Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 212 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

Bok
Fagbok
1 Aadland, Einar; Eide, Tom.
Den lille etikkveilederen. Oslo: KS 2019 (ISBN 978-82-93100-40-9) 24 s.
VID USN Untitled
 
Lærebok
2 Fagerström, Lisbeth.
Avansert klinisk sykepleie. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 9788205499775) 268 s.
USN Untitled
 
Vitenskapelig monografi
3 Andersen, Bjørg Marit.
Prevention and Control of Infections in Hospitals. Springer Nature 2019 (ISBN 9783319999203) 1127 s.
USN OUS Untitled
 
Del av bok/rapport
Annet
4 Kerr-Little, Andi; Newberry, Ruth C.; Bretteville-Jensen, Anne Line; Gjersing, Linn; Bolstad, Ingeborg; Moe, Jenny Skumsnes; Biong, Stian; Bramness, Jørgen Gustav.
Pet ownership among people with substance use disorder: implications for health and use of treatment services. I: Animal Lives Worth Living - Proceedings of the 53rd Congress of the International Society for Applied Ethology. Wageningen Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-8686-889-6. s. 212-212
FHI USN SI UiT NMBU Untitled
 
Faglig kapittel
5 Johansen, Edda Aslaug; Eiken, Guro-Marie.
Sykepleie til personer med vanskelig helende sår. I: Utøvelse av klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202543099.
USN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
6 Tøien, Mette.
Helsefremmende og forebyggende sykepleie i eldreomsorg. I: Avansert Klinisk sykepleie. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-8377-425-2. s. 178-198
USN Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
7 Bakken, Runar.
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle. De fylskommunale eldreråds å¨rskonferanse; 2019-05-20 - 2019-05-23
USN Untitled
 
8 Cappelen, Kathrine.
Forelesning ved avslutning - Videreutdanning i geriatri - basert på prøveforelesning, Ph.D : Hva er sykehjemskvalitet, og hva kan den være forbundet med?. Avslutning videreutdanning; 2019-04-11 - 2019-04-11
USN Untitled
 
9 Cappelen, Kathrine.
Ledelse av kvalitetsarbeid. Leve hele livet - åpningskonferanse; 2019-08-20 - 2019-08-20
USN Untitled
 
10 Cappelen, Kathrine.
Pasientsikkerhet i sykehjem - utfordringer fremover. Pasientsikkerhetskonferansen 2019; 2019-09-27 - 2019-09-27
USN Untitled
 
11 Eide, Hilde.
Avstandsoppfølging og smertebehandling. Avstandsoppfølging på agendaen; 2019-04-11
USN Untitled
 
12 Eide, Hilde.
Slik skal Vitensenteret blir motoren i den nye internasjonale helse-klyngen. Helse på styreagendaen; 2019-03-26
USN Untitled
 
13 Eide, Hilde.
Utdanning i samvalgets tid - Hvordan planlegger universitetene?. Samvalgskonferansen; 2019-06-05 - 2019-06-06
USN Untitled
 
14 Eide, Hilde.
Utdanning på helse – og sosialfeltet som svarer på behov i arbeidslivet og er med på å utvikle tjenestene til innbyggerne. Arendalsuka -Arbeidslivsrettet utdanning i ny regional kontekst; 2019-08-12 - 2019-08-17
USN Untitled
 
15 Eilertsen, Grethe; Falkenberg, Helle Kristine.
Lysets betydning for en god alderdom i eget hjem – resultater fra en studie blant friske hjemmeboende 75-åringer, del I. Fagseminar syn og hørsel blant eldre; 2019-10-30
USN Untitled
 
16 Falkenberg, Helle Kristine; Eilertsen, Grethe.
Lysets betydning for en god alderdom i eget hjem – resultater fra en studie blant friske hjemmeboende 75 åringer, del II. Fagseminar syn og hørsel blant eldre; 2019-10-30
USN Untitled
 
17 Falkenberg, Helle Kristine; Eilertsen, Grethe.
Lysets betydning for helse og trivsel hos eldre i Drammen. Fagdag Drammen forebyggende helseteam; 2019-01-31
USN Untitled
 
18 Mathisen, Torgeir Solberg; Falkenberg, Helle Kristine; Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi.
Erfaringer med synsproblemer etter hjerneslag. Faglig foredrag for master i geriatrisk helsearbeid; 2019-11-30 - 2019-11-30
USN OSLOMET Untitled
 
19 Sverre, Beate Lie; Frisnes, Hjørdis.
Veilederrollen og mangfold i høyere utdanning. Lærermøte; 2019-10-02 - 2019-10-02
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
20 Bakken, Runar.
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle. Den norske legeforenings årskonferanse for sykehjemsmedisin; 2019-03-12 - 2019-03-13
USN Untitled
 
