Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Rapporteringsår   Enhet: Institutt for språk og litteratur (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

Bok
Vitenskapelig monografi
1 Skjelbred, Dagrun.
Skolens tekster - et utgangspunkt for læring. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202609337) 167 s.
USN Untitled
 
2 Stephens, Hilde Løvdal.
Family Matters: James Dobson and Focus on the Family’s Crusade for the Christian Home. University of Alabama Press 2019 (ISBN 978-0-8173-2033-1) 304 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
3 Aamotsbakken, Bente.
Norway. I: The Palgrave handbook of conflict and history education in the post-cold war era. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 9783030057213. s. 435-445
USN Untitled
 
4 Aamotsbakken, Bente.
Traumas linked to world war II: The consequences of the German occupation for the Norwegian attitude towards Europe as depicted in history textbooks. I: Europa und Bildungsmedien = Europe and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2019 ISBN 9783781523371. s. 85-94
USN Untitled
 
5 Askeland, Norunn.
Kreativ vitskapsprosa - eit relevant kriterium i fagfellevurdering?. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 138-156
USN Untitled
 
6 Askeland, Norunn.
Metaforar om debatt, berekraft og klimakrise i eit klasserom. I: Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031637. s. 131-149
USN Untitled
 
7 Burner, Tony.
Assessment in Secondary Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151.
USN Untitled
 
8 Burner, Tony.
PhD revisited: Formative assessment of writing in English: A school- based study of perceptions, practices and transformations. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 78-97
OSLOMET USN Untitled
 
9 Burner, Tony.
Vurdering. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5. s. 297-312
USN Untitled
 
10 Burner, Tony; Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre.
Communicative competence in the English classroom: An introduction and an overview. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 15-35
USN Untitled
 
11 Bøhn, Henrik.
Assessing communicative skills. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 113-128
USN Untitled
 
12 Bøhn, Henrik.
PhD revisited: What is to be assessed? Teachers’ understanding of constructs in an oral English examination in Norway. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 376-396
USN Untitled
 
13 Carlsen, Christian; Burner, Tony.
Communicative skills in multilingual classrooms. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 85-98
USN Untitled
 
14 Coburn, James Neil.
PhD revisited: The Professional Development of English Language Teachers: Investigating the design and impact of a national in-service EFL teacher education course. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 397-417
USN Untitled
 
15 Dypedahl, Magne.
Intercultural communicative skills. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 99-112
USN Untitled
 
16 Dypedahl, Magne; Vold, Eva Thue.
Interkulturell kompetanse gjennom engelsk og fremmedspråk - et bidrag til bærekraftdidaktikk. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. s. 117-133
USN UiO Untitled
 
17 Fløgstad, Guro Nore.
Pavlenkos metode. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 126-137
USN Untitled
 
18 Fløgstad, Guro Nore; Lanza, Elizabeth.
Language contact across the lifespan. I: Language Contact – An International Handbook. Mouton de Gruyter 2019 ISBN 978-3-11-043325-8. s. 172-184
USN UiO Untitled
 
19 Hagen, Anette.
Estetisk og didaktisk potensial i litterære apper. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 97-123
USN Untitled
 
20 Haugestad, Anne Kristine.
Dialoger om klimarettferdighet: samtaler som kreative møteplasser. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 179-199
USN Untitled
 
21 Jørgensen, Iben Brinch.
Seriffer og sjiraffer. Stilistikkens plass i akademisk skriving. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 104-125
USN Untitled
 
22 Jørgensen, Iben Brinch; Askeland, Norunn.
Hva er kreativ akademisk skriving?. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 11-34
USN Untitled
 
23 Linhart, Silje Hernæs.
De som savnet bøker. I: Biblioteket i litteraturen. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253040912. s. 118-156
USN Untitled
 
24 Lund, Ragnhild Elisabeth.
PhD revisited: Questions of Culture and Context in English Language Textbooks. A Study of Textbooks for the Teaching of English in Norway. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 252-273
USN Untitled
 
25 Maagerø, Eva; Veum, Aslaug.
Memoria of a National Trauma. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019 ISBN 9781138103511. s. 65-79
USN Untitled
 
26 Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
Nettbrett og novelle i norskfaget. Om nettbrett som digitalt redskap i litteraturundervisningen. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 79-96
USN UiO Untitled
 
27 Nordstoga, Sveinung.
Norske diktarmonument og litterære stader: runne i jord, hogge i stein, tolka i ord. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 249-267
USN Untitled
 
28 Norendal, Audhild.
Avgangseksamen i norsk – på kva måtar gir oppgåvene mogelegheit til kreativ akademisk skriving?. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 200-226
USN Untitled
 
29 Roås, Sissel E.; Siljan, Henriette Hogga.
Skrive- og leseopplæring i det digitale klasserommet. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 125-146
USN UiO Untitled
 
