Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for estetiske fag (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik.
Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-63216-8) 259 s.
OSLOMET USN Untitled
 
Vitenskapelig monografi
2 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Før sanden renner ut. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031002) 247 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Annet
3 Kruse, Kirsten Linnea; Roksvåg, Karete.
«Fra dikt til digital bildecollage» (grep nr. 50). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 246-247
USN Untitled
 
4 Roksvåg, Karete.
«Digital bildecollage» (grep nr. 49). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 244-245
USN Untitled
 
Faglig kapittel
5 Lindstøl, Fride; Bakke, Jannike Ohrem.
5 grep - engelsk didaktikk. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. -
USN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
6 Engesnes, Nina; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik.
Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill – utforsking av potensialer for meningsskaping i møte med en sang. I: Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63216-8. s. 155-134
OSLOMET USN Untitled
 
7 Fauskanger, Janne; Lindstøl, Fride.
Det ser ut som om de har glemt alt vi gjorde i forrige uke” - om samtaler og kvikkbilder som brobyggere i matematikkfaget.. I: 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2452-4. s. 39-56
USN UIS Untitled
 
8 Waterhouse, Ann-Hege Lorvik.
Kneipbrød og piksler – med bildeboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner. I: Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63216-8. s. 92-112
USN Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
9 Blaszczyk-Podowska (Dosent), Jadwiga.
"Biosfære: Kunstnerisk arbeid med insekter og planter. Utvikling av studenters empati for levende omgivelser". LET’S-konferanse: «Undervisning for bærekraftig utvikling»; 2019-09-26 - 2019-09-26
USN Untitled
 
10 Blaszczyk-Podowska (Dosent), Jadwiga.
"Insektsbeinpoesi, Det Antropocene surdeigsbrødet og andre bedrøvelige historier» - Keynote. Nettverkskonferansen for K&H; 2019-01-21 - 2019-01-22
USN Untitled
 
11 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Utfordringer i PhD-veiledning. PhD Kulturstudier; 2019-01-23 - 2019-01-23
USN Untitled
 
12 Frers, Lars; Bjørklid, Lars.
Samfunnsutvikling og arealplanlegging. Åpent møte om kommuneplanarbeidet og ditt hverdagsliv som innbygger i Notoddens byområder; 2019-05-07
USN Untitled
 
13 Hus, Astrid.
Workshop. Flammeband.. Nettverkskonferanse. Kunst og kultur i opplæringen; 2019-01-22
USN Untitled
 
14 Høibo, Ingrid Holmboe; Moe, Bård Gunnar.
Tekstur i lyd og bilde. Nettverkskonferanse for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren; 2019-01-21 - 2019-01-22
USN Untitled
 
15 Lindstøl, Fride.
Empatisk lesing gjennom arbeid med ulike fiksjonsformer. Foredrag og workshop; 2019-01-08 - 2019-01-09
USN Untitled
 
16 Lindstøl, Fride.
Stor ståhei for ingenting? Hva er og hvorfor skal vi drive med studentaktive arbeidsformer. uh ped - gjesteforelesninger (to ganger); 2019-04-03 - 2019-04-03
USN Untitled
 
17 Magierecka, Joanna.
Æstetiske læreprocesser i teknologirige omgivelser.. Drama i barnehagen; 2019-03-22 - 2019-03-22
USN Untitled
 
18 Runsjø, Pål.
Composition. Pedagogical reflection about "En begrunnelse". Solberg Atelier, Revetal.. Åpen dør; 2019-03-14 - 2019-03-15
USN Untitled
 
19 Waterhouse, Ann-Hege Lorvik.
I MATERIALENES VERDEN. Seminar i nettverket Barn og Rom; 2019-09-10 - 2019-09-10
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
20 Hus, Astrid.
"Frå Høg skjering og plastinnlegg". Minnespor frå badedraktutstilling. Paper og presentasjon. Nettverkskonferanse; 2019-01-21
USN Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
21 Carlsen, Kari; Iversen, Trude; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik.
A/r/tography en kindereggmetodologi?. Nettverkskonferansen 2019, NETTVERK FOR FORMGIVING, KUNST OG HÅNDVERK I UH-SEKTOREN; 2019-01-21 - 2019-01-22
USN Untitled
 
22 Carlsen, Kari; Pettersvold, Mari; Clarke, Alison.
Children's voices and pedagogical documentation - where next?. 29TH EECERA ANNUAL CONFERENCE; 2019-08-20 - 2019-08-23
USN Untitled
 
23 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Erfaringsbasert læring i evolusjonsperspektiv. KH-nettverkskonferanse; 2019-01-21 - 2019-01-22
USN Untitled
 
24 Gulliksen, Marte Sørebø.
Making Matters? - Keynote på nettverkskonferanse. Nettverkskonferansen for Kunst og håndverk i UH-sektoren; 2019-01-21 - 2019-01-22
USN Untitled
 
25 Høibo, Ingrid Holmboe; Lerpold, Morten Henrik.
Barnet og skjermen - Kunnskap, tid og tempo. Nettverkskonferanse for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren; 2019-01-21 - 2019-01-22
USN Untitled
 
26 Illeris, Helene; Riis, Kirstine; Näumann, Ragnhild.
Gjenbruksmaterialer og bærekraftig didaktikk - En bok om gjenbruk og upcycling i Kunst og håndverk. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; 2019-01-21 - 2019-01-22
USN UIA Untitled
 
27 Lindstøl, Fride.
Dramfaget i grunnskolelærerutdanningen. Konferanse; 2019-03-21 - 2019-03-23
USN Untitled
 
28 Lindstøl, Fride.
Mål tid(en) Iscenesettelse av autentiske tekster. mastersamling norsk didaktikk; 2019-05-01 - 2019-05-01
USN Untitled
 