21 Eide, Tom.
Moral, etikk og regelstyring. Skaugum Rotaryklubb; 2019-12-04
USN Untitled
 
Poster
22 Blix, Ellen; Maude, Robyn; Hals, Elisabeth; Kisa, Sezer; Karlsen, Elisabeth; Nøhr, Ellen Aagaard; de Jonge, Ank; Lindgren, Helena; Downe, Soo; Reinar, Liv Merete Brynildsen; Foureur, Maralyn Jean; Pay, Aase Serine Devold; Kaasen, Anne.
Intermittent auscultation fetal monitoring during labour: a systematic scoping review to identify methods, effects and accuracy. Normal labour and birth research conference; 2019-06-17 - 2019-06-19
FHI OSLOMET USN SI Untitled
 
23 Buzzi, Camilla; Anker-Hansen, Camilla; Arvesen, Petter; Graarud, Helén.
Det tverrfaglige kunnskapstorget - bruk av digitale verktøy for å utvikle og styrke tverrfaglig kompetanse. Kurs i Praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer; 2019-05-23 - 2019-05-23
USN HIOF Untitled
 
24 Forinder, Ulla; Fosse, Elisabeth; Haglund, Bo; Johannessen, Aud; Kokko, Sami; Liveng, Anne; Ringsberg, Anne; Tillgren, Per; Kostenius, Catrine; Thualagant, N; Torp, Steffen.
Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN) Developing theory and research in a Nordic perspective. The 9th Nordic Health Promotion Research Conference 2019; 2019-06-12 - 2019-06-14
USN UiB Untitled
 
25 Heyn, Lena; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Ellington, Lee; Van dulmen, Sandra; Eide, Hilde.
What is the function and outcome of communicating positive emotions for the patient-provider relationship - A realist review. ICCH International conference on Medical Healthcare; 2019-11-26 - 2019-12-01
HIOF USN Untitled
 
26 Hvatum, Ingjerd; Glavin, Kari.
Counselling mothers about infant formula A modified scoping review. International Council of Nurses; 2019-06-27 - 2019-07-01
USN VID Untitled
 
27 Hvatum, Ingjerd; Glavin, Kari.
Veiledning til mødre i bruk av morsmelkerstatning. Helsesykepleierkongressen 2019; 2019-09-17 - 2019-09-19
VID USN Untitled
 
28 Jacobsen, Turid Iren; Sandsleth, Marit Gjone; Gonzalez, Marianne Thorsen.
Sykepleierstudenters erfaringer med student-mentorordning i kliniske studier. En kvalitativ metasyntese.. Landskonferanse FUFF 2019; 2019-09-16 - 2019-09-17
USN NTNU Untitled
 
29 Johannessen, Hege Hølmo; Stafne, Signe Nilssen; Mørkved, Siv; Stordahl, Arvid; Wibe, Arne; Trevor, Julia Jønsson; Falk, Ragnhild Sørum.
Longitudinal risk of urinary and double incontinence during six years after first delivery.. 44th Annual Meeting IUGA; 2019-09-24 - 2019-09-28
HIOF USN NTNU OSTFSYK STO Untitled
 
30 Kristensen, Frode; Sundling, Vibeke.
The Eyes have it, but do the feet? «På godfot med synssansen». Nasjonalt Diabetesforum; 2019-04-02 - 2019-04-04
USN Untitled
 
31 Krohne, Kariann; Døble, Betty; Thorsen, Kirsten; Johannessen, Aud.
Sharing experiences and learning from one another. IAGG-ER; 2019-05-23 - 2019-05-25
OSLOMET USN SIV Untitled
 
32 Myhren, Enid; Lukasse, Mirjam; Reigstad, Marte Myhre; Dahl, Bente.
Exploring women's information needs in pre-admission labour care - the Precare Study. Nordic Midwifery Conference; 2019-05-01 - 2019-05-04
OSLOMET USN Untitled
 
33 Oellingrath, Inger Margaret; Müller De Bortoli, Marit; Svendsen, Martin Veel; Fell, Anne Kristin Møller.
Lifestyle risk index, work ability and sick leave among Norwegian employees with and without physician-diagnosed asthma. ISBNPA-2019, Annual Meeting; 2019-06-04 - 2019-06-07
USN STHF Untitled
 
34 Sandvik, Berit Margrethe; Dybdahl, Ragnhild; Hauge, Solveig.
Public health nurses make active use of a parental guidance programme in their practice. The Global Network of Public Health Nursing 5th International Conference; 2019-05-14 - 2019-05-16
USN UiB Untitled
 
35 Thorsen, Kirsten; Johannessen, Aud.
Person-centred care in practice. Four perspectives on the support contact service in dementia care – a case study design. 29th Alzheimer Europe Conference; 2019-10-23 - 2019-10-25
OSLOMET USN Untitled
 
