Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 121 << Forrige 1 2 3    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Hersted, Lone; Ness, Ottar; Frimann, Søren.
Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 (ISBN 9780429289408) 224 s.
NORD USN NTNU Untitled
 
Vitenskapelig monografi
2 Damsgaard, Hilde Larsen.
Studielivskvalitet. Studenters erfaring med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031354) 181 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
3 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking Leisure: Generating a Different Existence Within Everyday Life. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 91-108
HINN USN STHF Untitled
 
4 Hersted, Lone; Ness, Ottar.
Epilogue. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 198-200
NORD USN NTNU Untitled
 
5 Kapstad, Siv Merete; Øvrum, Inger Therese.
Om hvordan kunnskap og ferdigheter kan bli gode løsninger i praksis. I: Barnevernspedagogen, nær og profesjonell. Oslo: Fellesorganisasjonen 2019 ISBN 9788290858143. s. 22-30
USN Untitled
 
6 Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit.
Recovery - med stort R. I: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå. Studentlitteratur AB 2019 ISBN 978-91-44-12368-4. s. 71-92
USN Untitled
 
Forord
7 Lorås, Lennart; Ness, Ottar.
Forord. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 5-6
VID HVL NORD USN NTNU Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
8 Bjerge, Bagga; Hansen, Jeppe Oute; Christensen, Louise; Nygaard-Christensen, Maj.
Om at ”strikke” sociale tilbud sammen til borgere med komplekse problemstillinger. I: Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder. Aarhus Universitetsforlag 2019 ISBN 9788771845648. s. 19-44
USN Untitled
 
9 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking the Phenomenological Psychological Method. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 109-112
HINN USN STHF Untitled
 
10 Damsgaard, Hilde Larsen; Lindvig, Inger Kjersti.
Utdanning og danning. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 61-73
USN Untitled
 
11 Haldar, Marit; Røsvik, Kjersti.
Livsløpets barndom og alderdom. I: Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-52217-6.
OSLOMET USN Untitled
 
12 Hansen, Jeppe Oute; Bjerge, Bagga.
Søvnforklaringers betydning i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger. I: Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder. Aarhus Universitetsforlag 2019 ISBN 9788771845648. s. 65-90
USN Untitled
 
13 Hersted, Lone; Ness, Ottar; Frimann, Søren.
Action Research: tradition and renewal.. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 4-16
NORD USN NTNU Untitled
 
14 Karlsson, Bengt Eirik; Jacobsen, Ritva; Sørgård, Jorunn.
Åpen dialog i familie- og nettverksterapi.. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 415-426
AHUS USN Untitled
 
15 Klevan, Trude Gøril; Karlsson, Bengt Eirik; Grant, Alec.
Writing to Resist; Writing to Survive: Conversational Autoethnography, Mentoring, And the New Public Management Academy. I: Autoethnographies from the Neoliberal Academy. Rewilding, Writing and Resistance in Higher Education.. Routledge 2019 ISBN 9780815371120. s. -
USN Untitled
 
16 Lindvig, Inger Kjersti; Damsgaard, Hilde Larsen.
Kom inn i skolesamfunnet. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 105-119
USN Untitled
 
17 Lorentzen, Catherine Anne Nicole; Viken, Berit.
Naturen - en arena også for innvandrerkvinner!. I: Rapport fra Forskning i Friluft 2018. Oslo: Norsk Friluftsliv 2019 s. 188-191
USN Untitled
 
18 Moshuus, Geir H; Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
Hvorfor er det vanskelig å komme tilbake etter frafall i videregående skole?. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 189-204
USN Untitled
 
19 Ness, Ottar.
Learning new ideas and practices together through relational action research.. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 93-110
NORD USN NTNU Untitled
 
20 Previtali, Federica; Torp, Steffen; Miglioretti, Massimo.
Searching for the balance: health needs and well-being at work in Italy and Norway. I: Positive Psychology for Healthy Organizations: The Challenge of Primary Prevention in a Cross-Cultural Perspective. Nova Science Publishers, Inc. 2019 ISBN 978-1-53615-949-3. s. 236-265
USN Untitled
 
