Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2018   Til: 2018   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 63 << Forrige 1 2    Neste >>

Bok
Lærebok
1 Leseth, Anne; Tellmann, Silje Maria.
Hvordan lese kvalitativ forskning? (2.utgave). Cappelen Damm AS 2018 (ISBN 9788202576974) 165 s.
HIOA Untitled
 
Vitenskapelig monografi
2 Johannessen, Lars E. F.; Rafoss, Tore Witsø; Rasmussen, Erik Børve.
Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215029016) 344 s.
OSLOMET Untitled
 
3 Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri.
Elevresultater. Mellom kontroll og utvikling. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 9788245024326) 167 s.
OSLOMET USN UiO Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
4 Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Høst, Håkon; Langhoff, Kristine; Næss, Terje; Sarpebakken, Bo; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine; Wilhelmsen, Lars; Wiers-Jenssen, Jannecke; Østby, Mona Nedberg.
Menneskelige ressurser. I: Indikatorrapporten 2018 : Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer. Lysaker: Norges forskningsråd 2018 ISBN 978-82-12-03738-0. s. -
OSLOMET NIFU Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
5 Alpers, Lise-Merete.
Sykepleieres kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter. I: Migrasjon, helse og profesjon. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205513907. s. 26-43
VID OSLOMET OUS LDS Untitled
 
6 Byrkjeflot, Haldor; Nygaard, Pål.
How and Why Management Has Not Become a Profession. I: Professionalizing Leadership. Debating Education, Certification and Practice. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-71784-5. s. 49-68
BI OSLOMET UiO Untitled
 
7 Henden, Edmund.
Addiction as a Disorder of Self-Control. I: The Routledge Handbook of Philosophy and Science of Addiction. Routledge 2018 ISBN 1138909289. s. -
OSLOMET Untitled
 
8 Mangset, Marte.
Varying elite identities among top bureaucrats. A study of the role of higher education in France, Great Britain and Norway. I: Elites in education. Routledge 2018 ISBN 9781138827219. s. 216-236
OSLOMET Untitled
 
9 Mausethagen, Sølvi.
Bruk av elevresultater i skolen og verdidilemmaer som oppstår. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252. s. 238-253
OSLOMET Untitled
 
10 Messel, Jan.
«Arbeiderbevegelsen» i arbeiderbevegelsens historie. I: Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-8390-000-2. s. -
OSLOMET Untitled
 
11 Raaen, Finn Daniel.
Hva slags vitenskapelighet trenger profesjonsutøvere? Lærerutdanningen som case. I: Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028644. s. 61-84
OSLOMET Untitled
 
12 Thue, Fredrik W..
University teachers: from civil servants and officials to research professionals. I: Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Scandinavian Academic Press 2018 ISBN 978-82-304-0212-2. s. 127-179
OSLOMET Untitled
 
13 Zlatanovic, Tatjana.
Veiledning i læringsprosesser i helse- og sosialfaglige utdanninger- en litteraturoversikt. I: Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417. s. 21-36
OSLOMET Untitled
 
Rapport/avhandling
Doktorgradsavhandling
14 Gundersen, Eirik Christopher.
What We Owe to Our Children. Relationships and Obligations in Public Care.. : OsloMet 2018 229 s.
OSLOMET Untitled
 
15 Gundersen, Torbjørn.
Values and the role of scientists in policymaking. Oslo: OsloMet – Oslo Metropolitan University 2018 (ISBN 978-82-8364-120-2) 193 s.
OSLOMET Untitled
 
16 Hølmebakk, Inger-Marie.
Fra uro til utvikling : universell utforming som linse for studiet av arkitektpraksis som læringsarena. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 2018
AHO OSLOMET Untitled
 
17 Johannessen, Lars E. F..
Between standardisation and discretion: The priority setting of triage nurses. : OsloMet – storbyuniversitetet 2018 81 s.
OSLOMET Untitled
 
18 Nordberg, Tanja Haraldsdottir.
Lederen som forvalter av familiepolitikken – mellom kjønnede normer og virksomhetenes målsettinger. : OsloMet Storbyuniversitetet 2018 (ISBN 978-82-8364-125-7) 87 s.
OSLOMET NTNU UiO Untitled
 
Rapport
19 Frøyland, Kjetil; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Nedregård, Oda.
Nyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA). Sammenstilling og vurdering av studier med relevans for IA-avtalens mål og for et godt IA-arbeid, publisert i perioden 2014-2018.. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet 2018 (ISBN 978-82-7609-405-3) ;Volum 2018.55 s. AFI-rapport(6)
BI OSLOMET Untitled
 
20 Kunnskapsdepartementet, Utdanning/Forskning; Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helen Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi.
Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2018 309 s.
DMMH HVL OSLOMET USN HVO UiB UiT Untitled
 
21 Mausethagen, Sølvi; Gundersen, Torbjørn; Larsen, Lars Erik; Osland, Oddgeir.
Evaluering av lærerprofesjonens etiske råd. Oslo: OsloMet - storbyuniversitetet 2018 106 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
22 Nedregård, Oda; Abrahamsen, Bente.
Frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet. : OsloMet- storbyuniversitetet 2018 78 s.
OSLOMET Untitled
 
23 Wernø, Ida Lyngstad; Smeby, Jens-Christian.
Profesjonsutdanning og kompetanse – en tabellrapport basert på StudData. Oslo: Senter for profesjonsstudier, OsloMet 2018 54 s.
OSLOMET Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
24 Alpers, Lise-Merete.
Distrust and patients in intercultural healthcare: A qualitative interview study. Nursing Ethics 2018 ;Volum 25.(3) s. 313-323
OSLOMET LDS Untitled
 
25 Andreassen, Tone Alm.
Service user involvement and repositioning of healthcare professionals: A framework for examining implications of different forms of involvement. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 2018 ;Volum 3.(1) s. 58-69
OSLOMET Untitled
 
26 Arnesen, Sveinung; Bærøe, Kristine; Cappelen, Cornelius; Carlsen, Benedicte.
Could information about herd immunity help us achieve herd immunity? Evidence from a population representative survey experiment. Scandinavian Journal of Public Health 2018 ;Volum 46.(8) s. 854-858
OSLOMET NORCE UiB Untitled
 
27 Aven, Håvard Brede.
Kunnskap, regime og kunnskapsregime. Om bruken av omgrepet kunnskapsregime. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(5) s. 363-380
OSLOMET Untitled
 
28 Aven, Håvard Brede; Innset, Ola.
Konservatisme, nyliberalisme og statsdrift. Høyres syn på statseid industri 1945–1981. Historisk Tidsskrift 2018 ;Volum 97.(2) s. 132-151
OSLOMET Untitled
 
29 Bie-Drivdal, Arnhild.
Public sector unions’ ideas about employee-driven development: Restricted conceptualization of representative participation in workplaces. Economic and Industrial Democracy 2018
OSLOMET Untitled
 
30 Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian.
The relationship among learning outcome measures used in higher education. Quality in Higher Education 2018 ;Volum 24.(2) s. 117-135
OSLOMET SAMFORSK Untitled
 
31 Drange, Ida; Helland, Håvard.
The Sheltering Effect of Occupational Closure? Consequences for Ethnic Minorities' Earnings. Work and occupations 2018 ;Volum 46.(1) s. 45-89
OSLOMET Untitled
 
32 Eriksen, Andreas.
Conflicting duties and restitution of the trusting relationship. Journal of Medical Ethics 2018 ;Volum 44.(11) s. 1-6
OSLOMET UiO Untitled
 
33 Eriksen, Andreas.
Reclaiming Responsibility: The Case of Welfare-to-Work Policy. Journal of Social Policy 2018 s. 1-18
OSLOMET Untitled
 
34 Eriksen, Andreas; Molander, Anders.
Welfare reform and public justification. Policy Studies 2018 s. 1-20
OSLOMET Untitled
 
35 Fekjær, Silje Bringsrud.
Old and new methods in police research. Nordisk politiforskning 2018 ;Volum 5.(2) s. 104-123
OSLOMET Untitled
 
36 Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto.
Producing legalists or dirty Harrys? Police education and field training. Policing and Society: An International Journal of Research and Policy 2018 s. 1-15
OSLOMET PHS Untitled
 
37 Flemmen, Magne; Haakestad, Hedda.
Class and politics in twenty-first century Norway: a homology of positions and position-taking. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2018 ;Volum 20.(3) s. 401-423
OSLOMET UiO Untitled
 
38 Frøyland, Kjetil; Andreassen, Tone Alm; Innvær, Simon.
Contrasting supply-side, demand-side and combined approaches to Labour market integration. Journal of Social Policy 2018
OSLOMET Untitled
 
39 Fylkesnes, Sandra; Mausethagen, Sølvi; Nilsen, Anne Birgitta.
The Double Meaning Making of the Term Cultural Diversity in Teacher Educator Discourses. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2018 ;Volum 2. s. 16-38
OSLOMET Untitled
 
40 Gundersen, Torbjørn.
Scientists as experts: A distinct role?. Studies in History and Philosophy of Science Part A 2018 ;Volum 69. s. 52-59
OSLOMET UiO Untitled
 
41 Havnes, Anton.
ECEC Professionalization?challenges of developing professional standards. European Early Childhood Education Research Journal 2018 ;Volum 26.(5) s. 657-673
OSLOMET Untitled
 
42 Heggen, Kåre; Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth.
Placement schools as professional learning communities in teacher education. European Journal of Teacher Education 2018 ;Volum 41.(3) s. 398-413
OSLOMET HVO Untitled
 
43 Helland, Håvard; Heggen, Kåre.
Regional Differences in Higher Educational Choice?. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 ;Volum 62.(6) s. 884-899
OSLOMET HVO Untitled
 
44 Helland, Håvard; Wiborg, Øyvind N.
How do parents’ educational fields affect the choice of educational field?. British Journal of Sociology 2018 ;Volum 70.(2) s. 481-501
OSLOMET UiO Untitled
 
45 Holst, Cathrine; Molander, Anders.
Asymmetry, disagreement and biases: epistemic worries about expertise. Social Epistemology 2018 ;Volum 32.(6) s. 358-371
OSLOMET UiO Untitled
 
46 Ihlebæk, Hanna Marie.
Blood, Sweat, and Tears: Making Sense of Senses in Expert Nursing. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 2018 ;Volum 46.(4) s. 477-497
OSLOMET Untitled
 
47 Johannessen, Lars E. F..
Flertydighet og fleksibilitet: En etnografisk studie av legevaktens profesjonsgrenser. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(3) s. 242-258
OSLOMET Untitled
 
48 Johannessen, Lars E. F..
Narratives and gatekeeping: Making sense of triage nurses' practice. Sociology of Health and Illness 2018 ;Volum 40.(5) s. 892-906
OSLOMET Untitled
 
49 Johannessen, Lars E. F..
Workplace assimilation and professional jurisdiction: How nurses learn to blur the nursing-medical boundary. Social Science and Medicine 2018 ;Volum 201. s. 51-58
OSLOMET Untitled
 
50 Mangset, Marte.
Anti-bureaucratic Identities among Top Bureaucrats? Societal Norms and Professional Practices among Senior Civil Servants in Britain, France and Norway. Comparative Social Research 2018 ;Volum 33. s. 109-137
OSLOMET Untitled
 
    Vis neste liste