Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Rapporteringsår   Enhet: Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 234 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

Bok
Vitenskapelig monografi
1 Aagaard, Toril; Lund, Andreas.
Digital Agency in Higher Education. Transforming Teaching and Learning. Routledge 2019 (ISBN 978-0-367-07413-5) 124 s.
USN UiO Untitled
 
2 Askeland, Norunn; Agdestein, Magdalena W.
Metaforer. Hva, hvor og hvorfor?. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-02963-4) 203 s.
USN UiT Untitled
 
3 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Før sanden renner ut. Barnehagelærerens innsats for økologisk bærekraft. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031002) 247 s.
USN Untitled
 
4 Helskog, Guro Hansen.
Philosophizing the Dialogos Way towards Wisdom in Education- Between Critical Thinking and Spiritual Contemplation. Routledge 2019 (ISBN 9781138490994) 272 s.
USN Untitled
 
5 Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeid for sammenheng. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2672-6) 150 s.
USN Untitled
 
6 Kvarv, Sture.
Offentlig planlegging i velferdsstaten - eksemplene Oslo og Stockholm. Novus Forlag 2019 (ISBN 978-82-8390-011-8) 270 s.
USN Untitled
 
7 Roos, Merethe.
Hartvig Nissen. Grundtvigianer, skandinav, skolemann.. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202566531) 281 s.
USN Untitled
 
8 Skjelbred, Dagrun.
Skolens tekster - et utgangspunkt for læring. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202609337) 167 s.
USN Untitled
 
9 Stephens, Hilde Løvdal.
Family Matters: James Dobson and Focus on the Family’s Crusade for the Christian Home. University of Alabama Press 2019 (ISBN 978-0-8173-2033-1) 304 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
10 Aagre, Willy.
Kunsten å formidle en suksess - om ART og dets inntog i Larviks skoler og barnehager. I: Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56952-5. s. 235-255
USN Untitled
 
11 Aakre, Bjørn Magne.
Forskningsperspektiver på elevenes valg av utdanning, yrke og karriere. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 29-56
USN Untitled
 
12 Aakre, Bjørn Magne.
Kvalitet i videregående opplæring og aktuelle utfordringer i tiden. Et internasjonalt perspektiv med Norge, Japan og Minnesota som kontekster. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 61-92
USN Untitled
 
13 Aamotsbakken, Bente.
Norway. I: The Palgrave handbook of conflict and history education in the post-cold war era. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 9783030057213. s. 435-445
USN Untitled
 
14 Aamotsbakken, Bente.
Traumas linked to world war II: The consequences of the German occupation for the Norwegian attitude towards Europe as depicted in history textbooks. I: Europa und Bildungsmedien = Europe and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2019 ISBN 9783781523371. s. 85-94
USN Untitled
 
15 Alvestad, Karl Christian.
Olav Haraldssons bilde i den moderne verden Gustav Vigeland's image of St Olaf. I: Gustav Vigeland + Nidarosdomen To nasjonale ikoner / Two National Icons. Museumsforlaget AS 2019 ISBN 9788283050745. s. 100-128
USN Untitled
 
16 Andersen, Merete Morken.
Siste nytt om sannheten. Om å finne språk for det virkelige. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 35-59
USN Untitled
 
17 Andersson, Annica; Österling, Lisa.
Democratic Actions in School Mathematics and the Dilemma of Conflicting Values. I: Values and Valuing in Mathematics Education Scanning and Scoping the Territory. Springer 2019 ISBN 978-3-030-16891-9. s. 69-88
USN Untitled
 
18 Arntzen, Sven.
Verdighet og selvbestemmelse – En aktørbasert forestilling om menneskeverdet. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 191-213
USN Untitled
 
19 Askeland, Norunn.
Kreativ vitskapsprosa - eit relevant kriterium i fagfellevurdering?. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 138-156
USN Untitled
 
20 Askeland, Norunn.
Metaforar om debatt, berekraft og klimakrise i eit klasserom. I: Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031637. s. 131-149
USN Untitled
 
21 Aslanian, Teresa Katherine.
Det sitter i veggene: om materialitet og indirekte omsorg i barnehagen. I: Blikk for barn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245023947. s. 207-224
USN Untitled
 
22 Augestad, Pål.
Nature in the history of physical education and in the lives of Norwegians today. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 36-50
USN Untitled
 
23 Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs.
Lek og lekende perspektiver i skolens første år. I: Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133. s. 15-26
OSLOMET USN Untitled
 
24 Bergsgard, Nils Asle; Telseth, Frode.
Discourses on the legitimate understanding of Norwegian and Nordic elite sport: Theoretical reflections on a empirical case. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 131-143
USN Untitled
 
25 Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar.
Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 13-29
OSLOMET USN NIKU UIS Untitled
 
26 Bjørnsrud, Halvor Inge.
Skoleeiers ledelse av kompetanseutviklig – om handlingsrom, møter i delingskultur og praksisfellesskap. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 125-145
USN Untitled
 
27 Bunting, Mette.
Tilrettelegging for læring. Læringsstrategier- en vei til læring.. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. s. 226-245
USN Untitled
 
28 Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot.
Ungdommers fortellinger om valget av yrkesfaglig opplæring. I: Det store spranget Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202610852. s. 155-173
USN Untitled
 
29 Burner, Tony.
Assessment in Secondary Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151.
USN Untitled
 
30 Burner, Tony.
PhD revisited: Formative assessment of writing in English: A school- based study of perceptions, practices and transformations. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 78-97
OSLOMET USN Untitled
 
31 Burner, Tony.
Vurdering. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5. s. 297-312
OSLOMET USN Untitled
 
32 Burner, Tony; Carlsen, Christian; Kverndokken, Kåre.
Communicative competence in the English classroom: An introduction and an overview. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 15-35
USN Untitled
 
33 Bøe, Marit; Hognestad, Karin.
Management, Leadership, and Governance in Early Childhood Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151.
USN Untitled
 
34 Bøhn, Henrik.
Assessing communicative skills. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 113-128
USN Untitled
 
35 Bøhn, Henrik.
PhD revisited: What is to be assessed? Teachers’ understanding of constructs in an oral English examination in Norway. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 376-396
USN Untitled
 
36 Carlsen, Christian; Burner, Tony.
Communicative skills in multilingual classrooms. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 85-98
USN Untitled
 
37 Christensen, Ingrid R..
Verdig = vanlig og norsk: Nyankomne ungdommers verdighet i introduksjonsklasser. I: Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202665951. s. 39-61
USN Untitled
 
38 Coburn, James Neil.
PhD revisited: The Professional Development of English Language Teachers: Investigating the design and impact of a national in-service EFL teacher education course. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 397-417
USN Untitled
 
39 Dypedahl, Magne.
Intercultural communicative skills. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 99-112
USN Untitled
 
40 Dypedahl, Magne; Vold, Eva Thue.
Interkulturell kompetanse gjennom engelsk og fremmedspråk - et bidrag til bærekraftdidaktikk. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. s. 117-133
USN UiO Untitled
 
41 Egeberg, Gunstein Christoffer; Thorvaldsen, Steinar.
Teachers’ beliefs about technology in the classroom from early implementation phase in 2003 to contemporary practise in 2016.. I: International Conference on Innovative Technologies and Learning ICITL 2019. Springer 2019 ISBN 978-3-030-35342-1. s. 606-615
USN UiT Untitled
 
42 Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi.
Observation and Assessment in Early Childhood Education (Norway). I: Bloomsbury Education and Childhood Studies.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781474209151. s. -
USN HVO Untitled
 
43 Engesnes, Nina; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik.
Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill – utforsking av potensialer for meningsskaping i møte med en sang. I: Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63216-8. s. 115-134
OSLOMET USN Untitled
 
44 Fauskanger, Janne; Lindstøl, Fride.
Det ser ut som om de har glemt alt vi gjorde i forrige uke : om samtaler og kvikkbilder som brobyggere i matematikkfaget. I: 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2452-4. s. 39-55
USN UIS Untitled
 
45 Fløgstad, Guro Nore.
Pavlenkos metode. I: Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031620. s. 126-137
USN Untitled
 
46 Fløgstad, Guro Nore; Lanza, Elizabeth.
Language contact across the lifespan. I: Language Contact – An International Handbook. De Gruyter Mouton 2019 ISBN 978-3-11-043325-8. s. 172-184
USN UiO Untitled
 
47 Giulianotti, Richard.
Afterword. The Nordic model and physical cultures in the global context. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 235-244
USN Untitled
 
48 Giulianotti, Richard.
The SDP sector. I: Routledge handbook of sport for development and peace. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-21048-6. s. 24-34
USN Untitled
 
49 Gjems, Liv.
Lære gjennom praksisfellesskap i barnehage, skole og profesjonell virksomhet. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 16-35
USN Untitled
 
50 Gurholt, Kirsti Pedersen; Haukeland, Per Ingvar.
Scandinavian friluftsliv (outdoor life) and the Nordic model : passions and paradoxes. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 165-181
USN NIH Untitled
 
    Vis neste liste