Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2018   Til: 2018   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Alonso, Maria Justo.
How low can the heating supply temperature be in different building types in Norway?. Cold Climate 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
SINTEF Untitled
 
2 Alonso, Maria Justo.
Reduksjon av CO2 i energiforsyning til bygninger. Hvordan redusere CO2-utslipp i bygg og anlegg? Hva er status og hvordan jobber BA-næringen videre?; 2018-04-26
SINTEF Untitled
 
3 Alonso, Maria Justo; Sartori, Igor.
How low can the heating supply temperature in district heating be in network with non-renovated buildings in Norway?. Cold Climate HVAC 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Andresen, Inger.
Fra ZEB til ZEN - Erfaringer og muligheter for innovasjon. Fra ZEB til ZEN - innovasjonsseminar; 2018-02-06 - 2018-02-06
NTNU Untitled
 
5 Andresen, Inger.
Fremtidige krav til energi og utslipp. Seminar hos Erichsen&Horgen; 2018-01-26 - 2018-01-26
NTNU Untitled
 
6 Andresen, Inger.
På vei mot Zero Emission Neighbourhoods - Teknologi, utfordringer og muligheter. Building Green; 2018-10-17 - 2018-10-18
NTNU Untitled
 
7 Backe, Stian.
Forretningsmodeller i nullutslippsområder. ZEN konferansen 2018; 2018-04-17
NTNU Untitled
 
8 Backe, Stian.
Konsekvenser av energiselvforsyning på Campus Evenstad. Living lab week; 2018-03-07
NTNU Untitled
 
9 Backe, Stian.
Konseptutredning: Målscenarioer på Campus Evenstad. Presentasjon hos Statsbygg (brukerpartner i FME ZEN); 2018-02-15
NTNU Untitled
 
10 Backe, Stian.
Multistage Stochastic Programming: Flexible Neighborhoods in the European Power System. CenSES Årskonferanse 2018; 2018-11-22
NTNU Untitled
 
11 Backe, Stian.
Representing low-carbon neighbourhoods in the energy system (Multi-scale stochastic programming). Winter School Workshop Geilo 2018; 2018-02-12
NTNU Untitled
 
12 Backe, Stian.
Soft-linking capacity expansion problems: Development of local energy systems connected to the central grid. 29th European Conference on Operational Research (EURO 2018); 2018-07-08 - 2018-07-11
NTNU Untitled
 
13 Backe, Stian.
Towards Zero Emission Neighbourhoods: Implications for the Power System. 15th International Conference on the European Energy Market (EEM); 2018-06-27 - 2018-06-29
NTNU Untitled
 
14 Backe, Stian.
Veien mot ZEN på Campus Evenstad. Presentasjon av foreløpige resultater fra ZEN-rapport hos Statsbygg; 2018-08-22
NTNU Untitled
 
15 Backe, Stian.
Zero Emission Neighbourhoods in the European Power Market. 15th International Conference on Computational Management Science (CMS 2018); 2018-05-29 - 2018-05-31
NTNU Untitled
 
16 Baer, Daniela.
Brukerinvolvering og områdedesign i Zero Emission Neighbourhoods (ZEN). PI-SEC Workshop i Trondheim; 2018-01-10 - 2018-01-11
SINTEF Untitled
 
17 Baer, Daniela.
Hovedgrep og Utfordringer i Utviklingen av Nullutslippsområder. Møte med Arkitektbedriftene; 2018-02-06 - 2018-02-06
SINTEF Untitled
 
18 Baer, Daniela.
Hvilke stedskvaliteter trengs en nullutslippsområde?. ZEN Partnerseminar; 2018-10-24 - 2018-10-24
SINTEF Untitled
 
19 Baer, Daniela.
Sluppen som pilot i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer – FME ZEN. Forum Sluppen; 2018-09-05 - 2018-09-05
SINTEF Untitled
 
20 Baer, Daniela.
Transformation of Sluppen into a Zero Emission Neighbourhood – Challenges and opportunities with focus on stakeholder engagement. International Summer School on Sustainable Energy in Cities; 2018-08-06 - 2018-08-17
SINTEF Untitled
 
21 Baer, Daniela.
ZEN definisjon og nøkkelindikatorer (KPIs) for stedskvaliteter i ZEN –Sluppen som eksempel. Koordineringsmøte Stedskvaliteter; 2018-10-18 - 2018-10-18
SINTEF Untitled
 
22 Baer, Daniela; Andresen, Inger.
FME ZEN og Bodø: samarbeid i pilotene og case. Oppstartsseminar FoUI Gruppe; 2018-10-22 - 2018-10-22
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad.
Challenges to plan for Zero Emission Neighbourhoods and Smart Energy Communities – the case of seven Norwegian cities. ISOCARP 2018; 2018-10-01 - 2018-10-04
NTNU SINTEF Untitled
 
24 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Junker, Eivind.
Reframing citizen participation for a sustainable city transition – the case of Bodø ByLab. Workshop session; 2018-10-02 - 2018-10-02
NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
25 Clauß, John; Stinner, Sebastian; Solli, Christian; Lindberg, Karen Byskov; Madsen, Henrik; Georges, Laurent.
A generic methodology to evaluate hourly average CO2eq. intensities of the electricity mix to deploy the energy flexibility potential of Norwegian buildings. 10th International Conference on System Simulation in Buildings; 2018-12-10 - 2018-12-12
NTNU Untitled
 
