Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Fakultet for helse- og sosialvitenskap (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 236 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Hersted, Lone; Ness, Ottar; Frimann, Søren.
Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 (ISBN 9780429289408) 224 s.
NORD USN NTNU Untitled
 
2 Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit.
"Recovery - med stort R". Studentlitteratur AB 2019 (ISBN 978-91-44-12368-4) 21 s.
USN Untitled
 
Fagbok
3 Aadland, Einar; Eide, Tom.
Den lille etikkveilederen. Oslo: KS 2019 (ISBN 978-82-93100-40-9) 24 s.
VID USN Untitled
 
Vitenskapelig kommentarutgave
4 Hagen, Susanne; Øvergård, Kjell Ivar; Helgesen, Marit Kristine; Fosse, Elisabeth; Torp, Steffen.
Health Promotion at Local Level in Norway – Who, What, When, and How: A Response to Recent Commentaries. : 2019 International Journal of Health Policy and Management
HIOF USN UiB Untitled
 
Vitenskapelig monografi
5 Tøien, Mette.
An exploration of how long-term preventive home visits affect older persons’ health and possibility for a good life in their own homes. Users’ and service-providers’ perspectives.(Doctoral Thesis).. Oslo: University of Oslo 2019 (ISBN 978-82-8377-425-2) 99 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
6 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking Leisure: Generating a Different Existence Within Everyday Life. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 91-108
HINN USN STHF Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
7 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking the Phenomenological Psychological Method. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 109-112
HINN USN STHF Untitled
 
8 Damsgaard, Hilde Larsen; Lindvig, Inger Kjersti.
Utdanning og danning. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 61-73
USN Untitled
 
9 Hersted, Lone; Ness, Ottar.
Epilogue. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 198-200
NORD USN NTNU Untitled
 
10 Hersted, Lone; Ness, Ottar; Frimann, Søren.
Action Research: tradition and renewal.. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 4-16
NORD USN NTNU Untitled
 
11 Karlsson, Bengt Eirik; Jacobsen, Ritva; Sørgård, Jorunn.
Åpen dialog i familie- og nettverksterapi.. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 415-426
AHUS USN Untitled
 
12 Kerr-Little, Andi; Newberry, Ruth C.; Bretteville-Jensen, Anne Line; Gjersing, Linn; Bolstad, Ingeborg; Moe, Jenny Skumsnes; Biong, Stian; Bramness, Jørgen Gustav.
Pet ownership among people with substance use disorder: implications for health and use of treatment services. I: Animal Lives Worth Living Proceedings of the 53rd Congress of the International Society for Applied Ethology. Wageningen Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-8686-889-6. s. 212-212
FHI USN SI UiT NMBU Untitled
 
13 Klevan, Trude Gøril; Karlsson, Bengt Eirik; Grant, Alec.
Writing to Resist; Writing to Survive: Conversational Autoethnography, Mentoring, And the New Public Management Academy. I: Autoethnographies from the Neoliberal Academy. Rewilding, Writing and Resistance in Higher Education.. Routledge 2019 ISBN 9780815371120. s. -
USN Untitled
 
14 Lindvig, Inger Kjersti.
Kom inn i skolesamfunnet. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 105-119
USN Untitled
 
15 Lindvig, Inger Kjersti; Damsgaard, Hilde Larsen.
Kom inn i skolesamfunnet. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 105-119
USN Untitled
 
16 Moshuus, Geir H; Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
"Jeg skjønte veldig tidlig at dette var veien jeg ønsket å gå"!. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 174-188
USN Untitled
 
17 Ness, Ottar.
Learning new ideas and practices together through relational action research.. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 93-110
NORD USN NTNU Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
18 Bakken, Runar.
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle. De fylskommunale eldreråds å¨rskonferanse; 2019-05-20 - 2019-05-23
USN Untitled
 
19 Brusletto, Birgit.
Arbeidsliv etter kreftbehandling - i ett langtidsperspektiv. Temalunsj i Kreftforeningen; 2019-03-25 - 2019-03-25
USN Untitled
 
20 Brusletto, Birgit.
Å finne veien tilbake til vedvarende arbeidsliv etter kreft: i et ukjent og uoversiktlig landskap. Frokostmøte Verdens Kreftdag; 2019-02-04 - 2019-02-04
USN Untitled
 
