Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2018   Til: 2018   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 66 << Forrige 1 2    Neste >>

Bok
Lærebok
1 Leseth, Anne; Tellmann, Silje Maria.
Hvordan lese kvalitativ forskning? (2.utgave). Cappelen Damm AS 2018 (ISBN 9788202576974) 165 s.
HIOA Untitled
 
Vitenskapelig monografi
2 Johannessen, Lars E. F.; Rafoss, Tore Witsø; Rasmussen, Erik Børve.
Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215029016) 344 s.
OSLOMET Untitled
 
3 Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri.
Elevresultater. Mellom kontroll og utvikling. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 9788245024326) 167 s.
OSLOMET USN UiO Untitled
 
4 Tellmann, Silje Maria; Leseth, Anne.
Hvordan lese kvalitativ forskning?. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202576974) 163 s.
OSLOMET NIFU Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
5 Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Høst, Håkon; Langhoff, Kristine; Næss, Terje; Sarpebakken, Bo; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine; Wilhelmsen, Lars; Wiers-Jenssen, Jannecke; Østby, Mona Nedberg.
Menneskelige ressurser. I: Indikatorrapporten 2018 : Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer. Lysaker: Norges forskningsråd 2018 ISBN 978-82-12-03738-0. s. -
OSLOMET NIFU Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
6 Alpers, Lise-Merete.
Sykepleieres kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter. I: Migrasjon, helse og profesjon. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205513907. s. 26-43
VID OSLOMET LDS OUS Untitled
 
7 Byrkjeflot, Haldor; Nygaard, Pål.
How and Why Management Has Not Become a Profession. I: Professionalizing Leadership. Debating Education, Certification and Practice. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-71784-5. s. 49-68
BI OSLOMET UiO Untitled
 
8 Henden, Edmund.
Addiction as a Disorder of Self-Control. I: The Routledge Handbook of Philosophy and Science of Addiction. Routledge 2018 ISBN 1138909289. s. -
OSLOMET Untitled
 
9 Mangset, Marte.
Varying elite identities among top bureaucrats. A study of the role of higher education in France, Great Britain and Norway. I: Elites in education. Routledge 2018 ISBN 9781138827219. s. 216-236
OSLOMET Untitled
 
10 Mausethagen, Sølvi.
Bruk av elevresultater i skolen og verdidilemmaer som oppstår. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252. s. 238-253
OSLOMET Untitled
 
11 Messel, Jan.
«Arbeiderbevegelsen» i arbeiderbevegelsens historie. I: Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-8390-000-2. s. -
OSLOMET Untitled
 
12 Raaen, Finn Daniel.
Hva slags vitenskapelighet trenger profesjonsutøvere? Lærerutdanningen som case. I: Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028644. s. 61-84
OSLOMET Untitled
 
13 Thue, Fredrik W..
University teachers: from civil servants and officials to research professionals. I: Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Scandinavian Academic Press 2018 ISBN 978-82-304-0212-2. s. 127-179
OSLOMET Untitled
 
14 Zlatanovic, Tatjana.
Veiledning i læringsprosesser i helse- og sosialfaglige utdanninger- en litteraturoversikt. I: Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417. s. 21-36
OSLOMET Untitled
 
Rapport/avhandling
Doktorgradsavhandling
15 Gundersen, Eirik Christopher.
What We Owe to Our Children. Relationships and Obligations in Public Care.. : OsloMet 2018 229 s.
OSLOMET Untitled
 
16 Gundersen, Torbjørn.
Values and the role of scientists in policymaking. Oslo: OsloMet – Oslo Metropolitan University 2018 (ISBN 978-82-8364-120-2) 193 s.
OSLOMET Untitled
 
17 Hølmebakk, Inger-Marie.
Fra uro til utvikling : universell utforming som linse for studiet av arkitektpraksis som læringsarena. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 2018
AHO OSLOMET Untitled
 
18 Johannessen, Lars E. F..
Between standardisation and discretion: The priority setting of triage nurses. : OsloMet – storbyuniversitetet 2018 81 s.
OSLOMET Untitled
 
19 Nordberg, Tanja Haraldsdottir.
Lederen som forvalter av familiepolitikken – mellom kjønnede normer og virksomhetenes målsettinger. : OsloMet Storbyuniversitetet 2018 (ISBN 978-82-8364-125-7) 87 s.
OSLOMET NTNU UiO Untitled
 
Rapport
20 Frøyland, Kjetil; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Nedregård, Oda.
Nyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA). Sammenstilling og vurdering av studier med relevans for IA-avtalens mål og for et godt IA-arbeid, publisert i perioden 2014-2018.. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet 2018 (ISBN 978-82-7609-405-3) ;Volum 2018.55 s. AFI-rapport(6)
BI OSLOMET Untitled
 
21 Kunnskapsdepartementet, Utdanning/Forskning; Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helen Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi.
Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2018 309 s.
DMMH HVL OSLOMET USN HVO UiB UiT Untitled
 
22 Mausethagen, Sølvi; Gundersen, Torbjørn; Larsen, Lars Erik; Osland, Oddgeir.
Evaluering av lærerprofesjonens etiske råd. Oslo: OsloMet - storbyuniversitetet 2018 106 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
23 Nedregård, Oda; Abrahamsen, Bente.
Frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet. : OsloMet- storbyuniversitetet 2018 78 s.
OSLOMET Untitled
 
24 Wernø, Ida Lyngstad; Smeby, Jens-Christian.
Profesjonsutdanning og kompetanse – en tabellrapport basert på StudData. Oslo: Senter for profesjonsstudier, OsloMet 2018 54 s.
OSLOMET Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
25 Alpers, Lise-Merete.
Distrust and patients in intercultural healthcare: A qualitative interview study. Nursing Ethics 2018 ;Volum 25.(3) s. 313-323
OSLOMET LDS Untitled
 
