Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215034133)
OSLOMET USN Untitled
 
2 Birkeland, Inger; Parra, Constanza; Burton, Rob J.F.; Siivonen, Katriina.
Cultural sustainability and the nature-culture interface: Livelihoods, policies, and Methodologies. Routledge 2019 (ISBN 9780367855796) 248 s.
BYGDEFORSK USN Untitled
 
3 Bjørnsrud, Halvor Inge; Gjems, Liv.
Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215032290) 142 s.
USN Untitled
 
4 Burner, Tony; Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre.
101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245026597) 350 s.
USN Untitled
 
5 Christensen, Ingrid R.; Valen-Sendstad, Ådne.
Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 (ISBN 9788202665951) 237 s.
USN Untitled
 
6 Collison, Holly; Darnell, Simon C.; Giulianotti, Richard; Howe, P. David.
Routledge handbook of sport for development and peace. Routledge 2019 (ISBN 978-1-138-21048-6) 560 s.
USN Untitled
 
7 Hognestad, Karin; Waniganayake, Manjula; Tatto, Maria Teresa; Menter, Ian; Corsaro, William A.; Jacob, W. James; Tilleczek, Kate.
Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 (ISBN 9781474209151)
USN Untitled
 
8 Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik.
Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-63216-8) 259 s.
OSLOMET USN Untitled
 
9 Jørgensen, Iben Brinch; Askeland, Norunn.
Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031620) 272 s.
USN Untitled
 
10 Klaveness, Elise; Karlsen, Lisbet; Kverndokken, Kåre.
101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2452-4) 373 s.
USN Untitled
 
11 Kvalvaag, Robert Williams; Winje, Geir.
A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion.. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202616540) 233 s.
OSLOMET USN Untitled
 
12 Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig.
Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-56952-5) 308 s.
OSLOMET USN Untitled
 
13 Streitlien, Åse; Aakre, Bjørn Magne.
Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202610852) 225 s.
USN Untitled
 
14 Tin, Mikkel B..
Faces between Fact and Fiction: Studies on Photographic Portraits in Norway. Novus Forlag 2019 (ISBN 978-82-8390-023-1) 231 s.
USN Untitled
 
15 Tin, Mikkel B.; Telseth, Frode; Tangen, Jan Ove; Giulianotti, Richard.
The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 (ISBN 9780429320187) 256 s.
USN Untitled
 
16 Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar.
Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-59214-1) 211 s.
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
17 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245025354) 381 s.
USN UiO Untitled
 
Fagbok
18 Ohrem, Sigurd; Weiss, Michael.
Myndig medborgerskap. Dialog og danning i folkehøyskolen.. Oslo: Folkehøgskoleforbundet 2019 (ISBN 9788299611251) 80 s.
USN Untitled
 
19 Bischoff, Anette.
Rehabilitering ude. Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen.. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark 2019 (ISBN 978-87-999549-2-6) 300 s.
USN Untitled
 
20 Carlsen, Kari.
Bærekraftig pedagogikk - etikk, estetikk, økologi. Nordisk konferanse 2018 for reggio Emiliainspirerte praksiser. Skien: Norsk Reggio Emilia nettverks forlag 2019 (ISBN 978-82-691055-1-3) 84 s.
USN Untitled
 
21 Schei, Madicken; Bø, Sigrid; Kjøk, Jarnfrid.
Syndige folkeeventyr. En samling erotiske folkeeventyr av Asbjørnsen og Moe med flere. Oslo: Fair forlag 2019 (ISBN 978-82-8297-048-8) 161 s.
USN Untitled
 
Lærebok
22 Lingås, Lars Gunnar.
Etikk for pedagoger 3.utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2019 (ISBN 978-82-05-52510-8) 180 s.
USN Untitled
 
Vitenskapelig monografi
23 Aagaard, Toril; Lund, Andreas.
Digital Agency in Higher Education. Transforming Teaching and Learning. Routledge 2019 (ISBN 978-0-367-07413-5) 124 s.
USN UiO Untitled
 
24 Askeland, Norunn; Agdestein, Magdalena W.
Metaforer. Hva, hvor og hvorfor?. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-02963-4) 203 s.
USN UiT Untitled
 
25 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Før sanden renner ut. Barnehagelærerens innsats for økologisk bærekraft. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031002) 247 s.
USN Untitled
 
26 Helskog, Guro Hansen.
Philosophizing the Dialogos Way towards Wisdom in Education- Between Critical Thinking and Spiritual Contemplation. Routledge 2019 (ISBN 9781138490994) 272 s.
USN Untitled
 
27 Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeid for sammenheng. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2672-6) 150 s.
USN Untitled
 
