Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Rapporteringsår   Enhet: Institutt for kultur, religion og samfunnsfag (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-43 av 43

Bok
Vitenskapelig monografi
1 Kvarv, Sture.
Offentlig planlegging i velferdsstaten - eksemplene Oslo og Stockholm. Novus Forlag 2019 (ISBN 978-82-8390-011-8) 270 s.
USN Untitled
 
2 Roos, Merethe.
Hartvig Nissen. Grundtvigianer, skandinav, skolemann.. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202566531) 281 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
3 Alvestad, Karl Christian.
Olav Haraldssons bilde i den moderne verden Gustav Vigeland's image of St Olaf. I: Gustav Vigeland + Nidarosdomen To nasjonale ikoner / Two National Icons. Museumsforlaget AS 2019 ISBN 9788283050745. s. 100-128
USN Untitled
 
4 Arntzen, Sven.
Verdighet og selvbestemmelse – En aktørbasert forestilling om menneskeverdet. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 191-213
USN Untitled
 
5 Lybæk, Lena; Svendsen, Åse-May.
Menneskeverd – Utviklingshemming – Skole. Verdighet som grunnlag for pedagogisk praksis. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 63-98
USN Untitled
 
6 Maagerø, Eva; Valen-Sendstad, Ådne.
Menneskeverd og menneskerettighetsundervisning. En sosialsemiotisk multimodalitetsanalyse og drøfting av verdighetsbegrepet i filmen A Path to Dignity: The Power of Human Rights Education. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 141-168
USN Untitled
 
7 Roos, Merethe.
Et bidrag til kvinners selvstendighet. Skandinaviske forutsetninger for Hartvig Nissens pikeskole (1849). I: Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253041179. s. 389-409
USN Untitled
 
8 Stokke, Christian.
Do Antiracist Efforts and Diversity Programs Make a Difference? Assessing the Case of Norway. I: Racialization, racism and antiracism in the Nordic countries. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-319-74629-6. s. 205-228
USN Untitled
 
9 Sørensen, Rønnaug.
Seksuell trakassering, verdighet og SKAM.. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 119-139
USN Untitled
 
10 Tin, Mikkel B..
Public parks in the North. Designed to liberate or discipline our moving bodies?. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 219-234
USN Untitled
 
11 Tin, Mikkel B.; Telseth, Frode; Tangen, Jan Ove.
Introduction: The Nordic model and physical culture.. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 1-17
USN Untitled
 
12 Valen-Sendstad, Ådne.
Menneskeverdet i tre nyere tolkninger som placeholder, heuristisk og «flytende signifikant». I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 215-237
USN Untitled
 
13 Valen-Sendstad, Ådne; Christensen, Ingrid R..
Menneskeverd - mangfoldige tilnærminger for en mangfoldig skole. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 11-38
USN Untitled
 
14 Vestheim, Geir.
Hans Børlis forfattarskap i eit litteratursosiologisk perspektiv. I: Djupsnøen er en kvit forbannelse : om Hans Børlis lyrikk. Novus Forlag 2019 ISBN 9788283900217. s. 15-44
USN Untitled
 
15 Walton, Stephen John.
Fem spørsmål om skriftkultur. I: Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202632663. s. 53-68
USN Untitled
 
16 Winje, Geir.
The Visual Dylan: Religious Art, Social Semiotics and Album Covers. I: A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202616540. s. 141-161
USN Untitled
 
17 Winje, Geir.
Verdighet i det pluralistiske klasserommet. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 99-118
USN Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
18 Harding, Tobias.
The Role of the Popular Movement Tradition in Shaping Civil Society Leadership Education in Sweden. Journal of Nonprofit Education and Leadership 2019 ;Volum 9.(1) s. 18-38
USN Untitled
 
19 Aamaas, Åsmund; Nodeland, Tuva Skjelbred; Duesund, Knut Henning.
Outcomes from international teaching placements – what’s in it for the receiving side? A case of Norwegian preservice teachers in Indian schools. Asia-Pacific Journal of Teacher Education 2019 s. -
USN Untitled
 
20 Alvestad, Karl Christian.
A Kingdom for my Bed: Marriage, Sexuality, and Power in Harald Fairhair’s Conquest of Norway. Royal Studies Journal 2019 ;Volum 6.(2) s. 48-60
USN Untitled
 
21 Alvestad, Karl Christian.
Middelalders helter og Norsk nasjonalisme før andre verdenskrig. Slagmark 2019 ;Volum 79.(1) s. 77-95
USN Untitled
 
22 Bratrud, Tom.
Ambiguity in a Charismatic Revival: Inverting Gender, Age and Power Relations in Vanuatu. Ethnos 2019 s. 1-19
USN Untitled
 
23 Bratrud, Tom.
Fear and Hope in Vanuatu Pentecostalism. Paideuma: Mitteilungen zur Kulturkunde 2019 ;Volum 65. s. 111-132
USN Untitled
 
24 Gulløy, Elisabeth; Moshuus, Geir H.
Stedsløse slaur - Ungdom, skole og lokal forankring. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2019 ;Volum 3.(3) s. 109-126
USN UiO Untitled
 
25 Harding, Tobias.
Heritage Churches as Post-Christian Sacred Spaces: Reflections on the Significance of Government Protection of Ecclesiastical Heritage in Swedish National and Secular Self-Identity. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 2019 ;Volum 11.(2) s. 209-230
USN Untitled
 
26 Haugsevje, Åsne Dahl; Stavrum, Heidi; Heian, Mari Torvik.
Barn om kunst. Metodeutfordringer i forskning om kunst og kultur for barn og unge. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2019 ;Volum 22.(1) s. 90-109
USN TF Untitled
 
27 Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari.
Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet. Nordidactica 2019 (3) s. 122-148
USN UIA Untitled
 
28 Håndlykken-Luz, Åsne.
Polyhedron of Powers, Displacements, Socio-Spatial Negotiations and Residents’ Everyday Experiences in a “Pacified” Favela. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 2019 ;Volum 18.(6) s. 1321-1346
USN Untitled
 
29 Johannessen, Steffen Fagernes.
Demokratisk industriarv? Kulturarvifisering og identitet i øvre Telemarks verdensarvområde. Tidsskrift for kulturforskning 2019 ;Volum 18.(2) s. 57-81
USN Untitled
 
30 Koncul, Ana; Slatman, Jenny.
Rehab/ituation from a phenomenological perspective: The case of fencing for the blind and visually impaired. Scandinavian Journal of Disability Research 2019 ;Volum 21.(1) s. 67-77
USN Untitled
 
31 Krogstad, Kari.
Barnehagelæreres oppfatninger om muslimsk barneoppdragelse. Barn 2019 ;Volum 37.(2) s. 9-23
USN Untitled
 
32 Lofthus, Liv Gardsjord; Silseth, Kenneth.
Students choosing digital sources: Studying students' information literacy in group work with tablets. E-Learning and Digital Media 2019 ;Volum 16.(4) s. 284-300
USN UiO Untitled
 
33 Murtnes, Åsve; Jørgensen, Kari-Anne; Birkeland, Inger.
Steder i naturen: sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet. Tidsskriftet Utmark 2019 (1) s. -
USN Untitled
 
34 Nikielska-Sekula, Karolina.
Migrating heritage? Recreating ancestral and new homeland heritage in the practices of immigrant minorities. International Journal of Heritage Studies (IJHS) 2019 ;Volum 25.(11) s. -
USN Untitled
 
35 Osler, Audrey; Husic Pandur, Irma.
The right to intercultural education: students’ perspectives on schooling and opportunities for reconciliation through multicultural engagement in Bosnia and Herzegovina. Intercultural Education 2019 ;Volum 30.(6) s. 658-679
USN Untitled
 
36 Risøy, Anne Irene.
Ting og konfliktløsning i vikingtidas Norge. Collegium Medievale 2019 ;Volum 32.(2) s. 11-30
USN Untitled
 
37 Rodriguez, Mira Cataya; Stokke, Christian.
Taking spiritual experiences seriously in the religious education classroom: a transrational approach. International Journal of Children's Spirituality 2019 ;Volum 24.(3) s. 243-259
USN Untitled
 
38 Røyseng, Sigrid; Stavrum, Heidi.
Fields of gold: Reflections on the research relations of the cultural policy researcher. The International Journal of Cultural Policy 2019 s. -
BI USN Untitled
 
39 Schrumpf, Ellen.
Drikkeskikker og politisk kultur i Telemark på 1800-tallet.. Heimen - Lokal og regional historie 2019 ;Volum 56.(1) s. 25-38
USN Untitled
 
40 Solberg, Janne.
Hverdagsmøtene mellom foreldre og ansatte i barnehagen – nok voksenrammer?. Nordisk Barnehageforskning 2019 ;Volum 18.(1) s. -
USN Untitled
 
41 Vestheim, Geir.
UNESCO cultural policies - 1966–1972 – the founding years of 'new cultural policy' :. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2019 ;Volum 22.(1) s. 174-195
USN Untitled
 
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
42 Roos, Merethe.
Hartvig Nissen og N.F.S. Grundtvig. Grundtvigianske aspekter i norsk skoletenkning rundt midten av 1800-tallet. Polemikken mellom Hartvig Nissen og Frederik Bugge i Morgenbladet 1845. Teologisk Tidsskrift 2019 ;Volum 8.(2) s. 115-129
USN Untitled
 
43 Schrumpf, Ellen; Birkeland, Inger; Johannessen, Steffen Fagernes.
Innledning - Fra industri til industriarv. Tidsskrift for kulturforskning 2019 ;Volum 18.(2) s. 5-13
USN Untitled