Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 117 << Forrige 1 2 3    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Bandlien, Bjørn.
Arvegull. Rygge kirke. Press Forlag 2019 (ISBN 9788232802869) 250 s.
USN Untitled
 
2 Berntzen, Lasse.
SMART 2019, The Eighth International Conference on Smart Cities, Systems, Devices and Technologies. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 (ISBN 978-1-61208-730-6) 46 s. International Conference on Smart Cities, Systems, Devices and Technologies (SMART)(8)
USN Untitled
 
3 Berntzen, Lasse.
The Thirteenth International Conference on Digital Society and eGovernments. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 (ISBN 978-1-61208-685-9) ;Volum 13.109 s. International Conference on Digital Society and eGovernments (ICDS)(1)
USN Untitled
 
4 Berntzen, Lasse; Ben Rajeb, Samia.
The Ninth International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications (COLLA 2019). International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 (ISBN 978-1-61208-722-1) ;Volum 9.47 s. International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications (COLLA)(1)
USN Untitled
 
5 Berntzen, Lasse; Berntzen, Lasse; Marghitu, Daniela.
Proceedings of the SMART ACCESSIBILITY 2019, The Fourth International Conference on Universal Accessibility in the Internet of Things and Smart Environments. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 (ISBN 978-1-61208-691-0) 39 s.
USN Untitled
 
6 Gårseth-Nesbakk, Levi; Baksaas, Kjell Magne; Gustavsen, Torstein Alfred.
Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245025309) 280 s.
NORD USN NTNU Untitled
 
Fagbok
7 Schwencke, Hans Robert; Haugen, Dag Olav; Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny; Avlesen-Østli, Erik.
Årsregnskapet i teori og praksis 2018. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 9788205521445) 1350 s.
BI USN Untitled
 
Lærebok
8 Solheim, Bjørn; Winther, Trond.
Driftsregnskap og budsjettering. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 (ISBN 978-82-05-50488-2) 428 s.
USN Untitled
 
Vitenskapelig monografi
9 Eliassen, Finn-Einar.
Peter Dahl: Et globalt liv i opplysningstiden.. Dreyer Forlag A/S 2019 (ISBN 978-82-8265-479-1) 441 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
10 Kristiansen, Elsa.
Regulation of Children’s Sport in Norway. I: Contemporary Sport Management. Human Kinetics 2019 ISBN 978-1-4925-5095-2. s. 135-135
USN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
11 Ambalangodage, Dayananda; Kuruppu, Gowindage Chamara Jayanath; Timochenko, Konstantin Yurievich.
Digitalising Tax System in Sri Lanka: Evidence from Inland Revenue Department. I: Integrated Science in Digital Age (ICIS 2019). : Springer 2019 ISBN 978-3-030-22493-6. s. 29-38
NORD USN Untitled
 
12 Baksaas, Kjell Magne.
Statens rolle som trendsetter i digitalisering. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 103-118
USN Untitled
 
13 Baksaas, Kjell Magne.
Trekk ved god profesjonsutdanning innen regnskap og revisjon. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 237-254
USN Untitled
 
14 Baksaas, Kjell Magne; Gustavsen, Torstein Alfred; Nytun, Mona Kristin; Stephansen, Sissel With.
Status for digitaliseringen hos regnskapsføreres kunder. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 73-88
HVL NORD USN Untitled
 
15 Berntzen, Lasse; Brekke, Thomas; Johannessen, Marius Rohde.
Multi-layer Aggregation in Smart Grids - A Business Model Approach. I: Proceedings of the International Conferences ICT, Society and Human Beings 2019, Connected Smart Cities 2019, Web Based Communities and Social Media 2019. IADIS Press 2019 ISBN 9789898533906. s. 405-409
USN NTNU Untitled
 
16 Berntzen, Lasse; Florea, Adrian; Molder, Cristian; Bouhmala, Noureddine.
A Strategy for Drone Traffic Planning Dynamic Flight-paths for Drones in Smart Cities. I: SMART 2019, The Eighth International Conference on Smart Cities, Systems, Devices and Technologies. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 ISBN 978-1-61208-730-6. s. 12-18
USN Untitled
 
