Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Enhet: Det juridiske fakultet (UiB)   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 117 << Forrige 1 2 3    Neste >>

1 Siekiera, Joanna.
Le sentiment identitaire néo-zélandais au sein de l'Empire approche légale. I: Les Océaniens dans la Grande Guerre: Nation, nationalisme et sentiment d'appartenance.. : Encrage 2019 ISBN 9782360580866.
UiB Untitled
 
2 Aall, Jørgen.
Rettferdig rettegang. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 174-192
UiB Untitled
 
3 Aarli, Ragna.
Rettsvernet mot "hevnporno" og annen deling av seksualiserte bilder uten samtykke. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 18-31
UiB Untitled
 
4 Aarli, Ragna.
Riksadvokatens rolle i oppbyggingen av DNA-registeret. I: Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk 2019 ISBN 9788205530096. s. 665-677
UiB Untitled
 
5 Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther.
Juridisk metode for morgendagens jurister. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. s. 114-134
UiB Untitled
 
6 Aasen, Henriette Sinding.
Om retten til å motsette seg øyeblikkelig helsehjelp i livets sluttfase.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 161-176
UiB Untitled
 
7 Askeland, Bjarte.
Rettsoppfatninger som rettskilde. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. s. 452-474
UiB Untitled
 
8 Askeland, Bjarte; Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Holmøyvik, Eirik; Konow, Berte-Elen R; Nordtveit, Ernst; Schütz, Sigrid Eskeland.
Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 177-196
UiB Untitled
 
9 Askeland, Bjarte; Frøseth, Anne Marie; Færstad, Jan-Ove; Monsen, Erik.
Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 197-224
UiB Untitled
 
10 Auglend, Ragnar L..
Politiets adgang til å kreve dekket utgifter for særlig politioppsyn ved allment tilgjengelige arrangementer. Refusjonsbestemmelsen i politiloven § 25 og ordningens historiske bakgrunn. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 448-472
UiB Untitled
 
11 Barlund, Ingrid Margrethe Halvorsen.
Criminalization of Cartels within EU Competition Law.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 225-236
UiB Untitled
 
12 Bernt, Agnes Camilla.
Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon i barneverns- og barnelovssaker. Noen problemstillinger.. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 352-376
UiB Untitled
 
13 Bernt, Agnes Camilla.
Samtaleprosess i Barnevernssaker.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 237-258
UiB Untitled
 
14 Bernt, Jan Fridthjof.
Et hermeneutisk perspektiv på rettsvitenskap og juridisk metode. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. s. 591-608
UiB Untitled
 
15 Bernt, Jan Fridthjof.
Universitetets fremtid: Produksjonsbedrift, forvaltningsorgan eller samfunnsinstitusjon?. I: Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. s. 39-58
UiB Untitled
 
16 Bernt, Jan Fridthjof.
Utviklingslinjer i nyere norsk forvaltningsrett.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 259-274
UiB Untitled
 
17 Bernt, Jan Fridthjof.
Varslingsrett i offentlig forvaltning. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 559-573
UiB Untitled
 
18 Bernt, Jan Fridthjof; Overå, Oddvar.
Kommuneloven 2018. Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner. Med kommentarer.. Kommuneforlaget AS 2019 (ISBN 978-82-446-2383-4) 568 s.
UiB Untitled
 
19 Borvik, Bjørnar.
Kan oppreisningserstatning bidra til et mer effektivt vern av immaterielle rettigheter?. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 574-588
UiB Untitled
 
20 Buanes, Eivind; Sunde, Jørn Øyrehagen.
Vekst og profesjonalisering.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 17-30
UiB Untitled
 
21 Cyndecka, Malgorzata Agnieszka.
Om anvendelsen av EØS-regler om offentlig støtte i den norske universitets- og høyskolesektoren.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 275-292
UiB Untitled
 
22 Einarsen, Terje.
Aggresjonsforbrytelsen - en glemt forbrytelse i norsk rett?. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 45-69
UiB Untitled
 
23 Eriksen, Christoffer Conrad; Fredriksen, Halvard Haukeland.
Norges europeiske forvaltningsrett - EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215030098) 241 s.
UiB UiO Untitled
 
24 Eriksen, Gunnar Ketil.
Et kritisk blikk på reglene om rettsvernhevd. I: Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.
UiB UiT Untitled
 
25 Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund.
EU-rett som norsk rettskilde. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. s. 386-419
UiB Untitled
 
