Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2018   Til: 2018   Enhet: Møreforsking Molde AS (MF)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-44 av 44

Del av bok/rapport
Faglig kapittel
1 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Eggen, Fernanda Winger; Mark, Michael Spjelkavik; Rotefoss, Beate; Piro, Fredrik Niclas; Sarpebakken, Bo; Senneseth, Knut; Solberg, Espen; Wiker, Elisabeth.
Bevilgninger og virkemidler. I: Indikatorrapporten 2018 : Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer. Lysaker: Norges forskningsråd 2018 ISBN 978-82-12-03738-0.
MF NIFU UiO Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Guvåg, Bjørn.
Nærhet og avstand : spenningen mellom internasjonalisering og regional forankring i maritim industri. I: Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215031217. s. 333-354
HIM MF NTNU Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
3 Hareide, Lidun.
Kommunikasjon over landegrensene, omsetjing i teori og praksis.. Gjesteforelesing på nynorskmaster; 2018-11-06 - 2018-11-06
MF Untitled
 
4 Tveter, Eivind.
Beregning av netto ringvirkning, mernytte (Wider economic benefits of transportation). Byer i nettverk og regionforstørring; 2018-11-13 - 2018-11-13
MF Untitled
 
5 Tveter, Eivind.
Ny metode - beregning av netto ringvirkninger. Teknologidagene; 2018-10-30 - 2018-11-02
MF Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
6 Bachmann, Kari Elisabeth; Gammelsæter, Hallgeir; Skrove, Guri Kaurstad; Straume, Solveig.
Negotiating logics : Norwegian football clubs’ involvement in refugees inclusion into Norwegian football. EASM 2018 : The European Sport Management Conference; 2018-09-05 - 2018-09-08
HIM MF Untitled
 
7 Giskeødegård, Marte Fanneløb; otterlei, Lovise Kvalsund; Kjersem, Kristina.
Regionalt kompetansesamarbeid -hvordan skape en forpliktende modell?. Modellar - Fjordkonferansen 2018; 2018-06-21 - 2018-06-22
MF NTNU Untitled
 
8 Hareide, Lidun.
Kan lesekampanjen Sommerles.no motvirke tap av lesekompetanse i sommerferien for skolebarn?. Avslutning Sommerles lesedugleik; 2018-11-08 - 2018-11-08
MF Untitled
 
9 Hareide, Lidun.
Lesekampanjen Sommerles.no si påverknad på skuleborn sitt tap av lesekompetanse.. Avslutningsmøte i Sommerles Lesedugleiksprosjektet; 2018-12-05 - 2018-12-05
MF Untitled
 
10 Hareide, Lidun.
Parallel Corpora. 2. SERISS (Synergies for Europe's Research Infrastructures in the Social Sciences) Seminar; 2018-03-14 - 2018-03-15
MF Untitled
 
11 Hareide, Lidun.
Presentasjon av funn i FYR-prosjektet. Avslutning i FYR-prosjektet; 2018-09-04 - 2018-09-04
MF Untitled
 
12 Hareide, Lidun; Hjermann, Pernilla Slotte.
Sommerles: Hele Norges lesekampanje. Haakon Nyhuus seminar 2018: Saman om lesing; 2018-11-29 - 2018-11-29
MF Untitled
 
13 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad.
Inclusion of refugees in Norwegian football clubs. EASM 2018 : The European Sport Management Conference; 2018-09-05 - 2018-09-08
HIM MF Untitled
 
14 Tveter, Eivind; Odeck, James.
How to implement wider economic impacts in transport appraisals? A review of the Norwegian experience. European Transport Conference; 2018-10-10 - 2018-10-12
HIM MF NTNU Untitled
 
Rapport/avhandling
Rapport
15 Bachmann, Kari Elisabeth; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad; Bremnes, Helge.
Inkludering i arbeidslivet av personer med Asperger syndrom. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐298‐9) 21 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1806)
HIM MF NTNU Untitled
 
16 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2016. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐296‐5) 139 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1805)
MF Untitled
 
17 Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria; Vekve, Thomas.
Omstillinger i leverandørnæringene i Møre og Romsdal : 2. utgave. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐295‐8) 74 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1702)
MF Untitled
 
18 Bråthen, Svein; Hoff, Karoline Louise; Lyche, Lage; Svendsen, Hilde Johanne.
Economic impact assessment of the new ICAO standard for contaminated runways : a case study of four Norwegian airports. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-294-1) 39 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1804)
HIM MF Untitled
 
19 Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Tveter, Eivind; Müller, Falko; Aarhaug, Jørgen.
Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge : for avtaleperioden 1. april 2020 - 31. mars 2024. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-289-7) 110 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1801)
MF TØI Untitled
 
20 Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Bråthen, Svein.
Utredning av grunnlaget for PSO i 3 svenske flyruter : avtaleperioden 2019-2023. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-827830-305-4) 49 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1812)
HIM MF Untitled
 
21 Hoff, Karoline Louise; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei; Svendsen, Hilde Johanne; Bråthen, Svein.
Trafikkanalyse for Høgsfjorden : grunnlaget for fortsatt drift av ferjesambandet Lauvvik-Oanes. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐292‐7) 121 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1803)
MF Untitled
 
22 Hoff, Karoline Louise; Svendsen, Hilde Johanne; Bråthen, Svein.
Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen : del 1: Stokmarknes lufthavn. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 9788278303009) 86 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1807)
HIM MF Untitled
 
23 Hungnes, Tonje; Nerland, Sølve Mikal Krekvik.
Evaluering av Møremusikarordninga - del 1. Brukerundersøkelse. Molde: Møreforsking Molde AS 2018
HIM MF Untitled
 
24 Hungnes, Tonje; Nerland, Sølve Mikal Krekvik.
Evaluering av Møremusikarordninga - del 2. Målgruppeundersøkelse. Molde: Møreforsking Molde AS 2018
HIM MF Untitled
 
25 Lyche, Lage; Bråthen, Svein.
Kontantstrømsanalyse Kjerringsundet : etter beregningsmodell fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-304-7) 36 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1811)
HIM MF Untitled
 
26 Måseidvåg, Helge Inge; Tveter, Eivind; Prytz, Erik Rasmussen; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Tenk Tromsø : kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2) : rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. : Møreforsking Molde AS; Metier OEC, an RPS company 2018 88 s. Statens prosjektmodell. Rapportnummer(D065b)
HIM MF Untitled
 
27 Nerland, Sølve Mikal Krekvik; Groven, Gøril.
Kartlegging av regional samhandling. Notat. Molde: Møreforsking Molde 2018 30 s.
HIM MF Untitled
 
28 Nerland, Sølve Mikal Krekvik; Hungnes, Tonje; Kjersem, Kristina; Shlopak, Mikhail.
Evaluering av planleggingen av Nye Romsdal videregående. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-302-3) 74 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1808)
MF Untitled
 
29 Nystrand, Bjørn Tore; Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril.
Kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i Møre og Romsdal. Ålesund: Møreforsking 2018 36 s.
MF Untitled
 
30 Oppen, Johan.
LOGRAN : nye logistikkløysingar for skog- og trenæringa på Vestlandet. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 9788278303023) 21 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1809)
HIM MF Untitled
 
31 Rødal, Jorunn Hoås; Bergem, Bjørn Greger; Sandsmark, Maria.
Muligheter og barrierer for en havromsklynge i Møre og Romsdal. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 9788278303030) 33 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1810)
MF Untitled
 
32 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva; Røvik, Kristin.
Prevention of economic exclusion in Norwegian football. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-249-9) 31 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:7)
HIM MF Untitled
 
33 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva; Røvik, Kristin.
Inclusion of refugees in Norwegian football clubs. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-238-3) 33 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:2)
HIM MF Untitled
 
34 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva; Røvik, Kristin.
Inkludering av flyktninger i norske fotballklubber. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-247-5) 23 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:3)
HIM MF Untitled
 
35 Svendsen, Hilde Johanne; Kvadsheim, Nina Pereira; Dyrli, Kjell Erik; Rød, Espen.
Hurtigbåtrute mellom Frøya og Trondheim : mulighetsstudie. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-287-3) 45 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1708)
MF Untitled
 
36 Svendsen, Hilde Johanne; Lyche, Lage; Hoff, Karoline Louise.
Rammevilkår for fylkesvegferjedrifta. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-290-3) 72 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1802)
MF Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
37 Bråthen, Svein; Eriksen, Knut Sandberg.
Regional aviation and the PSO system : level of Service and social efficiency. Journal of Air Transport Management 2018 ;Volum 69.(June) s. 248-256
HIM MF TØI Untitled
 
38 Tveter, Eivind.
Using impacts on commuting as an initial test of wider economic benefits of transport improvements : evidence from the Eiksund Connection. Case Studies on Transport Policy 2018 ;Volum 6.(4) s. 803-814
HIM MF Untitled
 
Fagartikkel
39 Kjersem, Kristina; Giskeødegård, Marte Fanneløb.
SmartYard : smarte løsninger for verftet inn i nye markeder. Skipsrevyen 2018 ;Volum 48.(10) s. 84-86
MF Untitled
 
40 Welde, Morten; Tveter, Eivind; Odeck, James.
The accuracy of traffic forecasts for fixed link projects : an empirical study of Norwegian bridges and tunnels. European Transport Conference past papers repository 2018 s. 1-15
HIM MF NTNU Untitled
 
Populærvitenskapelig artikkel
41 Emblemsvåg, Jan; Kvadsheim, Nina Pereira; Koesling, Matthias; Halfdanarson, Jon; Rebours, Celine; Fet, Annik Magerholm.
Establishing a Large-scale Seaweed Industry in Norway: Strategic, Environmental and Economic Considerations. PROMAC Newsletter 2018 (6) s. 3-4
MF NIBIO NTNU Untitled
 
Kronikk
42 Bachmann, Kari Elisabeth; Røvik, Kristin; Straume, Solveig.
Stang ut for økonomisk inkludering i idretten?. Romsdals Budstikke. 2018 s. 38-39
HIM MF Untitled
 
43 Sandsmark, Maria.
Omstilling - hvilken fot skal man flytte og hvor?. Romsdals Budstikke. 2018 s. 36-37
MF Untitled
 
44 Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Jørgensen, Mats R..
Trening og skader i unges vekstspurtfase. Romsdals Budstikke. 2018 s. 38-
HIM MF Untitled