Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 89 << Forrige 1 2    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Bjerge, Bagga; Hansen, Jeppe Oute; Christensen, Louise; Nygaard-Christensen, Maj.
Om at ”strikke” sociale tilbud sammen til borgere med komplekse problemstillinger. Aarhus Universitetsforlag 2019 (ISBN 9788771845648) ;Volum 1.26 s. Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder(1)
USN Untitled
 
2 Hansen, Jeppe Oute; Bjerge, Bagga.
Søvnforklaringers betydning i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger. Aarhus Universitetsforlag 2019 (ISBN 9788771845648) ;Volum 1.25 s. Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder(1)
USN Untitled
 
3 Hersted, Lone; Ness, Ottar; Frimann, Søren.
Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 (ISBN 9780429289408) 224 s.
NORD USN NTNU Untitled
 
4 Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit.
"Recovery - med stort R". Studentlitteratur AB 2019 (ISBN 978-91-44-12368-4) 21 s.
USN Untitled
 
Vitenskapelig monografi
5 Damsgaard, Hilde Larsen.
Studielivskvalitet. Studenters erfaring med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031354) 181 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
6 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking Leisure: Generating a Different Existence Within Everyday Life. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 91-108
HINN USN STHF Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
7 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking the Phenomenological Psychological Method. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 109-112
HINN USN STHF Untitled
 
8 Damsgaard, Hilde Larsen; Lindvig, Inger Kjersti.
Utdanning og danning. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 61-73
USN Untitled
 
9 Hersted, Lone; Ness, Ottar.
Epilogue. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 198-200
NORD USN NTNU Untitled
 
10 Hersted, Lone; Ness, Ottar; Frimann, Søren.
Action Research: tradition and renewal.. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 4-16
NORD USN NTNU Untitled
 
11 Karlsson, Bengt Eirik; Jacobsen, Ritva; Sørgård, Jorunn.
Åpen dialog i familie- og nettverksterapi.. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 415-426
AHUS USN Untitled
 
12 Klevan, Trude Gøril; Karlsson, Bengt Eirik; Grant, Alec.
Writing to Resist; Writing to Survive: Conversational Autoethnography, Mentoring, And the New Public Management Academy. I: Autoethnographies from the Neoliberal Academy. Rewilding, Writing and Resistance in Higher Education.. Routledge 2019 ISBN 9780815371120. s. -
USN Untitled
 
13 Klevan, Trude Gøril; Karlsson, Bengt Eirik; Grant, Alec.
Writing to resiste; writing to survive. Conventional autoethnography, mentoring and the New Public Management academy.. I: Autoethnographies from the Neoliberal Academy. Rewilding, Writing and Resistance in Higher Education.. Routledge 2019 ISBN 9780815371120. s. 123-135
USN Untitled
 
14 Lindvig, Inger Kjersti; Damsgaard, Hilde Larsen.
Kom inn i skolesamfunnet. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 105-119
USN Untitled
 
15 Lorentzen, Catherine Anne Nicole; Viken, Berit.
Naturen - en arena også for innvandrerkvinner!. I: Rapport fra Forskning i Friluft 2018. Oslo: Norsk Friluftsliv 2019 s. 188-191
USN Untitled
 
16 Moshuus, Geir H; Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
Hvorfor er det vanskelig å komme tilbake etter frafall i videregående skole?. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 189-204
USN Untitled
 
17 Ness, Ottar.
Learning new ideas and practices together through relational action research.. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 93-110
NORD USN NTNU Untitled
 
18 Sundet, Rolf; Mcleod, John.
Familieterapi som en pluralistisk orientert, familiebasert praksis.. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 267-282
USN UiO Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
19 Brusletto, Birgit.
Arbeidsliv etter kreftbehandling - i ett langtidsperspektiv. Temalunsj i Kreftforeningen; 2019-03-25 - 2019-03-25
USN Untitled
 
20 Brusletto, Birgit.
Å finne veien tilbake til vedvarende arbeidsliv etter kreft: i et ukjent og uoversiktlig landskap. Frokostmøte Verdens Kreftdag; 2019-02-04 - 2019-02-04
USN Untitled
 
21 Lorentzen, Catherine Anne Nicole.
Tredemølle eller skogssti? Hva sier forskningen om rammene for fysisk aktivitet?. Årlig treff for tidligere ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge; 2019-04-24 - 2019-04-24
USN Untitled
 