26 Andreassen, Tone Alm.
Service user involvement and repositioning of healthcare professionals: A framework for examining implications of different forms of involvement. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 2018 ;Volum 3.(1) s. 58-69
OSLOMET Untitled
 
27 Arnesen, Sveinung; Bærøe, Kristine; Cappelen, Cornelius; Carlsen, Benedicte.
Could information about herd immunity help us achieve herd immunity? Evidence from a population representative survey experiment. Scandinavian Journal of Public Health 2018 ;Volum 46.(8) s. 854-858
OSLOMET NORCE UiB Untitled
 
28 Aven, Håvard Brede.
Kunnskap, regime og kunnskapsregime. Om bruken av omgrepet kunnskapsregime. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(5) s. 363-380
OSLOMET Untitled
 
29 Aven, Håvard Brede; Innset, Ola.
Konservatisme, nyliberalisme og statsdrift. Høyres syn på statseid industri 1945–1981. Historisk Tidsskrift 2018 ;Volum 97.(2) s. 132-151
OSLOMET Untitled
 
30 Bie-Drivdal, Arnhild.
Public sector unions’ ideas about employee-driven development: Restricted conceptualization of representative participation in workplaces. Economic and Industrial Democracy 2018
OSLOMET Untitled
 
31 Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian.
The relationship among learning outcome measures used in higher education. Quality in Higher Education 2018 ;Volum 24.(2) s. 117-135
OSLOMET SAMFORSK Untitled
 
32 Drange, Ida; Helland, Håvard.
The Sheltering Effect of Occupational Closure? Consequences for Ethnic Minorities' Earnings. Work and occupations 2018
OSLOMET Untitled
 
33 Eriksen, Andreas.
Conflicting duties and restitution of the trusting relationship. Journal of Medical Ethics 2018 ;Volum 44.(11) s. 1-6
OSLOMET UiO Untitled
 
34 Eriksen, Andreas.
Reclaiming Responsibility: The Case of Welfare-to-Work Policy. Journal of Social Policy 2018 s. 1-18
OSLOMET Untitled
 
35 Eriksen, Andreas; Molander, Anders.
Welfare reform and public justification. Policy Studies 2018 s. 1-20
OSLOMET Untitled
 
36 Fekjær, Silje Bringsrud.
Old and new methods in police research. Nordisk politiforskning 2018 ;Volum 5.(2) s. 104-123
OSLOMET Untitled
 
37 Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto.
Producing legalists or dirty Harrys? Police education and field training. Policing and Society: An International Journal of Research and Policy 2018 s. 1-15
OSLOMET PHS Untitled
 
38 Flemmen, Magne; Haakestad, Hedda.
Class and politics in twenty-first century Norway: a homology of positions and position-taking. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2018 ;Volum 20.(3) s. 401-423
OSLOMET UiO Untitled
 
39 Frøyland, Kjetil; Andreassen, Tone Alm; Innvær, Simon.
Contrasting supply-side, demand-side and combined approaches to Labour market integration. Journal of Social Policy 2018
OSLOMET Untitled
 
40 Fylkesnes, Sandra; Mausethagen, Sølvi; Nilsen, Anne Birgitta.
The Double Meaning Making of the Term Cultural Diversity in Teacher Educator Discourses. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2018 ;Volum 2. s. 16-38
OSLOMET Untitled
 
41 Gundersen, Torbjørn.
Scientists as experts: A distinct role?. Studies in History and Philosophy of Science Part A 2018 ;Volum 69. s. 52-59
OSLOMET UiO Untitled
 
42 Hansen, Marianne Nordli; Wiborg, Øyvind N.
Klassebakgrunn, arv og gaver: Hvilken rolle spiller de for oppbygging av formue i ung alder?. Søkelys på arbeidslivet 2018 ;Volum 35.(4) s. 294-312
OSLOMET UiO Untitled
 
43 Havnes, Anton.
ECEC Professionalization?challenges of developing professional standards. European Early Childhood Education Research Journal 2018 ;Volum 26.(5) s. 657-673
OSLOMET Untitled
 
44 Heggen, Kåre; Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth.
Placement schools as professional learning communities in teacher education. European Journal of Teacher Education 2018 ;Volum 41.(3) s. 398-413
OSLOMET HVO Untitled
 
45 Helland, Håvard; Heggen, Kåre.
Regional Differences in Higher Educational Choice?. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 ;Volum 62.(6) s. 884-899
OSLOMET HVO Untitled
 
46 Helland, Håvard; Wiborg, Øyvind N.
How do parents’ educational fields affect the choice of educational field?. British Journal of Sociology 2018 s. -
OSLOMET UiO Untitled
 
47 Holst, Cathrine; Molander, Anders.
Asymmetry, disagreement and biases: epistemic worries about expertise. Social Epistemology 2018 ;Volum 32.(6) s. 358-371
OSLOMET UiO Untitled
 
48 Ihlebæk, Hanna Marie.
Blood, Sweat, and Tears: Making Sense of Senses in Expert Nursing. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 2018 ;Volum 46.(4) s. 477-497
OSLOMET Untitled
 
49 Johannessen, Lars E. F..
Flertydighet og fleksibilitet: En etnografisk studie av legevaktens profesjonsgrenser. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(3) s. 242-258
OSLOMET Untitled
 
50 Johannessen, Lars E. F..
Narratives and gatekeeping: Making sense of triage nurses' practice. Sociology of Health and Illness 2018 ;Volum 40.(5) s. 892-906
OSLOMET Untitled
 
    Vis neste liste