30 Seiler, Thomas.
"Det snør i mine grove hender". Snøens betydning i Børlis metapoetiske diktning. I: "Djupsnøen er en kvit forbannelse" Om Hans Børlis lyrikk. Novus Forlag 2019 ISBN 978-82-8390-021-7. s. 87-109
USN Untitled
 
31 Seiler, Thomas.
Vidar Sandbeck og metavisa. I: Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap. Oplandske Bokforlag 2019 ISBN 978-82-7518-268-3. s. 147-161
USN Untitled
 
32 Åslund, Arnfinn.
Om det essayistiske i akademisk skriving – belyst ved teoretiske eksempler. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 59-84
USN Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
33 Bader, Monika; Burner, Tony; Iversen, Sarah Hoem; Varga, Zoltan.
Student perspectives on formative feedback as part of writing portfolios. Assessment & Evaluation in Higher Education 2019 ;Volum 44.(7) s. 1017-1028
HVL USN Untitled
 
34 Bueie, Agnete Andersen.
Bedre revisjonskompetanse gjennom eksplisitt opplæring i revisjonsstrategier?. Nordic Journal of Literacy Research 2019 ;Volum 5.(2) s. 39-61
USN Untitled
 
35 Burner, Tony.
Aligning assessment and learning using cultural-historical activity theory. Assessment Matters 2019 s. 91-112
USN Untitled
 
36 Burner, Tony; Carlsen, Christian.
Teacher qualifications, perceptions and practices concerning multilingualism at a school for newly arrived students in Norway. International Journal of Multilingualism 2019 s. -
USN Untitled
 
37 Daryai-Hansen, Petra; Lindemann, Beate; Speitz, Heike.
Mehrsprachigkeitsdidaktik im frühen DaF-Unterricht in Dänemark und Norwegen – Lehrer- und Schülerperspektiven. German as a Foreign Language (GFL) 2019 ;Volum 1. s. 45-71
USN UiT Untitled
 
38 Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne.
Gender shift in a Norwegian diminutive construction. Nordic Journal of Linguistics 2019 ;Volum 42. s. 57-85
USN Untitled
 
39 Ims, Ingunn Indrebø.
A-endelser og lokal indeks blant ungdommer i flerspråklige miljøer i Oslo. Maal og Minne 2019 s. 19-67
USN Untitled
 
40 Johannesen, Elisabeth Hovde.
Bildebøker og emosjonelle leserreaksjoner. Om kunst og etikk.. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2019 ;Volum 106.(4) s. 279-293
USN Untitled
 
41 Jørgensen, Iben Brinch.
Retorisk feltmetode. En produserende og refleksiv demokratisk praksis. Rhetorica Scandinavica 2019 ;Volum 79. s. 1-18
USN Untitled
 
42 Moe, Per Johan.
Jules Verne for norske lesere gjennom 100 år. Norsk oversetterleksikon 2019
USN Untitled
 
43 Myhr, Annika Bøstein.
Boka eller filmen? En studie av det empatiskapende potensialet i Jonas Hassen Khemiris Jag ringer mina bröder og Ett öga rødt og filmede adaptasjoner av disse. Norsklæreren 2019 (19)
USN Untitled
 
44 Norendal, Audhild; Bueie, Agnete Andersen.
Elevperspektiv på eksamensoppgavene i norsk skriftlig. Norsklæreren 2019 (Desember)
USN Untitled
 
45 Ohldieck, Hans Jacob.
Moterobringens kunst. Latin-Amerikas barokke tradisjoner. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2019 (3-4) s. 109-134
USN Untitled
 
46 Skovholt, Karianne; Nordenström, Elin; Stokoe, Elizabeth.
Evaluative conduct in teacher–student supervision: When students assess their own performance. Linguistics and Education 2019 ;Volum 50. s. 46-55
USN Untitled
 
47 Tavakoli, Elaheh; Amirian, Mohammad Reza; Burner, Tony; Davoudi, Mohammad; Ghaniabadi, Saeed.
Formative Assessment of Writing (FAoW): A Confirmatory Factor Structure Study. International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE) 2019 ;Volum 6.(3) s. 344-361
USN Untitled
 
48 Thorvaldsen, Bernt Øyvind.
The Literary Adaptation of Vǫluspá in Hauksbók and Snorra Edda. Maal og Minne 2019 (1) s. 93-113
USN Untitled
 
49 Vazquez-Larruscain, Miguel; Teira, Maria Mercedes; Sieder, Ana Laura.
Terminología y parámetros del voseo: Una definición del voseo nacional argentino. Borealis. An International Journal of Hispanic Linguistics 2019 ;Volum 8.(2) s. -
USN Untitled
 
50 Veum, Aslaug; Eilertsen, Anders.
Kritisk lesing av historiske saktekster. Fire vg3-elevers forståelse av en antisemittisk tekst. Norsklæreren 2019 ;Volum 2019.(1) s. 1-14
USN Untitled
 
    Vis neste liste