17 Gezelius, Stig Strandli; Mittenzwei, Klaus.
Forskerens frihet når interesser vil styre. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. s. 45-68
USN NIBIO Untitled
 
18 Gustavsen, Torstein Alfred; Baksaas, Kjell Magne.
Digitalisering – innhold og trender for regnskapsprofesjonen. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 11-26
NORD USN Untitled
 
19 Holmstedt, Viggo; Mengiste, Shegaw Anagaw.
Workarounds in the Use of ERP Systems in SMEs. I: ACHI 2019, The Twelfth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 ISBN 978-1-61208-686-6. s. 66-73
USN Untitled
 
20 Johannessen, Marius Rohde.
A Research Design for the Examination of Political Empowerment Through Social Media. I: Handbook of Research on Politics in the Computer Age. IGI Global 2019 ISBN 9781799803775. s. -
USN Untitled
 
21 Kristiansen, Elsa; Solem, Birgit Andrine Apenes; Lagerborg, Mikael.
Sport, Sponsors, and Sponsor Fit: Media Presentations of Norwegian Women Athletes in Olympic Events. I: Routledge Handbook of the Business of Women's Sport. Routledge 2019 ISBN 9781138571617. s. 515-528
USN Untitled
 
22 Nygård, Rune.
Digitalisering i norske banker: Lærdom for regnskapsbransjen. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 27-40
USN Untitled
 
23 Nymark, Kristian.
Sensur i trykkefrihetens tid: Karl Johan og norsk presse 1814-1844. I: Frie ord i Norden? : offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253041179. s. 329-353
USN Untitled
 
24 Opsahl, André; Nygård, Rune.
Digitaliseringsfokuset i revisjonsbransjen. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 41-56
USN Untitled
 
25 Timochenko, Konstantin Yurievich; Kuruppu, Gowindage Chamara Jayanath; Badshah, Imtiaz; Ambalangodage, Dayananda.
A Systems Approach to Comprehend Public Sector (Government) Accounting. I: Integrated Science in Digital Age (ICIS 2019). : Springer 2019 ISBN 978-3-030-22493-6. s. 50-59
NORD HIOF USN Untitled
 
26 Ørstavik, Finn.
Activity systems and innovation in project-based production. The case of construction.. I: The Connectivity of Innovation in the Construction Industry. Routledge 2019 ISBN 9780815363224. s. 267-297
USN Untitled
 
27 Østberg, Kai Peter.
Satirikeren som selvforakter. Spydighetens politikk og psykologi i kampen for norskdommen - fra Wergeland til Vinje.. I: Frie ord i Norden? : offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253041179. s. 435-463
USN Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
28 Baksaas, Kjell Magne.
Status for digitaliseringen hos regnskapsførernes kunder. Regnskapsførerdagen; 2019-10-17
USN Untitled
 
29 Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny.
Magma& Econa, Foredrag av fagredaktørene Magma 1 2019. Frokostmøte Magma& Econa Oslo Akershus; 2019-02-28
BI USN Untitled
 
30 Hyvik, Jens Johan.
Lærer, venstresak, målsak. Lærar og Demokrati; 2019-03-01 - 2019-03-01
USN Untitled
 
31 Mangaroska, Katerina; Vesin, Boban; Giannakos, Michail.
Cross-Platform Analytics: A step towards Personalization and Adaptation in Education. Learning analytics and knowledge conference; 2019-04-04 - 2019-04-08
USN NTNU Untitled
 
32 Norseng, Per G.
"Den siste istid" - et nettverksprosjekt. Samling i Nasjonalt museumsnettverk for fiskerihistorie og kystkultur; 2019-01-23 - 2019-01-24
USN Untitled
 
33 Norseng, Per G.
«Den siste istid»: Et prosjekt om naturis som en katalysator for modernisering, økonomisk integrasjon og nye mat- og drikkevarer i det 19. og første del av det 20. århundret.. «Den siste istid». Om fersk makrell, kald pils og «historie på is»; 2019-05-06 - 2019-05-06
USN Untitled
 
34 Nygaard, Knut Michael.
Eksport av is fra Christianiafjorden. En analyse av iseksporten fra Christianiafjorden og områdene rundt.. Den siste istid». Om fersk makrell, kald pils og «historie på is; 2019-05-06 - 2019-05-06
USN Untitled
 
35 Nygaard, Knut Michael.
Iseksporten fra Christianiafjorden i et historisk perspektiv. En historisk analyse av norsk og internasjonal produksjon og eksport av is, med fokus på den iseksporten som foregikk fra Christianiafjorden og områdene rundt.. Fagseminar i forbindelse med årsmøte til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap; 2019-04-27 - 2019-04-27
USN Untitled
 
36 Sørensen, Jarle Løwe.
Et skråblikk på beredskap. Regional beredskapsseminar; 2019-05-22 - 2019-05-22
USN Untitled
 
37 Sørensen, Jarle Løwe.
Maritime Collaboration Exercises - Are They Useful?. TARG 9th Workshop on Training and Assessment; 2019-10-09 - 2019-10-09
USN Untitled
 
38 Sørensen, Jarle Løwe.
Paneldebatt Fagseminar. Fagseminar beredskap; 2019-10-22 - 2019-10-22
USN Untitled
 
39 Sørensen, Jarle Løwe.
Samvirke i en beredskapskontekst. Samvirkesamling beredskap USN vertskommuner; 2019-01-25 - 2019-01-25
USN Untitled
 
40 Sørensen, Jarle Løwe.
Samvirke i et klyngeperspektiv. Næringsfrokost "Beredskapsfylket Vestfold - lokale vekstmuligheter!"; 2019-03-05 - 2019-03-05
USN Untitled
 
41 Sørensen, Jarle Løwe.
Samvirke og beredskap. Fagdag Kriseledelse; 2019-09-13 - 2019-09-13
USN Untitled
 
42 Sørensen, Jarle Løwe.
USN Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse. Nettverk sikkerhetsregionen; 2019-02-28 - 2019-02-28
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
43 Kobberrød, Jan Thomas.
Fra en forening (med et hus) - til et hus med en forening.. Festmøte: Det runde røde; 2019-09-14 - 2019-09-14
USN Untitled
 
44 Norseng, Per G.
Den siste istid i Ula. Kulturhistorisk vandring i Ula, Vestfold; 2019-05-22 - 2019-05-22
USN Untitled
 
45 Norseng, Per G.
•“Den siste istid”. Kort innledning om produksjon av naturis som næring på 1800- og 1900-tallet. Den siste istid. Om isdammene i lokalt og globalt perspektiv; 2019-10-15 - 2019-10-15
USN Untitled
 
46 Norseng, Per G.
"Fersk makrell og kald pils" - Et foredrag om naturis fra Telemark. Foredragsserie om kystkultur; 2019-04-11 - 2019-04-11
USN Untitled
 
47 Norseng, Per G.
Hovedøya kloster og øyene innerst i Oslofjorden. Omvisning for Travelers' Club; 2019-06-19 - 2019-06-19
USN Untitled
 
48 Sørensen, Jarle Løwe.
Krisehåndtering og beredskap. HMS Seminar; 2019-10-16 - 2019-10-16
USN Untitled
 
49 Sørensen, Jarle Løwe.
Samvirke i kriser. Hva om strømmen blir borte?; 2019-09-23 - 2019-09-23
USN Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
50 Baksaas, Kjell Magne.
Dagens status for digitalisering i regnskapsførerbransjen. Paper utarbeidet av Kjell Magne Baksaas (Universitetet i Sørøst.Norge), Torstein Gustavsen (Nord Universitet), Mona Kristin Nytun (Høgskolen på Vestlandet), Sissel With Stephansen (Nord Universitet). FIBE 2019; 2019-01-03
USN Untitled
 
    Vis neste liste