Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Rapporteringsår   Enhet: Institutt for estetiske fag (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-12 av 12

Bok
Vitenskapelig monografi
1 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Før sanden renner ut. Barnehagelærerens innsats for økologisk bærekraft. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031002) 247 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2 Aakre, Bjørn Magne.
Forskningsperspektiver på elevenes valg av utdanning, yrke og karriere. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 29-56
USN Untitled
 
3 Aakre, Bjørn Magne.
Kvalitet i videregående opplæring og aktuelle utfordringer i tiden. Et internasjonalt perspektiv med Norge, Japan og Minnesota som kontekster. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 61-92
USN Untitled
 
4 Engesnes, Nina; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik.
Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill – utforsking av potensialer for meningsskaping i møte med en sang. I: Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63216-8. s. 115-134
OSLOMET USN Untitled
 
5 Fauskanger, Janne; Lindstøl, Fride.
Det ser ut som om de har glemt alt vi gjorde i forrige uke : om samtaler og kvikkbilder som brobyggere i matematikkfaget. I: 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2452-4. s. 39-55
USN UIS Untitled
 
6 Thorsnes, Tollef.
No mercy no dignity. Refleksjoner over et kunstnerisk utviklingsarbeid i Ål kyrkje. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 169-191
USN Untitled
 
7 Waterhouse, Ann-Hege Lorvik.
Kneipbrød og piksler – med bildeboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner. I: Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63216-8. s. 92-114
USN Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
8 Bergman, Silje.
Utfordringer ved bruk og deling av visuelle uttrykk i en digital tidsalder. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2019 ;Volum 12.(1) s. 1-20
USN Untitled
 
9 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Interspecies pedagogy: What could a horse teach me about teaching. Trace — Finnish Journal for Human-Animal Studies 2019 ;Volum 5. s. 4-30
USN Untitled
 
10 Sandven, Jostein.
Å kjenne seg i slekt med jorden. Natursløyd og økosofi i fremtidens tverrfaglige skole.. Techne Series 2019 ;Volum 26.(1) s. 65-92
USN Untitled
 
11 Søyland, Lovise; Gulliksen, Marte Sørebø.
Sense-making through Touch Interaction with a Picturebook App. Barnelitterært forskningstidsskrift 2019 ;Volum 10. s. 1-12
USN Untitled
 
12 Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari.
Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2019 ;Volum 12.(1) s. 1-21
USN Untitled