26 Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne.
Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. I: Civil Procedure and Harmonisation of Law: the Dynamics of EU and International Treaties.. Intersentia 2019 ISBN 9781780686936. s. 171-191
UiB Untitled
 
27 Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne.
Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 377-400
UiB Untitled
 
28 Frøseth, Anne Marie.
Hybridsanksjoner ved krenkelser av den personlige integritet - særlig om oppreisningskrav ved trakassering. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 601-626
UiB Untitled
 
29 Giertsen, Johan.
EU styrer forbrukerkontraktsretten. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 627-640
UiB Untitled
 
30 Giertsen, Johan.
Kontrakter – ytelse og pris. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-02396-0) 389 s.
UiB Untitled
 
31 Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R.
Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245027945) 556 s.
UiB Untitled
 
32 Gjendemsjø, Ronny; Herrera Anchustegui, Ignacio.
The Scope for National Regulation of Unfair Trading Practices. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 293-316
UiB Untitled
 
33 Grøning, Linda.
Fornuftig tvil eller tvilsom fornuft? Tvil, sakkyndighet og bevisvurdering i utilregnelighetssaker. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 81-93
UiB Untitled
 
34 Grøning, Linda.
Juridiske perspektiv på endringer i fengselspopulasjonen.. I: Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2410-4. s. 53-69
UiB Untitled
 
35 Grøning, Linda.
Utilregnelighetsreglenes moderne historie.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 317-342
UiB Untitled
 
36 Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn; Husabø, Erling Johannes.
Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245028911) 827 s.
UiB Untitled
 
37 Grøning, Linda; Sætre, Hilde Svrljuga.
Criminal justice and detention. I: Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031422. s. 167-201
HVL UiB Untitled
 
38 Hatløy, Brage Thunestvedt.
Dei første jusstudentane i Bergen.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 31-40
UiB Untitled
 
39 Hatløy, Brage Thunestvedt.
Komparativ mellomalderrett - Eit døme på rettshistorisk komparativ metode. I: Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering 2019 ISBN 978-82-8152-055-4. s. 123-142
UiB Untitled
 
40 Hauge, Hilde.
Forbrukervernets utvikling i norsk kontraktsrett.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 343-360
UiB Untitled
 
41 Herrera Anchustegui, Ignacio.
Acceso a las Redes de Transmisión de Electricidad y Separación Efectiva: Una Perspectiva Transatlántica.. I: Competencia en mercados con recursos esenciales compartidos: telecomunicaciones y energía. Forlaget Thomson 2019 ISBN 978-84-9177-946-9. s. 91-128
UiB Untitled
 
42 Herrera Anchustegui, Ignacio.
Collaborative Centralized Cross-Border Public Procurement: A Feasibility and Comparative Implementation Analysis.. I: Centralização e Agregação de Compras Públicas- Reflexões Sobre uma Tendência Actual da Contratação Pública. Livraria Almedina 2019 ISBN 9789724079141. s. 337-372
UiB Untitled
 
43 Herrera Anchustegui, Ignacio; Midtun, Linda; Strømsnes, Kristian.
Concesiones de Servicios. Directiva 2014/23 Relativa a la Adjudicación de Contratos de Concesión. Un Estudio Comparativo sobre su Transposición al Derecho Noruego. I: Observatorio de los Contratos Públicos 2018. Forlaget Thomson 2019 ISBN 978-84-1309-943-9. s. 511-556
UiB Untitled
 
44 Holgersen, Gudrun.
Arbeidsavklaringspenger. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205517592. s. 481-564
UiB Untitled
 
45 Holgersen, Gudrun.
Grunnstønad og hjelpestønad. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205517592. s. 315-335
UiB Untitled
 
46 Holgersen, Gudrun.
Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet.. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205517592. s. 455-480
UiB Untitled
 
47 Holgersen, Gudrun.
Tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205517592. s. 565-572
UiB Untitled
 
48 Holgersen, Gudrun.
Uføretrygd. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205517592. s. 573-641
UiB Untitled
 
49 Holmøyvik, Eirik; Sanders, Anne.
A Stress Test for Europe's Judiciaries. I: European Yearbook of Constitutional Law 2019. Judicial Power: Safeguards and Limits in a Democratic Society. T.M.C. Asser Press 2019 ISBN 978-94-6265-358-0. s. 290-310
UiB Untitled
 
50 Holmøyvik, Eirik; Søvig, Karl Harald.
Statsretten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 42-65
UiB Untitled
 
    Vis neste liste