Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2018   Til: 2018   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 53 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Alonso, Maria Justo.
How low can the heating supply temperature be in different building types in Norway?. Cold Climate 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
SINTEF Untitled
 
2 Alonso, Maria Justo.
Reduksjon av CO2 i energiforsyning til bygninger. Hvordan redusere CO2-utslipp i bygg og anlegg? Hva er status og hvordan jobber BA-næringen videre?; 2018-04-26
SINTEF Untitled
 
3 Alonso, Maria Justo; Sartori, Igor.
How low can the heating supply temperature in district heating be in network with non-renovated buildings in Norway?. Cold Climate HVAC 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Andresen, Inger.
Fra ZEB til ZEN - Erfaringer og muligheter for innovasjon. Fra ZEB til ZEN - innovasjonsseminar; 2018-02-06 - 2018-02-06
NTNU Untitled
 
5 Andresen, Inger.
Fremtidige krav til energi og utslipp. Seminar hos Erichsen&Horgen; 2018-01-26 - 2018-01-26
NTNU Untitled
 
6 Andresen, Inger.
På vei mot Zero Emission Neighbourhoods - Teknologi, utfordringer og muligheter. Building Green; 2018-10-17 - 2018-10-18
NTNU Untitled
 
7 Backe, Stian.
Forretningsmodeller i nullutslippsområder. ZEN konferansen 2018; 2018-04-17
NTNU Untitled
 
8 Backe, Stian.
Konsekvenser av energiselvforsyning på Campus Evenstad. Living lab week; 2018-03-07
NTNU Untitled
 
9 Backe, Stian.
Konseptutredning: Målscenarioer på Campus Evenstad. Presentasjon hos Statsbygg (brukerpartner i FME ZEN); 2018-02-15
NTNU Untitled
 
10 Backe, Stian.
Multistage Stochastic Programming: Flexible Neighborhoods in the European Power System. CenSES Årskonferanse 2018; 2018-11-22
NTNU Untitled
 
11 Backe, Stian.
Representing low-carbon neighbourhoods in the energy system (Multi-scale stochastic programming). Winter School Workshop Geilo 2018; 2018-02-12
NTNU Untitled
 
12 Backe, Stian.
Soft-linking capacity expansion problems: Development of local energy systems connected to the central grid. 29th European Conference on Operational Research (EURO 2018); 2018-07-08 - 2018-07-11
NTNU Untitled
 
13 Backe, Stian.
Towards Zero Emission Neighbourhoods: Implications for the Power System. 15th International Conference on the European Energy Market (EEM); 2018-06-27 - 2018-06-29
NTNU Untitled
 
14 Backe, Stian.
Veien mot ZEN på Campus Evenstad. Presentasjon av foreløpige resultater fra ZEN-rapport hos Statsbygg; 2018-08-22
NTNU Untitled
 
15 Backe, Stian.
Zero Emission Neighbourhoods in the European Power Market. 15th International Conference on Computational Management Science (CMS 2018); 2018-05-29 - 2018-05-31
NTNU Untitled
 
16 Baer, Daniela.
Brukerinvolvering og områdedesign i Zero Emission Neighbourhoods (ZEN). PI-SEC Workshop i Trondheim; 2018-01-10 - 2018-01-11
SINTEF Untitled
 
17 Baer, Daniela.
Hovedgrep og Utfordringer i Utviklingen av Nullutslippsområder. Møte med Arkitektbedriftene; 2018-02-06 - 2018-02-06
SINTEF Untitled
 
18 Baer, Daniela.
Hvilke stedskvaliteter trengs en nullutslippsområde?. ZEN Partnerseminar; 2018-10-24 - 2018-10-24
SINTEF Untitled
 
19 Baer, Daniela.
Sluppen som pilot i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer – FME ZEN. Forum Sluppen; 2018-09-05 - 2018-09-05
SINTEF Untitled
 
20 Baer, Daniela.
Transformation of Sluppen into a Zero Emission Neighbourhood – Challenges and opportunities with focus on stakeholder engagement. International Summer School on Sustainable Energy in Cities; 2018-08-06 - 2018-08-17
SINTEF Untitled
 
21 Baer, Daniela.
ZEN definisjon og nøkkelindikatorer (KPIs) for stedskvaliteter i ZEN –Sluppen som eksempel. Koordineringsmøte Stedskvaliteter; 2018-10-18 - 2018-10-18
SINTEF Untitled
 
22 Baer, Daniela; Andresen, Inger.
FME ZEN og Bodø: samarbeid i pilotene og case. Oppstartsseminar FoUI Gruppe; 2018-10-22 - 2018-10-22
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad.
Challenges to plan for Zero Emission Neighbourhoods and Smart Energy Communities – the case of seven Norwegian cities. ISOCARP 2018; 2018-10-01 - 2018-10-04
NTNU SINTEF Untitled
 
24 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Junker, Eivind.
Reframing citizen participation for a sustainable city transition – the case of Bodø ByLab. Workshop session; 2018-10-02 - 2018-10-02
NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
25 Gaitani, Niki.
Zero emission neighborhoods - Possibilities and Challenges. Livability & Affordability in the Digitized City; 2018-06-07 - 2018-06-07
NTNU Untitled
 
26 Gaitani, Niki; Lindberg, Fredrik; Thiis, Thomas Kringlebotn; Burud, Ingunn.
Evaluation of the SOLWEIG model with high resolution spatial measurements of surface temperatures. 10th International Conference on Urban Climate/ 14th Symposium on the Urban Environment; 2018-08-06 - 2018-08-10
NTNU NMBU Untitled
 
27 Grynning, Steinar.
Energy Flexible Buildings. Lecture for the NTNU course AAR4833 Konsepter og strategier i bærekraftige arkitektur; 2018-09-28 - 2018-09-28
SINTEF Untitled
 
28 Grynning, Steinar.
Komfort på kontoret. Norsk Bygningsfysikkdag 2018; 2018-11-13
SINTEF Untitled
 
29 Gustavsen, Arild.
Nullutslippsområder i smarte byer. DiBKs nettverksmøte - energi og miljø; 2018-02-13 - 2018-02-13
NTNU Untitled
 
30 Gustavsen, Arild.
Smarte byer og nullutslippsområder - Hva innebærer det og hvem driver utviklingen?. Smartgridkonferansen 2018; 2018-09-11 - 2018-09-12
NTNU Untitled
 
31 Gustavsen, Arild.
Zero Emission Buildings and Neighbourhoods. Symposium on Sustainable Energy; 2018-12-15 - 2018-12-15
NTNU Untitled
 
32 Gustavsen, Arild.
Zero Emission Neighbourhoods - Possibilities and Challenges. Towards low carbon cities; 2018-05-21 - 2018-05-21
NTNU Untitled
 
33 Hamdan, Hasan.
Public Private Collaboration in ZEN. ZEN partnerseminar; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
34 Korsnes, Marius.
Innovation and State Entrepreneurship in Low-Carbon Energy Projects: The cases of wind energy in China and energy prosumers. International Research and Training Center for Science and Technology Strategy (CISTRAT); 2018-09-03
NTNU Untitled
 
35 Korsnes, Marius.
Prosumers and Citizen Engagement in Positive Energy Districts: Social Science and Humanities Perspectives. Sino-Norwegian Partnership on Sustainable Energy Summer School on Sustainable Energy in Cities; 2018-08-08
NTNU Untitled
 
36 Korsnes, Marius.
Smart cities and the solar energy revolution in China – why do the Chinese put solar panels on their roofs?. Asianettverket seminarserie; 2018-11-20
NTNU Untitled
 
37 Lausselet, Carine; Brattebø, Helge; Strømman, Anders Hammer.
LCA methods for zero emission neighbourhood concepts in smart cities: Technological improvements, user behaviour and functional unit. Gordon Research Conference on Industrial Ecology; 2018-05-20 - 2018-05-25
NTNU Untitled
 
38 Lausselet, Carine; Strømman, Anders Hammer; Brattebø, Helge.
A novel LCA model for the zero emission neighbourhood concept. SETAC Europe 24th LCA symposium; 2018-09-24 - 2018-09-26
NTNU Untitled
 
39 Lindberg, Karen Byskov.
Smart utnyttelse av lokal energi. Muligheter og barrierer.. Leverandørkonferanse for Undervisningsbygg; 2018-03-06 - 2018-03-06
SINTEF Untitled
 
40 Manum, Bendik; Arnesen, Petter; Nordstrøm, Tobias; Gil, Jorge.
IMPROVING GIS-BASED MODELS FOR BICYCLING SPEED ESTIMATIONS. European Transport Conference 2018,; 2018-10-09
AHO NTNU SINTEF Untitled
 
41 Rønneseth, Øystein.
Is it Possible to Supply Norwegian Apartment Blocks with 4th Generation District Heating?. 4th International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation District Heating; 2018-11-13 - 2018-11-14
SINTEF Untitled
 
42 Skeie, Kristian; Alonso, Maria Justo.
Zero Emissions Building and research infrastructure ZEB Flexible Lab. EMPA-NEST/ENBRI Workshop “Virtual Labs”; 2018-03-06 - 2018-03-07
SINTEF Untitled
 
43 Sørensen, Åse Lekang.
Energibruk i nullutslippsbygg. Norsk Bygningsfysikkdag 2018; 2018-11-13
SINTEF Untitled
 
44 Sørensen, Åse Lekang.
PhD-planen min og Risvollan borettslag. Workshop Risvollan borettslag; 2018-09-26
SINTEF Untitled
 
45 Sørensen, Åse Lekang.
Smart charging systems in Zero Emission Neighbourhoods. Nordic EV Summit 2018; 2018-02-01 - 2018-02-01
SINTEF Untitled
 
46 Sørensen, Åse Lekang; Sartori, Igor; Andresen, Inger.
Smart EV Charging Systems to Improve Energy Flexibility of Zero Emission Neighbourhoods. A state-of-the-art for Norway. Cold Climate HVAC 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
NTNU SINTEF Untitled
 
47 Sørnes, Kari.
Nullutslippsområder. Systemhuskongressen 2018; 2018-05-04 - 2018-05-04
SINTEF Untitled
 
48 Valler, Thea Marie.
Urban Transport Polices in China and Norway. Lecture at Shanghai Jiao Tong University; 2018-04-23
NTNU Untitled
 
49 Vogler-Finck, Pierre; Clauß, John; Georges, Laurent; Sartori, Igor; Wisniewski, Rafael.
Inverse model identification of the thermal dynamics of a Norwegian zero emission house. Cold Climate HVAC 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
NTNU SINTEF Untitled
 
50 Walnum, Harald Taxt.
PI-SEC Scenario Calculator: Et oppfølgingsverktøy for ZEN-piloter. ZEN partnerseminar; 2018-10-24 - 2018-10-24
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste