Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Rapporteringsår   Enhet: Handelshøyskolen (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 182 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

Bok
Vitenskapelig monografi
1 Eliassen, Finn-Einar.
Peter Dahl: Et globalt liv i opplysningstiden.. Dreyer Forlag A/S 2019 (ISBN 978-82-8265-479-1) 441 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2 Ahmed, Salah Uddin; Aasnæss, Steinar; Dalipi, Fisnik; Hesten, Knut Johan.
Analytics-Driven Digital Platform for Regional Growth and Development: A Case Study from Norway. I: The Thirteenth International Conference on Digital Society and eGovernments. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 ISBN 978-1-61208-685-9. s. 56-62
USN Untitled
 
3 Ambalangodage, Dayananda; Kuruppu, Gowindage Chamara Jayanath; Timochenko, Konstantin Yurievich.
Digitalising Tax System in Sri Lanka: Evidence from Inland Revenue Department. I: Integrated Science in Digital Age (ICIS 2019). : Springer 2019 ISBN 978-3-030-22493-6. s. 29-38
NORD USN Untitled
 
4 Baksaas, Kjell Magne.
Statens rolle som trendsetter i digitalisering. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 103-118
USN Untitled
 
5 Baksaas, Kjell Magne.
Trekk ved god profesjonsutdanning innen regnskap og revisjon. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 237-254
USN Untitled
 
6 Baksaas, Kjell Magne; Gustavsen, Torstein Alfred; Nytun, Mona Kristin; Stephansen, Sissel With.
Status for digitaliseringen hos regnskapsføreres kunder. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 73-88
HVL NORD USN Untitled
 
7 Bandlien, Bjørn.
Kirkebygging og borgerkrig. I: Arvegull. Rygge kirke. Forlaget Press 2019 ISBN 9788232802869. s. 120-127
USN Untitled
 
8 Bandlien, Bjørn.
Rygge kirke i Gandalvs rike. I: Arvegull. Rygge kirke. Forlaget Press 2019 ISBN 9788232802869. s. 12-17
USN Untitled
 
9 Berntzen, Lasse; Brekke, Thomas; Johannessen, Marius Rohde.
Multi-layer Aggregation in Smart Grids - A Business Model Approach. I: Proceedings of the International Conferences ICT, Society and Human Beings 2019, Connected Smart Cities 2019, Web Based Communities and Social Media 2019. IADIS Press 2019 ISBN 978-1-5108-9241-5. s. 405-409
USN Untitled
 
10 Berntzen, Lasse; Florea, Adrian; Molder, Cristian; Bouhmala, Noureddine.
A Strategy for Drone Traffic Planning Dynamic Flight-paths for Drones in Smart Cities. I: SMART 2019, The Eighth International Conference on Smart Cities, Systems, Devices and Technologies. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 ISBN 978-1-61208-730-6. s. 12-18
USN Untitled
 
11 Boe, Ole.
Lederens evne til å håndtere stress i operasjoner. I: Militær ledelse. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3305-2. s. 313-336
USN Untitled
 
12 Boe, Ole.
Selecting officers based upon character strengths: Applications for leadership development. I: Disaster, Diversity and Emergency Preparation. IOS Press 2019 ISBN 978-1-61499-993-5. s. 109-125
USN Untitled
 
13 Boe, Ole; Nilsen, Fredrik Andre; Bang, Henning.
Karakterstyrker hos den militære leder. I: Militær ledelse. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3305-2. s. 117-134
FORSV USN UiO Untitled
 
14 Branstad, Are.
Musikkfestivaler og frivillig arbeid. I: Eventledelse : En forskningsbasert antologi. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03219-1. s. 144-159
USN Untitled
 
15 Carlström, Eric; Berlin, Johan; Sørensen, Jarle Løwe; Magnussen, Leif Inge.
Collaboraton Exercises in Emergency Work: Outcomes in Terms of Learning and Usefulness. I: Disaster, Diversity and Emergency Preparation. IOS Press 2019 ISBN 978-1-61499-993-5. s. 147-154
USN Untitled
 
16 Dahle, Yngve; Toscher, Benjamin; Nguyen Duc, Anh; Steinert, Martin; Reuther, Kevin.
An analysis of Core Competence and Unique Value Proposition as normative entrepreneurship elements. I: 2019 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). IEEE 2019 ISBN 978-1-7281-3401-7. s. -
USN NTNU Untitled
 
17 Dille, Therese; Christensen, Cato.
Att leda megaprojekt i offentlig sektor. Exemplet räddningstjänster. I: Innovation och projektifiering. Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organisationer. Nordic Academic Press 2019 ISBN 9789188909169. s. 165-184
OSLOMET USN Untitled
 
