Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Institusjon: Universitetet i Sørøst-Norge   Ikke underenheter   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Oversettelsesarbeide   Hovedkategori: Mediebidrag   Hovedkategori: Kunstnerisk og museal presentasjon   Hovedkategori: Kunstnerisk resultat   Hovedkategori: Produkt   Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-46 av 46

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Berndtsson, Inger C.; Lilja, Annika; Rinne, Ilona.
Fenomenologiska sammanflätningar. Daidalos 2019 (ISBN 9789171735621) 262 s.
USN Untitled
 
2 Magnussen, Leif Inge.
Disaster, Diversity and Emergency Preparation. IOS Press 2019 (ISBN 978-1-61499-993-5) 175 s. NATO Security through Science Series - E: Human and Societal Dynamics(146)
USN Untitled
 
Fagbok
3 Lorås, Lennart; Ness, Ottar.
Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2790-7) 495 s.
VID HVL NORD USN NTNU Untitled
 
Del av bok/rapport
Innledning
4 Karlsen, Espen; Hareide, Sigurd.
The Nidaros Breviary (1519). I: Breviarium Nidrosiense. Oslo: Nasjonalbiblioteket 2019 ISBN 978-82-7965-405-6. s. 3-9
USN NB Untitled
 
5 Karlsen, Espen; Hareide, Sigurd.
The Nidaros Missal (1519). I: Missale Nidrosiense. Oslo: Nasjonalbiblioteket 2019 ISBN 978-82-7965-402-5. s. 3-8
NB USN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
6 Hjellvik, Simen; Renganayagalu, Sathiya Kumar; Mallam, Steven; Nazir, Salman.
Immersive Virtual Reality in Marine Engineer Education. I: Ergoship 2019. : Western Norway University of Applied Sciences 2019 ISBN 978-82-93677-04-8. s. 33-41
USN Untitled
 
7 Sharma, Amit; Kim, Tae-Eun; Nazir, Salman.
Catching up with time? Examining the STCW competence framework for autonomous shipping. I: Ergoship 2019. : Western Norway University of Applied Sciences 2019 ISBN 978-82-93677-04-8. s. 87-93
USN Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
8 Aslanian, Teresa Katherine.
Barnehager og programmer, hvordan virker de sammen?. Profesjonsuke USN Drammen; 2019-11-04
USN Untitled
 
9 Aslanian, Teresa Katherine.
Når 'din neste' er et barn: kjærlighet som profesjonsutøvelse. IKO Styrerkonferanse; 2019-01-10
USN Untitled
 
10 Aslanian, Teresa Katherine.
Omsorg: hva legger vi i det?. Psykisk helse i et mestringsperspektiv; 2019-01-17
USN Untitled
 
11 Aslanian, Teresa Katherine; Andresen, Anne Kristin Hansen.
Dokumentasjon og vurdering. Kompetanseheving i Skien og Siljan Kommune; 2019-04-23
USN Untitled
 
12 Hareide, Sigurd.
Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense – Norges to første trykte bøker, Nidarosprovinsens siste. Bøker og lesarar – 1519. Bokhistorisk seminar om dei fyrste bøker trykte for Noreg; 2019-05-22
USN Untitled
 
13 Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson; Sætre Hansen, Britt.
Intensivsykepleierens kompetanse; Hvordan beskrives og anvendes den?. Intensivt Oslo; 2019-05-23 - 2019-05-24
USN LDH OUS UiO UIS Untitled
 
14 Waterhouse, Ann-Hege Lorvik.
Materialer, materialitet og det eksperimentelle. Utforskende materialprosesser i barnehagen. Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap; 2019-11-25 - 2019-11-25
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
15 Hareide, Sigurd.
Bokåret 2019 - jubileum for katolske bokskatter Segl-foredraget 2019. Lansering av Segl - katolsk årsskrift for religion og samfunn; 2019-12-01
USN Untitled
 
16 Hareide, Sigurd.
Lux - gamle bøker i nytt lys. Tønsberg kirkeakademi; 2019-11-04
USN Untitled
 
Poster
17 Hasanzade, Mojde; Alekic, Anel; Breiby, Dag Werner; Akram, Muhammad Nadeem.
Multiplexed LED Recovery using Fresnel Propagation for Fourier Ptychography Microscopy. NanoNetwork, 10th annual workshop; 2019-06-17 - 2019-06-19
USN NTNU Untitled
 
18 Thorsen, Kirsten; Johannessen, Aud.
Individualisert omsorg for personer med demens. Fire perspektiver på støttekontakttjenesten. VII Norsk kongress i aldersforskning; 2019-09-24 - 2019-09-25
OSLOMET USN SIV Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
19 Aslanian, Teresa Katherine.
Making cuts: The joys of representation. C&S SIGN Series Middlesex University; 2019-04-04
USN Untitled
 
20 Biseth, Heidi; Huang, Lihong; Seland, Idunn; Bruun, Jens; Arensmeier, Cecilia; Löfström,, Jan M; Christensen, Ingrid Christine Reite.
SYMPOSIUM (S2-4): International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016 - Nordic Comparative Perspectives. Understanding the Global in Comparative and International Education; 2019-10-10 - 2019-10-11
OSLOMET USN Untitled
 
21 Elvekrok, Ingunn.
Staging memorable experiences with sensory tools. Odours in experience design.. International Competence Network on Tourism, ICNT 2019; 2019-06-16 - 2019-06-20
USN Untitled
 
22 Elvekrok, Ingunn; Pia, Gulbrandsøy.
A NIGHT TO REMEMBER: STAGING MEMORABLE EXPERIENCES WITH SENSORY TOOLS. 9th International Conference on Tourism Management & Related Issues; 2019-09-19 - 2019-09-20
USN Untitled
 
23 Fagerstrøm, Asle; Arntzen, Erik; Richartz, Philip; Sigurdsson, Valdimar.
Consumer Choice of Healthy Food: Heuristic Effects of Healthy Food Labels. ABAI 45th Annual Convention; 2019-05-25 - 2019-05-27
HK OSLOMET USN Untitled
 
24 Grindheim, Jan Erik.
How Federal is the European Union?. Recasting Europe in Times of Reflection; 2019-10-17 - 2019-10-17
USN Untitled
 
25 Hervik, Stein Egil Kolderup; Skille, Eivind Åsrum.
Different men – similar meanings. Rural Norwegian men’s constructions of meanings related to health, body and physical activity. “Sports and the Environment – Policies, Values and Sustainability”. 2019 EASS Conference; 2019-06-03 - 2019-06-06
USN NIH Untitled
 
26 Kurtmollaiev, Seidali; Solberg, Anneline; Kaasin, Emilie; Pedersen, Per Egil.
Using service science to explicate the relationship between innovation and revenue growth. INFORMS Conference on Service Science; 2019-06-27 - 2019-06-29
USN NHH Untitled
 
27 Mathisen, Torgeir Solberg; Falkenberg, Helle Kristine; Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi.
Barriers and facilitators to implement visual assessment after stroke in municipal multidisciplinary health services. ESLRR2019; 2019-09-10 - 2019-09-13
OSLOMET USN Untitled
 
28 Moxnes, Anna Rigmor; Aslanian, Teresa Katherine.
Photographing elephants and slaughtering cows: just another day in ECEC. Children, animals and nature in educational research; 2019-12-06 - 2019-12-06
USN Untitled
 
29 Nguyen, Hieu.
Belief Propagation Detection For Large-Scale MIMO Systems With Low-Resolution ADCs. 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC); 2019-10-17 - 2019-10-19
USN Untitled
 
30 Pedersen, Per Egil; Lie, Trygve; Tepfers, Camilla; Kurtmollaiev, Seidali.
Models of collaborative innovation in the Norwegian public sector. NEON 2019; 2019-11-26 - 2019-11-28
HK USN NHH Untitled
 
31 Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson; Sætre Hansen, Britt.
The value of Critical care nurses competence in intensive care units. EfCCNa Congress; 2019-02-13 - 2019-02-16
USN LDH OUS UiO UIS Untitled
 
Mediebidrag
Intervju
32 Kulberg, Jan-Henrik; Mamelund, Svenn-Erik; Økland, Helene; Moseng, Ole Georg.
Masterstudent med internasjonal cover-story. Nettsiden til Universitetet i SørØstNorge USN [Internett] 2019-08-29
OSLOMET USN Untitled
 
Rapport/avhandling
Mastergradsoppgave
33 Jensen, Eva Johanne Leknes.
Blodstrøm i maternelle nyrer hos friske gravide i tredje trimester. Borre: Universtetet i Sørøst-Norge 2019 57 s. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge(1)
STO USN NTNU Untitled
 
Rapport
34 Grindheim, Jan Erik.
Er sektortilhørighet og kjønn blitt politikkens viktigste skillelinjer?. Civita 2019 21 s.
USN Untitled
 
35 Grindheim, Jan Erik.
Forent i forskjellighet? Europaparlamentsvalget 23.-26. mai 2019. Civita 2019 22 s.
USN Untitled
 
36 Grindheim, Jan Erik.
Utfordrer EØS lokaldemokratiet+. Civita 2019 17 s.
USN Untitled
 
37 Grindheim, Jan Erik.
Vil et europeisk arbeidslivsbyrå styrke EUs indre marked?. Civita 2019 15 s.
USN Untitled
 
38 Grindheim, Jan Erik.
25 år med EØS: Hvordan påvirkes det norske arbeidsmarkedet?. Civita 2019 13 s.
USN Untitled
 
39 Roll, Kristin Helen; Asche, Frank.
Økonomiske Konsekvenser av Økt Drivstoffpris for utvalgte segmenter av Norsk Fiskeflåte. Bergen: SNF 2019 (ISBN 978-82-491-0995-1) ;Volum 2019.69 s. SNF-rapport(1)
USN UIS Untitled
 
40 Roll, Kristin Helen; Asche, Frank.
Økt drivstoffpris – konsekvenser for den norske fiskeflåten?. Bergen: SNF 2019 ;Volum 2019.19 s. Arbeidsnotat(1)
USN UIS Untitled
 
41 Wølner, Tor Arne; Egeberg, Gunstein Christoffer; Aagaard, Toril; Moser, Thomas; Bjørnsrud, Halvor Inge.
Implementering av 1:1 iPad i Kongsberg, Larvik og Notodden kommune - første resultater fra ståstedsanalysen Underveisrapport. Universitetet i Sørøs-Norge: Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge nr. 27 2019 (ISBN 978-82-7860-372-7) 55 s.
USN Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Populærvitenskapelig artikkel
42 Hareide, Sigurd.
Norges første trykte bøker. Nidarosprovinsens siste. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn 2019 s. 176-189
USN Untitled
 
43 Hareide, Sigurd.
'Å vite når hjertet skal begynne å danse' Om faste og fest i den første trykte tekst på norsk. St. Olav. Katolsk kirkeblad 2019 (4) s. 79-81
USN Untitled
 
Kronikk
44 Hareide, Sigurd.
Historisk kalender fyller fem hundre år (første trykte tekst på norsk fem hundre år). Vårt land 2019 s. 16-17
USN Untitled
 
Leserinnlegg
45 Aslanian, Teresa Katherine.
Agderprosjektet viser at norsk barnehagepedagogikk gir god læring. Utdanning 2019 ;Volum 10. s. 40-41
USN Untitled
 
46 Aslanian, Teresa Katherine.
Hvordan virker evidensbaserte metoder og barnehagen sammen?. barnehage.no 2019
USN Untitled