Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Fakultet for helse- og sosialvitenskap (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 432 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Hersted, Lone; Ness, Ottar; Frimann, Søren.
Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 (ISBN 9780429289408) 224 s.
NORD USN NTNU Untitled
 
Fagbok
2 Aadland, Einar; Eide, Tom.
Den lille etikkveilederen. Oslo: KS 2019 (ISBN 978-82-93100-40-9) 24 s.
VID USN Untitled
 
Lærebok
3 Fagerström, Lisbeth.
Avansert klinisk sykepleie. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 9788205499775) 268 s.
USN Untitled
 
Vitenskapelig monografi
4 Andersen, Bjørg Marit.
Prevention and Control of Infections in Hospitals. Springer Nature 2019 (ISBN 9783319999203) 1127 s.
USN OUS Untitled
 
5 Damsgaard, Hilde Larsen.
Studielivskvalitet. Studenters erfaring med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031354) 181 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Annet
6 Kerr-Little, Andi; Newberry, Ruth C.; Bretteville-Jensen, Anne Line; Gjersing, Linn; Bolstad, Ingeborg; Moe, Jenny Skumsnes; Biong, Stian; Bramness, Jørgen Gustav.
Pet ownership among people with substance use disorder: implications for health and use of treatment services. I: Animal Lives Worth Living - Proceedings of the 53rd Congress of the International Society for Applied Ethology. Wageningen Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-8686-889-6. s. 212-212
FHI USN SI UiT NMBU Untitled
 
Faglig kapittel
7 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking Leisure: Generating a Different Existence Within Everyday Life. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 91-108
HINN USN STHF Untitled
 
8 Hersted, Lone; Ness, Ottar.
Epilogue. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 198-200
NORD USN NTNU Untitled
 
9 Johansen, Edda Aslaug; Eiken, Guro-Marie.
Sykepleie til personer med vanskelig helende sår. I: Utøvelse av klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202543099.
USN Untitled
 
10 Kapstad, Siv Merete; Øvrum, Inger Therese.
Om hvordan kunnskap og ferdigheter kan bli gode løsninger i praksis. I: Barnevernspedagogen, nær og profesjonell. Oslo: Fellesorganisasjonen 2019 ISBN 9788290858143. s. 22-30
USN Untitled
 
11 Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit.
Recovery - med stort R. I: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå. Studentlitteratur AB 2019 ISBN 978-91-44-12368-4. s. 71-92
USN Untitled
 
Forord
12 Lorås, Lennart; Ness, Ottar.
Forord. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 5-6
VID HVL NORD USN NTNU Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
13 Bjerge, Bagga; Hansen, Jeppe Oute; Christensen, Louise; Nygaard-Christensen, Maj.
Om at ”strikke” sociale tilbud sammen til borgere med komplekse problemstillinger. I: Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder. Aarhus Universitetsforlag 2019 ISBN 9788771845648. s. 19-44
USN Untitled
 
14 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking the Phenomenological Psychological Method. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 109-112
HINN USN STHF Untitled
 
15 Damsgaard, Hilde Larsen; Lindvig, Inger Kjersti.
Utdanning og danning. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 61-73
USN Untitled
 
16 Haldar, Marit; Røsvik, Kjersti.
Livsløpets barndom og alderdom. I: Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-52217-6.
OSLOMET USN Untitled
 
17 Hansen, Jeppe Oute; Bjerge, Bagga.
Søvnforklaringers betydning i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger. I: Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder. Aarhus Universitetsforlag 2019 ISBN 9788771845648. s. 65-90
USN Untitled
 
18 Hersted, Lone; Ness, Ottar; Frimann, Søren.
Action Research: tradition and renewal.. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 4-16
NORD USN NTNU Untitled
 
19 Karlsson, Bengt Eirik; Jacobsen, Ritva; Sørgård, Jorunn.
Åpen dialog i familie- og nettverksterapi.. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 415-426
AHUS USN Untitled
 
20 Klevan, Trude Gøril; Karlsson, Bengt Eirik; Grant, Alec.
Writing to Resist; Writing to Survive: Conversational Autoethnography, Mentoring, And the New Public Management Academy. I: Autoethnographies from the Neoliberal Academy. Rewilding, Writing and Resistance in Higher Education.. Routledge 2019 ISBN 9780815371120. s. -
USN Untitled
 
21 Lindvig, Inger Kjersti; Damsgaard, Hilde Larsen.
Kom inn i skolesamfunnet. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 105-119
USN Untitled
 
22 Lorentzen, Catherine Anne Nicole; Viken, Berit.
Naturen - en arena også for innvandrerkvinner!. I: Rapport fra Forskning i Friluft 2018. Oslo: Norsk Friluftsliv 2019 s. 188-191
USN Untitled
 
23 Moshuus, Geir H; Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
Hvorfor er det vanskelig å komme tilbake etter frafall i videregående skole?. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 189-204
USN Untitled
 
24 Ness, Ottar.
Learning new ideas and practices together through relational action research.. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 93-110
NORD USN NTNU Untitled
 
25 Previtali, Federica; Torp, Steffen; Miglioretti, Massimo.
Searching for the balance: health needs and well-being at work in Italy and Norway. I: Positive Psychology for Healthy Organizations: The Challenge of Primary Prevention in a Cross-Cultural Perspective. Nova Science Publishers, Inc. 2019 ISBN 978-1-53615-949-3. s. 236-265
USN Untitled
 
26 Sundet, Rolf; Mcleod, John.
Familieterapi som en pluralistisk orientert, familiebasert praksis.. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 267-282
USN UiO Untitled
 
27 Tøien, Mette.
Helsefremmende og forebyggende sykepleie i eldreomsorg. I: Avansert Klinisk sykepleie. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-8377-425-2. s. 178-198
USN Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
28 Bakken, Runar.
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle. De fylskommunale eldreråds å¨rskonferanse; 2019-05-20 - 2019-05-23
USN Untitled
 
29 Brusletto, Birgit.
Arbeidsliv etter kreftbehandling - i ett langtidsperspektiv. Temalunsj i Kreftforeningen; 2019-03-25 - 2019-03-25
USN Untitled
 
30 Brusletto, Birgit.
Å finne veien tilbake til vedvarende arbeidsliv etter kreft: i et ukjent og uoversiktlig landskap. Frokostmøte Verdens Kreftdag; 2019-02-04 - 2019-02-04
USN Untitled
 
31 Cappelen, Kathrine.
Forelesning ved avslutning - Videreutdanning i geriatri - basert på prøveforelesning, Ph.D : Hva er sykehjemskvalitet, og hva kan den være forbundet med?. Avslutning videreutdanning; 2019-04-11 - 2019-04-11
USN Untitled
 
32 Cappelen, Kathrine.
Ledelse av kvalitetsarbeid. Leve hele livet - åpningskonferanse; 2019-08-20 - 2019-08-20
USN Untitled
 
33 Cappelen, Kathrine.
Pasientsikkerhet i sykehjem - utfordringer fremover. Pasientsikkerhetskonferansen 2019; 2019-09-27 - 2019-09-27
USN Untitled
 
34 Eide, Hilde.
Avstandsoppfølging og smertebehandling. Avstandsoppfølging på agendaen; 2019-04-11
USN Untitled
 
35 Eide, Hilde.
Slik skal Vitensenteret blir motoren i den nye internasjonale helse-klyngen. Helse på styreagendaen; 2019-03-26
USN Untitled
 
36 Eide, Hilde.
Utdanning i samvalgets tid - Hvordan planlegger universitetene?. Samvalgskonferansen; 2019-06-05 - 2019-06-06
USN Untitled
 
37 Eide, Hilde.
Utdanning på helse – og sosialfeltet som svarer på behov i arbeidslivet og er med på å utvikle tjenestene til innbyggerne. Arendalsuka -Arbeidslivsrettet utdanning i ny regional kontekst; 2019-08-12 - 2019-08-17
USN Untitled
 
38 Eilertsen, Grethe; Falkenberg, Helle Kristine.
Lysets betydning for en god alderdom i eget hjem – resultater fra en studie blant friske hjemmeboende 75-åringer, del I. Fagseminar syn og hørsel blant eldre; 2019-10-30
USN Untitled
 
39 Falkenberg, Helle Kristine.
Normale aldersrelaterte synsforandringer og vanlige øyesykdommer hos eldre. Fagseminar syn og hørsel blant eldre; 2019-10-30
USN Untitled
 
40 Falkenberg, Helle Kristine.
Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network. NorVIS kick-off; 2019-11-13
USN Untitled
 
41 Falkenberg, Helle Kristine.
PROJEKTET NORWEGIAN VISION IN STROKE (NORVIS). Syn og Hjerne 2019; 2019-09-04 - 2019-09-05
USN Untitled
 
42 Falkenberg, Helle Kristine; Eilertsen, Grethe.
Lysets betydning for en god alderdom i eget hjem – resultater fra en studie blant friske hjemmeboende 75 åringer, del II. Fagseminar syn og hørsel blant eldre; 2019-10-30
USN Untitled
 
43 Falkenberg, Helle Kristine; Eilertsen, Grethe.
Lysets betydning for helse og trivsel hos eldre i Drammen. Fagdag Drammen forebyggende helseteam; 2019-01-31
USN Untitled
 
44 Falkenberg, Helle Kristine; Langaas, Trine; Svarverud, Ellen.
Synsstatus hos skolebarn -resultater fra 7-15 åringer henvist fra skolesynstesting i Kongsberg 2003-2013.. Norges Optikerforbunds Fagkonferanse; 2019-04-28
USN Untitled
 
45 Gransjøen, Ann Mari; Lysdahl, Kristin Bakke; Hofmann, Bjørn Morten.
Geographical Variations in the use of Diagnostic Imaging of Musculoskeletal Diseases in Norway. 63rd Nordic Congress of Radiology & 24th Nordic Congress of Radiography; 2019-05-22 - 2019-05-24
USN NTNU UiO Untitled
 
46 Gulløy, Elisabeth.
Ungdata in Norway: a youth survey system. Presentation at the University of Warszawa, January 30, 2019. Møte med Universitetet i Warszawa om forskning på skolefrafall; 2019-01-30 - 2019-01-30
USN Untitled
 
47 Gulløy, Elisabeth.
Ungdata ved USN: Undervisning, forskning og regionalt samarbeid. Oppstartsseminar Ungdata og Ungdata junior i Buskerud 2020; 2019-12-03 - 2019-12-03
USN Untitled
 
48 Gulløy, Elisabeth.
Ungdom som faller utenfor utdanning og arbeid. Foredrag ved Fagforbundet Vestfold og Telemarks konferanse om ungdom og arbeid, Vrådal, 3. april 2019. Fagkonferanse; 2019-04-03 - 2019-04-03
USN Untitled
 
49 Hafskjold, Linda; Sundling, Vibeke.
Awareness of choice of data material and observation system in health communication research. The EACH Forum on Healthcare Communication; 2019-09-16 - 2019-09-18
USN Untitled
 
50 Joranger, Line.
Hva er en person - hvem er du?» En samtale med bakgrunn i Giorgio Agambens (f. 1942) bok: Homo Sacer: Den suverene makten og det nakne livet. Fellesskapet som skal komme.. Filosofisk hjørne - litteraturhuset i Vestfold; 2019-11-18 - 2019-11-19
USN Untitled
 
    Vis neste liste