Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Institusjon: Universitetet i Sørøst-Norge   Ikke underenheter   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Oversettelsesarbeide   Hovedkategori: Mediebidrag   Hovedkategori: Kunstnerisk og museal presentasjon   Hovedkategori: Kunstnerisk resultat   Hovedkategori: Produkt   Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-28 av 28

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Magnussen, Leif Inge.
Disaster, Diversity and Emergency Preparation. IOS Press 2019 (ISBN 978-1-61499-993-5) 175 s. Ebook Series: NATO Security through Science Series - E: Human and Societal Dynamics(146)
USN Untitled
 
Fagbok
2 Lorås, Lennart; Ness, Ottar.
Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2790-7) 495 s.
VID HVL NORD USN NTNU Untitled
 
Del av bok/rapport
Forord
3 Lorås, Lennart; Ness, Ottar.
Forord. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 5-6
VID HVL NORD USN NTNU Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
4 Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen.
Revisors bruk av profesjonelt skjønn i forbindelse med stikkprøvebasert testing av frekvente interne kontroller. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 151-164
USN NHH Untitled
 
5 Meidelsen, Kirsti Helene Rødfjell; Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen.
Digitalisering, regnskap og internkontroll - en studie av innkjøpsområdet i seks mellomstore norske bedrifter. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 89-102
NORD USN NHH Untitled
 
6 Torgersen, Glenn-Egil; Carlsten, Tone Cecilie.
Preparing Strategic Military Leaders and Crisis Managers for Differing Degrees of Diversity: A New Strategic Model. I: Disaster, Diversity and Emergency Preparation. IOS Press 2019 ISBN 978-1-61499-993-5. s. 127-146
USN NIFU Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
7 Aslanian, Teresa Katherine.
Barnehager og programmer, hvordan virker de sammen?. Profesjonsuke USN Drammen; 2019-11-04
USN Untitled
 
8 Aslanian, Teresa Katherine.
Når 'din neste' er et barn: kjærlighet som profesjonsutøvelse. IKO Styrerkonferanse; 2019-01-10
USN Untitled
 
9 Aslanian, Teresa Katherine.
Omsorg: hva legger vi i det?. Psykisk helse i et mestringsperspektiv; 2019-01-17
USN Untitled
 
10 Aslanian, Teresa Katherine; Andresen, Anne Kristin Hansen.
Dokumentasjon og vurdering. Kompetanseheving i Skien og Siljan Kommune; 2019-04-23
USN Untitled
 
11 Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson; Sætre Hansen, Britt.
Intensivsykepleierens kompetanse; Hvordan beskrives og anvendes den?. Intensivt Oslo; 2019-05-23 - 2019-05-24
USN LDH OUS UiO UIS Untitled
 
Poster
12 Hasanzade, Mojde; Alekic, Anel; Breiby, Dag Werner; Akram, Muhammad Nadeem.
Multiplexed LED Recovery using Fresnel Propagation for Fourier Ptychography Microscopy. NanoNetwork, 10th annual workshop; 2019-06-17 - 2019-06-19
USN NTNU Untitled
 
13 Thorsen, Kirsten; Johannessen, Aud.
Individualisert omsorg for personer med demens. Fire perspektiver på støttekontakttjenesten. VII Norsk kongress i aldersforskning; 2019-09-24 - 2019-09-25
OSLOMET USN SIV Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
14 Aslanian, Teresa Katherine.
Making cuts: The joys of representation. C&S SIGN Series Middlesex University; 2019-04-04
USN Untitled
 
15 Biseth, Heidi; Huang, Lihong; Seland, Idunn; Bruun, Jens; Arensmeier, Cecilia; Löfström,, Jan M; Christensen, Ingrid Christine Reite.
SYMPOSIUM (S2-4): International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016 - Nordic Comparative Perspectives. Understanding the Global in Comparative and International Education; 2019-10-10 - 2019-10-11
OSLOMET USN Untitled
 
16 Elvekrok, Ingunn.
Staging memorable experiences with sensory tools. Odours in experience design.. The future of community engagement in tourism Addressing the (im-)balance between tourism growth and local community involvement; 2019-06-16 - 2019-06-20
USN Untitled
 
17 Elvekrok, Ingunn; Pia, Gulbrandsøy.
A NIGHT TO REMEMBER: STAGING MEMORABLE EXPERIENCES WITH SENSORY TOOLS. 9th International Conference on Tourism Management & Related Issues; 2019-09-19 - 2019-09-20
USN Untitled
 
18 Fagerstrøm, Asle; Arntzen, Erik; Richartz, Philip; Sigurdsson, Valdimar.
Consumer Choice of Healthy Food: Heuristic Effects of Healthy Food Labels. ABAI 45th Annual Convention; 2019-05-25 - 2019-05-27
HK OSLOMET USN Untitled
 
19 Hervik, Stein Egil Kolderup; Skille, Eivind Åsrum.
Different men – similar meanings. Rural Norwegian men’s constructions of meanings related to health, body and physical activity. “Sports and the Environment – Policies, Values and Sustainability”. 2019 EASS Conference; 2019-06-03 - 2019-06-06
USN NIH Untitled
 
20 Kurtmollaiev, Seidali; Solberg, Anneline; Kaasin, Emilie; Pedersen, Per Egil.
Using service science to explicate the relationship between innovation and revenue growth. INFORMS Conference on Service Science; 2019-06-27 - 2019-06-29
USN NHH Untitled
 
21 Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson; Sætre Hansen, Britt.
The value of Critical care nurses competence in intensive care units. EfCCNa Congress; 2019-02-13 - 2019-02-16
USN LDH OUS UiO UIS Untitled
 
Mediebidrag
Intervju
22 Kulberg, Jan-Henrik; Mamelund, Svenn-Erik; Økland, Helene; Moseng, Ole Georg.
Masterstudent med internasjonal cover-story. Nettsiden til Universitetet i SørØstNorge USN [Internett] 2019-08-29
OSLOMET USN Untitled
 
Rapport/avhandling
Rapport
23 Wølner, Tor Arne; Egeberg, Gunstein Christoffer; Aagaard, Toril; Moser, Thomas; Bjørnsrud, Halvor Inge.
Implementering av 1:1 iPad i Kongsberg, Larvik og Notodden kommune - første resultater fra ståstedsanalysen Underveisrapport. Universitetet i Sørøs-Norge: Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge nr. 27 2019 (ISBN 978-82-7860-372-7) 55 s.
USN Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
24 Berg, Henrik; Bjørnestad, Jone Ravndal; Våpenstad, Eystein Victor; Davidson, Larry; Binder, Per-Einar.
Therapist self-disclosure and the problem of shared-decision making. Journal of Evaluation In Clinical Practice 2019 s. -
VID USN UiB UIS Untitled
 
25 Osler, Audrey; Pandur, Irma Husic.
The right to intercultural education: students? perspectives on schooling and opportunities for reconciliation through multicultural engagement in Bosnia and Herzegovina. Intercultural Education 2019
USN Untitled
 
Fagartikkel
26 Krohne, Kariann; Døble, Betty; Johannessen, Aud; Thorsen, Kirsten.
ABC-opplæring som redskap for inkludering av minoritetsspråklige helsefagarbeidere. Tidsskriftet aldring og helse 2019 ;Volum 23.(1)
OSLOMET USN SIV Untitled
 
Leserinnlegg
27 Aslanian, Teresa Katherine.
Agderprosjektet viser at norsk barnehagepedagogikk gir god læring. Utdanning 2019 ;Volum 10. s. 40-41
USN Untitled
 
28 Aslanian, Teresa Katherine.
Hvordan virker evidensbaserte metoder og barnehagen sammen?. barnehage.no 2019
USN Untitled