28 Kvarv, Sture.
Offentlig planlegging i velferdsstaten - eksemplene Oslo og Stockholm. Novus Forlag 2019 (ISBN 978-82-8390-011-8) 270 s.
USN Untitled
 
29 Roos, Merethe.
Hartvig Nissen. Grundtvigianer, skandinav, skolemann.. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202566531) 281 s.
USN Untitled
 
30 Skjelbred, Dagrun.
Skolens tekster - et utgangspunkt for læring. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202609337) 167 s.
USN Untitled
 
31 Stephens, Hilde Løvdal.
Family Matters: James Dobson and Focus on the Family’s Crusade for the Christian Home. University of Alabama Press 2019 (ISBN 978-0-8173-2033-1) 304 s.
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig bok
32 Lie, Anne Liv Kaarstad.
Elevene bak tallene - triangulert analysearbeid: håndbok for dybdelæring i profesjonsfellesskap, Kragerø.. Drammen: USN Open Archive 2019 (ISBN 978-82-7860-365-9) 30 s.
USN Untitled
 
33 Lie, Anne Liv Kaarstad.
Mentaliserende veiledning i folkehøgskoler. En håndbok for deltagere i prosjektet: På folkehøgskole med mentor.. Drammen: USN Open Archive 2019 (ISBN 978-82-7860-367-3) 31 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Annet
34 Eiesland, Eli Anne.
Automatisk tekstanalyse i klasserommet. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 297-298
USN Untitled
 
35 Eiesland, Eli Anne.
Å bruke korpus i språkundervisning. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 299-300
USN Untitled
 
36 Kruse, Kirsten Linnea.
Arbeid med tolkende høytlesing og lydkulisse i en digital kontekst (grep nr. 44). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 234-235
USN Untitled
 
37 Kruse, Kirsten Linnea.
Å skape multimodale boktrailere (grep nr.48). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 242-243
USN Untitled
 
38 Kruse, Kirsten Linnea; Roksvåg, Karete.
«Fra dikt til digital bildecollage» (grep nr. 50). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 246-247
USN Untitled
 
39 Roksvåg, Karete.
«Digital bildecollage» (grep nr. 49). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 244-245
USN Untitled
 
40 Seiler, Thomas.
Schwyzerörgeli, Schoggicreme und eine Villa Kunterbunt. I: 50 Jahre Skandinavistik in der Schweiz. Narr Francke Attempto Verlag 2019 ISBN 978-3-7720-8679-3. s. 188-189
USN Untitled
 
41 Siljan, Henriette Hogga; Moe, Mette.
Digitale grep/undervisningstips nr 43, 45, 51, 52, 53, 62-71. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354.
USN UiO Untitled
 
42 Wølner, Tor Arne; Siljan, Henriette Hogga.
Digitale grep/undervisningstips, nr. 39, 40, 56, 59-61. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354.
USN UiO Untitled
 
Faglig kapittel
43 Bischoff, Anette.
Naturrelation. I: Rehabilitering ude. Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen.. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark 2019 ISBN 978-87-999549-2-6. s. 28-39
USN Untitled
 
44 Bischoff, Anette; Kissow, Anne-Merete.
Rehabilitering ude. Hvordan kan vi forstå begrebet?. I: Rehabilitering ude. Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen.. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark 2019 ISBN 978-87-999549-2-6. s. 14-24
USN Untitled
 
45 Bratland-Sanda, Solfrid; Myhre, Tor Helge Vikøren; Tangen, Jan Ove.
Treningssentre, fitness og folkehelse – aktiviteter, verdier og paradokser. I: Folkehelse - en tverrfaglig grunnbok. Oplandske Bokforlag 2019 ISBN 9788275182621. s. 195-226
USN Untitled
 
46 Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre; Burner, Tony.
Teaching activities. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 95-x
OSLOMET USN Untitled
 
47 Hognestad, Karin; Bøe, Marit.
Shadowing as a method in leadership preparation in teaching practice in early childhood teacher education in Norway. I: Leadership in Early Education in Times of Change Research from five Continents. Verlag Barbara Budrich 2019 ISBN 9783847421993. s. 19-32
USN Untitled
 
48 Kverndokken, Kåre.
Teaching activities. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 3, 7, 23, 43-x
USN Untitled
 
49 Lindstøl, Fride; Bakke, Jannike Ohrem.
5 grep - engelsk didaktikk. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. -
USN Untitled
 
50 Mjøen, Tone Ragnhild.
Alternativ og supplerende kommunikasjon.. I: Mitt livs ABC. Perm 2. Aldring og helse 2019 ISBN 978-82-8061-432-2. s. 2-31
USN Untitled
 
    Vis neste liste