Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 79 << Forrige 1 2    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Collison, Holly; Darnell, Simon C.; Giulianotti, Richard; Howe, P. David.
Routledge handbook of sport for development and peace. Routledge 2019 (ISBN 978-1-138-21048-6) 560 s.
USN Untitled
 
2 Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar.
Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-59214-1) 211 s.
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
Fagbok
3 Bischoff, Anette.
Rehabilitering ude. Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen.. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark 2019 (ISBN 978-87-999549-2-6) 300 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
4 Bischoff, Anette.
Naturrelation. I: Rehabilitering ude. Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen.. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark 2019 ISBN 978-87-999549-2-6. s. 28-39
USN Untitled
 
5 Bischoff, Anette; Kissow, Anne-Merete.
Rehabilitering ude. Hvordan kan vi forstå begrebet?. I: Rehabilitering ude. Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen.. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark 2019 ISBN 978-87-999549-2-6. s. 14-24
USN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
6 Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar.
Dybdelæring i kroppsøving – utfordringer for kroppsøvingslæreren. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 13-29
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
7 Giulianotti, Richard.
The SDP sector. I: Routledge handbook of sport for development and peace. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-21048-6. s. 24-34
USN Untitled
 
8 Hognestad, Hans Kristian.
Norway: charity or development?. I: Routledge handbook of sport for development and peace. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-21048-6. s. 484-494
USN Untitled
 
9 Horgen, André; Christoffersen, Fredrik G.
Helse, miljø og sikkerhet i profesjonsrettet friluftsliv og naturbasert reiseliv.. I: Friluftslivspedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-8202575830. s. 138-166
USN Untitled
 
10 Kvikstad, Ingvild; Vinje, Erlend Ellefsen.
Yoga, skateboard og rumpeldunk - alternative bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsfaget?. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 73-95
OSLOMET USN Untitled
 
11 Leirhaug, Petter Erik; Haukeland, Per Ingvar; Faarlund, Nils.
Friluftslivsvegledning som verdidannende læring i møte med fri natur. I: Friluftslivspedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-8202575830. s. 15-32
HVL USN Untitled
 
12 Vinje, Erlend Ellefsen; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline.
«Uansett hva elevene gjorde da, så ble de aldri gode nok» – kroppsøvingslærerrollen og innsatsbegrepet i et profesjonsperspektiv. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 114-132
OSLOMET USN Untitled
 
13 Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline.
Hvor unike er de norske bestemmelsene for inkludering av elevenes forutsetninger og innsats ved vurdering i kroppsøving?. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 96-113
OSLOMET USN Untitled
 
14 Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar.
Hvem kan og bør bli kroppsøvingslærere i Norge? Ti lærerutdannere beskriver hindringer og muligheter for personer med fysiske funksjonsnedsettelser. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 154-173
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
15 Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar; Inge, Vinje.
Hvordan utdanne kroppsøvingslæreren? Snu lærerutdanningen på hodet. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 174-189
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
16 Bratland-Sanda, Solfrid.
Bærekraftig livsstil inn i forskerutdanningen. Nasjonal forskerutdanningskonferanse; 2019-06-05
USN Untitled
 
17 Bratland-Sanda, Solfrid.
Exercise and eating disorders - can it be used in treatment?. Fagdag klinikk Ballerup psykiatriske center; 2019-02-13 - 2019-02-13
USN Untitled
 
18 Bratland-Sanda, Solfrid.
Exercise is medicine on campus. USN inkluderingsseminar; 2019-10-31 - 2019-11-01
USN Untitled
 
19 Bratland-Sanda, Solfrid; Edlund, Klara.
Exercise in treatment of eating disorders - the clinical psychologist's perspectives. Webinar NIG eating disorders, sport and exercise; 2019-06-13 - 2019-06-13
USN Untitled
 
20 Horgen, André.
HMS for friluftslivslinjer på folkehøgskoler. Lærerseminar, Voss folkehøgskole; 2019-08-16
USN Untitled
 
21 Horgen, André; Christoffersen, Fredrik G.
HMS for friluftslivslinjer på folkehøgskoler. Folkehøgskoleseminaret; 2019-08-16
USN Untitled
 
22 Telseth, Frode.
Snøgg(e)-tanker om toppfotball i Telemark. Toppfotball, jenter - Telemark; 2019-08-25
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
23 Bratland-Sanda, Solfrid.
Bærekraftsmål #5 Likestilling mellom kjønn. Bærekraftsmålene - 17 stemmer for framtiden; 2019-08-13 - 2019-08-13
USN Untitled
 
24 Bratland-Sanda, Solfrid.
Sykt Perfekt - Ungdom, fysisk aktivitet og helse. Lørdagsuniversitetet; 2019-09-21
USN Untitled
 
25 Bratland-Sanda, Solfrid.
Sykt Perfekt. Ungdom, fysisk aktivitet og helse.. Forskningsformidling USN bibliotek; 2019-03-02 - 2019-03-02
USN Untitled
 
26 Bratland-Sanda, Solfrid.
Sykt perfekt. Ungdom, trening, helse og uhelse.. Biblioteksforedrag; 2019-01-05 - 2019-01-05
USN Untitled
 
27 Bratland-Sanda, Solfrid; Høgestøl, Sofie A.E..
Barn har rett til å forske - på ordentlig og på lissom!. Arendalsuka ung; 2019-08-14 - 2019-08-14
USN UiO Untitled
 
28 Jørgensen, Kari-Anne.
Forskning - barn og natur. Foskningsdagene 2019 USN; 2019-09-24 - 2019-09-24
USN Untitled
 
29 Telseth, Frode; Hognestad, Hans Kristian.
Helter for hele Telemark? Odd, fotball og identitet. Fagseminar Odd 125 år; 2019-04-25 - 2019-04-25
USN Untitled
 
30 Vinje, Erlend Ellefsen.
"Baseskoler - fortidens eller fremtidens skoleanlegg?". Møte i landsstyret til Skolenes Landsforbund; 2019-03-21 - 2019-03-21
OSLOMET USN Untitled
 
Poster
31 Bråttum, Thomas Torgersen; Telseth, Frode.
Environment's effect on talent development: a case study. 3rd international conference of football: training methods and social issues; 2019-03-06 - 2019-03-08
USN Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
32 Bratland-Sanda, Solfrid.
Physical activity in treatment of eating disorders - what is new?. ACSM 66th annual meeting; 2019-05-28 - 2019-06-01
USN Untitled
 
33 Bratland-Sanda, Solfrid.
Training technology in early adolescents. EASS 2019; 2019-06-03 - 2019-06-06
USN Untitled
 
34 Grimeland, Geir.
Bouldering - motions and emotions in nature. EASS 2019; 2019-06-03 - 2019-06-06
USN Untitled
 
35 Haukeland, Per Ingvar.
Homo consumens and the sustainability paradox in friluftsliv. EASS annual conference 2019; 2019-06-03 - 2019-06-06
USN Untitled
 
36 Horgen, André.
Hvordan har man snakket om skredsikkerhet og risiko i Norge i et historisk perspektiv?. Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv; 2019-11-01 - 2019-11-03
USN Untitled
 
37 Horgen, André.
Sport as social distinction in Norwegian outdoor recreation.. 16th European Association for the Sociology of Sport Conference; 2019-06-03 - 2019-06-06
USN Untitled
 
38 Jeppesen, Simon.
Reinventing Pilgrimage Routes in Norway and Scandinavia. International Conference on hiking and mountain sports; 2019-01-24 - 2019-01-27
USN Untitled
 
39 Jeppesen, Simon.
The Reinvention of Pilgrimage in Scandinavia. The European Association for Sociology of Sports; 2019-06-03 - 2019-06-05
USN Untitled
 
40 Jørgensen, Kari-Anne.
Documentation of children's paths and places - sustainable planning. 29th Annual Conference EECERA; 2019-08-20 - 2019-08-23
USN Untitled
 
41 Mathisen, Therese Fostervold; Bratland-Sanda, Solfrid; Rosenvinge, Jan H; Pettersen, Gunn; Stensrud, Trine; Hansen, Bjørge Hermann; Vrabel, KariAnne; Friborg, Oddgeir; Svendsen, Mette; Teinung, Elisabeth; Underhaug, Karoline; Sundgot-Borgen, Jorunn.
Fysisk helse og risikoprofil for ikke-smittsomme sykdommer hos kvinner med bulimia nervosa eller overspisingslidelse.. Fedmeforskningsdagene; 2019-10-17 - 2019-10-18
HIOF USN MODUM NIH UiO UiT Untitled
 
42 Mathisen, Therese Fostervold; Rosenvinge, Jan H; Friborg, Oddgeir; Pettersen, Gunn; Vrabel, Kari-Anne; Bratland-Sanda, Solfrid; Sundgot-Borgen, Jorunn.
How do physical exercise and dietary therapy compare to cognitive behavior therapy in outpatient treatment of women with BN or BED?. International Conference on Eating Disorders 2019; 2019-03-14 - 2019-03-16
USN MODUM NIH UiT Untitled
 
Mediebidrag
Intervju
43 Bratland-Sanda, Solfrid.
Stadig flere menn blir sykelig opptatt av å bygge muskler. Jonas (17) lever i frykt for å gå ned i vekt.. Bergens Tidende [Avis] 2019-09-12
USN Untitled
 
44 Bratland-Sanda, Solfrid; Gjestvang, Christina.
Trebarnsfar Thomas (31) trener over seks timer i uken. Her er tre treningsprogram til deg med en hektisk hverdag.. Aftenposten [Avis] 2019-10-14
USN NIH Untitled
 
45 Bratland-Sanda, Solfrid; Høgestøl, Sofie A.E..
Slik snakker du med barna om forskning. Universitetsavisa.no [Internett] 2019-08-15
USN UiO Untitled
 
46 Fenger-Grøndahl, Malene; Jeppesen, Simon.
Man kommer ud af pilgrimsvandring som en ny version af sig selv. Kristeligt Dagblad [Avis] 2019-11-06
USN Untitled
 
47 Horgen, André; Holø, Ragnhild Moen; Lusæter, Even.
Hvem som helst kan kalle seg «fjellfører»: – Det er cowboytilstander i fjellet. Nrk.no [Internett] 2019-04-13
USN Untitled
 
48 Horgen, André; Holø, Ragnhild Moen; Lusæter, Even.
Uenighet om fjellføring. NRK Hedmark og Oppland, Distriktsnyheter Østnytt [TV] 2019-04-15
USN Untitled
 
49 Telseth, Frode.
Slanking av toppserien. NRK Telemark [Radio] 2019-03-08
USN Untitled
 
Rapport/avhandling
Doktorgradsavhandling
50 Horgen, André.
Sikkerhet og risiko i norsk friluftsliv og naturbasert reiseliv, en kulturhistorisk studie. Doktoravhandling, Ph.D.. Bø i Telemark: Universitetet i Sørøst-Norge 2019 (ISBN 978-82-7206-524-8) 331 s.
USN Untitled
 
    Vis neste liste