29 Lindstøl, Fride; Bakke, Jannike Ohrem; Moe, Mette; Bueie, Agnete Andersen.
Empatisk lesing. Skriv!Les! konferansen; 2019-05-05 - 2019-05-08
USN Untitled
 
30 Rimstad, Åsta; Carlsen, Kari; Randers-Pehrson, Anniken.
Rammefaktorers betydning for kunst og håndverksundervisning – design og metode for en kvantitativ undersøkelse i grunnskolen. Nettverkskonferanse Notodden. Nettverk for formgiving kunst og håndverk i universitet og høgskolesektoren.; 2019-01-21 - 2019-01-22
USN Untitled
 
31 Rimstad, Åsta; Carlsen, Kari; Randers-Pehrson, Anniken.
Rammefaktorers betydning for kunst og håndverksundervisning – første trinn, utvikling av spørreskjema til lærere og rektorer. Nordfokonferanse. Make&Learn; 2019-09-17 - 2020-09-20
USN Untitled
 
32 Runsjø, Pål.
“Learn to play violin and compose music for sustainability”. Cutting Edge Kulturskoe 2019; 2019-10-03 - 2019-10-04
USN Untitled
 
33 Runsjø, Pål.
Musikk og bærekraft. Et konsert- og forskningsprosjekt i lærer- og musikkutdanningen.. Nettverkskonferanse musikk i lærerutdanningene; 2019-10-20 - 2019-10-22
USN Untitled
 
34 Runsjø, Pål.
Musikk og bærekraft: Presentasjon av et konsert- og forskningsprosjekt i lærer- og musikkutdanningen. LETS-KONFERANSE forskningsdagene USN; 2019-09-26 - 2019-09-26
USN Untitled
 
Informasjonsmateriale
Nettsider (opplysningsmateriale)
35 Gulliksen, Marte Sørebø.
Purkinje Series (2015-2018) blog post.
USN Untitled
 
Kunstnerisk resultat
Visuell kunst
36 Blaszczyk-Podowska (Dosent), Jadwiga.
The History of Anthropocentric Perception, artefakt: en konseptuel møbel. USN Notodden 2019
USN Untitled
 
Scenekunst
37 Magierecka, Joanna.
Barnacle Art.
USN Untitled
 
Produkt
Annet produkt
38 Amari, Morteza.
Redaktør/Layout/design/lederinnlegg for magasinet: Estetiske fag for Åpen dør 2019. Universitetet i Sørøst-Norge 2019
USN Untitled
 
Rapport/avhandling
Rapport
39 By, Inger - Åshild; Holthe, Asle; Lie, Catrine; Sandven, Jostein; Vestad, Ingeborg Lunde; Hordvik, Mats Melvold.
Forslag til forskrift om rammeplan for femårige lærerutdanninger i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13. Oversendt Kunnskapsdepartementet 14. januar 2019. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2019 6 s.
HVL HINN OSLOMET USN NIH Untitled
 
40 By, Inger - Åshild; Holthe, Asle; Lie, Catrine; Sandven, Jostein; Vestad, Ingeborg Lunde; Hordvik, Mats Melvold.
Følgenotat om forslag til ny forskrift om rammeplan for 5-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag / Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, med rammeplanutvalgets vurderinger. Oversendt Kunnskapsdepartementet 14. januar 2019. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2019 14 s.
HVL HINN OSLOMET USN NIH Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
41 Bergman, Silje.
Utfordringer ved bruk og deling av visuelle uttrykk i en digital tidsalder. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2019
USN Untitled
 
42 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Interspecies pedagogy: What could a horse teach me about teaching. Trace — Finnish Journal for Human-Animal Studies 2019 ;Volum 5. s. 4-30
USN Untitled
 
43 Søyland, Lovise; Gulliksen, Marte Sørebø.
Sense-making through Touch Interaction with a Picturebook App. Barnelitterært forskningstidsskrift 2019 ;Volum 10. s. 1-12
USN Untitled
 
44 Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari.
Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2019 ;Volum 12.(1) s. 1-21
USN Untitled
 
Fagartikkel
45 Hus, Astrid.
Veving på timeplanen igjen!. Form.fagdidaktisk tidsskrift for kunst og håndverk 2019 ;Volum 1.(1/2019) s. 22-24
USN Untitled
 
46 Norendal, Audhild; Baskår, Ellen K; Johannesen, Elisabeth Hovde.
Nye læreplaner: Mål i framtidens skole. Bedre Skole 2019 ;Volum 31.(2) s. 52-55
USN Untitled
 
Leserinnlegg
47 Magierecka, Joanna.
Kunstpædagogen er til stede. scenekunst.no 2019
USN Untitled
 
Kunstnerisk og museal presentasjon
Annen presentasjon
48 Gulliksen, Marte Sørebø.
Purkinje Series. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Nettverkskonferansen for Kunst og Håndverk i UH-sektoren. UH-Nettverk for kunst og håndverk/Institutt for Estetiske fag, USN; Notodden. 2019-01-21 - 2019-01-22
USN Untitled
 
49 Gulliksen, Marte Sørebø.
Purkinje Series - utstilling. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Åpen Dør. Institutt for Estetiske fag, Universitetet i Sørøst-Norge; Notodden. 2019-03-13 - 2019-03-16
USN Untitled
 
50 Magierecka, Joanna.
MOCO 2019 Provocation. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Online bidrag til konference, panel diskussion. Arizona State University; Tempe, Arizona. 2019-10-07
USN Untitled
 
    Vis neste liste