Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 499 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215034133)
NORD OSLOMET USN Untitled
 
2 Bjørnsrud, Halvor Inge; Gjems, Liv.
Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215032290) 142 s.
USN Untitled
 
3 Burner, Tony; Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre.
101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245026597) 350 s.
USN Untitled
 
4 Collison, Holly; Darnell, Simon C.; Giulianotti, Richard; Howe, P. David.
Routledge handbook of sport for development and peace. Routledge 2019 (ISBN 978-1-138-21048-6) 560 s.
USN Untitled
 
5 Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik.
Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-63216-8) 259 s.
OSLOMET USN Untitled
 
6 Klaveness, Elise; Karlsen, Lisbet; Kverndokken, Kåre.
101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2452-4) 373 s.
USN Untitled
 
7 Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig.
Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-56952-5) 308 s.
OSLOMET USN Untitled
 
8 Streitlien, Åse; Aakre, Bjørn Magne.
Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202610852) 225 s.
NORD USN Untitled
 
9 Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar.
Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-59214-1) 211 s.
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
10 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245025354) 381 s.
USN UiO Untitled
 
Fagbok
11 Ohrem, Sigurd; Weiss, Michael.
Myndig medborgerskap. Dialog og danning i folkehøyskolen.. Oslo: Folkehøgskoleforbundet 2019 (ISBN 9788299611251) 80 s.
USN Untitled
 
12 Aagre, Willy.
"Kunsten å formidle en suksess: om ART og dets inntog i Larviks skoler og barnehager". I Pettersvold og Østrem (red.). Problembarna: manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019
USN Untitled
 
13 Bischoff, Anette.
Rehabilitering ude. Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen.. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark 2019 (ISBN 978-87-999549-2-6) 300 s.
USN Untitled
 
14 Schei, Madicken; Bø, Sigrid; Kjøk, Jarnfrid.
Syndige folkeeventyr. En samling erotiske folkeeventyr av Asbjørnsen og Moe med flere. Oslo: Fair forlag 2019 (ISBN 978-82-8297-048-8) 161 s.
USN Untitled
 
Vitenskapelig monografi
15 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Før sanden renner ut. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031002) 247 s.
USN Untitled
 
16 Helskog, Guro Hansen.
Philosophizing the Dialogos Way towards Wisdom in Education- Between Critical Thinking and Spiritual Contemplation. Routledge 2019 (ISBN 9781138490994) 272 s.
USN Untitled
 
17 Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeid for sammenheng. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2672-6) 150 s.
USN Untitled
 
18 Kvarv, Sture.
Offentlig planlegging i velferdsstaten - eksemplene Oslo og Stockholm. Novus Forlag 2019 (ISBN 978-82-8390-011-8) 270 s.
USN Untitled
 
19 Skjelbred, Dagrun.
Skolens tekster - et utgangspunkt for læring. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202609337) 167 s.
USN Untitled
 
20 Stephens, Hilde Løvdal.
Family Matters: James Dobson and Focus on the Family’s Crusade for the Christian Home. University of Alabama Press 2019 (ISBN 978-0-8173-2033-1) 304 s.
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig bok
21 Lie, Anne Liv Kaarstad.
Elevene bak tallene - triangulert analysearbeid: håndbok for dybdelæring i profesjonsfellesskap, Kragerø.. Drammen: USN Open Archive 2019 (ISBN 978-82-7860-365-9) 30 s.
USN Untitled
 
22 Lie, Anne Liv Kaarstad.
Mentaliserende veiledning i folkehøgskoler. En håndbok for deltagere i prosjektet: På folkehøgskole med mentor.. Drammen: USN Open Archive 2019 (ISBN 978-82-7860-367-3) 31 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Annet
23 Eiesland, Eli Anne.
Automatisk tekstanalyse i klasserommet. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 297-298
USN Untitled
 
24 Eiesland, Eli Anne.
Å bruke korpus i språkundervisning. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 299-300
USN Untitled
 
25 Kruse, Kirsten Linnea.
Arbeid med tolkende høytlesing og lydkulisse i en digital kontekst (grep nr. 44). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 234-235
USN Untitled
 
26 Kruse, Kirsten Linnea.
Å skape multimodale boktrailere (grep nr.48). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 242-243
USN Untitled
 
27 Kruse, Kirsten Linnea; Roksvåg, Karete.
«Fra dikt til digital bildecollage» (grep nr. 50). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 246-247
USN Untitled
 
28 Roksvåg, Karete.
«Digital bildecollage» (grep nr. 49). I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 244-245
USN Untitled
 
29 Seiler, Thomas.
Schwyzerörgeli, Schoggicreme und eine Villa Kunterbunt. I: 50 Jahre Skandinavistik in der Schweiz. Narr Francke Attempto Verlag 2019 ISBN 978-3-7720-8679-3. s. 188-189
USN Untitled
 
Faglig kapittel
30 Bischoff, Anette.
Naturrelation. I: Rehabilitering ude. Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen.. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark 2019 ISBN 978-87-999549-2-6. s. 28-39
USN Untitled
 
31 Bischoff, Anette; Kissow, Anne-Merete.
Rehabilitering ude. Hvordan kan vi forstå begrebet?. I: Rehabilitering ude. Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen.. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark 2019 ISBN 978-87-999549-2-6. s. 14-24
USN Untitled
 
32 Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre; Burner, Tony.
Teaching activities. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 95-x
OSLOMET USN Untitled
 
33 Kverndokken, Kåre.
Teaching activities. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 3, 7, 23, 43-x
USN Untitled
 
34 Lindstøl, Fride; Bakke, Jannike Ohrem.
5 grep - engelsk didaktikk. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. -
USN Untitled
 
35 Nielsen, Kjetil Liestøl.
Fremme faglige samtaler ved bruk av studentresponssystem. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 174-175
USN Untitled
 
36 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre.
Grepene.. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 54-55, 81-84, 87-89-
USN Untitled
 
Innledning
37 Bjørnsrud, Halvor Inge; Gjems, Liv.
Introduksjon. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 9-15
USN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
38 Aamotsbakken, Bente.
Textbook analysis and the need to combine approaches. I: IARTEM 1991-2016: 25 years developing textbook and educational media research. Santiago de Compostela: International Association for Research on Textbooks and Educational Media 2019 ISBN 9788269134315. s. 333-341
USN Untitled
 
39 Askeland, Norunn.
Metaforar om debatt, berekraft og klimakrise i eit klasserom. I: Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031637. s. 131-149
USN Untitled
 
40 Aslanian, Teresa Katherine.
Det sitter i veggene: om materialitet og indirekte omsorg i barnehagen. I: Blikk for barn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2394-7. s. 207-224
USN Untitled
 
41 Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Lek og lekende perspektiver i skolens første år. I: Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133. s. 15-26
NORD OSLOMET USN Untitled
 
42 Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar.
Dybdelæring i kroppsøving – utfordringer for kroppsøvingslæreren. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 13-29
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
43 Bjørnsrud, Halvor Inge.
Skoleeiers ledelse av kompetanseutvikling: Om handlingsrom, møter i delingskultur og praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 125-145
USN Untitled
 
44 Bunting, Mette.
Tilrettelegging for læring. Læringsstrategier- en vei til læring.. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. s. 226-245
USN Untitled
 
45 Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
Ungdommers fortellinger om valget av yrkesfaglig opplæring. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 155-173
USN Untitled
 
46 Burner, Tony.
PhD revisited: Formative assessment of writing in English: A school- based study of perceptions, practices and transformations. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 78-97
OSLOMET USN Untitled
 
47 Burner, Tony.
Vurdering. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5. s. 297-312
USN Untitled
 
48 Burner, Tony; Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre.
Communicative competence in the English classroom: An introduction and an overview. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 15-35
USN Untitled
 
49 Bøhn, Henrik.
Assessing communicative skills. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 113-128
USN Untitled
 
50 Bøhn, Henrik.
PhD revisited: What is to be assessed? Teachers’ understanding of constructs in an oral English examination in Norway. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 376-396
USN Untitled
 
    Vis neste liste