Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for kultur, religion og samfunnsfag (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 200 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Birkeland, Inger; Parra, Constanza; Burton, Rob J.F.; Siivonen, Katriina.
Cultural sustainability and the nature-culture interface: Livelihoods, policies, and Methodologies. Routledge 2019 (ISBN 9780367855796) 248 s.
BYGDEFORSK USN Untitled
 
2 Christensen, Ingrid R.; Valen-Sendstad, Ådne.
Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 (ISBN 9788202665951) 237 s.
USN Untitled
 
3 Kvalvaag, Robert Williams; Winje, Geir.
A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion.. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202616540) 233 s.
OSLOMET USN Untitled
 
4 Tin, Mikkel B..
Faces between Fact and Fiction: Studies on Photographic Portraits in Norway. Novus Forlag 2019 (ISBN 978-82-8390-023-1) 231 s.
USN Untitled
 
5 Tin, Mikkel B.; Telseth, Frode; Tangen, Jan Ove; Giulianotti, Richard.
The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 (ISBN 9780429320187) 256 s.
USN Untitled
 
Fagbok
6 Schei, Madicken; Bø, Sigrid; Kjøk, Jarnfrid.
Syndige folkeeventyr. En samling erotiske folkeeventyr av Asbjørnsen og Moe med flere. Oslo: Fair forlag 2019 (ISBN 978-82-8297-048-8) 161 s.
USN Untitled
 
Lærebok
7 Lingås, Lars Gunnar.
Etikk for pedagoger 3.utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2019 (ISBN 978-82-05-52510-8) 180 s.
USN Untitled
 
Vitenskapelig monografi
8 Kvarv, Sture.
Offentlig planlegging i velferdsstaten - eksemplene Oslo og Stockholm. Novus Forlag 2019 (ISBN 978-82-8390-011-8) 270 s.
USN Untitled
 
9 Roos, Merethe.
Hartvig Nissen. Grundtvigianer, skandinav, skolemann.. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202566531) 281 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
10 Ruud, Lise Camilla.
"At repræsentere de primitive Folkeslag" - Etnografisk kunnskap på det tidlige 1900-tallet.. I: En Trængslernes Historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen.. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104399-2. s. 225-250
USN Untitled
 
Forord
11 Kvalvaag, Robert Williams; Winje, Geir.
Bob Dylan and Religion: New Perspectives from the North Country.. I: A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202616540. s. 7-15
OSLOMET USN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
12 Alvestad, Karl Christian.
Olav Haraldssons bilde i den moderne verden Gustav Vigeland's image of St Olaf. I: Gustav Vigeland + Nidarosdomen To nasjonale ikoner / Two National Icons. Museumsforlaget AS 2019 ISBN 9788283050745. s. 100-128
USN Untitled
 
13 Arntzen, Sven.
Verdighet og selvbestemmelse – En aktørbasert forestilling om menneskeverdet. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 191-213
USN Untitled
 
14 Lybæk, Lena; Svendsen, Åse-May.
Menneskeverd – Utviklingshemming – Skole. Verdighet som grunnlag for pedagogisk praksis. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 63-98
USN Untitled
 
15 Maagerø, Eva; Valen-Sendstad, Ådne.
Menneskeverd og menneskerettighetsundervisning. En sosialsemiotisk multimodalitetsanalyse og drøfting av verdighetsbegrepet i filmen A Path to Dignity: The Power of Human Rights Education. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 141-168
USN Untitled
 
16 Roos, Merethe.
Et bidrag til kvinners selvstendighet. Skandinaviske forutsetninger for Hartvig Nissens pikeskole (1849). I: Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253041179. s. 389-409
USN Untitled
 
17 Stokke, Christian.
Do Antiracist Efforts and Diversity Programs Make a Difference? Assessing the Case of Norway. I: Racialization, racism and antiracism in the Nordic countries. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-319-74629-6. s. 205-228
USN Untitled
 
18 Sørensen, Rønnaug.
Seksuell trakassering, verdighet og SKAM.. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 119-139
USN Untitled
 
19 Tin, Mikkel B..
Public parks in the North. Designed to liberate or discipline our moving bodies?. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 219-234
USN Untitled
 
20 Tin, Mikkel B.; Telseth, Frode; Tangen, Jan Ove.
Introduction: The Nordic model and physical culture.. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 1-17
USN Untitled
 
21 Valen-Sendstad, Ådne.
Menneskeverdet i tre nyere tolkninger som placeholder, heuristisk og «flytende signifikant». I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 215-237
USN Untitled
 
22 Valen-Sendstad, Ådne; Christensen, Ingrid R..
Menneskeverd - mangfoldige tilnærminger for en mangfoldig skole. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 11-38
USN Untitled
 
23 Vestheim, Geir.
Hans Børlis forfattarskap i eit litteratursosiologisk perspektiv. I: Djupsnøen er en kvit forbannelse : om Hans Børlis lyrikk. Novus Forlag 2019 ISBN 9788283900217. s. 15-44
USN Untitled
 
24 Walton, Stephen John.
Fem spørsmål om skriftkultur. I: Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202632663. s. 53-68
USN Untitled
 
25 Winje, Geir.
The Visual Dylan: Religious Art, Social Semiotics and Album Covers. I: A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202616540. s. 141-161
USN Untitled
 
26 Winje, Geir.
Verdighet i det pluralistiske klasserommet. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 99-118
USN Untitled
 
Leksikonartikkel
27 Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Bloch-Hoell, Nils Egede; Winje, Geir; Storhaug, Ove Erik.
Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. I: Store norske leksikon (snl.no 2019). Oslo: Store norske leksikon AS 2019 s. -
HINN USN Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
28 Bagle, Eyvind.
Iseksporten fra Kragerø og Røyken – produksjon og marked.. «Den siste istid». Om fersk makrell, kald pils og «historie på is»; 2019-05-06 - 2019-05-06
USN Untitled
 
29 Bagle, Eyvind.
The Historiography of the Ice Trade. A Norwegian Overview. The Last Ice Age. Project seminar; 2019-09-16 - 2019-09-16
USN Untitled
 
30 Bagle, Eyvind.
"The Last Ice Age in the Fisheries". Re-Visiting Fisheries History; 2019-10-17 - 2019-10-18
USN Untitled
 
31 Bagle, Eyvind.
Den siste istid: Handelen med naturis i moderniseringen og den økonomiske integreringen i det 19. og tidlige 20. århundret. Naturens kulturer; 2019-02-01 - 2019-02-01
USN Untitled
 
32 Bagle, Eyvind.
Første verdenskrig og eksporten av naturis. Historikerdagene 2019; 2019-06-15 - 2019-06-15
USN Untitled
 
33 Blengsdalen, Anne Svånaug.
Chamade og retrett - militære impulser i folkemusikken. Norsk folkemusikklag sitt årlige seminar; 2019-03-22 - 2019-03-22
USN Untitled
 
34 Blengsdalen, Anne Svånaug.
Språklig bevisstgjøring. Fra språkets verktøykasse. Regionsamling i Human-Etisk Forbund Vestfold, Telemark, Buskerud; 2019-02-02 - 2019-02-02
USN Untitled
 
35 Brathagen, Kjersti.
Barnekonvensjonen i barnehagen – historiske perspektiver og veien videre. Barns rettigheter 30 år; 2019-10-20 - 2019-10-20
USN Untitled
 
36 Brathagen, Kjersti.
Demokrati og medborgerskap i digitale omgivelser. Grenlandskonferansen; 2019-11-07 - 2019-11-08
USN Untitled
 
37 Brathagen, Kjersti.
Menneskerettighetshistorie. "Internasjonal Organisering"; 2019-10-11 - 2019-10-11
USN Untitled
 
38 Eriksen, Kristin Gregers.
Sør i klasserommet - Hvordan snakke med elevene om global ulikhet?. Hei Verdens lærerseminar; 2019-09-23 - 2019-09-23
USN Untitled
 
39 Frers, Lars; Bjørklid, Lars.
Samfunnsutvikling og arealplanlegging. Åpent møte om kommuneplanarbeidet og ditt hverdagsliv som innbygger i Notoddens byområder; 2019-05-07
USN Untitled
 
40 Frers, Lars; Küchel, Julia.
FraMeS Mentoring program for Women Scientists - an example from Germany. Forskerutdanningskonferanse; 2019-06-05 - 2019-06-06
USN Untitled
 
41 Kjærgård, Roger.
Hva rører seg innenfor karriereveiledningsfeltet akkurat nå. Fagglig utviklingsarbeid RIO; 2019-03-12 - 2019-03-12
USN Untitled
 
42 Kjærgård, Roger.
Yrkesfagkonferansen Overganger i vidt perspektiv - fra skole til jobb. Yrkesfagkonferansen Trøndelag 2019; 2019-01-31 - 2019-01-31
USN Untitled
 
43 Nolet, Ronald Erwin Arno; Bjørshol, Stig.
Grenseløs læring - samfunnet i en digital virkelighet: Å bruke digitale ressurser i samfunnsfag.. Grenseløs Læring - samfunnet i en digital virkelighet; 2019-11-20 - 2019-11-21
USN HIOF Untitled
 
44 Nolet, Ronald Erwin Arno; Bjørshol, Stig.
Utforsking i alle fag - fagfornyelsen og vektlegging av utforsking og dybdelæring.. Kompetanseheving i Nedre Eiker; 2019-11-18 - 2019-11-18
USN HIOF Untitled
 
45 Nolet, Ronald Erwin Arno; Bjørshol, Stig; Motzfeldt, Gitte Cecilie.
Fakta eller meninger, om læringsstrategier. Nasjonal konferanse for samfunnsfag didaktikk; 2019-11-20 - 2019-11-21
USN HIOF Untitled
 
46 Nordberg, Kari H..
Fra forplantning til livsmestring? Et historisk overblikk over skolens seksualundervisning (1939-2019).. Medisinernes seksualopplysning (MSO) Årskonferanse; 2019-10-18 - 2019-10-20
USN Untitled
 
47 Nordberg, Kari H..
Kropp og livsmestring: Samfunnsfagets rolle i bidraget til forståelsen av kroppen i lys av livsmestring som tverrfaglige tema. Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga: konferanse 2019.; 2019-11-20 - 2019-11-21
USN Untitled
 
48 Nordberg, Kari H..
Ungdoms seksualitet og seksualopplysning: Et historisk tilbakeblikk med særlig vekt på tiden rundt 1970.. Jubileumskonferanse Sex og politikk; 2019-09-26 - 2019-09-27
USN Untitled
 
49 Norendal, Kirsten Marie.
Life Design Counseling - et bidrag til din spilleliste som karriereveileder?. Jubileumskonferanse Østfold; 2019-10-15
USN Untitled
 
50 Petterson, Trude.
Digitalt medborgerskap og kommunikasjon. Desentralisert kompetanseutvikling; 2019-09-24 - 2019-09-25
USN Untitled
 
    Vis neste liste