Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 58 << Forrige 1 2    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Hersted, Lone; Ness, Ottar; Frimann, Søren.
Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 (ISBN 9780429289408) 224 s.
NORD USN NTNU Untitled
 
2 Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit.
"Recovery - med stort R". Studentlitteratur AB 2019 (ISBN 978-91-44-12368-4) 21 s.
USN Untitled
 
Vitenskapelig kommentarutgave
3 Hagen, Susanne; Øvergård, Kjell Ivar; Helgesen, Marit Kristine; Fosse, Elisabeth; Torp, Steffen.
Health Promotion at Local Level in Norway – Who, What, When, and How: A Response to Recent Commentaries. : 2019 International Journal of Health Policy and Management
HIOF USN UiB Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
4 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking Leisure: Generating a Different Existence Within Everyday Life. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 91-108
HINN USN STHF Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
5 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking the Phenomenological Psychological Method. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 109-112
HINN USN STHF Untitled
 
6 Damsgaard, Hilde Larsen; Lindvig, Inger Kjersti.
Utdanning og danning. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 61-73
USN Untitled
 
7 Hersted, Lone; Ness, Ottar.
Epilogue. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 198-200
NORD USN NTNU Untitled
 
8 Hersted, Lone; Ness, Ottar; Frimann, Søren.
Action Research: tradition and renewal.. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 4-16
NORD USN NTNU Untitled
 
9 Karlsson, Bengt Eirik; Jacobsen, Ritva; Sørgård, Jorunn.
Åpen dialog i familie- og nettverksterapi.. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 415-426
AHUS USN Untitled
 
10 Lindvig, Inger Kjersti.
Kom inn i skolesamfunnet. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 105-119
USN Untitled
 
11 Lindvig, Inger Kjersti; Damsgaard, Hilde Larsen.
Kom inn i skolesamfunnet. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 105-119
USN Untitled
 
12 Moshuus, Geir H; Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
"Jeg skjønte veldig tidlig at dette var veien jeg ønsket å gå"!. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 174-188
USN Untitled
 
13 Ness, Ottar.
Learning new ideas and practices together through relational action research.. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 93-110
NORD USN NTNU Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
14 Brusletto, Birgit.
Arbeidsliv etter kreftbehandling - i ett langtidsperspektiv. Temalunsj i Kreftforeningen; 2019-03-25 - 2019-03-25
USN Untitled
 
15 Brusletto, Birgit.
Å finne veien tilbake til vedvarende arbeidsliv etter kreft: i et ukjent og uoversiktlig landskap. Frokostmøte Verdens Kreftdag; 2019-02-04 - 2019-02-04
USN Untitled
 
16 Thronsen, Anne.
Ikke veiledningsbar? Støtte til profesjonelle som møter barn og foreldre i familier hvor en eller flere har kognitive vansker.. Undervisning i VPABU - Bakkenteigen; 2019-03-07 - 2019-03-07
USN Untitled
 
17 Thronsen, Anne.
Opplæring i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children. Opplæring; 2019-04-24 - 2019-04-26
USN Untitled
 
18 Thronsen, Anne.
Tilpasset veiledning gjennom utprøving av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge. Presentasjon av programmet PYC, erfaringer fra utprøvingen og relevant forskning.. Fagdag på Familiehjelp - Asker; 2019-02-13 - 2019-02-13
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
19 Brusletto, Birgit.
Tilbake til arbeid etter kreftbehandling. Forskningsdagene ved USN; 2019-09-24 - 2019-09-24
USN Untitled
 
20 Thronsen, Anne.
Erfaringer fra PYC i Norge. Ikke veiledningsbar? Konferanse om forsknings- og utviklingsarbeid i familier hvor en eller begge foreldrene har kognitive vansker, språkvansker eller generelle lærevansker.; 2019-01-31 - 2019-01-31
USN Untitled
 
Poster
21 Forinder, Ulla; Fosse, Elisabeth; Haglund, Bo; Johannessen, Aud; Kokko, Sami; Liveng, Anne; Ringsberg, Anne; Tillgren, Per; Kostenius, Catrine; Thualagant, N; Torp, Steffen.
Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN) Developing theory and research in a Nordic perspective. The 9th Nordic Health Promotion Research Conference 2019; 2019-06-12 - 2019-06-14
USN UiB Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
22 Eriksson, Andrea; Trollvik, Anne; Johannessen, Aud; Haglund, Bo; Eriksson, Charli; Andersen Myglegård, Heidi; Paakari, Leena; Thualagant, Nicole; Simonsen, Nina; Torp, Steffen.
PhD dissertation related to Health Promotion from the Nordic countries during the time-periode of 2008 to 2018. The 9th Nordic Health Promotion Research Conference; 2019-06-12 - 2019-06-14
HINN USN Untitled
 
