Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2019   Til: 2019   Institusjon: Universitetet i Sørøst-Norge   Ikke underenheter   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Oversettelsesarbeide   Hovedkategori: Mediebidrag   Hovedkategori: Kunstnerisk og museal presentasjon   Hovedkategori: Kunstnerisk resultat   Hovedkategori: Produkt   Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-39 av 39

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Berndtsson, Inger C.; Lilja, Annika; Rinne, Ilona.
Fenomenologiska sammanflätningar. Daidalos 2019 (ISBN 9789171735621) 262 s.
USN Untitled
 
2 Magnussen, Leif Inge.
Disaster, Diversity and Emergency Preparation. IOS Press 2019 (ISBN 978-1-61499-993-5) 175 s. Ebook Series: NATO Security through Science Series - E: Human and Societal Dynamics(146)
USN Untitled
 
Fagbok
3 Lorås, Lennart; Ness, Ottar.
Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2790-7) 495 s.
VID HVL NORD USN NTNU Untitled
 
Del av bok/rapport
Forord
4 Lorås, Lennart; Ness, Ottar.
Forord. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 5-6
VID HVL NORD USN NTNU Untitled
 
Innledning
5 Karlsen, Espen; Hareide, Sigurd.
The Nidaros Breviary (1519). I: Breviarium Nidrosiense. Oslo: National Library of Norway 2019 ISBN 978-82-7965-405-6. s. 3-9
NB USN Untitled
 
6 Karlsen, Espen; Hareide, Sigurd.
The Nidaros Missal (1519). I: Missale Nidrosiense. Oslo: Nasjonalbiblioteket 2019 ISBN 978-82-7965-402-5. s. 3-8
NB USN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
7 Torgersen, Glenn-Egil; Carlsten, Tone Cecilie.
Preparing Strategic Military Leaders and Crisis Managers for Differing Degrees of Diversity: A New Strategic Model. I: Disaster, Diversity and Emergency Preparation. IOS Press 2019 ISBN 978-1-61499-993-5. s. 127-146
USN NIFU Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
8 Aslanian, Teresa Katherine.
Barnehager og programmer, hvordan virker de sammen?. Profesjonsuke USN Drammen; 2019-11-04
USN Untitled
 
9 Aslanian, Teresa Katherine.
Når 'din neste' er et barn: kjærlighet som profesjonsutøvelse. IKO Styrerkonferanse; 2019-01-10
USN Untitled
 
10 Aslanian, Teresa Katherine.
Omsorg: hva legger vi i det?. Psykisk helse i et mestringsperspektiv; 2019-01-17
USN Untitled
 
11 Aslanian, Teresa Katherine; Andresen, Anne Kristin Hansen.
Dokumentasjon og vurdering. Kompetanseheving i Skien og Siljan Kommune; 2019-04-23
USN Untitled
 
12 Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson; Sætre Hansen, Britt.
Intensivsykepleierens kompetanse; Hvordan beskrives og anvendes den?. Intensivt Oslo; 2019-05-23 - 2019-05-24
USN LDH OUS UiO UIS Untitled
 
13 Waterhouse, Ann-Hege Lorvik.
Materialer, materialitet og det eksperimentelle. Utforskende materialprosesser i barnehagen. Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap; 2019-11-25 - 2019-11-25
USN Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
14 Stenheim, Tonny.
Regnskapsmanipulering – illustrert ved noen norske regnskapsskandaler. Forskningsdagene 2019; 2019-09-18 - 2019-09-18
USN Untitled
 
Poster
15 Hasanzade, Mojde; Alekic, Anel; Breiby, Dag Werner; Akram, Muhammad Nadeem.
Multiplexed LED Recovery using Fresnel Propagation for Fourier Ptychography Microscopy. NanoNetwork, 10th annual workshop; 2019-06-17 - 2019-06-19
USN NTNU Untitled
 
16 Thorsen, Kirsten; Johannessen, Aud.
Individualisert omsorg for personer med demens. Fire perspektiver på støttekontakttjenesten. VII Norsk kongress i aldersforskning; 2019-09-24 - 2019-09-25
OSLOMET USN SIV Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
17 Aslanian, Teresa Katherine.
Making cuts: The joys of representation. C&S SIGN Series Middlesex University; 2019-04-04
USN Untitled
 
18 Biseth, Heidi; Huang, Lihong; Seland, Idunn; Bruun, Jens; Arensmeier, Cecilia; Löfström,, Jan M; Christensen, Ingrid Christine Reite.
SYMPOSIUM (S2-4): International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016 - Nordic Comparative Perspectives. Understanding the Global in Comparative and International Education; 2019-10-10 - 2019-10-11
OSLOMET USN Untitled
 
19 Elvekrok, Ingunn.
Staging memorable experiences with sensory tools. Odours in experience design.. International Competence Network on Tourism, ICNT 2019; 2019-06-16 - 2019-06-20
USN Untitled
 
20 Elvekrok, Ingunn; Pia, Gulbrandsøy.
A NIGHT TO REMEMBER: STAGING MEMORABLE EXPERIENCES WITH SENSORY TOOLS. 9th International Conference on Tourism Management & Related Issues; 2019-09-19 - 2019-09-20
USN Untitled
 
21 Fagerstrøm, Asle; Arntzen, Erik; Richartz, Philip; Sigurdsson, Valdimar.
Consumer Choice of Healthy Food: Heuristic Effects of Healthy Food Labels. ABAI 45th Annual Convention; 2019-05-25 - 2019-05-27
HK OSLOMET USN Untitled
 
22 Hervik, Stein Egil Kolderup; Skille, Eivind Åsrum.
Different men – similar meanings. Rural Norwegian men’s constructions of meanings related to health, body and physical activity. “Sports and the Environment – Policies, Values and Sustainability”. 2019 EASS Conference; 2019-06-03 - 2019-06-06
USN NIH Untitled
 
23 Kurtmollaiev, Seidali; Solberg, Anneline; Kaasin, Emilie; Pedersen, Per Egil.
Using service science to explicate the relationship between innovation and revenue growth. INFORMS Conference on Service Science; 2019-06-27 - 2019-06-29
USN NHH Untitled
 
24 Mathisen, Torgeir Solberg; Falkenberg, Helle Kristine; Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi.
Barriers and facilitators to implement visual assessment after stroke in municipal multidisciplinary health services. EUROPEAN SOCIETY FOR LOW VISION RESEARCH AND REHABILITATION; 2019-09-10 - 2019-09-13
USN OSLOMET Untitled
 
25 Moxnes, Anna Rigmor; Aslanian, Teresa Katherine.
Photographing elephants and slaughtering cows: just another day in ECEC. Children, animals and nature in educational research; 2019-12-06 - 2019-12-06
USN Untitled
 
26 Nguyen, Hieu.
Belief Propagation Detection For Large-Scale MIMO Systems With Low-Resolution ADCs. 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC); 2019-10-17 - 2019-10-19
USN Untitled
 
27 Nguyen, Hieu.
Performance of Deep Learning LDPC Coded Communications in Large Scale MIMO Channels. 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science; 2019-12-12 - 2019-12-13
USN Untitled
 
28 Nguyen, Hieu.
Protograph LPDC Coded Large-Scale MIMO Communications With Low-Resolution ADCs. 2019 25th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC); 2019-11-06 - 2019-11-08
USN Untitled
 
29 Pedersen, Per Egil; Lie, Trygve; Tepfers, Camilla; Kurtmollaiev, Seidali.
Models of collaborative innovation in the Norwegian public sector. NEON 2019; 2019-11-26 - 2019-11-28
HK USN NHH Untitled
 
30 Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson; Sætre Hansen, Britt.
The value of Critical care nurses competence in intensive care units. EfCCNa Congress; 2019-02-13 - 2019-02-16
USN LDH OUS UiO UIS Untitled
 
Mediebidrag
Intervju
31 Kulberg, Jan-Henrik; Mamelund, Svenn-Erik; Økland, Helene; Moseng, Ole Georg.
Masterstudent med internasjonal cover-story. Nettsiden til Universitetet i SørØstNorge USN [Internett] 2019-08-29
OSLOMET USN Untitled
 
Rapport/avhandling
Mastergradsoppgave
32 Jensen, Eva Johanne Leknes.
Blodstrøm i maternelle nyrer hos friske gravide i tredje trimester. Borre: Universtetet i Sørøst-Norge 2019 57 s. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge(1)
STO USN NTNU Untitled
 
Rapport
33 Roll, Kristin Helen; Asche, Frank.
Økonomiske Konsekvenser av Økt Drivstoffpris for utvalgte segmenter av Norsk Fiskeflåte. Bergen: SNF 2019 (ISBN 978-82-491-0995-1) ;Volum 2019.69 s. SNF-rapport(1)
USN UIS Untitled
 
34 Roll, Kristin Helen; Asche, Frank.
Økt drivstoffpris – konsekvenser for den norske fiskeflåten?. Bergen: SNF 2019 ;Volum 2019.19 s. Arbeidsnotat(1)
USN UIS Untitled
 
35 Wølner, Tor Arne; Egeberg, Gunstein Christoffer; Aagaard, Toril; Moser, Thomas; Bjørnsrud, Halvor Inge.
Implementering av 1:1 iPad i Kongsberg, Larvik og Notodden kommune - første resultater fra ståstedsanalysen Underveisrapport. Universitetet i Sørøs-Norge: Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge nr. 27 2019 (ISBN 978-82-7860-372-7) 55 s.
USN Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
36 Nguyen, Hieu.
Delay-Limited Rate-Compatible Protograph LDPC Codes. International Journal of Engineering Trends and Technology 2019 ;Volum 67.(7) s. 115-123
USN Untitled
 
Fagartikkel
37 Krohne, Kariann; Døble, Betty; Johannessen, Aud; Thorsen, Kirsten.
ABC-opplæring som redskap for inkludering av minoritetsspråklige helsefagarbeidere. Tidsskriftet aldring og helse 2019 ;Volum 23.(1)
OSLOMET USN SIV Untitled
 
Leserinnlegg
38 Aslanian, Teresa Katherine.
Agderprosjektet viser at norsk barnehagepedagogikk gir god læring. Utdanning 2019 ;Volum 10. s. 40-41
USN Untitled
 
39 Aslanian, Teresa Katherine.
Hvordan virker evidensbaserte metoder og barnehagen sammen?. barnehage.no 2019
USN Untitled