Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for matematikk og naturfag (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-42 av 42

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Klaveness, Elise; Karlsen, Lisbet; Kverndokken, Kåre.
101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2452-4) 373 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
2 Nielsen, Kjetil Liestøl.
Fremme faglige samtaler ved bruk av studentresponssystem. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 174-175
USN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
3 Karlsen, Lisbet; Klaveness, Elise.
Favorittfeil og forhandling om mening. I: 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2452-4. s. 91-106
USN Untitled
 
4 Knudtzon, Signe Holm.
Elever representerer sine matematiske ideer når frosker hopper. I: 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2452-4. s. 133-158
USN Untitled
 
5 Strelkova, Halyna; Ghaderi, Ali; Strelkov, Myroslav; Ishchenko, Oleksandra.
Prerequisites for Regulatory Innovations in Ukraine under Renewable Energy Sector Development. I: 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS). IEEE 2019 ISBN 978-1-7281-2159-8. s. 365-371
USN Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
6 Bjerknes, Anne-Line; Kjæret, Aud.
Utdanning for bærekraftig utvikling. SNELD; 2019-10-17 - 2019-10-18
USN Untitled
 
7 Gabrielsen, Anja.
Nærmiljø og lokalsamfunn som læringsarena for bærekraftig utvikling. Nasjonal konferanse - Den naturlige skolesekken 2019; 2019-02-08 - 2019-02-08
USN Untitled
 
8 Nielsen, Kjetil Liestøl.
Bruk av video og animasjoner som brobygger mellom konkret og abstrakt i realfag. Profesjonskonferansen; 2019-09-18 - 2019-09-18
USN Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
9 Aschim, Elin Leirvoll; Gabrielsen, Anja.
Hvordan fremme læring og engasjement parallelt med vurdering av undervisning for bærekraftig utvikling?. LET's konferanse - Undervisning for bærekraftig utvikling. Forskningsdagene 2019; 2019-09-26
USN Untitled
 
10 Gabrielsen, Anja.
Bærekraftskonferanse i lærerutdanningen. Hell-seminaret 2019; 2019-11-13 - 2019-11-14
USN Untitled
 
11 Gabrielsen, Anja.
Hjelp! Hvordan kan jeg analysere disse kvalitative dataene? Forskningstilnærming som bidrag til å utvikle UBU-praksis og diskurs.. Hell-seminaret 2019; 2019-11-13 - 2019-11-14
USN Untitled
 
12 Gabrielsen, Anja.
Kontekst for læring. Nærmiljø som læringsarena i utdanning for bærekraftig utvikling. SISEME-seminar, Malmø Universitet; 2019-11-21
USN Untitled
 
13 Gabrielsen, Anja.
Undervisning i miljø og bærekraftig utvikling. Hvilke problemstillinger velger studentene å fordype seg i?. LET's konferanse - Undervisning for bærekraftig utvikling. Forskningsdagene 2019; 2019-09-26
USN Untitled
 
14 Ghaderi, Ali.
Prerequisites for Regulatory Innovations in Ukraine under Renewable Energy Sector Development. IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS); 2019-04-17 - 2019-04-19
USN Untitled
 
15 Haug, Eli.
Perspektiver på lek ut fra sosiokulturelle perspektiver og Alan Bishops tenkning.. Forskergruppen: Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæring.; 2019-01-09
USN Untitled
 
16 Nielsen, Kjetil Liestøl.
Bruk av omvendt undervisning i et nettbasert matematikkfag for lærerstudenter. MNT-konferansen; 2019-03-28 - 2019-03-29
USN Untitled
 
17 Nielsen, Kjetil Liestøl.
Omvendt undervisning i et nettbasert matematikkfag. Fagdag om nettundervisning; 2019-05-22 - 2019-05-22
USN Untitled
 
18 Strande, Anne Lise.
Utdanning for bærekraftig utvikling. Noen refeksjoner. Tverrfaglig samling for Forskerforbundets medlemmer; 2019-12-12 - 2019-12-13
USN Untitled
 
Mediebidrag
Intervju
19 Aae, Rune.
Lokk fuglene med pysjing. NRK Vestfold [Radio] 2019-10-14
USN Untitled
 
20 Aae, Rune.
Lokk fugler med pysjing. NRK Buskerud [Radio] 2019-10-14
USN Untitled
 
21 Aae, Rune.
Rune Aae om veps1. NRK Vestfold [Radio] 2019-09-03
USN Untitled
 
22 Aae, Rune.
Rune Aae om veps2. NRK Vestfold [Radio] 2019-09-03
USN Untitled
 
23 Aae, Rune.
Åpne sansene på tur. NRK Klassisk [Radio] 2019-10-15
USN Untitled
 
24 Bjerknes, Anne-Line.
Fant rødlistede salamandere. Arealendringer er den største trusselen.. Røyken og Hurum avis [Avis] 2019-09-23
USN Untitled
 
