Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 128 << Forrige 1 2 3    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Collison, Holly; Darnell, Simon C.; Giulianotti, Richard; Howe, P. David.
Routledge handbook of sport for development and peace. Routledge 2019 (ISBN 978-1-138-21048-6) 560 s.
USN Untitled
 
2 Tin, Mikkel B.; Telseth, Frode; Tangen, Jan Ove; Giulianotti, Richard.
The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 (ISBN 9780429320187) 256 s.
USN Untitled
 
3 Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar.
Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-59214-1) 211 s.
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
Fagbok
4 Bischoff, Anette.
Rehabilitering ude. Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen.. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark 2019 (ISBN 978-87-999549-2-6) 300 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
5 Bischoff, Anette.
Naturrelation. I: Rehabilitering ude. Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen.. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark 2019 ISBN 978-87-999549-2-6. s. 28-39
USN Untitled
 
6 Bischoff, Anette; Kissow, Anne-Merete.
Rehabilitering ude. Hvordan kan vi forstå begrebet?. I: Rehabilitering ude. Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen.. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark 2019 ISBN 978-87-999549-2-6. s. 14-24
USN Untitled
 
7 Bratland-Sanda, Solfrid; Myhre, Tor Helge Vikøren; Tangen, Jan Ove.
Treningssentre, fitness og folkehelse – aktiviteter, verdier og paradokser. I: Folkehelse - en tverrfaglig grunnbok. Oplandske Bokforlag 2019 ISBN 9788275182621. s. 195-226
USN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
8 Augestad, Pål.
Nature in the history of physical education and in the lives of Norwegians today. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 36-50
USN Untitled
 
9 Bergsgard, Nils Asle; Telseth, Frode.
Discourses on the legitimate understanding of Norwegian and Nordic elite sport: Theoretical reflections on a empirical case. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 131-143
USN Untitled
 
10 Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar.
Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 13-29
OSLOMET USN NIKU UIS Untitled
 
11 Giulianotti, Richard.
Afterword. The Nordic model and physical cultures in the global context. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 235-244
USN Untitled
 
12 Giulianotti, Richard.
The SDP sector. I: Routledge handbook of sport for development and peace. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-21048-6. s. 24-34
USN Untitled
 
13 Gurholt, Kirsti Pedersen; Haukeland, Per Ingvar.
Scandinavian friluftsliv (outdoor life) and the Nordic model : passions and paradoxes. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 165-181
USN NIH Untitled
 
14 Hognestad, Hans Kristian.
Norway: charity or development?. I: Routledge handbook of sport for development and peace. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-21048-6. s. 484-494
USN Untitled
 
15 Horgen, André; Christoffersen, Fredrik G.
Helse, miljø og sikkerhet i profesjonsrettet friluftsliv og naturbasert reiseliv.. I: Friluftslivspedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-8202575830. s. 138-166
USN Untitled
 
16 Kvikstad, Ingvild; Vinje, Erlend Ellefsen.
Yoga, skateboard og rumpeldunk - alternative bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsfaget?. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 73-95
OSLOMET USN Untitled
 
17 Leirhaug, Petter Erik; Haukeland, Per Ingvar; Faarlund, Nils.
Friluftslivsvegledning som verdidannende læring i møte med fri natur. I: Friluftslivspedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-8202575830. s. 15-32
HVL USN Untitled
 
18 Tangen, Jan Ove; Gils, Bieke.
The Johaug doping case: Public reactions and sociological explanations. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 144-162
USN Untitled
 
19 Tin, Mikkel B.; Telseth, Frode; Tangen, Jan Ove.
Introduction: The Nordic model and physical culture.. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 1-17
USN Untitled
 
20 Vinje, Erlend Ellefsen; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline.
«Uansett hva elevene gjorde da, så ble de aldri gode nok» – kroppsøvingslærerrollen og innsatsbegrepet i et profesjonsperspektiv. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 114-132
OSLOMET USN Untitled
 
21 Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline.
Hvor unike er de norske bestemmelsene for inkludering av elevenes forutsetninger og innsats ved vurdering i kroppsøving?. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 96-113
OSLOMET USN Untitled
 
22 Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar.
Hvem kan og bør bli kroppsøvingslærere i Norge? Ti lærerutdannere beskriver hindringer og muligheter for personer med fysiske funksjonsnedsettelser. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 154-173
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
23 Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar; Inge, Vinje.
Hvordan utdanne kroppsøvingslæreren? Snu lærerutdanningen på hodet. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 174-189
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
24 Bratland-Sanda, Solfrid.
Bærekraftig livsstil inn i forskerutdanningen. Nasjonal forskerutdanningskonferanse; 2019-06-05
USN Untitled
 
25 Bratland-Sanda, Solfrid.
Exercise and eating disorders - can it be used in treatment?. Fagdag klinikk Ballerup psykiatriske center; 2019-02-13 - 2019-02-13
USN Untitled
 
26 Bratland-Sanda, Solfrid.
Exercise is medicine on campus. USN inkluderingsseminar; 2019-10-31 - 2019-11-01
USN Untitled
 
