Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Rapporteringsår   Enhet: Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-40 av 40

Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 Augestad, Pål.
Nature in the history of physical education and in the lives of Norwegians today. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 36-50
USN Untitled
 
2 Bergsgard, Nils Asle; Telseth, Frode.
Discourses on the legitimate understanding of Norwegian and Nordic elite sport: Theoretical reflections on a empirical case. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 131-143
USN Untitled
 
3 Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar.
Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 13-29
OSLOMET USN NIKU UIS Untitled
 
4 Giulianotti, Richard.
Afterword. The Nordic model and physical cultures in the global context. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 235-244
USN Untitled
 
5 Giulianotti, Richard.
The SDP sector. I: Routledge handbook of sport for development and peace. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-21048-6. s. 24-34
USN Untitled
 
6 Gurholt, Kirsti Pedersen; Haukeland, Per Ingvar.
Scandinavian friluftsliv (outdoor life) and the Nordic model : passions and paradoxes. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 165-181
USN NIH Untitled
 
7 Hognestad, Hans Kristian.
Norway: charity or development?. I: Routledge handbook of sport for development and peace. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-21048-6. s. 484-494
USN Untitled
 
8 Horgen, André; Christoffersen, Fredrik G.
Helse, miljø og sikkerhet i profesjonsrettet friluftsliv og naturbasert reiseliv.. I: Friluftslivspedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-8202575830. s. 138-166
USN Untitled
 
9 Kvikstad, Ingvild; Vinje, Erlend Ellefsen.
Yoga, skateboard og rumpeldunk - alternative bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsfaget?. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 73-95
OSLOMET USN Untitled
 
10 Leirhaug, Petter Erik; Haukeland, Per Ingvar; Faarlund, Nils.
Friluftslivsvegledning som verdidannende læring i møte med fri natur. I: Friluftslivspedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-8202575830. s. 15-32
HVL USN Untitled
 
11 Tangen, Jan Ove; Gils, Bieke.
The Johaug doping case: Public reactions and sociological explanations. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 144-162
USN Untitled
 
12 Tin, Mikkel B.; Telseth, Frode; Tangen, Jan Ove.
Introduction: The Nordic model and physical culture.. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 1-17
USN Untitled
 
13 Vinje, Erlend Ellefsen; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline.
«Uansett hva elevene gjorde da, så ble de aldri gode nok» – kroppsøvingslærerrollen og innsatsbegrepet i et profesjonsperspektiv. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 114-132
OSLOMET USN Untitled
 
14 Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline.
Hvor unike er de norske bestemmelsene for inkludering av elevenes forutsetninger og innsats ved vurdering i kroppsøving?. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 96-113
OSLOMET USN Untitled
 
15 Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar.
Hvem kan og bør bli kroppsøvingslærere i Norge? Ti lærerutdannere beskriver hindringer og muligheter for personer med fysiske funksjonsnedsettelser. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 154-173
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
16 Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar; Inge, Vinje.
Hvordan utdanne kroppsøvingslæreren? Snu lærerutdanningen på hodet. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 174-189
OSLOMET USN NIKU Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
17 Bratland-Sanda, Solfrid; Andersson, Eva; Best, James Edwin; Høegmark, Simon; Roessler, Kirsten Kaya.
The use of physical activity, sport and outdoor life as tools of psychosocial intervention: the Nordic perspective. Sport in Society 2019 ;Volum 22.(4) s. 654-670
USN HVprivate Untitled
 
18 Chroni, Stiliani; Abrahamsen, Frank Eirik; Skille, Eivind Åsrum; Hemmestad, Liv B.
Sport Federation Officials’ Practices and National Team Coaches’ Stress. International Sport Coaching Journal 2019 ;Volum 6.(1) s. 63-73
HINN USN NIH Untitled
 
19 Emeljanovas, Arunas; Mieziene, Brigita; Cesnaitiene, Vida Janina; Fjørtoft, Ingunn; Kjønniksen, Lise.
Physical Fitness and Anthropometric Values Among Lithuanian Primary School Children Population-Based Cross-Sectional Study. Journal of Strength and Conditioning Research 2019 (November) s. -
USN Untitled
 
20 Engh, John; Egeland, Jens; Andreassen, Ole Andreas; Bang-Kittilsen, Gry; Bigseth, Therese Torgersen; Holmen, Tom Langerud; Martinsen, Egil Wilhelm; Mordal, Jon; Andersen, Eivind.
Objectively Assessed Daily Steps—Not Light Intensity Physical Activity, Moderate-to-Vigorous Physical Activity and Sedentary Time—Is Associated With Cardiorespiratory Fitness in Patients With Schizophrenia. Frontiers in Psychiatry 2019 ;Volum 10.
USN OUS SIV UiO Untitled
 
21 Giulianotti, Richard.
Football events, memories and globalization. Soccer and Society 2019 ;Volum 20.(7-8) s. 903-911
USN Untitled
 
22 Giulianotti, Richard; Coalter, Fred; Collison, Holly; Darnell, Simon C..
Rethinking Sportland: A New Research Agenda for the Sport for Development and Peace Sector. Journal of Sport and Social Issues 2019 ;Volum 43.(6) s. 411-437
USN Untitled
 
23 Giulianotti, Richard; Itkonen, Hannu; Nevala, Arto; Salmikangas, Anna-Katriina.
Sport and civil society in the Nordic region. Sport in Society 2019 ;Volum 22.(4) s. 540-554
USN Untitled
 
24 Grønlund, Jo.
A home away from home: football and the street in a South African township. Critical African Studies 2019 s. -
USN Untitled
 
25 Haukeland, Per Ingvar; Brandtzæg, Bent Aslak.
Bred verdiskaping som strategi for bærekraftig stedsutvikling. Tidsskriftet UTMARK 2019 (1) s. -
USN TF Untitled
 
26 Haukeland, Per Ingvar; Lund-Kristensen, Hanne.
Den livskraftige barnehagen: En økofilosofisk-pedagogisk tilnærming. Studier i Pædagogisk Filosofi 2019 ;Volum 8.(1) s. 69-89
USN Untitled
 
27 Heide, Eldar; Planke, Terje.
Viking Ships with Angular Stems: Did the Old Norse term beit refer to early sailing ships?. Mariner's Mirror 2019 ;Volum 105.(1) s. 8-24
HVL USN Untitled
 
28 Holmen, Tom Langerud; Egeland, Jens; Andersen, Eivind; Mordal, Jon; Andreassen, Ole Andreas; Ueland, Thor; Bigseth, Therese Torgersen; Bang-Kittilsen, Gry; Engh, John.
The association between cardiorespiratory fitness and cognition appears neither related to current physical activity nor mediated by brain-derived neurotrophic factor in a sample of outpatients with schizophrenia. Frontiers in Psychiatry 2019 ;Volum 10:785. s. 1-7
USN OUS SIV UiO UiT Untitled
 
29 Jones, Robyn; Hemmestad, Liv B.
Reclaiming the ‘competent’ practitioner: furthering the case for the practically wise coach. Sports Coaching Review 2019 s. -
USN Untitled
 
30 Murtnes, Åsve; Jørgensen, Kari-Anne; Birkeland, Inger.
Steder i naturen: sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet. Tidsskriftet UTMARK 2019 (1) s. -
USN Untitled
 
31 Petersen, Evi; Fiske, Alan Page; Schubert, Thomas.
The role of social relational emotions for human-nature connectedness. Frontiers in Psychology 2019 ;Volum 10:2759. s. 1-6
USN UiO Untitled
 
32 Rahlf, Anna Lina; Petersen, Evi; Rehwinkel, Dominique; Zech, Astrid; Hamacher, Daniel.
Validity and Reliability of an Inertial Sensor-Based Knee Proprioception Test in Younger vs. Older Adults. Frontiers in Sports and Active Living 2019 (September) s. -
USN Untitled
 
33 Sunde, Arnstein; Johansen, Jan-Michael; Gjøra, Martin; Paulsen, Gøran; Bråten, Morten; Helgerud, Jan; Støren, Øyvind.
Stronger Is Better: The Impact of Upper Body Strength in Double Poling Performance. Frontiers in Physiology 2019 ;Volum 10. s. 1-11
USN NTNU Untitled
 
34 Sundgot-Borgen, Christine; Friborg, Oddgeir; Kolle, Elin; Engen, Kethe Marie Elgesem; Sundgot-Borgen, Jorunn; Rosenvinge, Jan H; Pettersen, Gunn; Torstveit, Monica Klungland; Piran, Niva; Bratland-Sanda, Solfrid.
The healthy body image (HBI) intervention: Effects of a school-based cluster-randomized controlled trial with 12-months follow-up. Body image 2019 ;Volum 29. s. 122-131
USN NIH UIA UiT Untitled
 
35 Sundgot-Borgen, Christine; Friborg, Oddgeir; Kolle, Elin; Torstveit, Monica Klungland; Sundgot-Borgen, Jorunn; Engen, Kethe Marie Elgesem; Rosenvinge, Jan H; Pettersen, Gunn; Bratland-Sanda, Solfrid.
Does the Healthy Body Image program improve lifestyle habits among high school students? A randomized controlled trial with 12-month follow-up. Journal of international medical research 2019 s. -
USN NIH UIA UiT Untitled
 
36 Vrabel, Kari-Anne; Bratland-Sanda, Solfrid.
Exercise obsession and compulsion in adults with longstanding eating disorders: Validation of the Norwegian version of the compulsive exercise test. Frontiers in Psychology 2019 ;Volum 10.(2370) s. -
USN MODUM Untitled
 
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
37 Hervik, Astrid Kolderup; Svihus, Birger.
The Role of Fiber in Energy Balance. Journal of Nutrition and Metabolism 2019 ;Volum 2019. s. -
HINN USN NMBU Untitled
 
38 Jenum, Anne Karen; Brekke, Idunn; Mdala, Ibrahimu; Muilwijk, Mirthe; Ramachandran, Ambady; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Andersen, Eivind; Richardsen, Kåre Rønn; Douglas, Anne; Cezard, Genevieve; Sheikh, Aziz; Celis-Morales, Carlos; Gill, Jason M.R.; Sattar, Naveed; Bhopal, Raj S.; Beune, Erik; Stronks, Karien; Vandvik, Per Olav; van Valkengoed, Irene G.M..
Effects of dietary and physical activity interventions on the risk of type 2 diabetes in South Asians: meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Diabetologia 2019 ;Volum 62.(8) s. 1337-1348
OSLOMET USN UiO SI Untitled
 
39 Millet, Gregoire P.; Giulianotti, Richard.
Sports and Active Living Are Medicine, and Education, Happiness, Performance, Business, Innovation, and Culture…for a Sustainable World. Frontiers in Sports and Active Living 2019 s. -
USN Untitled
 
40 Torstveit, Monica Klungland; Bratland-Sanda, Solfrid.
Relativ energimangel i idrett og redusert beinhelse – fysioterapeutens rolle i identifisering og håndtering. Fysioterapeuten 2019 ;Volum 86.(9) s. 74-80
USN UIA Untitled