Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for språk og litteratur (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 236 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Burner, Tony; Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre.
101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245026597) 350 s.
USN Untitled
 
2 Jørgensen, Iben Brinch; Askeland, Norunn.
Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031620) 272 s.
USN Untitled
 
3 Klaveness, Elise; Karlsen, Lisbet; Kverndokken, Kåre.
101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2452-4) 373 s.
USN Untitled
 
4 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245025354) 381 s.
USN UiO Untitled
 
Vitenskapelig monografi
5 Askeland, Norunn; Agdestein, Magdalena W.
Metaforer. Hva, hvor og hvorfor?. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-02963-4) 203 s.
USN UiT Untitled
 
6 Skjelbred, Dagrun.
Skolens tekster - et utgangspunkt for læring. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202609337) 167 s.
USN Untitled
 
7 Stephens, Hilde Løvdal.
Family Matters: James Dobson and Focus on the Family’s Crusade for the Christian Home. University of Alabama Press 2019 (ISBN 978-0-8173-2033-1) 304 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Annet
8 Eiesland, Eli Anne.
Automatisk tekstanalyse i klasserommet. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 297-298
USN Untitled
 
9 Eiesland, Eli Anne.
Å bruke korpus i språkundervisning. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 299-300
USN Untitled
 
10 Kruse, Kirsten Linnea.
Arbeid med tolkende høytlesing og lydkulisse i en digital kontekst (grep nr. 44). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 234-235
USN Untitled
 
11 Kruse, Kirsten Linnea.
Å skape multimodale boktrailere (grep nr.48). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 242-243
USN Untitled
 
12 Kruse, Kirsten Linnea; Roksvåg, Karete.
«Fra dikt til digital bildecollage» (grep nr. 50). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 246-247
USN Untitled
 
13 Seiler, Thomas.
Schwyzerörgeli, Schoggicreme und eine Villa Kunterbunt. I: 50 Jahre Skandinavistik in der Schweiz. Narr Francke Attempto Verlag 2019 ISBN 978-3-7720-8679-3. s. 188-189
USN Untitled
 
14 Siljan, Henriette Hogga; Moe, Mette.
Digitale grep/undervisningstips nr 43, 45, 51, 52, 53, 62-71. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354.
USN UiO Untitled
 
Faglig kapittel
15 Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre; Burner, Tony.
Teaching activities. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 95-x
OSLOMET USN Untitled
 
16 Kverndokken, Kåre.
Teaching activities. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 3, 7, 23, 43-x
USN Untitled
 
17 Lindstøl, Fride; Bakke, Jannike Ohrem.
5 grep - engelsk didaktikk. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. -
USN Untitled
 
18 Skjelbred, Dagrun.
Leseopplæring omkring 1860, og Andreas Feragens syn på den grunnleggende leseopplæringa. I: Agder Vitenskapsakademi Årbok 2018. Novus Forlag 2019 ISBN 9788283900279. s. 199-213
USN Untitled
 
19 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre.
Grepene.. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 54-55, 81-84, 87-89-
USN Untitled
 
20 Wølner, Tor Arne; Moe, Mette.
Digtiale grep nr: 29,30,31,46,47 og 88. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354.
USN Untitled
 
Forord
21 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
Forord. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 4-6
USN UiO Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
22 Aamotsbakken, Bente.
Norway. I: The Palgrave handbook of conflict and history education in the post-cold war era. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 9783030057213. s. 435-445
USN Untitled
 
23 Aamotsbakken, Bente.
Textbook analysis and the need to combine approaches. I: IARTEM 1991-2016: 25 years developing textbook and educational media research. Santiago de Compostela: International Association for Research on Textbooks and Educational Media 2019 ISBN 9788269134315. s. 333-341
USN Untitled
 
24 Aamotsbakken, Bente.
Traumas linked to world war II: The consequences of the German occupation for the Norwegian attitude towards Europe as depicted in history textbooks. I: Europa und Bildungsmedien = Europe and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2019 ISBN 9783781523371. s. 85-94
USN Untitled
 
25 Andersen, Merete Morken.
Siste nytt om sannheten. Om å finne språk for det virkelige. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 35-59
USN Untitled
 