25 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Aae, Rune.
Huggormbitt. NRK Dagsrevyen [TV] 2019-05-31
HIOF USN Untitled
 
26 Sund, Steinar S.; Gabrielsen, Anja.
Bruk naturen og nærmiljøet. Intervju. Skolelederen - Fagblad for skoleledelse [Fagblad] 2019-03-01
USN Untitled
 
Programdeltagelse
27 Bjerknes, Anne-Line; Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Time-out i barnehagen, en krenkelse?. Lærerrommet, podcast fra Utdanningsforbundet [Radio] 2019-11-27
USN HINN Untitled
 
28 Hognestad, Karin; Bjerknes, Anne-Line; Fagertun, Liv.
Barnehagedagen merket over hele landet. NRK Østafjells [TV] 2019-03-12
USN Untitled
 
Produkt
Digitale læremidler
29 Braaten, Bjørn Espen Pontus; Aae, Rune; Rasmussen, Adrian Kristinsønn.
What if the sea level rises? Exploring language and culture in a future setting. Digital learning across Boundaries (DlaB) (Erasmus + prosjekt) http://dlaberasmus.eu 2019
HIOF USN Untitled
 
Rapport/avhandling
Doktorgradsavhandling
30 Gabrielsen, Anja.
Kontekst for læring. Nærmiljø som læringsarena i utdanning for bærekraftig utvikling. PhD-avhandling. Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Bø: Universitetet i Sørøst-Norge 2019 (ISBN 9788272065101)
USN Untitled
 
Kompendium
31 Rossing, Nils Kristian; Fredagsvik, Maren Skjelstad; Berg, Ingeborg.
Matematikkløypa 2019 – Veiledningshefte. Trondheim: Skolelaboratoriet ved NTNU 2019 44 s.
USN NTNU Untitled
 
32 Rossing, Nils Kristian; Fredagsvik, Maren Skjelstad; Berg, Ingeborg; Petersen, Vigdis Brevik; Rø, Kirsti; Smalø, Sverre Olaf; Torkildsen, Svein Hallvard; Stedøy, Ingvill Merete; Hag, Kari Jorun.
Matematikkløypa 2019 - Veiledningshefte. : Skolelaboratoriet ved NTNU 2019 40 s.
USN NTNU Untitled
 
33 Rossing, Nils Kristian; Storli, Pål-Tore Selbo; Aastebøl, Halsten; Tellebon, Reidar; Fredagsvik, Maren Skjelstad.
Energiløypa 2019 - Veiledningshefte. Trondheim: Skolelaboratoriet ved NTNU 2019 82 s.
USN NTNU Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
34 Andersson, Annica; Wagner, David.
Identities available in intertwined discourses: mathematics student interaction. ZDM: Mathematics Education 2019 ;Volum 51.(3) s. 529-540
USN Untitled
 
35 Bayram-Jacobs, Durdane; Henze, Ineke; Evagorou, Maria; Shwartz, Yael; Aschim, Elin Leirvoll; Alcaraz-Dominguez, Silvia; Barajas, Mario; Dagan, Etty.
Science teachers' pedagogical content knowledge development during enactment of socioscientific curriculum materials. Journal of Research in Science Teaching 2019 s. 1207-1233
USN Untitled
 
36 Forssell, Henrik; Lumsdaine, Peter Lefanu.
Constructive Reflectivity Principles for Regular Theories. Journal of Symbolic Logic (JSL) 2019 s. 1348-1367
USN UiO Untitled
 
37 Gustavsen, Trond Stølen; Imenes, Olav Gravir.
Investigating the fit of a model for students’ understanding of fractions in a Norwegian context. Nordisk matematikkdidaktikk 2019 ;Volum 24.(2) s. 5-24
OSLOMET USN Untitled
 
38 Zhou, Shengtian.
Dedekind sums and parsing of Hilbert series. Journal of Commutative Algebra 2019
USN Untitled
 
Kronikk
39 Bjerknes, Anne-Line.
Er «timeout» en daglig krenkelse av barn i barnehagen?. Aftenposten 2019
USN Untitled
 
40 Bjerknes, Anne-Line; Hognestad, Karin.
Barn bør ikke lære å sitte stille Nysgjerrighet og vitebegjær må være trumfkort i barnehagen.. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2019
USN Untitled
 
41 Rasmussen, Adrian Kristinsønn; Aae, Rune; Braaten, Bjørn Espen Pontus; Båtvik, Jan Ingar Iversen; Halstvedt, Camilla Blikstad; Helberg, Morten; Pilskog, Hanne Eik; Thingnes, Josef; Widerøe, Ina Kirsten Sundal.
Naturfag i framtidens skole: Inn med teknologi, ut med uteskole?. Utdanningsnytt.no 2019
USN HIOF NMBU Untitled
 
Leserinnlegg
42 Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig.
La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2019
HVL OSLOMET USN MF UIA UiB UiO UIS UiT Untitled