Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Fakultet for helse- og sosialvitenskap (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 333 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Hersted, Lone; Ness, Ottar; Frimann, Søren.
Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 (ISBN 9780429289408) 224 s.
NORD USN NTNU Untitled
 
2 Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit.
"Recovery - med stort R". Studentlitteratur AB 2019 (ISBN 978-91-44-12368-4) 21 s.
USN Untitled
 
Fagbok
3 Aadland, Einar; Eide, Tom.
Den lille etikkveilederen. Oslo: KS 2019 (ISBN 978-82-93100-40-9) 24 s.
VID USN Untitled
 
Lærebok
4 Fagerström, Lisbeth.
Avansert klinisk sykepleie. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 9788205499775) 268 s.
USN Untitled
 
Vitenskapelig monografi
5 Damsgaard, Hilde Larsen.
Studielivskvalitet. Studenters erfaring med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031354) 181 s.
USN Untitled
 
6 Tøien, Mette.
An exploration of how long-term preventive home visits affect older persons’ health and possibility for a good life in their own homes. Users’ and service-providers’ perspectives.(Doctoral Thesis).. Oslo: University of Oslo 2019 (ISBN 978-82-8377-425-2) 99 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Annet
7 Kerr-Little, Andi; Newberry, Ruth C.; Bretteville-Jensen, Anne Line; Gjersing, Linn; Bolstad, Ingeborg; Moe, Jenny Skumsnes; Biong, Stian; Bramness, Jørgen Gustav.
Pet ownership among people with substance use disorder: implications for health and use of treatment services. I: Animal Lives Worth Living - Proceedings of the 53rd Congress of the International Society for Applied Ethology. Wageningen Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-8686-889-6. s. 212-212
FHI USN SI UiT NMBU Untitled
 
Faglig kapittel
8 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking Leisure: Generating a Different Existence Within Everyday Life. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 91-108
HINN USN STHF Untitled
 
9 Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
10 Bjerge, Bagga; Hansen, Jeppe Oute; Christensen, Louise; Nygaard-Christensen, Maj.
Om at ”strikke” sociale tilbud sammen til borgere med komplekse problemstillinger. I: Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder. Aarhus Universitetsforlag 2019 ISBN 9788771845648. s. 19-44
USN Untitled
 
11 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking the Phenomenological Psychological Method. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 109-112
HINN USN STHF Untitled
 
12 Damsgaard, Hilde Larsen; Lindvig, Inger Kjersti.
Utdanning og danning. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 61-73
USN Untitled
 
13 Hansen, Jeppe Oute; Bjerge, Bagga.
Søvnforklaringers betydning i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger. I: Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder. Aarhus Universitetsforlag 2019 ISBN 9788771845648. s. 65-90
USN Untitled
 
14 Hersted, Lone; Ness, Ottar.
Epilogue. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 198-200
NORD USN NTNU Untitled
 
15 Hersted, Lone; Ness, Ottar; Frimann, Søren.
Action Research: tradition and renewal.. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 4-16
NORD USN NTNU Untitled
 
16 Karlsson, Bengt Eirik; Jacobsen, Ritva; Sørgård, Jorunn.
Åpen dialog i familie- og nettverksterapi.. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 415-426
AHUS USN Untitled
 
17 Klevan, Trude Gøril; Karlsson, Bengt Eirik; Grant, Alec.
Writing to Resist; Writing to Survive: Conversational Autoethnography, Mentoring, And the New Public Management Academy. I: Autoethnographies from the Neoliberal Academy. Rewilding, Writing and Resistance in Higher Education.. Routledge 2019 ISBN 9780815371120. s. -
USN Untitled
 
18 Klevan, Trude Gøril; Karlsson, Bengt Eirik; Grant, Alec.
Writing to resiste; writing to survive. Conventional autoethnography, mentoring and the New Public Management academy.. I: Autoethnographies from the Neoliberal Academy. Rewilding, Writing and Resistance in Higher Education.. Routledge 2019 ISBN 9780815371120. s. 123-135
USN Untitled
 
19 Lindvig, Inger Kjersti; Damsgaard, Hilde Larsen.
Kom inn i skolesamfunnet. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 105-119
USN Untitled
 
20 Lorentzen, Catherine Anne Nicole; Viken, Berit.
Naturen - en arena også for innvandrerkvinner!. I: Rapport fra Forskning i Friluft 2018. Oslo: Norsk Friluftsliv 2019 s. 188-191
USN Untitled
 
21 Moshuus, Geir H; Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
Hvorfor er det vanskelig å komme tilbake etter frafall i videregående skole?. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 189-204
USN Untitled
 
22 Ness, Ottar.
Learning new ideas and practices together through relational action research.. I: Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics.. Routledge 2019 ISBN 9780429289408. s. 93-110
NORD USN NTNU Untitled
 
23 Sundet, Rolf; Mcleod, John.
Familieterapi som en pluralistisk orientert, familiebasert praksis.. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 267-282
USN UiO Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
24 Bakken, Runar.
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle. De fylskommunale eldreråds å¨rskonferanse; 2019-05-20 - 2019-05-23
USN Untitled
 
25 Brusletto, Birgit.
Arbeidsliv etter kreftbehandling - i ett langtidsperspektiv. Temalunsj i Kreftforeningen; 2019-03-25 - 2019-03-25
USN Untitled
 
26 Brusletto, Birgit.
Å finne veien tilbake til vedvarende arbeidsliv etter kreft: i et ukjent og uoversiktlig landskap. Frokostmøte Verdens Kreftdag; 2019-02-04 - 2019-02-04
USN Untitled
 
27 Eide, Hilde.
Avstandsoppfølging og smertebehandling. Avstandsoppfølging på agendaen; 2019-04-11
USN Untitled
 
28 Eide, Hilde.
Slik skal Vitensenteret blir motoren i den nye internasjonale helse-klyngen. Helse på styreagendaen; 2019-03-26
USN Untitled
 
29 Eide, Hilde.
Utdanning i samvalgets tid - Hvordan planlegger universitetene?. Samvalgskonferansen; 2019-06-05 - 2019-06-06
USN Untitled
 
30 Eide, Hilde.
Utdanning på helse – og sosialfeltet som svarer på behov i arbeidslivet og er med på å utvikle tjenestene til innbyggerne. Arendalsuka -Arbeidslivsrettet utdanning i ny regional kontekst; 2019-08-12 - 2019-08-17
USN Untitled
 
31 Falkenberg, Helle Kristine.
PROJEKTET NORWEGIAN VISION IN STROKE (NORVIS). Syn og Hjerne 2019; 2019-09-04 - 2019-09-05
USN Untitled
 
32 Lorentzen, Catherine Anne Nicole.
Tredemølle eller skogssti? Hva sier forskningen om rammene for fysisk aktivitet?. Årlig treff for tidligere ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge; 2019-04-24 - 2019-04-24
USN Untitled
 
33 Morisbakk, Tove Lise.
Introduksjon til OCT. Fagdag; 2019-05-03 - 2019-05-03
USN Untitled
 
34 Morisbakk, Tove Lise.
OCT-kurs for Interoptik. To-dagers kurs; 2019-05-09 - 2019-05-10
USN Untitled
 
35 Pedersen, Hilde Røgeberg.
Netthinnens utvikling og funksjon. Specsavers Clinical Conference; 2019-10-08
USN Untitled
 
36 Pedersen, Hilde Røgeberg.
Utvikling av netthinnen ved aniridi. Aniridi Danmark årlig samling; 2019-10-05 - 2019-10-06
USN Untitled
 
37 Pedersen, Hilde Røgeberg; Baraas, Rigmor C..
PAX6 og utvikling av netthinnen ved aniridi – ingen øyne er like. Aniridia Nordic meeting; 2019-06-07 - 2019-06-09
USN Untitled
 
38 Sundling, Vibeke; Morisbakk, Tove Lise.
Using augmented reality for remote expert advice in Diabetic Eye Care (workshop). Kongsberg Vision Meeting; 2019-11-05 - 2019-11-05
USN Untitled
 
39 Sverre, Beate Lie; Frisnes, Hjørdis.
Veilederrollen og mangfold i høyere utdanning. Lærermøte; 2019-10-02 - 2019-10-02
USN Untitled
 
40 Thorud, Hanne Mari Schiøtz.
Visuell ergonomi. Øyet, syn og lys - et seminar for 10.klassinger i Kongsberg kommune; 2019-03-28 - 2019-03-28
USN Untitled
 
41 Thronsen, Anne.
Ikke veiledningsbar? Støtte til profesjonelle som møter barn og foreldre i familier hvor en eller flere har kognitive vansker.. Undervisning i VPABU - Bakkenteigen; 2019-03-07 - 2019-03-07
USN Untitled
 
42 Thronsen, Anne.
Opplæring i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children. Opplæring; 2019-04-24 - 2019-04-26
USN Untitled
 
43 Thronsen, Anne.
Tilpasset veiledning gjennom utprøving av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge. Presentasjon av programmet PYC, erfaringer fra utprøvingen og relevant forskning.. Fagdag på Familiehjelp - Asker; 2019-02-13 - 2019-02-13
USN Untitled
 
44 Torvik, Cecilie; Evensen, Ragnhild; Fossli, Eva Lill Vassend.
SAMOT-prosjektet- kvar er vi no: Presentasjon av arbeidet med utvikling av undervisningsopplegg på tvers av utdanningsprogram. SAMOT: Samvirke mellom grunnutdanningene om arbeid mot vold og overgrep; 2019-11-22 - 2019-11-22
USN PHS Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
45 Bakken, Runar.
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle. Den norske legeforenings årskonferanse for sykehjemsmedisin; 2019-03-12 - 2019-03-13
USN Untitled
 
46 Bauger, Lars.
Det gode liv - Aktiv i egen aldringsprosess.. Beste årgang 1941; 2019-02-26 - 2019-02-27
USN Untitled
 
47 Brusletto, Birgit.
Tilbake til arbeid etter kreftbehandling. Forskningsdagene ved USN; 2019-09-24 - 2019-09-24
USN Untitled
 
48 Eide, Tom.
Moral, etikk og regelstyring. Skaugum Rotaryklubb; 2019-12-04
USN Untitled
 
49 Falkenberg, Helle Kristine.
«Usynlige» synsproblem etter hjerneslag. Arendalsuka 2019; 2019-08-13
USN Untitled
 
50 Häikiö, Kristin; Rugkåsa, Jorun.
Pårørendes bidrag og interaksjon med helsetjenestene til eldre personer med demens. Åpen Dag, Ahus; 2019-05-07 - 2019-05-07
AHUS USN Untitled
 
    Vis neste liste