Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2017   Til: 2017   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian.
Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215026459) 261 s.
HINN OSLOMET Untitled
 
Lærebok
2 Fekjær, Silje Bringsrud.
Ph.d. – en veiviser. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-51066-1) 132 s.
HIOA Untitled
 
Vitenskapelig monografi
3 Skrøvset, Siw; Mausethagen, Sølvi; Slettbakk, Åse.
Lærerens relasjonsarbeid: perspektiver, verktøy og case. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-55518-4) 126 s.
HIOA UiT Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
4 Hatlevik, Ida Katrine R; Havnes, Anton.
Perspektiver på læring i profesjonsutdanninger - fruktbare spenninger og meningsfulle sammenhenger. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 191-203
HIOA Untitled
 
5 Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian.
Muligheter og utfordringer i simulering som pedagogisk metode. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 83-94
OSLOMET HINN Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
6 Caspersen, Joakim; Havnes, Anton; Smeby, Jens-Christian.
Profesjonskvalifisering i arbeid og etterutdanning. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 118-129
HIOA Untitled
 
7 Drange, Ida; Helland, Håvard.
Studenter med innvandringsbakgrunn i profesjonsutdanningene - rekruttering og arbeidsmarkedskarriere. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 153-164
HIOA Untitled
 
8 Heggen, Kåre Elmar; Terum, Lars Inge.
The impact of education on Professional identity. I: Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. Policy Press 2017 ISBN 978-1447327196. s. 21-36
HIOA HVO Untitled
 
9 Heggen, Kåre; Terum, Lars Inge.
Kan vi lære av å samanlikne profesjonsutdanningar?. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 216-227
HIOA HVO Untitled
 
10 Mausethagen, Sølvi.
Diskursanalytiske perspektiver i studier av profesjoner og profesjonelt arbeid. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. -
HIOA Untitled
 
11 Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri.
Nye styringsformer og kunnskapskilder i (sam)spill. Eksempler fra skolefeltet.. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 130-139
HIOA HSN UiO Untitled
 
12 Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie.
Bruk av elevresultater - utfordringer og muligheter. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. s. 31-52
HIOA HSN UiO Untitled
 
13 Messel, Jan.
Profesjoner i profesjonshistorien. I: I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag 2017 ISBN 9788253039695. s. -
HIOA Untitled
 
14 Messel, Jan; Smeby, Jens-Christian.
Akademisering av høyskoleutdanningene?. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 44-55
HIOA Untitled
 
15 Raaen, Finn Daniel.
Organisering og utbytte av praksisopplæringen. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 106-118
HIOA Untitled
 
16 Smeby, Jens-Christian; Mausethagen, Sølvi.
Profesjonskvalifisering. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 11-20
HIOA Untitled
 
17 Terum, Lars Inge; Adler, Michael.
Austerity, conditionality and litigation in six European countries. I: Social rights in Europe in an age of austerity. Routledge 2017 ISBN 9781138700598. s. 147-177
HIOA Untitled
 
18 Thue, Fredrik W..
Hva var norsk historievitenskap?. I: I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag 2017 ISBN 9788253039695. s. 226-251
HIOA Untitled
 
19 Thue, Fredrik W.; Brandt, Thomas; Hansen, Else; Matthíasdóttir, Sigríður.
The Peaceful Revolts: 1968 in the Nordic Welfare States. I: Student Revolt, City, and Society in Europe From the Middle Ages to the Present. Routledge 2017 ISBN 9781138048546. s. 79-95
OSLOMET NTNU Untitled
 
20 Wiborg, Øyvind N.
Family Wealth and School Grades in Norway: exploring how immediate and extended family wealth matters for children's school performance. I: Social inequality across the generations - the role of compensation and multiplication in resource accumulation. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978-1-78643-255-1. s. 136-157
HIOA UiO Untitled
 
21 Wiborg, Øyvind N.
Hvor er formuene i Oslo? Gylne ghettoer og deres utvikling over tid. I: Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202521615. s. 105-120
HIOA UiO Untitled
 
Rapport/avhandling
Doktorgradsavhandling
22 Alpers, Lise-Merete.
Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter. : Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978 82 8364 047 2) 150 s.
HIOA LDH LDS Untitled
 
23 Nesje, Kjersti.
Opplevelsen av å passe til yrket: En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978-82-8364-038-0) ;Volum 2017.160 s. HiOA Avhandling(1)
HIOA Untitled
 
Rapport
24 Caspersen, Joakim; Bugge, Hanna; Oppegaard, Sigurd.
Humanister i lærerutdanningene Valg og bruk av pensum, kompetanse og rekruttering, faglig identitet og tilknytning. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for profesjonsstudier 2017 (ISBN 978-82-8364-042-7) ;Volum 2017.145 s. HiOA rapport(2)
HIOA SAMFORSK Untitled
 
25 Caspersen, Joakim; Utvær, Britt Karin Støen; Bugge, Hanna; Wendelborg, Christian.
Fagskolekandidatene. En undersøkelse blant fagskolestudenter uteksaminert i 2015. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-483-0) ;Volum 2017.150 s. NTNU Samfunnsforskning (rapport)(-)
HIOA SAMFORSK Untitled
 
26 Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Birgitte; Haugset, Anne Sigrid; Osmundsen, Tonje; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Lorentzen, Ranveig Sofie.
Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 2. TFoU-rapport 2017:09. Steinkjer: TFoU A/S 2017 (ISBN 978-82-7732-258-2) 126 s.
DMMH NORD HIOA NTNU TFoU Untitled
 
