Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig antologi/Konferanseserie   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Rapport   Underkategori: Doktorgradsavhandling   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Underkategori: Faglig kapittel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 77 << Forrige 1 2    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge.
Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-50231-4) 370 s.
OSLOMET ISF Untitled
 
2 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn; Schwach, Vera.
Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2132-5) 688 s.
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
3 Andreassen, Tone Alm.
Complex Problems in Need of Inter-Organizational Coordination: The Importance of Connective and Collaborative Professionalism within an Organizational Field of Rehabilitation. I: New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-981-13-7345-9.
OSLOMET Untitled
 
4 Andreassen, Tone Alm.
Tilnærminger i forskning om samordning og samarbeid. I: Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63183-3. s. 19-46
OSLOMET Untitled
 
5 Andreassen, Tone Alm; Romsland, Grace Inga; Sveen, Unni; Søberg, Helene Lundgaard.
Mellom empowerment og forskningsnytte? Refleksjoner over formål og form for brukermedvirkning i et rehabiliteringsprosjekt. I: Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031668. s. 36-55
OSLOMET OUS SUNNAAS Untitled
 
6 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge.
Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 13-32
OSLOMET ISF Untitled
 
7 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie 1946-2016. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 19-42
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
8 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
En paradoksal historie - konkluderende merknader. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 595-608
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
9 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
Kapittel 1 - Innledning. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 19-42
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
10 Gjersøe, Heidi Moen.
Profesjoner. I: Mellom mennesker og samfunn: Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-52217-6. s. 41-61
OSLOMET Untitled
 
11 Grødem, Anne Skevik; Terum, Lars Inge.
Kommunal inntektssikring. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 251-268
OSLOMET ISF Untitled
 
12 Grødem, Anne Skevik; Vilhena, Susana.
Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 294-310
OSLOMET ISF Untitled
 
13 Haug, Peder; Mausethagen, Sølvi.
Å være lærer. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. s. 17-45
OSLOMET HVO Untitled
 
14 Haug, Peder; Mausethagen, Sølvi.
Å være lærer. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5. s. 17-46
OSLOMET HVO Untitled
 
15 Heggen, Kåre.
Skjønn og evidens. Både-og eller enten-eller?. I: Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. Abstrakt forlag 2019 ISBN 978-82-7935-394-2. s. 203-220
HVO OSLOMET Untitled
 
16 Holst, Cathrine; Molander, Anders.
Epistemic Worries about Economic Expertise. I: Towards a Segmented European Political Order. The European Union's Post-crises Conundrum. Routledge 2019 ISBN 9781138495333.
OSLOMET UiO Untitled
 
17 Holst, Cathrine; Molander, Anders.
Jon Elster. I: SAGE Research Methods Foundations. Sage Publications 2019 ISBN 9781473965003.
OSLOMET UiO Untitled
 
18 Mangset, Marte.
Fondsforvaltning i praksis - profesjonaliseringens utilsiktede konsekvenser. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 551-594
OSLOMET NTNU Untitled
 
19 Molander, Anders; Terum, Lars Inge.
Aktivering. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 85-114
OSLOMET Untitled
 
20 Molander, Anders; Terum, Lars Inge.
Skjønnsutøvelse. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 347-359
OSLOMET Untitled
 
21 Sadeghi, Talieh; Terum, Lars Inge.
Kompetanse. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 325-346
OSLOMET Untitled
 
22 Strømme, Thea Bertnes.
School Misconduct in a Unified System: Norwegian 10th Graders in Bergen. I: Resisting Education: A Cross-National Study on Systems and School Effects. Springer 2019 ISBN 978-3-030-04227-1. s. 103-116
OSLOMET Untitled
 
23 Thomas, Paul; Seehawer, Maren; Fylkesnes, Sandra.
Arenas of Empowerment? Case Study of a ‘Multicultural’ High School in Oslo, Norway. I: Youth, Place and Theories of Belonging (1st Ed.). Routledge 2019 ISBN 9781138559622. s. 134-146
OSLOMET USN Untitled
 
Rapport/avhandling
Doktorgradsavhandling
24 Rasmussen, Erik Børve.
Knowledge and ambiguity: How GPs manage tensions between systemic biomedical ideals and medically unexplained symptoms. Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet 2019 (ISBN 978-82-8364-163-9) 208 s.
OSLOMET Untitled
 
25 Strømme, Thea Bertnes.
Educational Decision-Making The Significance of Class and Context. Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet 2019 (ISBN 978-82-8364-141-7) 205 s.
OSLOMET Untitled
 
Rapport
26 Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helene Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi.
Barnehagelærerrollen - I dag og i fremtiden (kort versjon). : Universitetet i Sørøst-Norge 2019 31 s.
DMMH HVL OSLOMET USN HVO UiB UiT Untitled
 
27 Mausethagen, Sølvi; Shavard, Galina; Knudsmoen, Hege; Lorentzen, Marte; Osland, Oddgeir.
Regelverksetterlevelse i grunnopplæringen. Oslo: Senter for profesjonsstudier 2019 133 s.
OSLOMET HINN Untitled
 
28 Myklebust, Runa Brandal; Afdal, Hilde Wågsås; Mausethagen, Sølvi; Risan, Maiken; Tangen, Truls Nilsen; Wernø, Ida Lyngstad.
Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7. Oslo: OsloMet 2019 (ISBN 978-82-8364-196-7) 137 s.
HINN OSLOMET NTNU Untitled
 