26 Askeland, Norunn.
Kreativ vitskapsprosa - eit relevant kriterium i fagfellevurdering?. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 138-156
USN Untitled
 
27 Askeland, Norunn.
Metaforar om debatt, berekraft og klimakrise i eit klasserom. I: Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031637. s. 131-149
USN Untitled
 
28 Burner, Tony.
Assessment in Secondary Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151.
USN Untitled
 
29 Burner, Tony.
PhD revisited: Formative assessment of writing in English: A school- based study of perceptions, practices and transformations. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 78-97
OSLOMET USN Untitled
 
30 Burner, Tony.
Vurdering. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5. s. 297-312
OSLOMET USN Untitled
 
31 Burner, Tony; Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre.
Communicative competence in the English classroom: An introduction and an overview. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 15-35
USN Untitled
 
32 Bøhn, Henrik.
Assessing communicative skills. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 113-128
USN Untitled
 
33 Bøhn, Henrik.
PhD revisited: What is to be assessed? Teachers’ understanding of constructs in an oral English examination in Norway. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 376-396
USN Untitled
 
34 Carlsen, Christian; Burner, Tony.
Communicative skills in multilingual classrooms. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 85-98
USN Untitled
 
35 Coburn, James Neil.
PhD revisited: The Professional Development of English Language Teachers: Investigating the design and impact of a national in-service EFL teacher education course. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 397-417
USN Untitled
 
36 Dypedahl, Magne.
Intercultural communicative skills. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 99-112
USN Untitled
 
37 Dypedahl, Magne; Vold, Eva Thue.
Interkulturell kompetanse gjennom engelsk og fremmedspråk - et bidrag til bærekraftdidaktikk. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. s. 117-133
USN UiO Untitled
 
38 Fløgstad, Guro Nore.
Pavlenkos metode. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 126-137
USN Untitled
 
39 Fløgstad, Guro Nore; Lanza, Elizabeth.
Language contact across the lifespan. I: Language Contact – An International Handbook. De Gruyter Mouton 2019 ISBN 978-3-11-043325-8. s. 172-184
USN UiO Untitled
 
40 Hagen, Anette.
Estetisk og didaktisk potensial i litterære apper. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 97-123
USN Untitled
 
41 Haugestad, Anne Kristine.
Dialoger om klimarettferdighet: samtaler som kreative møteplasser. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 179-199
USN Untitled
 
42 Jørgensen, Iben Brinch.
Seriffer og sjiraffer. Stilistikkens plass i akademisk skriving. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 104-125
USN Untitled
 
43 Jørgensen, Iben Brinch; Askeland, Norunn.
Hva er kreativ akademisk skriving?. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 11-34
USN Untitled
 
44 Linhart, Silje Hernæs.
De som savnet bøker. I: Biblioteket i litteraturen. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253040912. s. 118-156
USN Untitled
 
45 Lund, Ragnhild Elisabeth.
PhD revisited: Questions of Culture and Context in English Language Textbooks. A Study of Textbooks for the Teaching of English in Norway. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 252-273
USN Untitled
 
46 Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Hoem, Toril Frafjord; Torvanger, Dag; Børhaug, Kjetil.
Grunnleggende ferdigheter. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. s. 86-165
USN UiB UIS Untitled
 
47 Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord; Børhaug, Kjetil.
Grunnleggende ferdigheter 5-10. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5. s. 88-163
USN UiB UIS Untitled
 
48 Maagerø, Eva; Valen-Sendstad, Ådne.
Menneskeverd og menneskerettighetsundervisning. En sosialsemiotisk multimodalitetsanalyse og drøfting av verdighetsbegrepet i filmen A Path to Dignity: The Power of Human Rights Education. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 141-168
USN Untitled
 
49 Maagerø, Eva; Veum, Aslaug.
Memoria of a National Trauma. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019 ISBN 9781138103511. s. 65-79
USN Untitled
 
50 Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
Nettbrett og novelle i norskfaget. Om nettbrett som digitalt redskap i litteraturundervisningen. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 79-96
USN UiO Untitled
 
    Vis neste liste