36 Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Kelders, Saskia M; Weiss, Karen; Stubhaug, Audun; Børøsund, Elin; Ødegaard, Marte; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Gjerde, Eli Synnøve; Eide, Hilde.
Implementeringsstrategier benyttet ved implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom. Norsk sykepleierforbunds 18. nasjonale e-helsekonferanse; 2019-02-13 - 2019-02-14
VID DIAKON USN OUS SIV UiO Untitled
 
37 Wang-Hansen, Marte Sofie; Næss, Gro; Søvde, Åse Kristine.
Akutt syke eldre i Vestfold. Den sjuende norske kongressen i aldersforskning; 2019-10-24 - 2019-10-25
USN SIV Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
38 Blix, Ellen; Maude, Robyn; Hals, Elisabeth; Kisa, Sezer; Karlsen, Elisabeth; Nøhr, Ellen Aagaard; de Jonge, Ank; Lindgren, Helena; Downe, Soo; Reinar, Liv Merete Brynildsen; Foureur, Maralyn Jean; Pay, Aase Serine Devold; Kaasen, Anne.
Intermittent auscultation (IA) as fetal monitoring during labour. NJF Congress 2019; 2019-05-02 - 2019-05-04
FHI OSLOMET USN SI Untitled
 
39 Blix, Ellen; Maude, Robyn; Hals, Elisabeth; Kisa, Sezer; Karlsen, Elisabeth; Nøhr, Ellen Aagaard; de Jonge, Ank; Lindgren, Helena E; Downe, Soo; Reinar, Liv Merete Brynildsen; Foureur, Maralyn Jean; Pay, Aase Serine Devold; Kaasen, Anne.
Intermitterende auskultasjon som fosterovervåking under fødselen. En systematisk "scoping review". De 32. norske Perinataldager; 2019-11-07 - 2019-11-08
FHI OSLOMET USN Untitled
 
40 Blix, Ellen; Olafsdottir, Olof Asta; Nøhr, Ellen Aagaard; Lundgren, Ingela.
Midwifery in a Nordic context – what is it and what are the challenges?. NJF Congress 2019; 2019-05-02 - 2019-05-04
OSLOMET USN Untitled
 
41 Dahl, Bente; Åkenes-Carlsen, Sandra; Severinsson, Ingeborg Elisabeth.
The use and misuse of mobile phones in the maternity ward – a threat to patient safety?. Trinity Health and Education International Research Conference; 2019-03-06 - 2019-03-07
USN OSTFSYK Untitled
 
42 Dugstad, Janne H; Sundling, Vibeke; Eide, Hilde; Nilsen, Etty Ragnhild.
Evaluating Welfare Technology Implementation in Municipal Care Services. Contextual Adaptation of the Measurement Instrument for Determinants of Innovation.. Scandinavian Health Informatics; 2019-11-12 - 2019-11-13
USN UiT Untitled
 
43 Eide, Hilde.
E-terapi og fibromyalgi. NOSF Fagkonferanse 2019; 2019-01-03 - 2019-01-04
USN Untitled
 
44 Eide, Hilde.
Listening for feelings in clinical encounters. Conversation as a tool for professional practice; 2019-04-05
USN Untitled
 
45 Eide, Hilde.
Research, Innovation og Business Development at the Science Centre Health and Technology, USN. Project meeting the SEARCH-project - with Etiopia; 2019-08-06
USN Untitled
 
46 Eide, Hilde.
Resultater fra følgeforskning - Samfunnsbasert rehabilitering. Erfaringskonferanse Samfunnsbasert rehabilitering; 2019-06-04
USN Untitled
 
47 Eide, Hilde; Sundling, Vibeke; Brembo, Espen Andreas; Heyn, Lena; Hafskjold, Linda; van Dulmen, Sandra.
Social humanoid robots in health care: “Pepper” in diabetes care – counseling children and youth. OCHER 2019; 2019-01-16 - 2019-01-18
USN Untitled
 
48 Eide, Tom.
Axel Jensen og den indre verden. Fra Sahara til Nimbus. Seminar om forfatteren Axel Jensen; 2019-02-12
USN Untitled
 
49 Eide, Tom; Grorud, Frøydis.
Selvledelse. Nyttårsforelesning; 2019-01-09
USN Untitled
 
50 Eriksson, Andrea; Trollvik, Anne; Johannessen, Aud; Haglund, Bo; Eriksson, Charli; Andersen Myglegård, Heidi; Paakari, Leena; Thualagant, Nicole; Simonsen, Nina; Torp, Steffen.
PhD dissertation related to Health Promotion from the Nordic countries during the time-periode of 2008 to 2018. The 9th Nordic Health Promotion Research Conference; 2019-06-12 - 2019-06-14
HINN USN Untitled
 
    Vis neste liste