Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Rapporteringsår   Enhet: Institutt for pedagogikk (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 55 << Forrige 1 2    Neste >>

Bok
Vitenskapelig monografi
1 Helskog, Guro Hansen.
Philosophizing the Dialogos Way towards Wisdom in Education- Between Critical Thinking and Spiritual Contemplation. Routledge 2019 (ISBN 9781138490994) 272 s.
USN Untitled
 
2 Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeid for sammenheng. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2672-6) 150 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
3 Aslanian, Teresa Katherine.
Det sitter i veggene: om materialitet og indirekte omsorg i barnehagen. I: Blikk for barn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2394-7. s. 207-224
USN Untitled
 
4 Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Lek og lekende perspektiver i skolens første år. I: Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133. s. 15-26
NORD OSLOMET USN Untitled
 
5 Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar.
Dybdelæring i kroppsøving – utfordringer for kroppsøvingslæreren. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 13-29
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
6 Bjørnsrud, Halvor Inge.
Skoleeiers ledelse av kompetanseutviklig – om handlingsrom, møter i delingskultur og praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 125-145
USN Untitled
 
7 Bunting, Mette.
Tilrettelegging for læring. Læringsstrategier- en vei til læring.. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. s. 226-245
USN Untitled
 
8 Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
Ungdommers fortellinger om valget av yrkesfaglig opplæring. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 155-173
USN Untitled
 
9 Gjems, Liv.
Lære gjennom praksisfellesskap i barnehage, skole og profesjonell virksomhet. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 16-35
USN Untitled
 
10 Hogsnes, Hilde Dehnæs; Storli, June Berger.
Lekens betydning i grenseland mellom barnehage, skolefritidsordning og skole. I: Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133. s. 109-125
USN Untitled
 
11 Laugerud, stein.
Skoleeiers syn på egen rolle i skolebasert kompetanseutvikling. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 111-124
USN Untitled
 
12 Løvig-Larsen, Hilde Therese; Larsen, Reidun.
Å styrke praksisfellesskap gjennom ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 75-88
USN Untitled
 
13 Mangen, Anne; Hoel, Trude; Moser, Thomas.
Technologies, affordances, children and embodied reading: a case for interdisciplinarity. I: The Routledge International Handbook of Learning with Technology in Early Childhood. Routledge 2019 ISBN 9781138308169. s. 235-247
USN UIS Untitled
 
14 Minton, Stephen James; Lile, Hadi Strømmen.
Considering a Truth Commission in Norway with Respect to the Past Forcible Assimilation of the Sámi People. I: Research and Reconciliation: Unsettling Ways of Knowing through Indigenous Relationships. Canadian Scholars' Press Inc. 2019 ISBN 9781773381152. s. 211-229
HIOF USN Untitled
 
15 Moshuus, Geir H; Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
"Jeg skjønte veldig tidlig at dette var veien jeg ønsket å gå"!. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 174-188
USN Untitled
 
16 Moxnes, Anna Rigmor.
Working Across/Within/Through Academic Conventions of Writing a Ph.D.: Stories About Writing a Feminist Thesis. I: Strategies for Resisting Sexism in the Academy Higher Education, Gender and Intersectionality. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-04852-5. s. 247-265
USN Untitled
 
17 Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig.
Problembarn og programinvasjon. I: Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56952-5. s. 7-36
OSLOMET USN Untitled
 
18 Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen Margrethe; Aasen, Petter.
Nasjonal styring og lokal praksis - skoleledere og lærere som endringsagenter. I: Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60554-4. s. 21-38
USN Untitled
 
19 Roås, Sissel E.; Siljan, Henriette Hogga.
Skrive- og leseopplæring i det digitale klasserommet. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 125-146
USN UiO Untitled
 
20 Stenshorne, Marit Elisabeth; Madsen, Janne.
Studentobservasjoner som grunnlag for refleksjon og læring i og mellom praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 36-52
USN Untitled
 
21 Stokke, Hilde Sofie; Bjerkholt, Eva.
Forskningssirkler som praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 89-110
USN Untitled
 
22 Tholin, Kristin Rydjord; Øhra, Mattias.
Fra savnet fellesskap til en gjensidig samarbeidskultur. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 53-74
USN Untitled
 
23 Thomas, Paul; Seehawer, Maren; Fylkesnes, Sandra.
Arenas of Empowerment? Case Study of a ‘Multicultural’ High School in Oslo, Norway. I: Youth, Place and Theories of Belonging (1st Ed.). Routledge 2019 ISBN 9781138559622.
OSLOMET USN Untitled
 
24 Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar; Inge, Vinje.
Hvordan utdanne kroppsøvingslæreren? Snu lærerutdanningen på hodet. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 174-189
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
25 Wølner, Tor Arne; Horgen, Svend Andreas.
Kan omvendt undervisning fremme refleksjon og dybdelæring?. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 65-78
USN Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
26 Weiss, Michael.
Philosophical Practice as Didactical Framework for Conferences. Philosophical Practice: Journal of the APPA 2019 ;Volum 14.(1) s. 2292-2304
USN Untitled
 
27 Abdulai, Muhammed; Alhassan, Abdul-Razak Kuyini; Sanus, Kanda Mandela.
Exploring dialectal variations on quality health communication and healthcare delivery in the Sissala District of Ghana. Language and Intercultural Communication 2019 ;Volum 19.(3) s. 242-255
USN Untitled
 
