Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Rapporteringsår   Enhet: Institutt for språk og litteratur (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-32 av 32

Bok
Vitenskapelig monografi
1 Skjelbred, Dagrun.
Skolens tekster - et utgangspunkt for læring. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202609337) 167 s.
USN Untitled
 
2 Stephens, Hilde Løvdal.
Family Matters: James Dobson and Focus on the Family’s Crusade for the Christian Home. University of Alabama Press 2019 (ISBN 978-0-8173-2033-1) 304 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
3 Aamotsbakken, Bente.
Norway. I: The Palgrave handbook of conflict and hitory education in the post-cold war era. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 9783030057213. s. 435-445
USN Untitled
 
4 Aamotsbakken, Bente.
Traumas linked to world war II: The consequences of the German occupation for the Norwegian attitude towards Europe as depicted in history textbooks. I: Europa und Bildungsmedien = Europe and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2019 ISBN 9783781523371. s. 85-94
USN Untitled
 
5 Askeland, Norunn.
Metaforar om debatt, berekraft og klimakrise i eit klasserom. I: Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031637. s. 131-149
USN Untitled
 
6 Burner, Tony.
PhD revisited: Formative assessment of writing in English: A school- based study of perceptions, practices and transformations. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 78-97
OSLOMET USN Untitled
 
7 Burner, Tony.
Vurdering. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5. s. 297-312
USN Untitled
 
8 Burner, Tony; Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre.
Communicative competence in the English classroom: An introduction and an overview. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 15-35
USN Untitled
 
9 Bøhn, Henrik.
Assessing communicative skills. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 113-128
USN Untitled
 
10 Bøhn, Henrik.
PhD revisited: What is to be assessed? Teachers’ understanding of constructs in an oral English examination in Norway. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 376-396
USN Untitled
 
11 Carlsen, Christian; Burner, Tony.
Communicative skills in multilingual classrooms. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 85-98
USN Untitled
 
12 Coburn, James Neil.
PhD revisited: The Professional Development of English Language Teachers: Investigating the design and impact of a national in-service EFL teacher education course. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 397-417
USN Untitled
 
13 Dypedahl, Magne.
Intercultural communicative skills. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 99-112
USN Untitled
 
14 Dypedahl, Magne; Vold, Eva Thue.
Interkulturell kompetanse gjennom engelsk og fremmedspråk - et bidrag til bærekraftdidaktikk. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. s. 117-133
USN UiO Untitled
 
15 Fløgstad, Guro Nore; Lanza, Elizabeth.
Language contact across the lifespan. I: Language Contact – An International Handbook. Mouton de Gruyter 2019 ISBN 978-3-11-043325-8. s. 172-184
USN UiO Untitled
 
16 Hagen, Anette.
Estetisk og didaktisk potensial i litterære apper. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 97-123
USN Untitled
 
17 Maagerø, Eva; Veum, Aslaug.
Memoria of a National Trauma. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019 ISBN 9781138103511. s. 65-79
USN Untitled
 
18 Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
Nettbrett og novelle i norskfaget. Om nettbrett som digitalt redskap i litteraturundervisningen. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 79-96
USN UiO Untitled
 
19 Seiler, Thomas.
"Det snør i mine grove hender". Snøens betydning i Børlis metapoetiske diktning. I: "Djupsnøen er en kvit forbannelse" Om Hans Børlis lyrikk. Novus Forlag 2019 ISBN 978-82-8390-021-7. s. 87-109
USN Untitled
 
20 Seiler, Thomas.
Vidar Sandbeck og metavisa. I: Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap. Oplandske Bokforlag 2019 ISBN 978-82-7518-268-3. s. 147-161
USN Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
21 Bader, Monika; Burner, Tony; Iversen, Sarah Hoem; Varga, Zoltan.
Student perspectives on formative feedback as part of writing portfolios. Assessment & Evaluation in Higher Education 2019 ;Volum 44.(7) s. 1017-1028
HVL USN Untitled
 
22 Bueie, Agnete Andersen.
Bedre revisjonskompetanse gjennom eksplisitt opplæring i revisjonsstrategier?. Nordic Journal of Literacy Research 2019 ;Volum 5.(2) s. 39-61
USN Untitled
 
23 Burner, Tony; Carlsen, Christian.
Teacher qualifications, perceptions and practices concerning multilingualism at a school for newly arrived students in Norway. International Journal of Multilingualism 2019 s. -
USN Untitled
 
24 Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne.
Gender shift in a Norwegian diminutive construction. Nordic Journal of Linguistics 2019 ;Volum 42. s. 57-85
USN Untitled
 
25 Lindemann, Beate; Speitz, Heike; Daryai-Hansen, Petra.
Mehrsprachigkeitsdidaktik im frühen DaF-Unterricht in Dänemark und Norwegen – Lehrer- und Schülerperspektiven. German as a Foreign Language (GFL) 2019 ;Volum 1. s. 45-71
USN UiT Untitled
 
26 Moe, Per Johan.
Jules Verne for norske lesere gjennom 100 år. Norsk oversetterleksikon 2019
USN Untitled
 
27 Myhr, Annika Bøstein.
Boka eller filmen? En studie av det empatiskapende potensialet i Jonas Hassen Khemiris Jag ringer mina bröder og Ett öga rødt og filmede adaptasjoner av disse. Norsklæreren 2019 (19)
USN Untitled
 
28 Skovholt, Karianne; Nordenström, Elin; Stokoe, Elizabeth.
Evaluative conduct in teacher–student supervision: When students assess their own performance. Linguistics and Education 2019 ;Volum 50. s. 46-55
USN Untitled
 
29 Stephens, Randall J.; Stephens, Hilde Løvdal.
«Guds mann i Det hvite». Kirke og kultur 2019 ;Volum 123.(2) s. 111-122
USN UiO Untitled
 
30 Thorvaldsen, Bernt Øyvind.
The Literary Adaptation of Vǫluspá in Hauksbók and Snorra Edda. Maal og Minne 2019 (1) s. 93-113
USN Untitled
 
31 Veum, Aslaug; Eilertsen, Anders.
Kritisk lesing av historiske saktekster. Fire vg3-elevers forståelse av en antisemittisk tekst. Norsklæreren 2019 ;Volum 2019.(1) s. 1-14
USN Untitled
 
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
32 Kristiansen, Selma Dzemidzic; Burner, Tony; Johnsen, Berit Helene.
Face-to-face promotive interaction leading to successful cooperative learning: A review study. Cogent Education 2019 ;Volum 6:1674067.(1) s. 1-19
USN UiO Untitled