Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for språk og litteratur (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 101 << Forrige 1 2 3    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Burner, Tony; Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre.
101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245026597) 350 s.
USN Untitled
 
2 Klaveness, Elise; Karlsen, Lisbet; Kverndokken, Kåre.
101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2452-4) 373 s.
USN Untitled
 
3 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245025354) 381 s.
USN UiO Untitled
 
Vitenskapelig monografi
4 Skjelbred, Dagrun.
Skolens tekster - et utgangspunkt for læring. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202609337) 167 s.
USN Untitled
 
5 Stephens, Hilde Løvdal.
Family Matters: James Dobson and Focus on the Family’s Crusade for the Christian Home. University of Alabama Press 2019 (ISBN 978-0-8173-2033-1) 304 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Annet
6 Eiesland, Eli Anne.
Automatisk tekstanalyse i klasserommet. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 297-298
USN Untitled
 
7 Eiesland, Eli Anne.
Å bruke korpus i språkundervisning. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 299-300
USN Untitled
 
8 Kruse, Kirsten Linnea.
Arbeid med tolkende høytlesing og lydkulisse i en digital kontekst (grep nr. 44). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 234-235
USN Untitled
 
9 Kruse, Kirsten Linnea.
Å skape multimodale boktrailere (grep nr.48). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 242-243
USN Untitled
 
10 Kruse, Kirsten Linnea; Roksvåg, Karete.
«Fra dikt til digital bildecollage» (grep nr. 50). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 246-247
USN Untitled
 
11 Seiler, Thomas.
Schwyzerörgeli, Schoggicreme und eine Villa Kunterbunt. I: 50 Jahre Skandinavistik in der Schweiz. Narr Francke Attempto Verlag 2019 ISBN 978-3-7720-8679-3. s. 188-189
USN Untitled
 
Faglig kapittel
12 Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre; Burner, Tony.
Teaching activities. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 95-x
OSLOMET USN Untitled
 
13 Kverndokken, Kåre.
Teaching activities. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 3, 7, 23, 43-x
USN Untitled
 
14 Lindstøl, Fride; Bakke, Jannike Ohrem.
5 grep - engelsk didaktikk. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. -
USN Untitled
 
15 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre.
Grepene.. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 54-55, 81-84, 87-89-
USN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
16 Aamotsbakken, Bente.
Norway. I: The Palgrave handbook of conflict and hitory education in the post-cold war era. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 9783030057213. s. 435-445
USN Untitled
 
17 Aamotsbakken, Bente.
Textbook analysis and the need to combine approaches. I: IARTEM 1991-2016: 25 years developing textbook and educational media research. Santiago de Compostela: International Association for Research on Textbooks and Educational Media 2019 ISBN 9788269134315. s. 333-341
USN Untitled
 
18 Aamotsbakken, Bente.
Traumas linked to world war II: The consequences of the German occupation for the Norwegian attitude towards Europe as depicted in history textbooks. I: Europa und Bildungsmedien = Europe and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2019 ISBN 9783781523371. s. 85-94
USN Untitled
 
19 Askeland, Norunn.
Metaforar om debatt, berekraft og klimakrise i eit klasserom. I: Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031637. s. 131-149
USN Untitled
 
20 Burner, Tony.
PhD revisited: Formative assessment of writing in English: A school- based study of perceptions, practices and transformations. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 78-97
OSLOMET USN Untitled
 
21 Burner, Tony.
Vurdering. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5. s. 297-312
USN Untitled
 
22 Burner, Tony; Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre.
Communicative competence in the English classroom: An introduction and an overview. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 15-35
USN Untitled
 
23 Bøhn, Henrik.
Assessing communicative skills. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 113-128
USN Untitled
 
24 Bøhn, Henrik.
PhD revisited: What is to be assessed? Teachers’ understanding of constructs in an oral English examination in Norway. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 376-396
USN Untitled
 
25 Carlsen, Christian; Burner, Tony.
Communicative skills in multilingual classrooms. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 85-98
USN Untitled
 
26 Coburn, James Neil.
PhD revisited: The Professional Development of English Language Teachers: Investigating the design and impact of a national in-service EFL teacher education course. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 397-417
USN Untitled
 
27 Dypedahl, Magne.
Intercultural communicative skills. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 99-112
USN Untitled
 
28 Dypedahl, Magne; Vold, Eva Thue.
Interkulturell kompetanse gjennom engelsk og fremmedspråk - et bidrag til bærekraftdidaktikk. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. s. 117-133
USN UiO Untitled
 
29 Fløgstad, Guro Nore; Lanza, Elizabeth.
Language contact across the lifespan. I: Language Contact – An International Handbook. Mouton de Gruyter 2019 ISBN 978-3-11-043325-8. s. 172-184
USN UiO Untitled
 