28 Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Steinnes, Gerd Sylvi; Fimreite, Hege; Moser, Thomas.
«Styrken vår er gruppa, det å være sammen mange» – barnehagelæreres profesjonelle arbeid med å styrke barnegruppens læringsfellesskap. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 103.(02/03) s. 184-196
HVL USN HVO Untitled
 
29 Dalland, Cecilie; Klette, Kirsti; Svenkerud, Sigrun.
Video studies and the challenge of selecting time scales. International Journal of Research & Method in Education 2019 s. 1-13
OSLOMET USN UiO Untitled
 
30 Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth; Wittek, Anne Line.
Professional Collaboration in Teacher Support Teams—A Study of Teacher and Nurse Educators’ Creative Problem-Solving in a Shared Space for Professional Development. Scandinavian Journal of Educational Research 2019 s. -
USN UiO Untitled
 
31 Hontvedt, Magnus; Øvergård, Kjell Ivar.
Simulations at Work —a Framework for Configuring Simulation Fidelity with Training Objectives. Computer Supported Cooperative Work (CSCW) 2019 s. -
USN UiO Untitled
 
32 Kongsgården, Petter A; Krumsvik, Rune Johan.
Lærerens didaktiske valg i et teknologirikt læringsmiljø. En kasusstudie av selvregulert læring blant elever i videregående skole. Nordic Studies in Education 2019 ;Volum 39.(2) s. 142-163
USN UiB Untitled
 
33 Lindquist, Hein.
Språkpedagogisk arbeid og de yngste flerspråklige barnehagebarna. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 103.(2-3) s. 159-171
USN Untitled
 
34 Lindquist, Hein; Garmann, Nina Gram.
Toddlers and their translingual practicing homes. International Journal of Multilingualism 2019 s. -
OSLOMET USN Untitled
 
35 Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas.
Shared, dialogue-based reading with books vs tablets in early childhood education and care (ECEC): Protocol for a mixed-methods intervention study.. International Journal of Educational Research 2019 ;Volum 97. s. 88-98
USN UIS Untitled
 
36 Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri.
School leadership in data use practices: collegial and consensus-oriented. Educational Research 2019 ;Volum 61.(1) s. 70-86
OSLOMET USN UiO Untitled
 
37 Moxnes, Anna Rigmor; Osgood, Jayne.
Storying Diffractive Pedagogy: Reconfiguring Groupwork in Early Childhood Teacher Education. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) 2019 ;Volum 10.(1) s. -
USN Untitled
 
38 Nyquist, Astrid; Jahnsen, Reidun; Moser, Thomas; Ullenhag, Anna.
The coolest I know - a qualitative study exploring the participation experiences of children with disabilities in an adapted physical activities program. Disability and Rehabilitation 2019 s. -
USN OUS PIHSØ UiO Untitled
 
39 Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri.
District administrators’ governing styles in the enactment of data-use practices. International Journal of Leadership in Education 2019 s. -
OSLOMET USN UiO Untitled
 
40 Prøitz, Tine Sophie; Nordin, Andreas.
Learning Outcomes in Scandinavian Education through the Lens of Elliot Eisner. Scandinavian Journal of Educational Research 2019 s. -
USN Untitled
 
41 Prøitz, Tine Sophie; Wittek, Anne Line.
New directions in doctoral programmes: bridging tensions between theory and practice?. Teaching in Higher Education 2019 s. 1-19
USN UiO Untitled
 
42 Stuart, Kaz; Bunting, Mette; Boyd, Pete; Cammack, Paul; Frostholm, Peter Hornbæck; Gravesen, David Thore; Mikkelsen, Sidse Hølvig; Moshuus, Geir H; Walker, Steve.
Developing an equalities literacy for practitioners working with children, young people and families through action research. Educational Action Research 2019 s. -
USN Untitled
 
43 Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken.
Kvinnelige og mannlige professorers synlighet i mediene. En undersøkelse av kvinnelige og mannlige professorer i VG og Aftenposten. Norsk Medietidsskrift 2019
USN Untitled
 
44 Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken; Drake, Irmelin; Ulvestad, Jorun Margrethe.
Kvinnelige forskeres forventninger til professorrollen. UNIPED 2019 ;Volum 42.(3) s. 262-273
HK USN Untitled
 
45 Svenkerud, Sigrun; Opdal, Lars.
Roller og relasjoner. PP-rådgiveren mellom sakkyndig ekspert og skoleutvikler. Psykologi i kommunen (PIK) 2019 ;Volum 3.(2)
USN Untitled
 
46 Tholin, Kristin Rydjord.
Hvilke oppfatninger har barnehagelærerstudenter om omsorg?. Educare - Vetenskapliga skrifter 2019 (3) s. -
USN Untitled
 
47 Tholin, Kristin Rydjord.
«Å være pålogget og aktivt til stede». Hvordan fremstiller framtidige barnehagelærere omsorg i barnehagen?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 103.(2-3) s. 133-144
USN Untitled
 
48 Thomas, Paul.
Delegitimizing multicultural education: populist politicians in Norway and the weaponizing of the autobiographical genre. European Politics and Society 2019 s. -
USN Untitled
 
49 Thomas, Paul.
Shadow Schools-Tamil Educational Success in Norway. Other education. The journal of educational alternatives 2019 ;Volum 8.(1) s. 4-26
USN Untitled
 
50 Thomas, Paul; Alhassan, Abdul-Razak Kuyini.
Religious education, antisemitism and the curriculum in Norway.. Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 2019 ;Volum 18.(2) s. 105-123
USN Untitled
 
    Vis neste liste