21 Eide, Hilde.
Avstandsoppfølging og smertebehandling. Avstandsoppfølging på agendaen; 2019-04-11
USN Untitled
 
22 Eide, Hilde.
Slik skal Vitensenteret blir motoren i den nye internasjonale helse-klyngen. Helse på styreagendaen; 2019-03-26
USN Untitled
 
23 Eide, Hilde.
Utdanning i samvalgets tid - Hvordan planlegger universitetene?. Samvalgskonferansen; 2019-06-05 - 2019-06-06
USN Untitled
 
24 Eide, Hilde.
Utdanning på helse – og sosialfeltet som svarer på behov i arbeidslivet og er med på å utvikle tjenestene til innbyggerne. Arendalsuka -Arbeidslivsrettet utdanning i ny regional kontekst; 2019-08-12 - 2019-08-17
USN Untitled
 
25 Falkenberg, Helle Kristine.
PROJEKTET NORWEGIAN VISION IN STROKE (NORVIS). Syn og Hjerne 2019; 2019-09-04 - 2019-09-05
USN Untitled
 
26 Morisbakk, Tove Lise.
Introduksjon til OCT. Fagdag; 2019-05-03 - 2019-05-03
USN Untitled
 
27 Morisbakk, Tove Lise.
OCT-kurs for Interoptik. To-dagers kurs; 2019-05-09 - 2019-05-10
USN Untitled
 
28 Thorud, Hanne Mari Schiøtz.
Visuell ergonomi. Øyet, syn og lys - et seminar for 10.klassinger i Kongsberg kommune; 2019-03-28 - 2019-03-28
USN Untitled
 
29 Thronsen, Anne.
Ikke veiledningsbar? Støtte til profesjonelle som møter barn og foreldre i familier hvor en eller flere har kognitive vansker.. Undervisning i VPABU - Bakkenteigen; 2019-03-07 - 2019-03-07
USN Untitled
 
30 Thronsen, Anne.
Opplæring i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children. Opplæring; 2019-04-24 - 2019-04-26
USN Untitled
 
31 Thronsen, Anne.
Tilpasset veiledning gjennom utprøving av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge. Presentasjon av programmet PYC, erfaringer fra utprøvingen og relevant forskning.. Fagdag på Familiehjelp - Asker; 2019-02-13 - 2019-02-13
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
32 Bakken, Runar.
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle. Den norske legeforenings årskonferanse for sykehjemsmedisin; 2019-03-12 - 2019-03-13
USN Untitled
 
33 Brusletto, Birgit.
Tilbake til arbeid etter kreftbehandling. Forskningsdagene ved USN; 2019-09-24 - 2019-09-24
USN Untitled
 
34 Falkenberg, Helle Kristine.
«Usynlige» synsproblem etter hjerneslag. Arendalsuka 2019; 2019-08-13
USN Untitled
 
35 Häikiö, Kristin; Rugkåsa, Jorun.
Pårørendes bidrag og interaksjon med helsetjenestene til eldre personer med demens. Åpen Dag, Ahus; 2019-05-07 - 2019-05-07
AHUS USN Untitled
 
36 Thronsen, Anne.
Erfaringer fra PYC i Norge. Ikke veiledningsbar? Konferanse om forsknings- og utviklingsarbeid i familier hvor en eller begge foreldrene har kognitive vansker, språkvansker eller generelle lærevansker.; 2019-01-31 - 2019-01-31
USN Untitled
 
Poster
37 Blix, Ellen; Maude, Robyn; Hals, Elisabeth; Kisa, Sezer; Karlsen, Elisabeth; Nøhr, Ellen Aagaard; de Jonge, Ank; Lindgren, Helena; Downe, Soo; Reinar, Liv Merete Brynildsen; Foureur, Maralyn Jean; Pay, Aase Serine Devold; Kaasen, Anne.
Intermittent auscultation fetal monitoring during labour: a systematic scoping review to identify methods, effects and accuracy. Normal labour and birth research conference; 2019-06-17 - 2019-06-19
FHI OSLOMET USN Untitled
 
