Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Institutt for eiendom og juss (NMBU)   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Oversettelsesarbeide   Hovedkategori: Mediebidrag   Hovedkategori: Kunstnerisk og museal presentasjon   Hovedkategori: Kunstnerisk resultat   Hovedkategori: Produkt   Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 114 << Forrige 1 2 3    Neste >>

Bok
1 Bergsholm, Einar.
Rettigheter i fast eiendom - en innføring i tingsrett 2. utg.. Bergen: Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2488-3) 328 s.
NMBU Untitled
 
2 Winge, Nikolai Kristoffersen; Holth, Fredrik.
Plan- og bygningsrett - Kort forklart 2. utgave. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215032092) 256 s.
NMBU UiO Untitled
 
Del av bok/rapport
3 Gohari, Savis; Junker, Eivind; Ahlers, Dirk; Nielsen, Brita Fladvad.
SUSTAINABLE SMART CITY DEVELOPMENT IN A FRAMEWORK OF GOVERNANCE. I: Proceedings of the Firts International Conference on Smart Cities in Seoul from July 17 – 19, 2019. ICSC1. S.l.: ICSC 2019 ISBN 0-000-00001-9.
NTNU NMBU Untitled
 
4 Holm, Erling Dokk.
En feminisert by?. I: Bysamfunn. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03005-0. s. 177-193
NMBU Untitled
 
5 Larsen, Ingrid Wang.
Bruksverdierstatning og tilpasningsplikten. I: Ekspropriasjon. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202596811. s. 407-479
NMBU Untitled
 
6 Winge, Nikolai K; Holth, Fredrik.
Virkningen av saksbehandlingsfeil på plan- og bygningsrettens område. I: Ugyldighet i forvaltningsretten. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03205-4. s. 261-278
UiO NMBU Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
7 Berge, Erling.
Learning cooperation from the commons. CLTS. The Value of the Commons'; 2019-03-20 - 3019-03-22
NMBU Untitled
 
8 Bergsholm, Einar.
Fagdag - Plan, tiltak og oppmålingsforretning. Fagdag - geoforum; 2019-05-15 - 2019-05-15
NMBU Untitled
 
9 Bergsholm, Einar.
Fagdag - Plan, tiltak og oppmålingsforretning. Fagdag - geoforum; 2019-05-29 - 2019-05-29
NMBU Untitled
 
10 Bergsholm, Einar.
Fagdag - Plan, tiltak og oppmålingsforretning. Fagdag - geoforum; 2019-06-04 - 2019-06-04
NMBU Untitled
 
11 Bergsholm, Einar.
Fagdag - Plan, tiltak og oppmålingsforretning. Fagdag - geoforum; 2019-05-27 - 2019-05-27
NMBU Untitled
 
12 Bergsholm, Einar.
fagdag - Plan, tiltak og oppmålingsforretning. Fagdag - geoforum; 2019-02-26 - 2019-02-26
NMBU Untitled
 
13 Bergsholm, Einar.
fagdag - Plan. tiltak og oppmålingsforretning. Fagdag - geoforum; 2019-05-14 - 2019-05-14
NMBU Untitled
 
14 Bergsholm, Einar.
Jordskifte. foredrag - Vest-Agder advokatforening; 2019-11-12 - 2019-11-12
NMBU Untitled
 
15 Bergsholm, Einar.
Jordskifte. foredrag for eiendomsadvokatene; 2019-11-07 - 2019-11-07
NMBU Untitled
 
16 Boge, Knut.
Digitalisering og nye verktøy (Sesjonsleder/konferansier og medlem av programkomiteen). FM-konferansen 2019; 2019-10-15 - 2019-10-15
NMBU OSLOMET Untitled
 
17 Bærug, Sølve.
Hvordan kan partene håndtere forberedelser til forhandlinger og eventuelt skjønn ved erverv av næringseiendom i lys av Skeidar-saken?. Det årlige ekspropriasjonsrettskurset; 2019-03-26 - 2019-03-26
NMBU Untitled
 
18 Bærug, Sølve.
Metodikk for taksering av bolig- og fritidseiendommer. KS Eiendomsskatteforum; 2019-03-27 - 2019-03-27
NMBU Untitled
 
19 Bærug, Sølve.
Takseringsmetoder I (grunnelementene i næringstaksering). NEAK Næringstakst; 2019-10-28 - 2019-10-28
NMBU Untitled
 
20 Bærug, Sølve.
Verdsetting av bolig. TAK002 fordypming i taksering; 2019-11-14 - 2019-11-14
NMBU Untitled
 
21 Bærug, Sølve.
Verdsetting og metode. TAK002 fordypming i taksering; 2019-05-07 - 2019-05-07
NMBU Untitled
 
22 Bærug, Sølve.
Verdsetting ved ekspropriasjon og jordskifte - en sammenligning. Naturressursgruppa møter NMBU; 2019-09-06 - 2019-09-06
NMBU Untitled
 
23 Bærug, Sølve.
«Yield»: Praktisk verdsetting av næringseiendommer. Teknas grunnervervsdager; 2019-10-23 - 2019-10-23
NMBU Untitled
 
24 Elvestad, Helen Elisabeth.
Negative Covenants in Densification Projects - Cadastral Challenges. FIG working week; 2019-04-22 - 2019-04-26
NMBU Untitled
 
25 Elvestad, Helen Elisabeth.
Strøksservitutters betydning for fortettingsprosjekter. Lokale geomatikkdager 2019; 2019-01-14 - 2019-01-15
NMBU Untitled
 
26 Elvestad, Helen Elisabeth; Holsen, Terje.
Negative covenants and planning Law. The case of suburban densification in Oslo, Norway. Preparing for Climate Change in the Planned and Unplanned City; 2019-02-18 - 2019-02-22
NMBU Untitled
 
27 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
From rural to urban land consolidation – An analysis of recent urban cases treated by the Norwegian Land consolidation Court. FIG Working Week; 2019-04-22 - 2019-04-26
NMBU Untitled
 
28 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Land consolidation, effects and rural development. RSA Annual Conference 2019 Pushing regions beyond their borders; 2019-06-05 - 2019-06-07
NMBU Untitled
 
29 Gohari, Savis; Junker, Eivind; Ahlers, Dirk; Nielsen, Brita Fladvad.
Sustainable smart city development in a framework of governance. International Conference on Smart Cities (ICSC); 2019-07-17 - 2019-07-19
NTNU NMBU Untitled
 
30 Hauge, Katrine Broch.
Co-managing two arenas for aquaculture consents in Norway. PLANNORD 2019; 2019-08-21 - 2019-08-23
NMBU Untitled
 
31 Hauge, Katrine Broch.
Dei rettslege rammene for klimavennleg energiproduksjon i utmarka.. Workshop -Utmarksnettverket; 2019-12-17 - 2019-12-18
NMBU Untitled
 
32 Hauge, Katrine Broch.
Developments in the legislation on the Norwegian State Commons? NOU 2018:11.. Workshop England; 2019-06-03 - 2019-06-04
NMBU Untitled
 
33 Hauge, Katrine Broch.
NOU 2018:11 - Ny fjellov. Det årlege tingsrettskurset.. JUS-kurs Årlig kurs i tingsrett; 2019-08-07 - 2019-08-08
NMBU Untitled
 
34 Hauge, Katrine Broch.
"NOU 2018:11. Ny fjellov.". Møte i forskargruppa for naturressursrett ved UIO; 2019-01-14 - 2019-01-14
NMBU Untitled
 
35 Hauge, Katrine Broch.
"NOU 2018:11. Ny fjellov. Utvalde problemstillingar.". Fagmøte landbruksjuridisk forening; 2019-01-14 - 2019-01-14
NMBU Untitled
 
36 Hauge, Katrine Broch.
Planning for aquaculture in an indigenous perspective.. PlanNord; 2019-08-22 - 2019-08-23
NMBU Untitled
 
37 Hauge, Katrine Broch.
Redaktørens blikk på kapittel om strandsoneregulering, og kapittel om nasjonalparkar i kystsona.. PlanCoast - boksamling; 2019-12-12 - 2020-12-13
NMBU Untitled
 
38 Hauge, Katrine Broch; Myklebust, Ingunn Elise.
Co-managing two arenas for aquaculture consents in Norway. PlanNord; 2019-08-22 - 2019-08-23
UiB NMBU Untitled
 
39 Hauge, Katrine Broch; Myklebust, Ingunn Elise.
Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?. Havrettsklubb; 2019-05-21 - 2019-05-21
NMBU UiB Untitled
 
40 Hoddevik, Cathrine Liss.
Kva er fordeling av planskapt netto verdiauke. Introduksjonsprogram for dommere - jordskiftemodul; 2019-11-14 - 2019-11-15
NMBU Untitled
 
41 Holm, Erling Dokk.
Kan byer innovere seg til vekst?. Storbykonferansen Oslo Met; 2019-01-01 - 2019-10-20
NMBU Untitled
 
42 Holsen, Terje.
A path dependent systems perspective on participation in municipal land-use planning in Norway. AESOP 2019 - Planning for Transition; 2019-07-09 - 2019-07-13
NMBU Untitled
 
43 Holsen, Terje.
Between regulatory zoning and discretionary practice – current trends in Norwegian land-use planning practice. PlanNord 2019 - The 9th Nordic Planning Research Symposium; 2019-08-21 - 2019-08-23
NMBU Untitled
 
44 Holsen, Terje.
Bærekraften bestemmer du i tidligfase eiendomsutvikling – Refleksjoner om campusutviklingen på NMBU, Ås. FM-konferansen; 2019-10-15 - 2019-10-15
NMBU Untitled
 
45 Holsen, Terje.
De kommunale planprosessene. Lær dem ordentlig!. Eiendomsuka 2019; 2019-09-02 - 2019-09-06
NMBU Untitled
 
46 Holsen, Terje.
Eiendomsoverdragelser og gjennomføring av reguleringsplaner. Miniworkshop med SAM; 2019-09-17 - 2019-09-17
NMBU Untitled
 
47 Holsen, Terje.
Eiendomsrett, eiendomsdannelse, eiendomsutforming. Den juridiske verktøykassen for eiendomsutviklere; 2019-03-07 - 2019-03-07
NMBU Untitled
 
48 Holsen, Terje.
Et stiavhengig systemperspektiv på deltakelse i kommunal arealplanlegging. Fagboost!; 2019-01-14 - 2019-01-14
NMBU Untitled
 
49 Holsen, Terje.
Forhandlinger. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler; 2019-11-19 - 2019-11-20
NMBU Untitled
 
50 Holsen, Terje.
Glemmer vi læringen i inkluderingen? Betraktninger fra et brukerperspektiv. Statpedkonferansen 2019 - "Jeg vil lære! - et spesialpedagogisk blikk på læring og inkludering"; 2019-03-19 - 2019-03-20
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste