Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Rapporteringsår   Enhet: Institutt for pedagogikk (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 79 << Forrige 1 2    Neste >>

Bok
Vitenskapelig monografi
1 Aagaard, Toril; Lund, Andreas.
Digital Agency in Higher Education. Transforming Teaching and Learning. Routledge 2019 (ISBN 978-0-367-07413-5) 124 s.
USN UiO Untitled
 
2 Helskog, Guro Hansen.
Philosophizing the Dialogos Way towards Wisdom in Education- Between Critical Thinking and Spiritual Contemplation. Routledge 2019 (ISBN 9781138490994) 272 s.
USN Untitled
 
3 Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeid for sammenheng. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2672-6) 150 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
4 Aagre, Willy.
Kunsten å formidle en suksess - om ART og dets inntog i Larviks skoler og barnehager. I: Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56952-5. s. 235-255
USN Untitled
 
5 Aslanian, Teresa Katherine.
Det sitter i veggene: om materialitet og indirekte omsorg i barnehagen. I: Blikk for barn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245023947. s. 207-224
USN Untitled
 
6 Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Lek og lekende perspektiver i skolens første år. I: Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133. s. 15-26
OSLOMET USN Untitled
 
7 Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar.
Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 13-29
OSLOMET USN NIKU UIS Untitled
 
8 Bjørnsrud, Halvor Inge.
Skoleeiers ledelse av kompetanseutviklig – om handlingsrom, møter i delingskultur og praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 125-145
USN Untitled
 
9 Bunting, Mette.
Tilrettelegging for læring. Læringsstrategier- en vei til læring.. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. s. 226-245
USN Untitled
 
10 Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
Ungdommers fortellinger om valget av yrkesfaglig opplæring. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 155-173
USN Untitled
 
11 Bøe, Marit; Hognestad, Karin.
Management, Leadership, and Governance in Early Childhood Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151.
USN Untitled
 
12 Christensen, Ingrid R..
Verdig = vanlig og norsk: Nyankomne ungdommers verdighet i introduksjonsklasser. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 39-61
USN Untitled
 
13 Egeberg, Gunstein Christoffer; Thorvaldsen, Steinar.
Teachers’ beliefs about technology in the classroom from early implementation phase in 2003 to contemporary practise in 2016.. I: International Conference on Innovative Technologies and Learning ICITL 2019. Springer 2019 ISBN 978-3-030-35342-1. s. 606-615
USN UiT Untitled
 
14 Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi.
Observation and Assessment in Early Childhood Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151. s. -
USN HVO Untitled
 
15 Gjems, Liv.
Lære gjennom praksisfellesskap i barnehage, skole og profesjonell virksomhet. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 16-35
USN Untitled
 
16 Halttunen, Leena; Sims, Margaret; Waniganayake, Manjula; Hadley, Fay; Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Heikka, Johanna.
Working as early childhood centre directors and deputies- perspectives from Australia, Finland and Norway. I: Leadership in Early Education in Times of Change Research from five Continents. Verlag Barbara Budrich 2019 ISBN 9783847421993. s. 231-253
USN Untitled
 
17 Helskog, Guro Hansen.
Om Askeladdens metode. Essayet som erkjennelsesvei og visdomsdannende skrivepraksis.. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 227-248
USN Untitled
 
18 Hognestad, Karin.
Access in Early Childhood Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151.
USN Untitled
 
19 Hognestad, Karin.
Overview of Early Childhood Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151.
USN Untitled
 
20 Hogsnes, Hilde Dehnæs; Storli, June Berger.
Lekens betydning i grenseland mellom barnehage, skolefritidsordning og skole. I: Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133. s. 109-125
USN Untitled
 
21 Laugerud, stein.
Skoleeiers syn på egen rolle i skolebasert kompetanseutvikling. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 111-124
USN Untitled
 
22 Løvig-Larsen, Hilde Therese; Larsen, Reidun.
Å styrke praksisfellesskap gjennom ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 75-88
USN Untitled
 
23 Mangen, Anne; Hoel, Trude; Moser, Thomas.
Technologies, affordances, children and embodied reading: a case for interdisciplinarity. I: The Routledge International Handbook of Learning with Technology in Early Childhood. Routledge 2019 ISBN 9781138308169. s. 235-247
USN UIS Untitled
 
24 Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie.
Hva slags utvikling? Elevresultater som utgangspunkt for utviklingsarbeid. I: Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03407-2. s. 53-69
OSLOMET USN UiO Untitled
 
25 Moshuus, Geir H; Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
Hvorfor er det vanskelig å komme tilbake etter frafall i videregående skole?. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 189-204
USN Untitled
 
26 Moxnes, Anna Rigmor.
Working Across/Within/Through Academic Conventions of Writing a Ph.D.: Stories About Writing a Feminist Thesis. I: Strategies for Resisting Sexism in the Academy Higher Education, Gender and Intersectionality. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-04852-5. s. 247-265
USN Untitled
 
27 Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig.
Problembarn og programinvasjon. I: Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56952-5. s. 7-36
OSLOMET USN Untitled
 
