Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2017   Til: 2017   Enhet: Senter for profesjonsstudier (HIOA)   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-49 av 49

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian.
Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215026459)
HINN HIOA Untitled
 
Lærebok
2 Fekjær, Silje Bringsrud.
Ph.d. – en veiviser. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-51066-1) 132 s.
HIOA Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
3 Hatlevik, Ida Katrine R; Havnes, Anton.
Perspektiver på læring i profesjonsutdanninger - fruktbare spenninger og meningsfulle sammenhenger. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 191-203
HIOA Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
4 Caspersen, Joakim; Havnes, Anton; Smeby, Jens-Christian.
Profesjonskvalifisering i arbeid og etterutdanning. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 118-129
HIOA Untitled
 
5 Drange, Ida; Helland, Håvard.
Studenter med innvandringsbakgrunn i profesjonsutdanningene - rekruttering og arbeidsmarkedskarriere. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 153-164
HIOA Untitled
 
6 Heggen, Kåre Elmar; Terum, Lars Inge.
The impact of education on Professional identity. I: Social and caring professions in European welfare states. Policies, services and professional practices. Policy Press 2017 ISBN 978-1447327196. s. 21-36
HIOA HVO Untitled
 
7 Heggen, Kåre; Terum, Lars Inge.
Kan vi lære av å samanlikne profesjonsutdanningar?. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 216-227
HIOA HVO Untitled
 
8 Henden, Edmund.
Addiction as a Disorder of Self-Control. I: The Routledge Handbook of Philosophy and Science of Addiction. Routledge 2017 ISBN 1138909289. s. -
HIOA Untitled
 
9 Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie.
Bruk av elevresultater - utfordringer og muligheter. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. s. 31-52
HIOA HSN UiO Untitled
 
10 Messel, Jan; Smeby, Jens-Christian.
Akademisering av høyskoleutdanningene?. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 44-55
HIOA Untitled
 
11 Raaen, Finn Daniel.
Organisering og utbytte av praksisopplæringen. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 106-118
HIOA Untitled
 
12 Smeby, Jens-Christian; Mausethagen, Sølvi.
Profesjonskvalifisering. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 11-20
HIOA Untitled
 
13 Terum, Lars Inge; Adler, Michael.
Austerity, conditionality and litigation in six European nations. I: Social rights in Europe in an age of austerity. Routledge 2017 ISBN 9781138700598. s. 147-177
HIOA Untitled
 
14 Thue, Fredrik W.; Brandt, Thomas; Hansen, Else; Matthíasdóttir, Sigríður.
The Peaceful Revolts: 1968 in the Nordic Welfare States. I: Student Revolt, City, and Society in Europe From the Middle Ages to the Present. Routledge 2017 ISBN 9781138048546.
HIOA NTNU Untitled
 
Rapport/avhandling
Doktorgradsavhandling
15 Alpers, Lise-Merete.
Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter. : Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978 82 8364 047 2) 150 s.
HIOA LDH LDS Untitled
 
16 Nesje, Kjersti.
Opplevelsen av å passe til yrket: En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978-82-8364-038-0) ;Volum 2017.160 s. HiOA Avhandling(1)
HIOA Untitled
 
Rapport
17 Caspersen, Joakim; Bugge, Hanna; Oppegaard, Sigurd.
Humanister i lærerutdanningene Valg og bruk av pensum, kompetanse og rekruttering, faglig identitet og tilknytning. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for profesjonsstudier 2017 (ISBN 978-82-8364-042-7) ;Volum 2017.145 s. HiOA rapport(2)
HIOA SAMFORSK Untitled
 
18 Caspersen, Joakim; Utvær, Britt Karin Støen; Bugge, Hanna; Wendelborg, Christian.
Fagskolekandidatene. En undersøkelse blant fagskolestudenter uteksaminert i 2015. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-483-0) ;Volum 2017.150 s. NTNU Samfunnsforskning (rapport)(-)
HIOA SAMFORSK Untitled
 
19 Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Birgitte; Haugset, Anne Sigrid; Osmundsen, Tonje; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Lorentzen, Ranveig Sofie.
Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 2. TFoU-rapport 2017:09. Steinkjer: TFoU A/S 2017 (ISBN 978-82-7732-258-2) 126 s.
DMMH NORD HIOA NTNU TFoU Untitled
 
20 Krange, Olve; Skogen, Ketil; Helland, Håvard.
Nordmenns holdninger til store rovdyr. Endringer fra 2010 til 2017. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3113-8) 28 s. NINA rapport(1386)
HIOA NINA Untitled
 
21 Thue, Fredrik; Aven, Håvard Brede.
Humanistiske vitenskaper mellom internasjonal excellence og nasjonalt samfunnsoppdrag: et dilemma i historisk og aktuell belysning.. Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978-82-8364-039-7) 75 s. HiOA rapport(1)
HIOA Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
22 Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud.
Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(4) s. 389-408
HIOA Untitled
 
23 Album, Dag; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve.
Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century. Social Science and Medicine 2017 ;Volum 180. s. 45-51
HIOA UiO Untitled
 
24 Bonsaksen, Tore; Sadeghi, Talieh; Thørrisen, Mikkel Magnus.
Associations between self-esteem, general self-efficacy and approaches to studying in occupational therapy students: A cross-sectional study. Occupational Therapy in Mental Health 2017 ;Volum 33.(4) s. 326-341
VID HIOA Untitled
 