21 Sundet, Rolf; Mcleod, John.
Familieterapi som en pluralistisk orientert, familiebasert praksis.. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 267-282
USN UiO Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
22 Brusletto, Birgit.
Arbeidsliv etter kreftbehandling - i ett langtidsperspektiv. Temalunsj i Kreftforeningen; 2019-03-25 - 2019-03-25
USN Untitled
 
23 Brusletto, Birgit.
Å finne veien tilbake til vedvarende arbeidsliv etter kreft: i et ukjent og uoversiktlig landskap. Frokostmøte Verdens Kreftdag; 2019-02-04 - 2019-02-04
USN Untitled
 
24 Gulløy, Elisabeth.
Ungdata in Norway: a youth survey system. Presentation at the University of Warszawa, January 30, 2019. Møte med Universitetet i Warszawa om forskning på skolefrafall; 2019-01-30 - 2019-01-30
USN Untitled
 
25 Gulløy, Elisabeth.
Ungdata ved USN: Undervisning, forskning og regionalt samarbeid. Oppstartsseminar Ungdata og Ungdata junior i Buskerud 2020; 2019-12-03 - 2019-12-03
USN Untitled
 
26 Gulløy, Elisabeth.
Ungdom som faller utenfor utdanning og arbeid. Foredrag ved Fagforbundet Vestfold og Telemarks konferanse om ungdom og arbeid, Vrådal, 3. april 2019. Fagkonferanse; 2019-04-03 - 2019-04-03
USN Untitled
 
27 Joranger, Line.
Hva er en person - hvem er du?» En samtale med bakgrunn i Giorgio Agambens (f. 1942) bok: Homo Sacer: Den suverene makten og det nakne livet. Fellesskapet som skal komme.. Filosofisk hjørne - litteraturhuset i Vestfold; 2019-11-18 - 2019-11-19
USN Untitled
 
28 Joranger, Line.
Sjelens filosofi. Filosofisk hjørne - litteraturhuset i Vestfold; 2019-05-24 - 2019-05-24
USN Untitled
 
29 Koffeld-Hamidane, Sylvia; Gaarder, Siv.
Tilbakeføring i kriminalomsorgen. Konferanse; 2019-11-14 - 2019-11-15
USN KRUS Untitled
 
30 Lorentzen, Catherine Anne Nicole.
Tredemølle eller skogssti? Hva sier forskningen om rammene for fysisk aktivitet?. Årlig treff for tidligere ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge; 2019-04-24 - 2019-04-24
USN Untitled
 
31 Thronsen, Anne.
Ikke veiledningsbar? Støtte til profesjonelle som møter barn og foreldre i familier hvor en eller flere har kognitive vansker.. Undervisning i VPABU - Bakkenteigen; 2019-03-07 - 2019-03-07
USN Untitled
 
32 Thronsen, Anne.
Opplæring i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children. Opplæring; 2019-04-24 - 2019-04-26
USN Untitled
 
33 Thronsen, Anne.
Tilpasset veiledning gjennom utprøving av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge. Presentasjon av programmet PYC, erfaringer fra utprøvingen og relevant forskning.. Fagdag på Familiehjelp - Asker; 2019-02-13 - 2019-02-13
USN Untitled
 
34 Torvik, Cecilie; Evensen, Ragnhild; Fossli, Eva Lill Vassend.
SAMOT-prosjektet- kvar er vi no: Presentasjon av arbeidet med utvikling av undervisningsopplegg på tvers av utdanningsprogram. SAMOT: Samvirke mellom grunnutdanningene om arbeid mot vold og overgrep; 2019-11-22 - 2019-11-22
USN PHS Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
35 Bauger, Lars.
Det gode liv - Aktiv i egen aldringsprosess.. Beste årgang 1941; 2019-02-26 - 2019-02-27
USN Untitled
 
36 Brusletto, Birgit.
Tilbake til arbeid etter kreftbehandling. Forskningsdagene ved USN; 2019-09-24 - 2019-09-24
USN Untitled
 
37 Gulløy, Elisabeth.
Ungdom og tilhørighet i Porsgrunn. Forskningsforedrag for Porsgrunn Rotary, Hotel Vic, Porsgrunn, 6.4.19. Forskningsformidling fra USN; 2019-04-06 - 2019-04-06
USN Untitled
 
38 Thronsen, Anne.
Erfaringer fra PYC i Norge. Ikke veiledningsbar? Konferanse om forsknings- og utviklingsarbeid i familier hvor en eller begge foreldrene har kognitive vansker, språkvansker eller generelle lærevansker.; 2019-01-31 - 2019-01-31
USN Untitled
 
Poster
39 Engan, Harald; Torp, Steffen; Oldervoll, Line Merethe.
Arbeidsdeltakelse hos kreftpasienter i Norge. CANWORK-Studien.. Kreftrehab 2019; 2019-04-08 - 2019-04-09
USN LHL NTNU Untitled
 
40 Forinder, Ulla; Fosse, Elisabeth; Haglund, Bo; Johannessen, Aud; Kokko, Sami; Liveng, Anne; Ringsberg, Anne; Tillgren, Per; Kostenius, Catrine; Thualagant, N; Torp, Steffen.
Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN) Developing theory and research in a Nordic perspective. The 9th Nordic Health Promotion Research Conference 2019; 2019-06-12 - 2019-06-14
USN UiB Untitled
 
41 Lorentzen, Catherine Anne Nicole; Viken, Berit.
Determinants of use of nature among immigrant women in Norway. 12th European public health conference; 2019-11-20 - 2019-11-23
USN Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
42 Damsgaard, Hilde Larsen.
Studielivskvalitet. Presentasjon fagmøte NOKUT; 2019-11-20 - 2019-11-20
USN Untitled
 
43 Damsgaard, Hilde Larsen.
Studielivskvalitet. Samling UH-ped; 2019-11-21 - 2019-11-21
USN Untitled
 
44 Damsgaard, Hilde Larsen.
Studielivskvalitet. Inkluderingsseminar USN; 2019-10-31 - 2019-11-01
USN Untitled
 
45 Eriksson, Andrea; Trollvik, Anne; Johannessen, Aud; Haglund, Bo; Eriksson, Charli; Andersen Myglegård, Heidi; Paakari, Leena; Thualagant, Nicole; Simonsen, Nina; Torp, Steffen.
PhD dissertation related to Health Promotion from the Nordic countries during the time-periode of 2008 to 2018. The 9th Nordic Health Promotion Research Conference; 2019-06-12 - 2019-06-14
HINN USN Untitled
 
46 Fleten, Nils; Fyhn, Tonje; Tveito, Torill Helene.
Goal-focused group intervention; sustainable health improvement but no effect on work participation?. EPH konferansen 2019; 2019-11-21 - 2019-11-23
UiT USN NORCE Untitled
 
47 Holmberg, Åse.
Spiritual And Existential Literacy in Family Therapy Practice. World Family Therapy Congress; 2019-03-28 - 2019-03-30
USN Untitled
 
48 Joranger, Line.
The body as the lived act of seeing and pointing. European Association for Integrative Therapy and Supervision; 2019-06-21 - 2019-06-22
USN Untitled
 
49 Joranger, Line.
The legacy of Jan Smedslund: The Alternative to Pseudo-Empiricism and its Implications for Psychotherapy. International Society for Theoretical Psychology (ISTP); 2019-08-18 - 2019-08-23
USN Untitled
 
50 Klevan, Trude Gøril; Hoel, Tone Larsen.
«Det er litt som et eget språk» - Erfaringsmedarbeideres forståelser og bruk av erfaringsbasert kunnskap i samarbeid med brukere i psykisk helse- og rustjenester. Pyskisk Helse 2019; 2019-01-21 - 2019-01-23
USN Untitled
 
    Vis neste liste