27 Krange, Olve; Skogen, Ketil; Helland, Håvard.
Nordmenns holdninger til store rovdyr. Endringer fra 2010 til 2017. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3113-8) 28 s. NINA rapport(1386)
HIOA NINA Untitled
 
28 Thue, Fredrik; Aven, Håvard Brede.
Humanistiske vitenskaper mellom internasjonal excellence og nasjonalt samfunnsoppdrag: et dilemma i historisk og aktuell belysning.. Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978-82-8364-039-7) 75 s. HiOA rapport(1)
HIOA Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
29 Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud.
Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(4) s. 389-408
OSLOMET Untitled
 
30 Album, Dag; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve.
Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century. Social Science and Medicine 2017 ;Volum 180. s. 45-51
OSLOMET UiO Untitled
 
31 Bonsaksen, Tore; Sadeghi, Talieh; Thørrisen, Mikkel Magnus.
Associations between self-esteem, general self-efficacy and approaches to studying in occupational therapy students: A cross-sectional study. Occupational Therapy in Mental Health 2017 ;Volum 33.(4) s. 326-341
VID OSLOMET Untitled
 
32 Bonsaksen, Tore; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sadeghi, Talieh.
Occupational therapy students in Norway: Do their approaches to studying vary by year in the program?. The Open Journal of Occupational Therapy 2017 ;Volum 5.(4) s. 1-12
HIOA Untitled
 
33 Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Andreassen, Tone Alm.
From pure to hybrid professionalism in post-NPM activation reform: The institutional work of frontline managers. Journal of Professions and Organization 2017 ;Volum 5.(1) s. 28-44
OSLOMET Untitled
 
34 Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per O.
Measuring learning outcomes. European Journal of Education 2017 ;Volum 52.(1) s. 20-30
OSLOMET NIFU Untitled
 
35 Haakestad, Hedda; Friberg, Jon Horgen.
Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry. Economic and Industrial Democracy 2017
FAFO HIOA Untitled
 
36 Hatlevik, Ida Katrine R.
The impact of prospective teachers’ perceived competence on subsequent perceptions as schoolteachers. Teachers and Teaching: theory and practice 2017 ;Volum 23.(7) s. 810-828
HIOA UiO Untitled
 
37 Helland, Håvard; Bol, Thijs; Drange, Ida.
Wage inequality within and between occupations. Nordic Journal of Working Life Studies 2017 ;Volum 7.(4) s. 3-27
OSLOMET Untitled
 
38 Holst, Cathrine; Molander, Anders.
Public deliberation and the fact of expertise: making experts accountable. Social Epistemology 2017 ;Volum 31.(3) s. 235-250
HIOA UiO Untitled
 
39 Johannessen, Lars E. F..
Beyond guidelines: Discretionary practice in face-to-face triage nursing. Sociology of Health and Illness 2017 ;Volum 39.(7) s. 1180-1194
HIOA Untitled
 
40 Larsen, Anne Cecilie; Ulleberg, Pål; Rønnestad, Michael Helge.
Depersonalization reconsidered: An empirical analysis of the relation between depersonalization and cynicism in an extended version of the Maslach Burnout Inventory. Nordic Psychology 2017 ;Volum 69.(3) s. 160-176
HIOA UiO Untitled
 
41 Leseth, Anne; Engelsrud, Gunn.
Situating cultural diversity in movement. A case study on physical education teacher education in Norway. Sport, Education and Society 2017 s. -
OSLOMET NIH Untitled
 
42 Mangset, Marte.
Elite circulation and the convertibility of knowledge: comparing different types and forms of knowledge and degrees of elite circulation in Europe. Journal of Education and Work 2017 ;Volum 30.(2) s. 129-144
HIOA Untitled
 
43 Mausethagen, Sølvi; Raaen, Finn Daniel.
To jump the wave or not: teachers’ perceptions of research evidence in education. Teacher Development 2017 ;Volum 21.(3) s. 445-461
HIOA Untitled
 
44 Nesje, Kjersti.
Professional commitment: Does it buffer or intensify job demands?. Scandinavian Journal of Psychology 2017 ;Volum 58.(2) s. 185-191
HIOA Untitled
 
45 Nilsen, Anne Birgitta; Fylkesnes, Sandra; Mausethagen, Sølvi.
The linguistics in othering: Teacher educators’ talk about cultural diversity. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) 2017 s. 40-50
OSLOMET Untitled
 
46 Prøitz, Tine Sophie; Havnes, Anton; Briggs, Mary; Scott, Ian.
Learning outcomes in professional contexts in higher education. European Journal of Education 2017 ;Volum 52.(1) s. 31-43
HIOA HSN Untitled
 
47 Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri.
Investigative modes in research on data use in education.. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2017 ;Volum 3.(1) s. 42-55
HIOA HSN UiO Untitled
 
48 Raaen, Finn Daniel.
Placement mentors making sense of research-based knowledge. Teacher Development 2017 ;Volum 21.(5) s. 635-654
HIOA Untitled
 
49 Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth.
The impact of school leadership on placement schools as learning arenas for teacher education. International Journal of Leadership in Education 2017 s. 1-14
OSLOMET Untitled
 
50 Rasmussen, Erik Børve.
Balancing medical accuracy and diagnostic consequences: diagnosing medically unexplained symptoms in primary care. Sociology of Health and Illness 2017 ;Volum 39.(7) s. 1227-1241
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste