
USN Untitled
 
44 Bøe, Marit; Hognestad, Karin.
Leading for quality in a holistic pedagogy in Norway. Presentasjon for gjester fra Palestina; 2019-09-04 - 2019-09-04
USN Untitled
 
45 Bøe, Marit; Moser, Thomas.
Barnehagelærerrollen i spenningsfelt. Noen store linjer fra GoBaN prosjektet og fra ekspertrapporten om barnehagelærerrollen. Medlemsmøte; 2019-05-28 - 2019-05-28
USN UIS Untitled
 
46 Bøe, Marit; Steinnes, Gerd Sylvi.
Presentasjon av ekspertrapporten. Samling for pedagogiske ledere i Re kommune; 2019-08-20 - 2019-08-20
USN HVO Untitled
 
47 Bøe, Marit; Steinnes, Gerd Sylvi.
Regional kompetansesamling - ledelse og faglig utvikling i en organisasjonskontekst.. Regional kompetansesamling for barnehagemyndigheten; 2019-05-23 - 2019-05-24
USN HVO Untitled
 
48 Christensen, Ingrid Christine Reite.
“Democracy- a basis for inclusive education”.. Foredrag for ledelse i Buskerud fylkeskommune og polske kommuneledere; 2019-04-01 - 2019-04-01
USN Untitled
 
49 Christensen, Ingrid Christine Reite.
Democracy in education in Ukraine, Palestine and Norway. An introduction.. Bilateral seminar on democracy education Ukraine/Norway; 2019-05-22 - 2019-05-22
USN Untitled
 
50 Christensen, Ingrid Christine Reite.
Fagfornyelsen og tverrfaglig arbeid. Foredrag for skoleledelse i Modum, Krødsherad, Ringerike, Hole, Sigdal. Hønefoss; 2019-03-21 - 2019-03-21
USN Untitled
 
    Vis neste liste