Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2017   Til: 2017   Enhet: Møreforsking Molde AS (MF)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-35 av 35

Del av bok/rapport
Faglig kapittel
1 Aksnes, Dag W.; Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger; Foyn, Frank; Iversen, Eric James; Mark, Michael Spjelkavik; Sandven, Tore Vang; Schjølberg, Rune Rambæk; Senneseth, Knut; Spilling, Olav R; Voje, Kirsten; Wiker, Elisabeth; Wilhelmsen, Lars.
Resultater og effekter av FoU og innovasjon. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2017. Oslo: Norges forskningsråd 2017 ISBN 978-82-12-03636-9. s. 126-154
MF NIFU Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2 Kjersem, Kristina; Hofinger Jünge, Gabriele; Emblemsvåg, Jan.
Project execution strategy and planning challenges. I: Advances in production management systems : the path to intelligent, collaborative and sustainable manufacturing : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2017 : Hamburg, Germany, September 3–7, 2017 : Proceedings, Part II. Springer 2017 ISBN 978-3-319-66925-0. s. 243-250
MF NTNU Untitled
 
3 Rød, Espen; Shlopak, Mikhail.
Green distribution : a comparative study of sea and road transport modes for a Norwegian manufacturing company. I: Advances in production management systems : the path to intelligent, collaborative and sustainable manufacturing : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2017 : Hamburg, Germany, September 3–7, 2017 : Proceedings, Part II. Springer 2017 ISBN 978-3-319-66925-0. s. 460-466
MF Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
4 Hareide, Lidun.
Er skuleleiinga si tilrettelegging viktig for lærarar og elevar si oppleving av yrkesretting og relevans?. Samling for fylkes -FYR-koordinatorar; 2017-11-22 - 2017-11-22
MF Untitled
 
5 Vekve, Thomas.
Manufacturing Network 4.0. BIAs Vareproduksjonsdager; 2017-01-04 - 2017-01-05
MF Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
6 Bråthen, Svein; Welde, Morten; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
The trade‐off between private and public funding of road infrastructure. 14th NECTAR International Conference: Transport in a networked society; 2017-05-31 - 2017-06-02
HIM MF NTNU Untitled
 
7 Hareide, Lidun.
Fellesfag yrkesretting og relevans. FYR-konferanse; 2017-02-01 - 2017-02-01
MF Untitled
 
8 Hareide, Lidun.
Kan vi sjå samanhengar mellom graden av tilrettelegging for tverrfagleg samarbeid og lærarane si oppleving av å lykkast med yrkesretting?. Fjordkonferansen; 2017-06-20 - 2017-06-21
MF Untitled
 
9 Hareide, Lidun; Meringdal, Hilde.
Finn vi samanhengar mellom leiinga si tilrettelegging og lærarar og elevar si oppleving av yrkesretting og relevans?. Konferanse om yrkesretting og relevans; 2017-10-31 - 2017-11-01
MF Untitled
 
10 Hareide, Lidun; Meringdal, Hilde.
Ser ein samanheng mellom leiinga si tilrettelegging og lærarar og elevar si oppleving av yrkesretting og relevans?. Yrkesretting og relevans; 2017-10-31 - 2017-11-01
MF Untitled
 
11 Hareide, Lidun; Terese Kristin, Aarsund Myklebust.
Ser ein samanhengar mellom leiinga si tilrettelegging og gjennomføring av yrkesretting og relevans (FYR)?. Yrkesretting og relevans; 2017-10-31 - 2017-11-01
HVO MF Untitled
 
12 Lied, Silje Ims; Hareide, Lidun.
Kan vi bygge læringsteknologi for ungdommar med Asperger syndrom (AS) og Tourettes syndrom (TS) basert på Pokemon GO?. Fjordkonferansen; 2017-06-20 - 2017-06-21
HVO MF Untitled
 
13 Welde, Morten; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Road investments and the trade-off between private and public funding. European Transport Conference; 2017-10-04 - 2017-10-06
HIM MF NTNU Untitled
 
Rapport/avhandling
Rapport
14 Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold; Svendsen, Hilde Johanne.
Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : hovedrapport. : Transportøkonomisk institutt 2017 (ISBN 978-82-480-1475-1) TØI-rapport(1582a/2017)
MF TØI Untitled
 
15 Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Norseng, Robert Bjørnøy; Tveter, Eivind.
Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : dokumentasjonsrapport. : Transportøkonomisk institutt 2017 (ISBN 978-82-480-2076-9) 101 s. TØI-rapport(1582b/2017)
MF TØI Untitled
 
16 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria.
BIA 2006‐2015 : surveyundersøkelser av Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978‐82‐7830‐281‐1) 88 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1703)
MF Untitled
 
17 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2015. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978‐82‐7830‐283‐5) 132 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1704)
MF Untitled
 