38 Forinder, Ulla; Fosse, Elisabeth; Haglund, Bo; Johannessen, Aud; Kokko, Sami; Liveng, Anne; Ringsberg, Anne; Tillgren, Per; Kostenius, Catrine; Thualagant, N; Torp, Steffen.
Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN) Developing theory and research in a Nordic perspective. The 9th Nordic Health Promotion Research Conference 2019; 2019-06-12 - 2019-06-14
USN UiB Untitled
 
39 Häikiö, Kristin; Sagbakken, Mette; Rugkåsa, Jorun.
Family Carer's Contributions to Care, and Interactions with Health Services_from the Perspectives of Family Carers. IAGG-ER conference; 2019-05-22 - 2019-05-25
AHUS OSLOMET USN Untitled
 
40 Heyn, Lena; Løkkeberg, Stine Eileen Torp.
What is the function and outcome of communicating positive emotions for the patient-provider relationship - A realist review. ICCH International conference on Medical Healthcare; 2019-11-26 - 2019-12-01
USN HIOF Untitled
 
41 Hvatum, Ingjerd; Glavin, Kari.
Veiledning til mødre i bruk av morsmelkerstatning. Helsesykepleierkongressen 2019; 2019-09-17 - 2019-09-19
VID USN Untitled
 
42 Jacobsen, Turid Iren; Sandsleth, Marit Gjone; Gonzalez, Marianne Thorsen.
Sykepleierstudenters erfaringer med student-mentorordning i kliniske studier. En kvalitativ metasyntese.. Landskonferanse FUFF 2019; 2019-09-16 - 2019-09-17
USN NTNU Untitled
 
43 Krohne, Kariann; Døble, Betty; Thorsen, Kirsten; Johannessen, Aud.
Sharing experiences and learning from one another. IAGG-ER; 2019-05-23 - 2019-05-25
OSLOMET USN SIV Untitled
 
44 Lysdahl, Kristin Bakke; Rainford, Louise; Cradock, Andrea; Olerud, Hilde M.
Justification and skill mix in radiology – A Masters online course for radiographers. European Congress of Radiology (ECR); 2019-02-27 - 2019-03-03
USN Untitled
 
45 Myhren, Enid; Lukasse, Mirjam; Reigstad, Marte Myhre; Dahl, Bente.
Exploring women's information needs in pre-admission labour care - the Precare Study. Nordic Midwifery Conference; 2019-05-01 - 2019-05-04
OSLOMET USN Untitled
 
46 Myklebust, Aud Mette; Eikefjord, Eli Bjøvad; Apalen -Velde, Tonje.
New education- new skills - a new area for radiographers in Norway?. European Congress of Radiology; 2019-02-27 - 2019-03-03
HVL USN Untitled
 
47 Sandvik, Berit Margrethe; Dybdahl, Ragnhild; Hauge, Solveig.
Public health nurses make active use of a parental guidance programme in their practice. The Global Network of Public Health Nursing 5th International Conference; 2019-05-14 - 2019-05-16
USN UiB Untitled
 
48 Thorsen, Kirsten; Johannessen, Aud.
Person-centred care in practice. Four perspectives on the support contact service in dementia care – a case study design. 29th Alzheimer Europe Conference; 2019-10-23 - 2019-10-25
USN OSLOMET Untitled
 
49 Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Kelders, Saskia M; Weiss, Karen; Stubhaug, Audun; Børøsund, Elin; Ødegaard, Marte; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Gjerde, Eli Synnøve; Eide, Hilde.
Implementeringsstrategier benyttet ved implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom. Norsk sykepleierforbunds 18. nasjonale e-helsekonferanse; 2019-02-13 - 2019-02-14
VID USN OUS SIV UiO Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
50 Bakke, Kine Mari; Meltzer, Sebastian; Grøvik, Endre; Negård, Anne; Holmedal, Stein Harald; Ree, Anne Hansen; Gjesdal, Kjell-Inge; Redalen, Kathrine Røe.
Tumour blood perfusion from baseline contrast-based MRI predicts radiation outcome in rectal cancer. Estro 38; 2019-04-26 - 2019-04-30
AHUS USN UiO Untitled
 
    Vis neste liste