22 Thronsen, Anne.
Ikke veiledningsbar? Støtte til profesjonelle som møter barn og foreldre i familier hvor en eller flere har kognitive vansker.. Undervisning i VPABU - Bakkenteigen; 2019-03-07 - 2019-03-07
USN Untitled
 
23 Thronsen, Anne.
Opplæring i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children. Opplæring; 2019-04-24 - 2019-04-26
USN Untitled
 
24 Thronsen, Anne.
Tilpasset veiledning gjennom utprøving av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge. Presentasjon av programmet PYC, erfaringer fra utprøvingen og relevant forskning.. Fagdag på Familiehjelp - Asker; 2019-02-13 - 2019-02-13
USN Untitled
 
25 Torvik, Cecilie; Evensen, Ragnhild; Fossli, Eva Lill Vassend.
SAMOT-prosjektet- kvar er vi no: Presentasjon av arbeidet med utvikling av undervisningsopplegg på tvers av utdanningsprogram. SAMOT: Samvirke mellom grunnutdanningene om arbeid mot vold og overgrep; 2019-11-22 - 2019-11-22
USN PHS Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
26 Bauger, Lars.
Det gode liv - Aktiv i egen aldringsprosess.. Beste årgang 1941; 2019-02-26 - 2019-02-27
USN Untitled
 
27 Brusletto, Birgit.
Tilbake til arbeid etter kreftbehandling. Forskningsdagene ved USN; 2019-09-24 - 2019-09-24
USN Untitled
 
28 Thronsen, Anne.
Erfaringer fra PYC i Norge. Ikke veiledningsbar? Konferanse om forsknings- og utviklingsarbeid i familier hvor en eller begge foreldrene har kognitive vansker, språkvansker eller generelle lærevansker.; 2019-01-31 - 2019-01-31
USN Untitled
 
Poster
29 Forinder, Ulla; Fosse, Elisabeth; Haglund, Bo; Johannessen, Aud; Kokko, Sami; Liveng, Anne; Ringsberg, Anne; Tillgren, Per; Kostenius, Catrine; Thualagant, N; Torp, Steffen.
Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN) Developing theory and research in a Nordic perspective. The 9th Nordic Health Promotion Research Conference 2019; 2019-06-12 - 2019-06-14
USN UiB Untitled
 
30 Lorentzen, Catherine Anne Nicole; Viken, Berit.
Determinants of use of nature among immigrant women in Norway. 12th European public health conference; 2019-11-20 - 2019-11-23
USN Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
31 Damsgaard, Hilde Larsen.
Studielivskvalitet. Presentasjon fagmøte NOKUT; 2019-11-20 - 2019-11-20
USN Untitled
 
32 Damsgaard, Hilde Larsen.
Studielivskvalitet. Samling UH-ped; 2019-11-21 - 2019-11-21
USN Untitled
 
33 Damsgaard, Hilde Larsen.
Studielivskvalitet. Inkluderingsseminar USN; 2019-10-31 - 2019-11-01
USN Untitled
 
34 Eriksson, Andrea; Trollvik, Anne; Johannessen, Aud; Haglund, Bo; Eriksson, Charli; Andersen Myglegård, Heidi; Paakari, Leena; Thualagant, Nicole; Simonsen, Nina; Torp, Steffen.
PhD dissertation related to Health Promotion from the Nordic countries during the time-periode of 2008 to 2018. The 9th Nordic Health Promotion Research Conference; 2019-06-12 - 2019-06-14
HINN USN Untitled
 
35 Fleten, Nils; Fyhn, Tonje; Tveito, Torill Helene.
Goal-focused group intervention; sustainable health improvement but no effect on work participation?. EPH konferansen 2019; 2019-11-21 - 2019-11-23
UiT USN NORCE Untitled
 
36 Klevan, Trude Gøril; Hoel, Tone Larsen.
«Det er litt som et eget språk» - Erfaringsmedarbeideres forståelser og bruk av erfaringsbasert kunnskap i samarbeid med brukere i psykisk helse- og rustjenester. Pyskisk Helse 2019; 2019-01-21 - 2019-01-23
USN Untitled
 