25 Bonsaksen, Tore; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sadeghi, Talieh.
Occupational therapy students in Norway: Do their approaches to studying vary by year in the program?. The Open Journal of Occupational Therapy 2017 ;Volum 5.(4) s. 1-12
HIOA Untitled
 
26 Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Andreassen, Tone Alm.
From pure to hybrid professionalism in post-NPM activation reform: The institutional work of frontline managers. Journal of Professions and Organization 2017
HIOA Untitled
 
27 Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per O.
Measuring learning outcomes. European Journal of Education 2017 ;Volum 52.(1) s. 20-30
HIOA NIFU Untitled
 
28 Flemmen, Magne; Haakestad, Hedda.
Class and politics in twenty-first century Norway: a homology of positions and position-taking. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2017 s. 1-23
HIOA UiO Untitled
 
29 Helland, Håvard; Bol, Thijs; Drange, Ida.
Wage inequality within and between occupations. Nordic Journal of Working Life Studies 2017 (4) s. 3-27
HIOA Untitled
 
30 Helland, Håvard; Heggen, Kåre.
Regional Differences in Higher Educational Choice?. Scandinavian Journal of Educational Research 2017 s. 1-16
HIOA HVO Untitled
 
31 Holst, Cathrine; Molander, Anders.
Public deliberation and the fact of expertise: making experts accountable. Social Epistemology 2017 ;Volum 31.(3) s. 235-250
HIOA UiO Untitled
 
32 Johannessen, Lars E. F..
Beyond guidelines: Discretionary practice in face-to-face triage nursing. Sociology of Health and Illnes 2017 ;Volum 39.(7) s. 1180-1194
HIOA Untitled
 
33 Larsen, Anne Cecilie; Ulleberg, Pål; Rønnestad, Michael Helge.
Depersonalization reconsidered: An empirical analysis of the relation between depersonalization and cynicism in an extended version of the Maslach Burnout Inventory. Nordic Psychology 2017 ;Volum 69.(3) s. 160-176
HIOA UiO Untitled
 
34 Leseth, Anne; Engelsrud, Gunn.
Situating cultural diversity in movement. A case study on physical education teacher education in Norway. Sport, Education and Society 2017 s. -
HIOA NIH Untitled
 
35 Mangset, Marte.
Elite circulation and the convertibility of knowledge: comparing different types and forms of knowledge and degrees of elite circulation in Europe. Journal of Education and Work 2017 ;Volum 30.(2) s. 129-144
HIOA Untitled
 
36 Mausethagen, Sølvi; Raaen, Finn Daniel.
To jump the wave or not: teachers’ perceptions of research evidence in education. Teacher Development 2017 ;Volum 21.(3) s. 445-461
HIOA Untitled
 
37 Nesje, Kjersti.
Professional commitment: Does it buffer or intensify job demands?. Scandinavian Journal of Psychology 2017 ;Volum 58.(2) s. 185-191
HIOA Untitled
 
38 Nilsen, Anne Birgitta; Fylkesnes, Sandra; Mausethagen, Sølvi.
The linguistics in othering: Teacher educators’ talk about cultural diversity. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) 2017 s. 40-50
HIOA Untitled
 
39 Prøitz, Tine Sophie; Havnes, Anton; Briggs, Mary; Scott, Ian.
Learning outcomes in professional contexts in higher education. European Journal of Education 2017 ;Volum 52.(1) s. 31-43
HIOA HSN Untitled
 
40 Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri.
Investigative modes in research on data use in education.. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2017 ;Volum 3.(1) s. 42-55
HIOA HSN UiO Untitled
 
41 Raaen, Finn Daniel.
Placement mentors making sense of research-based knowledge. Teacher Development 2017 ;Volum 21.(5) s. 635-654
HIOA Untitled
 
42 Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth.
The impact of school leadership on placement schools as learning arenas for teacher education. International Journal of Leadership in Education 2017 s. 1-14
HIOA Untitled
 
43 Rasmussen, Erik Børve.
Balancing medical accuracy and diagnostic consequences: diagnosing medically unexplained symptoms in primary care. Sociology of Health and Illnes 2017 ;Volum 39.(7) s. 1227-1241
HIOA Untitled
 
44 Strømme, Thea Bertnes; Hansen, Marianne Nordli.
Closure in the elite professions: the field of law and medicine in an egalitarian context. Journal of Education and Work 2017 ;Volum 30.(2) s. 168-185
HIOA UiO Untitled
 
45 Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar.
Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volum 34.(3) s. 147-166
HIOA UiO Untitled
 
46 With, Mari Lande.
Are teachers increasingly leaving the profession? :. Professions and Professionalism 2017 ;Volum 7.(1) s. 24-
HIOA Untitled
 
47 With, Mari Lande.
Are teachers increasingly leaving the profession?. Professions and Professionalism 2017 ;Volum 7.(2) s. -
HIOA Untitled
 
48 Zlatanovic, Tatjana; Havnes, Anton; Tveiten, Sidsel.
Nurse teachers' perceived competencies in the context of students'first clinical placements: A qualitative study. Journal of Nursing Education and Practice 2017 ;Volum 7.(1) s. -
HIOA Untitled
 
49 Øverbye, Einar; Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute.
Discrimination against ethnic minority in activation programme? Evidence from a vignette experiment.. Journal of Social Policy 2017
HIOA UiO Untitled