23 Klevan, Trude Gøril; Hoel, Tone Larsen.
«Det er litt som et eget språk» - Erfaringsmedarbeideres forståelser og bruk av erfaringsbasert kunnskap i samarbeid med brukere i psykisk helse- og rustjenester. Pyskisk Helse 2019; 2019-01-21 - 2019-01-23
USN Untitled
 
24 Langeland, Eva; Gjengedal, Eva; Vinje, Hege Forbech.
Salutogenic health promotion in groups: building salutogenic capacity.. 9th Nordic Health Promotion Research Conference; 2019-06-12 - 2019-06-14
HVL USN UiB Untitled
 
25 Røseth, Idun; Bongaardt, Rob; Lyberg, Anne Marit; Sommerseth, Eva; Dahl, Bente.
New mothers' struggles to love their child. An interpretative synthesis of qualitative studies.. Trinity Health and Education International Research Conference; 2019-03-06 - 2019-03-07
USN STHF Untitled
 
26 Vike, Halvard.
The rise and fall of universalism in service provision (elderly care): What have we learned from real world Experiments?. European Forum for Primary Care (EFPC) yearly conference; 2019-09-30 - 2019-10-01
USN Untitled
 
Mediebidrag
Intervju
27 Kaspersen, Line; Nilsen, Wendy; Torp, Steffen.
Møtte veggen: – Jeg syntes det var kjempeflaut og ville ikke be om hjelp. Dagens Næringsliv [Avis] 2019-01-01
OSLOMET USN Untitled
 
28 VIDULIĆ, Sandi; Šaponjić, Igor; Radić, Josip; Braco, Hejzić Muhadin; Øvergård, Kjell Ivar.
Na Poljudu se okupili ljubitelji kultnog talijanskog automobila: svaki vlasnik Alfe Romeo ima barem pet mehaničara za prijatelje, ali isplati se. Slobodna Dalmacija [Avis] 2019-05-06
USN Untitled
 
Rapport/avhandling
Rapport
29 Fyhn, Tonje; Johnsen, Tone Langjordet; Øyeflaten, Irene Larsen; Jordbru, Anika Aakerøy; Tveito, Torill Helene.
Resultatrapport for kompetanseprosjektet “Mangfold på arbeidsplassen”. Bergen: NORCE Norwegian Research Center 2019 58 s.
USN NORCE PIHSØ SIV Untitled
 
30 Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit; Thompson, Tommy; Tore, Knutsen; Cathrine, Johansen.
Gatelagsfotball som Recovery på banen – «Verdens beste ettervern?».. Campus Drammen: Universitet i Sørøst-Norge 2019 (ISBN 978-82-8290-030-0) 70 s.
USN Untitled
 
31 Knudsen Gullslett, Monika; Røsvik, Kjersti; Kroken, Randi; Karlsson, Nils-Petter.
Global Perspectives on Social Work and Preventative Care Education Across Borders. Final report, PNA-2016/10080. SIU.. Bergen: DIKU Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 2019 15 s.
USN UIA Untitled
 
32 Kobro, Lars Ueland; Andvig, Ellen Sofie; Ekelund, Bjørn Z..
En u-sving til bedre bolig : et prosjekt for boligsosial innovasjon i kommunal kontekst. : Universitetet i Sørøst-Norge 2019 (ISBN 978-82-7206-509-5) 35 s. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge(14)
USN Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
33 Andersen, Marit; Rønningen, Grete Eide; Løhre, Audhild.
Listen to the voices of the students! The role of peers in academic and social school connectedness. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2019 ;Volum 5. s. 147-161
USN NTNU Untitled
 
34 Andvig, Ellen Sofie; Bjørlykhaug, Knut Ivar; Hummelvoll, Jan Kåre.
Victims of debt after imprisonment: Experiences of Norwegians with substance use challenges. Scandinavian Psychologist 2019
HINN USN Untitled
 
35 Brusletto, Birgit; Ihlebæk, Camilla; Mjøsund, Nina Helen; Torp, Steffen.
From shaky grounds to solid foundations: a salutogenic perspective on return to work after cancer. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2019
USN UiT NMBU Untitled
 
36 Dahl, Bente; Røseth, Idun; Lyberg, Anne Marit; Bongaardt, Rob; Sommerseth, Eva.
Education is a private matter – Clinical midwives’ experiences of being part-time master students in midwifery. Nurse Education in Practice 2019 ;Volum 39. s. 32-36
USN STHF Untitled
 