37 Langeland, Eva; Gjengedal, Eva; Vinje, Hege Forbech.
Salutogenic health promotion in groups: building salutogenic capacity.. 9th Nordic Health Promotion Research Conference; 2019-06-12 - 2019-06-14
HVL USN UiB Untitled
 
38 Lorentzen, Catherine Anne Nicole; Stang, Ingun.
Foreløpige funn fra evalueringen av Nærmiljøprosjektet i Buskerudkommunene. Erfaringskonferanse Nærmiljøprosjektet Buskerud fylke; 2019-01-09 - 2019-01-09
USN Untitled
 
39 Lorentzen, Catherine Anne Nicole; Viken, Berit.
Health benefits of interaction with natural environments among immigrant women in Norway. The 9th Nordic Health Promotion Research Conference 2019; 2019-06-12 - 2019-06-14
USN Untitled
 
40 Røseth, Idun; Bongaardt, Rob; Lyberg, Anne Marit; Sommerseth, Eva; Dahl, Bente.
New mothers' struggles to love their child. An interpretative synthesis of qualitative studies.. Trinity Health and Education International Research Conference; 2019-03-06 - 2019-03-07
USN STHF Untitled
 
41 Sælør, Knut Tore.
Hinderløyper, halmstrå og hengende snører. Håp og erfaringskonsulenter.. Sterkere Sammen; 2019-11-19 - 2019-11-19
USN Untitled
 
42 Vike, Halvard.
The rise and fall of universalism in service provision (elderly care): What have we learned from real world Experiments?. European Forum for Primary Care (EFPC) yearly conference; 2019-09-30 - 2019-10-01
USN Untitled
 
Mediebidrag
Intervju
43 Damsgaard, Hilde Larsen; Svendsen, Njord V..
Adventsselfie Kvalitet handler om mye mer enn det som kan telles. Khrono [Internett] 2019-12-11
USN Untitled
 
44 Kaspersen, Line; Nilsen, Wendy; Torp, Steffen.
Møtte veggen: – Jeg syntes det var kjempeflaut og ville ikke be om hjelp. Dagens Næringsliv [Avis] 2019-01-01
OSLOMET USN Untitled
 
45 Sælør, Knut Tore.
Håp og håpløshet i rus og psykisk helse: - Det er forskjell på å håpe på et fullt kjøleskap og å kunne reise til Mars. Sykepleien 06/19 [Fagblad] 2019-12-12
USN Untitled
 
46 VIDULIĆ, Sandi; Šaponjić, Igor; Radić, Josip; Braco, Hejzić Muhadin; Øvergård, Kjell Ivar.
Na Poljudu se okupili ljubitelji kultnog talijanskog automobila: svaki vlasnik Alfe Romeo ima barem pet mehaničara za prijatelje, ali isplati se. Slobodna Dalmacija [Avis] 2019-05-06
USN Untitled
 
Rapport/avhandling
Rapport
47 Fyhn, Tonje; Johnsen, Tone Langjordet; Øyeflaten, Irene Larsen; Jordbru, Anika Aakerøy; Tveito, Torill Helene.
Resultatrapport for kompetanseprosjektet “Mangfold på arbeidsplassen”. Bergen: NORCE Norwegian Research Center 2019 58 s.
USN NORCE PIHSØ SIV Untitled
 
48 Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit; Thompson, Tommy; Tore, Knutsen; Cathrine, Johansen.
Gatelagsfotball som Recovery på banen – «Verdens beste ettervern?».. Campus Drammen: Universitet i Sørøst-Norge 2019 (ISBN 978-82-8290-030-0) 70 s.
USN Untitled
 
49 Knudsen Gullslett, Monika; Røsvik, Kjersti; Kroken, Randi; Karlsson, Nils-Petter.
Global Perspectives on Social Work and Preventative Care Education Across Borders. Final report, PNA-2016/10080. SIU.. Bergen: DIKU Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 2019 15 s.
USN UIA Untitled
 
50 Kobro, Lars Ueland; Andvig, Ellen Sofie; Ekelund, Bjørn Z..
En u-sving til bedre bolig : et prosjekt for boligsosial innovasjon i kommunal kontekst. : Universitetet i Sørøst-Norge 2019 (ISBN 978-82-7206-509-5) 35 s. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge(14)
USN Untitled
 
    Vis neste liste