29 Sønneland, Anne Margrethe; Gjersøe, Heidi Moen.
Komplekse vurderinger i førstelinjen: Arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel, i: Alle skal med? Om likhet, arbeidslinje og alles rett til velferd i et samfunn i endring. : VID vitenskapelige høgskole 2019 35 s. VID Rapport(7)
VID OSLOMET Untitled
 
30 Terum, Lars Inge; Sadeghi, Talieh.
Medarbeidernes kompetanse ved NAV-kontorene: Endringer i utdanningsbakgrunn, læring på arbeidsplassen og kompetanse, 2011-2018. Oslo: Skriftserien - OsloMet 2019 (ISBN 978-82-8364-192-9) 106 s.
OSLOMET Untitled
 
31 Wernø, Ida Lyngstad; Risan, Maiken; Myklebust, Runa Brandal; Tangen, Truls Nilsen; Uthus, Marit; Skaalvik, Einar Melgren.
Motivasjon for utdanningsvalg blant lærerstudenter og elever i videregåendeskole (s. 74-94). Oslo: OsloMet 2019 (ISBN 978-82-8364-197-4) 20 s.
OSLOMET NTNU Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
32 Abrahamsen, Bente.
A longitudinal study of nurses’ career choices: The importance of career expectations on employment in care of older people. Journal of Advanced Nursing 2019 ;Volum 75.(2) s. 348-356
OSLOMET Untitled
 
33 Abrahamsen, Bente; Storvik, Aagoth Elise Lossius.
Nursing Students' Career Expectations: Gender differences and Supply side Explanations. Nursing Research and Practice 2019 ;Volum 3.(1) s. 16-20
OSLOMET Untitled
 
34 Alecu, Andreea Ioana.
Putting a Face to Institutions: Professionals and Generalized Trust. Professions and Professionalism 2019 ;Volum 9.(2)
OSLOMET Untitled
 
35 Alecu, Andreea Ioana.
Which doctors do we trust? A vignette experiment of how gender and ethnicity influence trust. Ethnicities 2019 s. 1-20
OSLOMET Untitled
 
36 Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida.
Barriers to Access? Immigrant Origin and Occupational Regulation. Nordic Journal of Migration Research 2019 ;Volum 9.(1) s. 37-59
OSLOMET Untitled
 
37 Andreassen, Tone Alm.
Measures of accountability and delegated discretion in activation work: lessons from the Norwegian Labour and Welfare Service. European Journal of Social Work 2019 ;Volum 22.(4) s. 664-675
OSLOMET Untitled
 
38 Askvik, Tanja; Drange, Ida.
Etnisk mangfold i akademia. Søkelys på arbeidslivet 2019 ;Volum 36.(3) s. 194-210
OSLOMET Untitled
 
39 Bie-Drivdal, Arnhild.
Tillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid: En studie av rolleforståelse blant arbeidsplasstillitsvalgte i offentlig sektor. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(3) s. 228-249
OSLOMET Untitled
 
40 Bie-Drivdal, Arnhild.
Union representatives' perceptions of their own role in professional development work: A study of role construction among workplace-elected representatives in the Norwegian public sector. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(3) s. 228-249
OSLOMET Untitled
 
41 Bærøe, Kristine; Gundersen, Torbjørn.
Social impact under severe uncertainty: The role of neuroethicists at the intersection of neuroscience, AI, ethics, and policy-making. AJOB Neuroscience 2019 ;Volum 10.(3) s. 117-119
OSLOMET UiB Untitled
 
42 Flemmen, Magne; Jarness, Vegard; Rosenlund, Lennart.
Class and status: reply to comments. British Journal of Sociology 2019 ;Volum 70.(3) s. 924-926
OSLOMET UiO UIS Untitled
 
43 Flemmen, Magne; Jarness, Vegard; Rosenlund, Lennart.
Omnivorousness and openness: comments to Tak Wing Chan. British Journal of Sociology 2019 ;Volum 70.(3) s. 807-815
OSLOMET UiO UIS Untitled
 
44 Føleide, Marie; Ulvik, Oddbjørg Skjær.
Dilemmas and Contradictions in Hearing Children in Care Proceedings Conceptions of Children’s Views in an Indirect Participation Arrangement. The International Journal of Children's Rights 2019 ;Volum 27.(4) s. 602-630
OSLOMET Untitled
 
45 Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana.
Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice. Social Policy & Administration 2019 s. 1-14
VID OSLOMET Untitled
 
46 Haakestad, Hedda.
Calling or class struggle? A case study of a Norwegian teachers union?s negotiation of occupational closure. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(1) s. 50-73
OSLOMET Untitled
 
47 Haakestad, Hedda.
Kall eller lønnskamp? En casestudie av Utdanningsforbundets holdning til lukning av læreryrket. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019
OSLOMET Untitled
 
48 Hansen, Marianne Nordli; Wiborg, Øyvind.
The Accumulation and Transfers of Wealth: Variations by Social Class. European Sociological Review 2019
OSLOMET UiO Untitled
 
49 Holst, Cathrine; Molander, Anders.
Epistemic democracy and the role of experts. Contemporary Political Theory 2019 ;Volum 18.(4) s. 541-561
OSLOMET UiO Untitled
 
50 Jarness, Vegard; Flemmen, Magne; Rosenlund, Lennart.
From Class Politics to Classed Politics. Sociology 2019
OSLOMET UiO UIS Untitled
 
    Vis neste liste