27 Bratland-Sanda, Solfrid; Edlund, Klara.
Exercise in treatment of eating disorders - the clinical psychologist's perspectives. Webinar NIG eating disorders, sport and exercise; 2019-06-13 - 2019-06-13
USN Untitled
 
28 Eikje, Cleng Andersen; Ravn, Silas Tavs.
Bådens potentiale til historieformidling. Traditionelle brugsbåde. Et praksisseminar om friluftsliv og formidling.; 2019-05-24 - 2019-05-25
USN Untitled
 
29 Haukeland, Per Ingvar.
Friluftsliv i den livskraftige barnehagen. Nasjonal konferanse for frilufts- og gårdsbarnehager; 2019-04-04 - 2019-04-04
USN Untitled
 
30 Haukeland, Per Ingvar.
Har Arne Næss og dypøkologien relevans idag?. Offentlig debatt; 2019-01-22 - 2019-01-22
USN Untitled
 
31 Haukeland, Per Ingvar.
Livsfilosofisk perspektiv på friluftsliv. Kurs; 2019-04-26 - 2019-04-29
USN Untitled
 
32 Haukeland, Per Ingvar.
Storied Wandering from Mountains to Fjords. Seminar; 2019-07-25 - 2019-07-29
USN Untitled
 
33 Horgen, André.
HMS for friluftslivslinjer på folkehøgskoler. Lærerseminar, Voss folkehøgskole; 2019-08-16
USN Untitled
 
34 Horgen, André; Christoffersen, Fredrik G.
HMS for friluftslivslinjer på folkehøgskoler. Folkehøgskoleseminaret; 2019-08-16
USN Untitled
 
35 Telseth, Frode.
Snøgg(e)-tanker om toppfotball i Telemark. Toppfotball, jenter - Telemark; 2019-08-25
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
36 Bratland-Sanda, Solfrid.
Bærekraftsmål #5 Likestilling mellom kjønn. Bærekraftsmålene - 17 stemmer for framtiden; 2019-08-13 - 2019-08-13
USN Untitled
 
37 Bratland-Sanda, Solfrid.
Helseattest i idretten - hva, hvordan og hvorfor?. Besøksdag for videregående skoler; 2019-11-25 - 2019-11-25
USN Untitled
 
38 Bratland-Sanda, Solfrid.
Sykt Perfekt - Ungdom, fysisk aktivitet og helse. Lørdagsuniversitetet; 2019-09-21
USN Untitled
 
39 Bratland-Sanda, Solfrid.
Sykt Perfekt. Ungdom, fysisk aktivitet og helse.. Forskningsformidling USN bibliotek; 2019-03-02 - 2019-03-02
USN Untitled
 
40 Bratland-Sanda, Solfrid.
Sykt perfekt. Ungdom, trening, helse og uhelse.. Biblioteksforedrag; 2019-01-05 - 2019-01-05
USN Untitled
 
41 Bratland-Sanda, Solfrid; Høgestøl, Sofie A.E..
Barn har rett til å forske - på ordentlig og på lissom!. Arendalsuka ung; 2019-08-14 - 2019-08-14
USN UiO Untitled
 
42 Haukeland, Per Ingvar.
Økofilosofiens bidrag til en bærekraftig framtid. Vestfold filosofiklubb: åpent foredrag; 2019-03-20 - 2019-03-20
USN Untitled
 
43 Hognestad, Hans Kristian.
Salmar frå stadion - fotball, følelsar, identitet. Nettverkssamling Bryne FK; 2019-12-05 - 2019-12-05
USN Untitled
 
44 Jørgensen, Kari-Anne.
Forskning - barn og natur. Foskningsdagene 2019 USN; 2019-09-24 - 2019-09-24
USN Untitled
 
45 Støa, Eva Maria.
Aldring og trenbarhet. Kunnskapsriket; 2019-10-07
USN Untitled
 
46 Støa, Eva Maria.
Trening som medisin. Lørdagsuniversitetet, USN; 2019-11-09
USN Untitled
 
47 Telseth, Frode.
Hvorfor vi aldri blir verdensmestere i fotball, igjen. X-mas lecture USN; 2019-12-17 - 2019-12-17
USN Untitled
 
48 Telseth, Frode; Hognestad, Hans Kristian.
Helter for hele Telemark? Odd, fotball og identitet. Fagseminar Odd 125 år; 2019-04-25 - 2019-04-25
USN Untitled
 
49 Vinje, Erlend Ellefsen.
"Baseskoler - fortidens eller fremtidens skoleanlegg?". Møte i landsstyret til Skolenes Landsforbund; 2019-03-21 - 2019-03-21
OSLOMET USN Untitled
 
Poster
50 Bråttum, Thomas Torgersen; Telseth, Frode.
Environment's effect on talent development: a case study. 3rd international conference of football: training methods and social issues; 2019-03-06 - 2019-03-08
USN Untitled
 
    Vis neste liste