Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for kultur, religion og samfunnsfag (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 76 << Forrige 1 2    Neste >>

Bok
Fagbok
1 Schei, Madicken; Bø, Sigrid; Kjøk, Jarnfrid.
Syndige folkeeventyr. En samling erotiske folkeeventyr av Asbjørnsen og Moe med flere. Oslo: Fair forlag 2019 (ISBN 978-82-8297-048-8) 161 s.
USN Untitled
 
Vitenskapelig monografi
2 Kvarv, Sture.
Offentlig planlegging i velferdsstaten - eksemplene Oslo og Stockholm. Novus Forlag 2019 (ISBN 978-82-8390-011-8) 270 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Forord
3 Kvalvaag, Robert Williams; Winje, Geir.
Bob Dylan and Religion: New Perspectives from the North Country.. I: A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202616540. s. 7-15
USN OSLOMET Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
4 Stokke, Christian.
Do Antiracist Efforts and Diversity Programs Make a Difference? Assessing the Case of Norway. I: Racialization, racism and antiracism in the Nordic countries. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-319-74629-6. s. 205-228
USN Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
5 Bagle, Eyvind.
Iseksporten fra Kragerø og Røyken – produksjon og marked.. «Den siste istid». Om fersk makrell, kald pils og «historie på is»; 2019-05-06 - 2019-05-06
USN Untitled
 
6 Bagle, Eyvind.
The Historiography of the Ice Trade. A Norwegian Overview. The Last Ice Age. Project seminar; 2019-09-16 - 2019-09-16
USN Untitled
 
7 Bagle, Eyvind.
"The Last Ice Age in the Fisheries". Re-Visiting Fisheries History; 2019-10-17 - 2019-10-18
USN Untitled
 
8 Bagle, Eyvind.
Den siste istid: Handelen med naturis i moderniseringen og den økonomiske integreringen i det 19. og tidlige 20. århundret. Naturens kulturer; 2019-02-01 - 2019-02-01
USN Untitled
 
9 Bagle, Eyvind.
Første verdenskrig og eksporten av naturis. Historikerdagene 2019; 2019-06-15 - 2019-06-15
USN Untitled
 
10 Eriksen, Kristin Gregers.
Sør i klasserommet - Hvordan snakke med elevene om global ulikhet?. Hei Verdens lærerseminar; 2019-09-23 - 2019-09-23
USN Untitled
 
11 Frers, Lars; Bjørklid, Lars.
Samfunnsutvikling og arealplanlegging. Åpent møte om kommuneplanarbeidet og ditt hverdagsliv som innbygger i Notoddens byområder; 2019-05-07
USN Untitled
 
12 Frers, Lars; Küchel, Julia.
FraMeS Mentoring program for Women Scientists - an example from Germany. Forskerutdanningskonferanse; 2019-06-05 - 2019-06-06
USN Untitled
 
13 Kjærgård, Roger.
Hva rører seg innenfor karriereveiledningsfeltet akkurat nå. Fagglig utviklingsarbeid RIO; 2019-03-12 - 2019-03-12
USN Untitled
 
14 Kjærgård, Roger.
Yrkesfagkonferansen Overganger i vidt perspektiv - fra skole til jobb. Yrkesfagkonferansen Trøndelag 2019; 2019-01-31 - 2019-01-31
USN Untitled
 
15 Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann.
Overgangen mellom barnehagens fagområder og skolefagene KRLE og samfunnsfag - om sammenheng og progresjon i planverket. Forskningsgruppe for samfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning; 2019-04-04 - 2019-04-04
USN UIA Untitled
 
16 Nordberg, Kari H..
Fra forplantning til livsmestring? Et historisk overblikk over skolens seksualundervisning (1939-2019).. Medisinernes seksualopplysning (MSO) Årskonferanse; 2019-10-18 - 2019-10-20
USN Untitled
 
17 Nordberg, Kari H..
Ungdoms seksualitet og seksualopplysning: Et historisk tilbakeblikk med særlig vekt på tiden rundt 1970.. Jubileumskonferanse Sex og politikk; 2019-09-26 - 2019-09-27
USN Untitled
 
18 Petterson, Trude.
Digitalt medborgerskap og kommunikasjon. Desentralisert kompetanseutvikling; 2019-09-24 - 2019-09-25
USN Untitled
 
19 Petterson, Trude.
PfDK på GLU. Internt seminar for samfunnsfaggruppa ved GLU OsloMet; 2019-06-13 - 2019-06-13
USN Untitled
 
20 Røise, Petra.
Utdanningsvalg på lærerutdanningen ved USN (videopresentasjon). Samarbeid i fag- og yrkesopplæring i Drammensregionen; 2019-09-26 - 2019-09-26
USN Untitled
 
21 Schrumpf, Ellen.
Historier om barndom og barneoppdragelse. Prosalong; 2019-02-13 - 2019-02-13
USN Untitled
 
22 Schrumpf, Ellen.
Sjøfartsbyen Porsgrunn. Foredragskveld; 2019-01-15 - 2019-01-15
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
23 Bagle, Eyvind.
"Den siste istid" - handelen med is. Årsmøte i Nærsnes kystlag 2019; 2019-04-25 - 2019-04-25
USN Untitled
 
24 Brazier, Eirik.
«Versaillesfreden 1919: En ny verdensorden?». Pensjonistuniversitetet i Oslo; 2019-02-14 - 2019-02-14
USN Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
25 Alvestad, Karl Christian.
A Gendered Geography of Memory?: Medievalism, Agency and Nation Building in Norway 1870-1940. Geographies of Gender: An Interdisciplinary Conference; 2019-01-06
USN Untitled
 
26 Alvestad, Karl Christian.
Every hero is a Queen and every Queen is a hero: LGBT+ medievalism and the cultural reception of homosocial and lesbian-like behaviour. International Medievalisms Conference; 2019-06-27 - 2019-06-28
USN Untitled
 
27 Alvestad, Karl Christian.
'Here be... [Norsemen]': Ideas of Unity and the Coherence of Identity Based on Places across the Sea in 19th-Century Historical Writing. 26th International Medieval Congress; 2019-07-01 - 2019-07-04
USN Untitled
 
28 Alvestad, Karl Christian.
Just the king’s mother? A woman’s role in the unification of Norway. Gendering Viking Age Rulership; 2019-02-28
USN Untitled
 
29 Alvestad, Karl Christian.
Migrasjon og det tapte imperiet: Norgesveldets plass og betydning i skolebøker fram mot 1930 tallet. Norske historiedager 2019; 2019-06-14 - 2019-06-15
USN Untitled
 
30 Alvestad, Karl Christian.
Myter, Middelalder og Medievalisme i lærerutdanning og annen høyere utdanning.. Norske historiedager 2019; 2019-06-14 - 2019-06-15
USN Untitled
 
31 Alvestad, Karl Christian.
Object of [our] “Venerable history”: The discovery of the Gokstad Vikingship and British identity.. Norske historiedager 2019; 2019-06-14 - 2019-06-15
USN Untitled
 
32 Alvestad, Karl Christian.
Vikings in the kitchen: Mundane and forgotten medievalism in the Norwegian kitchen.. 54th International Congress on Medieval Studies; 2019-05-09 - 2019-05-12
USN Untitled
 
33 Asplin, Anne Cathrine Hogsnes; Lingås, Lars Gunnar.
Symposium Karrierelæring som integrert pedagogisk praksis på tvers av kontekster. Nasjonal Veilederkonferanse 2019; 2019-02-05 - 2019-02-07
USN Untitled
 
34 Birkeland, Inger.
How can universities become more sustainable?. NGM 2019; 2019-06-16 - 2019-06-19
USN Untitled
 
35 Birkeland, Inger.
Stedspedagogikk som tilnærming til utdanning for bærekraftig utvikling. ASPnet-seminar for UNESCO-skoler i Norge; 2019-09-24 - 2019-09-24
USN Untitled
 
36 Birkeland, Inger.
The watery bodies of Rjukan-Notodden World Heritage. RGS-IBG 2019; 2019-08-26 - 2019-08-29
USN Untitled
 
37 Brathagen, Kjersti.
The travelling exhibition on ‘Education and progress in the Nordic countries’: A “brand” of education to promote development?. Education and internationalization between the Nation State and the Competition State; 2019-03-18 - 2019-03-19
USN Untitled
 
38 Eriksen, Kristin Gregers.
A Decolonial Approach to Denaturalizing Norwegian Exceptionalism in Education. Seminar, Faculty of Education; 2019-05-13 - 2019-05-13
USN Untitled
 
39 Eriksen, Kristin Gregers.
Mainstreaming Indigenous education in the Norwegian Primary School Classroom – Reinforcing Otherness through the Affective technologies of Whiteness. Pre-conference workshop; 2019-08-26 - 2019-08-27
USN Untitled
 
40 Eriksen, Kristin Gregers.
Race and Whiteness as Affective Technologies in Citizenship Education: The Case of Norway. Congress of the Humanities and Social Sciences 2019; 2019-06-01 - 2019-06-06
USN Untitled
 
41 Eriksen, Kristin Gregers; Svendsen, Stine H. Bang.
Engaging the Colonial Baseline & Making space for Indigeneity  in Mainstream Education. International Conference on Indigeneity and Education; 2019-09-25 - 2019-09-27
USN NTNU Untitled
 
42 Frers, Lars.
Lærende kropper, undervisende kropper – Ressurs, hinder, aktør. PhD course in Pedagogical resources and learning processes; 2019-05-09
USN Untitled
 
43 Grothen, Geir.
Institusjonens innenfor, livets utenfor. Nasjonal fagkonferanse for forening for kulturforskning; 2019-01-31 - 2019-02-01
USN Untitled
 
44 Harding, Tobias.
Institutionalizing the Culture of the Others? Culture, Space, and History in the Swedish Museum of World Culture. The 9th Nordic Conference on Cultural Policy Research; 2019-08-28 - 2019-08-30
USN Untitled
 
45 Kennedy, Audhild Lindheim.
Gendered Heritage? The tale of Industrial Heritage in the town of Notodden, Norway. 9th NCCPR; Nordic Conference for Cultural Policy Research; 2019-08-28 - 2019-08-30
USN Untitled
 
46 Kennedy, Audhild Lindheim.
Gendered Places, Gendered Learning. Geographies of Gender; 2019-01-04 - 2019-01-06
USN Untitled
 
47 Kennedy, Audhild Lindheim.
Place-based learning, place narratives and notions of identity and gender in a World Heritage Site. 8th Nordic ISCAR; Nordic Conference on Cultural and Activity Research; 2019-06-18 - 2019-06-20
USN Untitled
 
48 Krogstad, Kari.
"Muslimsk" barneoppdragelse. Barnehagelæreres synspunkter og erfaringer.. Forskerseminar ved Universitetet i Agder; 2019-04-04 - 2019-04-04
USN Untitled
 
49 Nilsen, Rune Åkvik; Sørensen, Rønnaug.
Hvorfor er den maskuline dominansen så seiglivet? SKAM og den mangelfulle seksualundervisningen i norsk skole.. Sosiologforeningens vinterseminar; 2019-02-01 - 2019-02-03
USN Untitled
 
50 Nordberg, Kari H..
Stat, ungdom og seksualitet: Skolen som kunnskapshistorisk arena (1970-årene). Svenska historikermøtet 2019; 2019-05-08 - 2019-05-10
USN Untitled
 
    Vis neste liste