18 Bjøntegaard, Roar; Måseidvåg, Helge Inge; Gaarud, Jørgen Emil; Bråthen, Svein; Wardensky, Cody.
Ekstern kvalitetssikring KS1 – Konseptvalgutredning om kollektivtransport på Nedre Romerike : rapport til Akershus fylkeskommune. Oslo: Metier AS; Møreforsking Molde AS 2017 82 s.
MF Untitled
 
19 Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria; Vekve, Thomas.
Omstillinger i leverandørnæringene i Møre og Romsdal. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978-82-7830-280-4) 67 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1702)
MF Untitled
 
20 Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne; Müller, Falko.
Ulempeskostnader på ferjer i 2017-revisjonen av Statens vegvesens håndbok V712, og noen momenter for videre arbeid. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 16 s.
HIM MF Untitled
 
21 Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne; Tveter, Eivind; Müller, Falko.
Virkninger av kommersialisering ved Florø lufthavn : virkninger av kommersialisering for Oslo og Bergen. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978-82-7830-284-2) Rapport (Møreforsking Molde)(1705)
HIM MF Untitled
 
22 Giskeødegård, Marte Fanneløb; otterlei, Lovise Kvalsund; Kjersem, Kristina; Jünge, Gabriele Hofinger.
Globale trender, regionale kompetansebehov og en metode for forpliktende regionalt kompetansesamarbeid. : Møreforsking AS 2017
MF NTNU Untitled
 
23 Müller, Falko; Rekdal, Jens Ludvig; Svendsen, Hilde Johanne; Zhang, Wei; Bråthen, Svein.
Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn ved Mo i Rana : en analyse gjennomført ved bruk av persontransportmodellen NTM6. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978-82-7830-258-3) 68 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1604)
HIM MF Untitled
 
24 Olaussen, Svein; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind.
Ekstern kvalitetssikring fase 1 (KS1) tilleggsrapport av KVU rv. 15 Strynefjellet Revidert tilleggsutgreiing inkl. fv. 63 heilårsveg til Geiranger (juni 2016) med tilleggsdokumentasjon oktober 2017 : rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. : Metier AS; Møreforsking Molde AS 2017 66 s.
MF Untitled
 
25 Olaussen, Svein; Sandsmark, Maria; Bråthen, Svein; Bjøntegaard, Roar; Måseidvåg, Helge Inge; Hagen, Ingvild.
Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU Elektronisk kommunikasjon i nordområdene : rapport til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. : Møreforsing Molde AS; Metier AS 2017 97 s. Menon-publikasjon(26/2017)
MF Untitled
 
26 Skrove, Guri Kaurstad; Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth.
Egenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde : brukerundersøkelse av ulike anleggstyper for fysisk aktivitet. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978-82-7830-286-6) 76 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1707)
MF Untitled
 
27 Svendsen, Hilde Johanne; Müller, Falko; Thune-Larsen, Harald; Bråthen, Svein.
Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter : utredning av fylkeskommunale forskjeller. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978‐82‐7830‐278‐1) 78 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1701)
HIM MF TØI Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
28 Brod, Eva; Oppen, Johan; Kristoffersen, Annbjørg; Haraldsen, Trond; Krogstad, Tore.
Drying or anaerobic digestion of fish sludge: Nitrogen fertilisation effects and logistics. Ambio 2017 ;Volum 46.(8) s. 852-864
MF NIBIO NMBU Untitled
 
29 Engelseth, Per; Kvadsheim, Nina Pereira.
Conceptual modelling of upstream offshore seaweed supply. International Journal of Design & Nature and Ecodynamics 2017 ;Volum 12.(4) s. 516-524
HIM MF Untitled
 
30 Nerland, Sølve Mikal; Ringard, Ånen.
Når reformer skiller lag : en analyse av fritt sykehusvalg og sykehusreformen. Michael 2017 ;Volum 14. Suppl. 19 s. 106-118
MF Untitled
 
31 Tveter, Eivind.
The effect of airports on regional development : evidence from the construction of regional airports in Norway. Research in Transportation Economics 2017 ;Volum 63.(August) s. 50-58
HIM MF Untitled
 
32 Tveter, Eivind; Welde, Morten; Odeck, James.
Do fixed links affect settlement patterns : a synthetic control approach. Research in Transportation Economics 2017 ;Volum 63. s. 59-72
MF NTNU Untitled
 
Kronikk
33 Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth.
Verdien av mestring. Romsdals Budstikke. 2017 s. 42-
MF Untitled
 
Leserinnlegg
34 Bråthen, Svein; Tveter, Eivind.
Meninger om metoder. www.rbnett.no 2017
HIM MF Untitled
 
35 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein.
Møreaksen og fakta. www.rbnett.no 2017
HIM MF Untitled