26 Gaitani, Niki.
Zero emission neighborhoods - Possibilities and Challenges. Livability & Affordability in the Digitized City; 2018-06-07 - 2018-06-07
NTNU Untitled
 
27 Gaitani, Niki; Lindberg, Fredrik; Thiis, Thomas Kringlebotn; Burud, Ingunn.
Evaluation of the SOLWEIG model with high resolution spatial measurements of surface temperatures. 10th International Conference on Urban Climate/ 14th Symposium on the Urban Environment; 2018-08-06 - 2018-08-10
NTNU NMBU Untitled
 
28 Grynning, Steinar.
Energy Flexible Buildings. Lecture for the NTNU course AAR4833 Konsepter og strategier i bærekraftige arkitektur; 2018-09-28 - 2018-09-28
SINTEF Untitled
 
29 Grynning, Steinar.
Komfort på kontoret. Norsk Bygningsfysikkdag 2018; 2018-11-13
SINTEF Untitled
 
30 Gustavsen, Arild.
Nullutslippsområder i smarte byer. DiBKs nettverksmøte - energi og miljø; 2018-02-13 - 2018-02-13
NTNU Untitled
 
31 Gustavsen, Arild.
Smarte byer og nullutslippsområder - Hva innebærer det og hvem driver utviklingen?. Smartgridkonferansen 2018; 2018-09-11 - 2018-09-12
NTNU Untitled
 
32 Gustavsen, Arild.
Zero Emission Buildings and Neighbourhoods. Symposium on Sustainable Energy; 2018-12-15 - 2018-12-15
NTNU Untitled
 
33 Gustavsen, Arild.
Zero Emission Neighbourhoods - Possibilities and Challenges. Towards low carbon cities; 2018-05-21 - 2018-05-21
NTNU Untitled
 
34 Hamdan, Hasan.
Public Private Collaboration in ZEN. ZEN partnerseminar; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
35 Korsnes, Marius.
Innovation and State Entrepreneurship in Low-Carbon Energy Projects: The cases of wind energy in China and energy prosumers. International Research and Training Center for Science and Technology Strategy (CISTRAT); 2018-09-03
NTNU Untitled
 
36 Korsnes, Marius.
Prosumers and Citizen Engagement in Positive Energy Districts: Social Science and Humanities Perspectives. Sino-Norwegian Partnership on Sustainable Energy Summer School on Sustainable Energy in Cities; 2018-08-08
NTNU Untitled
 
37 Korsnes, Marius.
Smart cities and the solar energy revolution in China – why do the Chinese put solar panels on their roofs?. Asianettverket seminarserie; 2018-11-20
NTNU Untitled
 
38 Kvalsvik, Karoline.
Optimalisering av energflyt - fokus på fjernbåren varme. ZEN konferansen 2018; 2018-04-17 - 2018-04-17
NTNU Untitled
 
39 Lausselet, Carine; Brattebø, Helge; Strømman, Anders Hammer.
LCA methods for zero emission neighbourhood concepts in smart cities: Technological improvements, user behaviour and functional unit. Gordon Research Conference on Industrial Ecology; 2018-05-20 - 2018-05-25
NTNU Untitled
 
40 Lausselet, Carine; Strømman, Anders Hammer; Brattebø, Helge.
A novel LCA model for the zero emission neighbourhood concept. SETAC Europe 24th LCA symposium; 2018-09-24 - 2018-09-26
NTNU Untitled
 
41 Lindberg, Karen Byskov.
Smart utnyttelse av lokal energi. Muligheter og barrierer.. Leverandørkonferanse for Undervisningsbygg; 2018-03-06 - 2018-03-06
SINTEF Untitled
 
42 Pinel, Dimitri.
Cost Optimal Design of ZEN’s Energy System: Model Presentation and Case Study on Evenstad. International Symposium on Energy System Optimization 2018; 2018-10-10 - 2018-10-11
NTNU Untitled
 
43 Rønneseth, Øystein.
Is it Possible to Supply Norwegian Apartment Blocks with 4th Generation District Heating?. 4th International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation District Heating; 2018-11-13 - 2018-11-14
SINTEF Untitled
 
44 Skeie, Kristian; Alonso, Maria Justo.
Zero Emissions Building and research infrastructure ZEB Flexible Lab. EMPA-NEST/ENBRI Workshop “Virtual Labs”; 2018-03-06 - 2018-03-07
SINTEF Untitled
 
45 Sørensen, Åse Lekang.
Energibruk i nullutslippsbygg. Norsk Bygningsfysikkdag 2018; 2018-11-13
SINTEF Untitled
 
46 Sørensen, Åse Lekang.
PhD-planen min og Risvollan borettslag. Workshop Risvollan borettslag; 2018-09-26
SINTEF Untitled
 
47 Sørensen, Åse Lekang.
Smart charging systems in Zero Emission Neighbourhoods. Nordic EV Summit 2018; 2018-02-01 - 2018-02-01
SINTEF Untitled
 
48 Sørensen, Åse Lekang; Sartori, Igor; Andresen, Inger.
Smart EV Charging Systems to Improve Energy Flexibility of Zero Emission Neighbourhoods. A state-of-the-art for Norway. Cold Climate HVAC 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Sørnes, Kari.
Nullutslippsområder. Systemhuskongressen 2018; 2018-05-04 - 2018-05-04
SINTEF Untitled
 
50 Valler, Thea Marie.
Urban Transport Polices in China and Norway. Lecture at Shanghai Jiao Tong University; 2018-04-23
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste