Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Rapporteringsår   Enhet: Institutt for kultur, religion og samfunnsfag (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-17 av 17

Bok
Vitenskapelig monografi
1 Kvarv, Sture.
Offentlig planlegging i velferdsstaten - eksemplene Oslo og Stockholm. Novus Forlag 2019 (ISBN 978-82-8390-011-8) 270 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2 Stokke, Christian.
Do Antiracist Efforts and Diversity Programs Make a Difference? Assessing the Case of Norway. I: Racialization, racism and antiracism in the Nordic countries. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-319-74629-6. s. 205-228
USN Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
3 Harding, Tobias.
The Role of the Popular Movement Tradition in Shaping Civil Society Leadership Education in Sweden. Journal of Nonprofit Education and Leadership 2019 ;Volum 9.(1) s. 18-38
USN Untitled
 
4 Aamaas, Åsmund; Nodeland, Tuva Skjelbred; Duesund, Knut Henning.
Outcomes from international teaching placements – what’s in it for the receiving side? A case of Norwegian preservice teachers in Indian schools. Asia-Pacific Journal of Teacher Education 2019 s. -
USN Untitled
 
5 Alvestad, Karl Christian.
Middelalders helter og Norsk nasjonalisme før andre verdenskrig. Slagmark 2019 ;Volum 79.(1) s. 77-95
USN Untitled
 
6 Harding, Tobias.
Heritage Churches as Post-Christian Sacred Spaces: Reflections on the Significance of Government Protection of Ecclesiastical Heritage in Swedish National and Secular Self-Identity. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 2019 ;Volum 11.(2) s. 209-230
USN Untitled
 
7 Koncul, Ana; Slatman, Jenny.
Rehab/ituation from a phenomenological perspective: The case of fencing for the blind and visually impaired. Scandinavian Journal of Disability Research 2019 ;Volum 21.(1) s. 67-77
USN Untitled
 
8 Krogstad, Kari.
Barnehagelæreres oppfatninger om muslimsk barneoppdragelse. Barn 2019 ;Volum 37.(2) s. 9-23
USN Untitled
 
9 Lofthus, Liv Gardsjord; Silseth, Kenneth.
Students choosing digital sources: Studying students' information literacy in group work with tablets. E-Learning and Digital Media 2019 ;Volum 16.(4) s. 284-300
USN UiO Untitled
 
10 Murtnes, Åsve; Jørgensen, Kari-Anne; Birkeland, Inger.
Steder i naturen: sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet. Tidsskriftet Utmark 2019 (1) s. -
USN Untitled
 
11 Nikielska-Sekula, Karolina.
Migrating heritage? Recreating ancestral and new homeland heritage in the practices of immigrant minorities. International Journal of Heritage Studies (IJHS) 2019 ;Volum 25.(11) s. -
USN Untitled
 
12 Rodriguez, Mira Cataya; Stokke, Christian.
Taking spiritual experiences seriously in the religious education classroom: a transrational approach. International Journal of Children's Spirituality 2019 ;Volum 24.(3) s. 243-259
USN Untitled
 
13 Røyseng, Sigrid; Stavrum, Heidi.
Fields of gold: Reflections on the research relations of the cultural policy researcher. The International Journal of Cultural Policy 2019 s. -
BI USN Untitled
 
14 Schrumpf, Ellen.
Drikkeskikker og politisk kultur i Telemark på 1800-tallet.. Heimen - Lokal og regional historie 2019 ;Volum 56.(1) s. 25-38
USN Untitled
 
15 Solberg, Janne.
Hverdagsmøtene mellom foreldre og ansatte i barnehagen – nok voksenrammer?. Nordisk Barnehageforskning 2019 ;Volum 18.(1) s. -
USN Untitled
 
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
16 Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari.
Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet. Nordidactica 2019 (3)
USN UIA Untitled
 
17 Teige, Ola; Brazier, Eirik; Brandal, Nikolai.
Nye perspektiver på Sverige og Første verdenskrig. Historisk tidskrift (Sverige) 2019 (3) s. 588-598
BJORKNES USN HVO Untitled