28 Pietran, Klaudia; Blaszczyk, Maja.
Klasa szkolna jako przestrzen komunikacyjna. Przyklad norweski. I: Dimensions of Institutional Communicative Space. Wydawnictwu Adam Marszalek 2019 ISBN 9788381802406. s. 152-169
USN Untitled
 
29 Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen Margrethe; Aasen, Petter.
Nasjonal styring og lokal praksis - skoleledere og lærere som endringsagenter. I: Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60554-4. s. 21-38
USN Untitled
 
30 Roås, Sissel E.; Siljan, Henriette Hogga.
Skrive- og leseopplæring i det digitale klasserommet. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 125-146
USN UiO Untitled
 
31 Stenshorne, Marit Elisabeth; Madsen, Janne.
Studentobservasjoner som grunnlag for refleksjon og læring i og mellom praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 36-52
USN Untitled
 
32 Stokke, Hilde Sofie; Bjerkholt, Eva.
Forskningssirkler som praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 89-110
USN Untitled
 
33 Storhaug, Knut Fonneløp.
Inclusion and Marginalization of Learners in Primary Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151. s. -
USN Untitled
 
34 Storli, Steinar Tveito.
Curriculum in Secondary Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151. s. -
USN Untitled
 
35 Streitlien, Åse.
Instruktør og læring - om lærling, relasjoner og veiledning i lærertiden. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 205-218
USN Untitled
 
36 Streitlien, Åse.
"Jeg skjønte veldig tidlig at dette var veien jeg ønsket å gå". Jenters tanker om å velge helsefagarbeiderfaget. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 174-188
USN Untitled
 
37 Tholin, Kristin Rydjord; Øhra, Mattias.
Fra savnet fellesskap til en gjensidig samarbeidskultur. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 53-74
USN Untitled
 
38 Thomas, Paul; Seehawer, Maren; Fylkesnes, Sandra.
Arenas of Empowerment? Case Study of a ‘Multicultural’ High School in Oslo, Norway. I: Youth, Place and Theories of Belonging (1st Ed.). Routledge 2019 ISBN 9781138559622. s. 134-146
OSLOMET USN Untitled
 
39 Valen-Sendstad, Ådne; Christensen, Ingrid R..
Menneskeverd - mangfoldige tilnærminger for en mangfoldig skole. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 11-38
USN Untitled
 
40 Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar; Inge, Vinje.
Hvordan utdanne kroppsøvingslæreren? Snu lærerutdanningen på hodet. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 174-189
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
41 Wølner, Tor Arne; Horgen, Svend Andreas.
Kan omvendt undervisning fremme refleksjon og dybdelæring?. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 65-78
USN Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
42 Weiss, Michael.
Philosophical Practice as Didactical Framework for Conferences. Philosophical Practice: Journal of the APPA 2019 ;Volum 14.(1) s. 2292-2304
USN Untitled
 
43 Abdulai, Muhammed; Alhassan, Abdul-Razak Kuyini; Sanus, Kanda Mandela.
Exploring dialectal variations on quality health communication and healthcare delivery in the Sissala District of Ghana. Language and Intercultural Communication 2019 ;Volum 19.(3) s. 242-255
USN Untitled
 
44 Brock-Utne, Birgit; Halvorsen, Torill Aagot; Vuzo, Mwajuma Siama.
The school drop-out or rather “push out” problem in the South and in the North. World Studies in Education 2019 ;Volum 20.(2) s. 61-75
USN UiO Untitled
 
45 Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Steinnes, Gerd Sylvi; Fimreite, Hege; Moser, Thomas.
«Styrken vår er gruppa, det å være sammen mange» – barnehagelæreres profesjonelle arbeid med å styrke barnegruppens læringsfellesskap. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 103.(02/03) s. 184-196
HVL USN HVO Untitled
 
46 Dalland, Cecilie; Klette, Kirsti; Svenkerud, Sigrun.
Video studies and the challenge of selecting time scales. International Journal of Research & Method in Education 2019 ;Volum 43.(1) s. 53-66
OSLOMET USN UiO Untitled
 
47 Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi.
Systematikk eller tilfeldighet? Erfaringer fra et FoU-prosjekt om vurdering i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 103.(02-03) s. 145-158
USN HVO Untitled
 
48 Halvorsen, Torill Aagot; Bunting, Mette.
Sted, trivsel og skoleavbrudd - individuelle og strukturelle mekanismer i skolen synliggjort gjennom ungdoms fortellinger En studie med Henri Lefebvres triademodell som analytisk prisme. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2019 ;Volum 3.(3) s. 127-141
USN Untitled
 
49 Haukeland, Per Ingvar; Lund-Kristensen, Hanne.
Den livskraftige barnehagen: En økofilosofisk-pedagogisk tilnærming. Studier i Pædagogisk Filosofi 2019 ;Volum 8.(1) s. 69-89
USN Untitled
 
50 Himberg-Sundet, Anne; Kristiansen, Anne Lene; Gebremariam, Mekdes Kebede; Moser, Thomas; Andersen, Lene Frost; Bjelland, Mona; Lien, Nanna.
Exploring workplace climate and culture in relation to food environment-related factors in Norwegian kindergartens. The BRA-Study. PLOS ONE 2019 ;Volum 14.(12) s. -
USN UiO Untitled
 
    Vis neste liste