30 Hagen, Anette.
Estetisk og didaktisk potensial i litterære apper. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 97-123
USN Untitled
 
31 Maagerø, Eva; Veum, Aslaug.
Memoria of a National Trauma. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019 ISBN 9781138103511. s. 65-79
USN Untitled
 
32 Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
Nettbrett og novelle i norskfaget. Om nettbrett som digitalt redskap i litteraturundervisningen. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 79-96
USN UiO Untitled
 
33 Seiler, Thomas.
"Det snør i mine grove hender". Snøens betydning i Børlis metapoetiske diktning. I: "Djupsnøen er en kvit forbannelse" Om Hans Børlis lyrikk. Novus Forlag 2019 ISBN 978-82-8390-021-7. s. 87-109
USN Untitled
 
34 Seiler, Thomas.
Vidar Sandbeck og metavisa. I: Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap. Oplandske Bokforlag 2019 ISBN 978-82-7518-268-3. s. 147-161
USN Untitled
 
35 Villanueva, Maria Casado.
“Excavating the Very Old to Discover the Very New”: The ModernistFairy Tales of D.H. Lawrence and Katherine Mansfield. I: The Fairy-Tale Vanguard Literary Self-Consciousness in a Marvelous Genre. Cambridge Scholars Publishing 2019 ISBN 978-1-5275-3472-8. s. 193-212
USN Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
36 Burner, Tony.
Fagfornyelsen og vurdering. Kveldsseminar; 2019-04-08 - 2019-04-08
USN Untitled
 
37 Burner, Tony.
On education for newly arrived migrants and assessment in Norway. Research seminar; 2019-05-13 - 2019-05-13
USN Untitled
 
38 Bøhn, Henrik.
Fagfornyelsen: Dybdelæring og vurdering for læring. Fagseminar i engelsk for lærere i Rakkestad kommune; 2019-04-01 - 2019-04-01
USN Untitled
 
39 Bøhn, Henrik.
Fagfornyelsen: Dybdelæring, vurdering for læring og interkulturell kompetanse. Fagdag for språklærere i Vestfold; 2019-08-14 - 2019-08-14
USN Untitled
 
40 Bøhn, Henrik.
Fagfornyelsen: Vurdering for læring og dybdelæring i engelskfaget. Fagdag for engelsklærere i Larvik; 2019-04-24 - 2019-04-24
USN Untitled
 
41 Dypedahl, Magne; Bøhn, Henrik.
Intercultural competence. Seminar for nye internasjonale studenter; 2019-08-09
USN Untitled
 
42 Dypedahl, Magne; Bøhn, Henrik.
Styrken i mangfold - kulturell og kommunikativ kompetanse. Seminarer for nye studenter; 2019-08-10 - 2019-08-11
USN Untitled
 
43 Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Solstad, Trine; Storm-Larsen, Anna Beate.
Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB. Seminar i barnehagelærerutdanningen; 2019-01-25 - 2019-01-28
USN UIS Untitled
 
44 Myhr, Annika Bøstein.
Boka eller filmen? Det empatiskapende potensialet i Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött og den filmede adaptasjonen av romanen. Kulturmøter som tematikk i litteraturen; 2019-11-21
USN Untitled
 
45 Opdal, Lars; Bueie, Agnete Andersen.
Videorespons i tilbakemeldingsarbeid. Nettverkssamling for profesjonsfaglig digital kompetanse; 2019-04-10 - 2019-04-10
USN Untitled
 
46 Skovholt, Karianne.
Conversation Analytic innovation for Teacher Education. CAiTE's Mid-Term Seminar; 2019-09-18 - 2019-09-19
USN Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
47 Askeland, Norunn.
Svar på tiltale? Metaforar om og av samar i norske lærebøker og i samisk skolehistorie. Seminar om minoritetsdiskurser/fortellinger om minoriteter; 2019-05-24 - 2019-05-25
USN Untitled
 
48 Bjørke, Camilla; Bøhn, Henrik; Myklevold, Gro Anita.
Metacognition in Language Learning and Teaching.. Sluttkonferanse i satsingsområdet Skole, Kunnskap og Lærerutdanning; 2019-06-12 - 2019-06-12
HIOF USN Untitled
 
49 Bueie, Agnete Andersen.
Videofeedback på skriftlige tekster i norskfaget. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt; 2019-10-23 - 2019-10-24
USN Untitled
 
50 Burner, Tony; Carlsen, Christian.
Teacher perceptions and practices concerning multilingualism. Comparative International Education Society (CIES); 2019-04-15 - 2019-04-18
USN Untitled
 
    Vis neste liste