18 Dille, Therese; Christensen, Cato.
Profesjonelle prosjektledere i interprofesjonelt samspill. I: Eventledelse : En forskningsbasert antologi. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03219-1. s. 33-47
OSLOMET USN Untitled
 
19 Elvekrok, Ingunn; Gulbrandsøy, Pia.
Jakten på gode sanseopplevelser : En fortelling i tre akter. I: Eventledelse : En forskningsbasert antologi. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03219-1. s. 160-173
USN Untitled
 
20 Elvestad, Eiri.
News, children, and young people. I: Oxford Research Encyclopedia of Communication.. Oxford University Press 2019 ISBN 9780190228613. s. -
USN Untitled
 
21 Gezelius, Stig Strandli; Mittenzwei, Klaus.
Forskerens frihet når interesser vil styre. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. s. 45-68
USN NIBIO Untitled
 
22 Grønseth, Bjørn Ove.
Kunsten å overbevise: hvordan arrangører kan bruke påvirkningsstrategier for å tiltrekke seg interessenter til sitt arrangement. I: Eventledelse : En forskningsbasert antologi. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03219-1. s. 115-127
USN Untitled
 
23 Gustavsen, Torstein Alfred; Baksaas, Kjell Magne.
Digitalisering – innhold og trender for regnskapsprofesjonen. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 11-26
NORD USN Untitled
 
24 Helgadottir, Gudrun.
Sosial innovasjon: eventer med politisk agenda for bærekraftig samfunn. I: Eventledelse : En forskningsbasert antologi. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03219-1. s. 174-189
USN Untitled
 
25 Holth, Torill; Boe, Ole.
Leadership challenges in establishing relations characterized by equality in the command teams in the Norwegian Army. I: Cadet Diary 2.0 Psychology of Warrior Ethos and Cadet Leadership Development. Rawat Publications 2019 ISBN 978-81-316-1103-6. s. 111-132
FORSV USN Untitled
 
26 Imran, Ali Shariq; Dalipi, Fisnik; Kastrati, Zenun.
Predicting Student Dropout in a MOOC: An Evaluation of a Deep Neural Network Model. I: ICCAI '19 Proceedings of the 2019 5th International Conference on Computing and Artificial Intelligence. Association for Computing Machinery (ACM) 2019 ISBN 978-1-4503-6106-4. s. 190-195
USN NTNU Untitled
 
27 Johannessen, Marius Rohde.
A Research Design for the Examination of Political Empowerment Through Social Media. I: Handbook of Research on Politics in the Computer Age. IGI Global 2019 ISBN 9781799803775. s. 45-63
USN Untitled
 
28 Johansen, Rino Bandlitz; Fosse, Thomas Hol; Boe, Ole.
Hva er militær ledelse. I: Militær ledelse. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3305-2. s. 15-36
FORSV USN Untitled
 
29 Kemell, Kai-Kristian; Risku, Juhani; Abrahamsson, Pekka; Evensen, Arthur Nymoen; Wang, Xiaofeng; Nguyen Duc, Anh.
A Tool-Based Approach for Essentializing Software Engineering Practices. I: 2019 45th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA). IEEE 2019 ISBN 978-1-7281-3421-5. s. 51-55
USN NTNU Untitled
 
30 Kristiansen, Elsa; Day, Simon Tærud.
Utøveres opplevelse av media under store eventer. I: Eventledelse : En forskningsbasert antologi. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03219-1. s. 64-78
USN Untitled
 
31 Kristiansen, Elsa; Dille, Therese; Solem, Birgit Andrine Apenes.
Eventledelse - innledende betraktninger. I: Eventledelse : En forskningsbasert antologi. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03219-1. s. 9-19
USN Untitled
 
32 Kristiansen, Elsa; Solem, Birgit Andrine Apenes; Lagerborg, Mikael.
Sport, Sponsors, and Sponsor Fit: Media Presentations of Norwegian Women Athletes in Olympic Events. I: Routledge Handbook of the Business of Women's Sport. Routledge 2019 ISBN 9781138571617. s. 515-528
USN Untitled
 
33 Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen.
Revisors bruk av profesjonelt skjønn i forbindelse med stikkprøvebasert testing av frekvente interne kontroller. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 151-164
USN NHH Untitled
 
34 Kvål, June; Boe, Ole.
The staff veterans and their families: Impact associated with international operations in Afghanistan. I: WAGS Psychology for the Military Spouse. Rawat Publications 2019 ISBN 978-81-316-1102-9. s. 177-202
FORSV USN Untitled
 
35 Latif, Ayub Muhammad; Khan, Khalid Muhammad; Nguyen Duc, Anh.
Software Cost Estimation and Capability Maturity Model in Context of Global Software Engineering. I: Human Factors in Global Software Engineering. IGI Global 2019 ISBN 9781522594482. s. 273-296
USN Untitled
 
36 Le Bruyn, Eskil Sønju.
Women on boards: A closer look at Norway. I: Voyages of a Scholar: Navigating Companies, Channels, and Clusters. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3276-5. s. 57-77
USN Untitled
 
37 Le Bruyn, Eskil Sønju; Rigolini, Alessandra; Gabaldon, Patricia.
The effect of the introduction of the gender quota regulation among public limited companies’ boards in Norway: taking stock, looking ahead. I: Research Handbook on Boards of Directors. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 9781786439741. s. 274-289
USN Untitled
 
38 Magnussen, Leif Inge; Sørensen, Jarle Løwe; Carlström, Eric.
Creativity draining: Abuse of Scripts in Maritime Collaboration Exercises. I: Disaster, Diversity and Emergency Preparation. IOS Press 2019 ISBN 978-1-61499-993-5. s. 163-172
USN Untitled
 
39 Mangaroska, Katerina; Jaccheri, Maria Letizia; Vesin, Boban; Giannakos, Michail.
The Dynamics of Motivational and Emotional Challenges and Regulation Strategies in Customer-Driven Project-Based Learning. I: 2019 IEEE 19th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT). IEEE 2019 ISBN 978-1-7281-3485-7. s. 367-371
USN NTNU Untitled
 
40 Mangaroska, Katerina; Vesin, Boban; Giannakos, Michail.
Cross-Platform Analytics: A step towards Personalization and Adaptation in Education. I: LAK'19 : Proceedings of the 9th International Conference on Learning Analytics & Knowledge. Association for Computing Machinery (ACM) 2019 ISBN 978-1-4503-6256-6. s. 71-75
USN NTNU Untitled
 
41 Mangaroska, Katerina; Vesin, Boban; Giannakos, Michail.
Elo-Rating Method: Towards Adaptive Assessment in E-Learning. I: 2019 IEEE 19th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT). IEEE 2019 ISBN 978-1-7281-3485-7. s. -
USN NTNU Untitled
 
42 Meidelsen, Kirsti Helene Rødfjell; Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen.
Digitalisering, regnskap og internkontroll - en studie av innkjøpsområdet i seks mellomstore norske bedrifter. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 89-102
NORD USN NHH Untitled
 
43 Mengiste, Shegaw Anagaw; Holmstedt, Viggo.
Workarounds in the Use of ERP Systems in SMEs. I: ACHI 2019, The Twelfth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 ISBN 978-1-61208-686-6. s. 66-73
USN Untitled
 
44 Nguyen Duc, Anh; Chirumamilla, Aparna.
Identifying Security Risks of Digital Transformation - An Engineering Perspective. I: Digital Transformation for a Sustainable Society in the 21st Century. 18th IFIP WG 6.11 Conference on e-Business, e-Services, and e-Society, I3E 2019, Trondheim, Norway, September 18–20, 2019, Proceedings. Springer Publishing Company 2019 ISBN 978-3-030-29374-1. s. 677-688
USN NTNU Untitled
 
45 Nguyen Duc, Anh; Jaccheri, Maria Letizia; Abrahamsson, Pekka Kalevi.
An empirical study on female participation in software project courses. I: Proceedings of the 41st International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings. IEEE 2019 ISBN 978-1-7281-1764-5. s. 240-241
USN NTNU Untitled
 
46 Nguyen Duc, Anh; Khalid, Khan; Lønnestad, Tor; Bajwa, Sohaib Shahid; Wang, Xiaofeng; Abrahamsson, Pekka.
How do startups develop internet-of-things systems: a multiple exploratory case study. I: 2019 IEEE/ACM International Conference on Software and System Processes (ICSSP). IEEE 2019 ISBN 978-1-7281-3393-5. s. 74-83
USN Untitled
 
47 Norseng, Per G.
Kirke, prest og kirkesogn i Rygge i katolsk tid. I: Arvegull. Rygge kirke. Forlaget Press 2019 ISBN 9788232802869. s. 190-207
USN Untitled
 
48 Nygård, Rune.
Digitalisering i norske banker: Lærdom for regnskapsbransjen. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 27-40
USN Untitled
 
49 Nymark, Kristian.
Sensur i trykkefrihetens tid: Karl Johan og norsk presse 1814-1844. I: Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253041179. s. 329-353
USN Untitled
 
50 Opsahl, André; Nygård, Rune.
Digitaliseringsfokuset i revisjonsbransjen. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 41-55
USN Untitled
 
    Vis neste liste