37 Hontvedt, Magnus; Øvergård, Kjell Ivar.
Simulations at Work —a Framework for Configuring Simulation Fidelity with Training Objectives. Computer Supported Cooperative Work (CSCW) 2019 s. -
USN UiO Untitled
 
38 Jacobsen, Ritva; Karlsson, Bengt Eirik.
«Åpen dialog bak lukkede dører» Behandleres erfaringer med Åpen Dialog i nettverksmøter ved en lukket psykiatrisk avdeling. Fokus på familien 2019 ;Volum 47.(1) s. 57-73
AHUS USN Untitled
 
39 Karlsson, Bengt Eirik; Klevan, Trude Gøril; Soggiu, Anna-Sabina; Sælør, Knut Tore; Vilje, Linda; Aasgaard, Heid Svenkerud.
«Fra kebab til intimitet» – dialogisk autoetnografisk utforsking av vennskap.. Scandinavian Psychologist 2019 (6) s. 1-18
VID USN Untitled
 
40 Klevan, Trude Gøril; Karlsson, Bengt Eirik; Grant, Alec.
The Color of Water: An Autoethnographically-Inspired Journey of My Becoming a Researcher. Qualitative Report 2019 ;Volum 24.(6) s. 1242-1257
USN Untitled
 
41 Klevan, Trude Gøril; Krane, Vibeke; Weimand, Bente.
Powerless yet powerful: The duality of everyday life of partners of persons with gambling problems. Journal of Gambling Issues 2019 ;Volum 42. s. 85-106
OSLOMET USN Untitled
 
42 Llewellyn-Beardsley, Joy; Rennick-Egglestone, Stefan; Callard, Felicity; Crawford, Paul; Farkas, Marianne; Hui, Ada; Manley, David; McGranahan, Rose; Pollock, Kristian; Ramsay, Amy; Sælør, Knut Tore; Wright, Nicola; Slade, Mike.
Characteristics of mental health recovery narratives: Systematic review and narrative synthesis. PLOS ONE 2019 ;Volum 14.(3) s. -
USN Untitled
 
43 Maagerø-Bangstad, Erlend Rinke; Sælør, Knut Tore; Ness, Ottar.
Encountering staff‑directed aggression within mental health and substance abuse services: exploring conceptions of practice following education. International Journal of Mental Health Systems 2019 ;Volum 13.(20) s. -
USN NTNU Untitled
 
44 Mjøsund, Nina Helen; Eriksson, Monica; Espnes, Geir Arild; Vinje, Hege Forbech.
Reorienting Norwegian mental healthcare services: listen to patients’ learning appetite. Health Promotion International 2019 ;Volum 34.(3) s. 541-551
USN NTNU VV Untitled
 
45 Ogundipe, Esther; Borg, Marit; Sjåfjell, Tommy Lunde; Bjørlykhaug, Knut Ivar; Karlsson, Bengt Eirik.
Service Users’ Challenges in Developing Helpful Relationships with Peer Support Workers. Scandinavian Journal of Disability Research 2019 ;Volum 21.(1) s. 177-185
USN Untitled
 
46 Røseth, Idun; Bongaardt, Rob.
I don't love my baby?! A descriptive phenomenological analysis of disturbances in maternal affection. Journal of Phenomenological Psychology 2019 ;Volum 50.(1) s. 90-111
USN STHF Untitled
 
47 Semb, Randi; Tjora, Aksel; Borg, Marit.
Communal invalidation of young adults with co-occurring substance abuse and mental health issues. Disability & Society 2019 ;Volum 34.(6) s. 926-944
USN NTNU Untitled
 
48 Soggiu, Anna-Sabina; Klevan, Trude Gøril; Davidson, Larry; Karlsson, Bengt Eirik.
School`s out with fever: service provider perspectives of youth with mental health struggles. International Journal of Adolescence and Youth 2019
USN Untitled
 
49 Sommer, Mona; Finlay, Linda; Ness, Ottar; Borg, Marit; Blank, Alison.
“Nourishing communion”: A less recognized dimension of support for young persons facing mental health challenges?. The Humanistic psychologist 2019
USN Untitled
 
50 Stuart, Kaz; Bunting, Mette; Boyd, Pete; Cammack, Paul; Frostholm, Peter Hornbæck; Gravesen, David Thore; Mikkelsen, Sidse Hølvig; Moshuus, Geir H; Walker, Steve.
Developing an equalities literacy for practitioners working with children, young people and families through action research. Educational Action Research 2019 s. -
USN Untitled
 
    Vis neste liste