Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2017   Til: 2017   Rapporteringsår   Enhet: Institutt for estetiske fag (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-14 av 14

Bok
Vitenskapelig monografi
1 Halvorsen, Else Marie.
Kulturarven i skolen: Felleskultur og elevmangfold. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215028507) 205 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2 Birkeland, Ingvild M; Krosshus, Tone Cronblad.
Stedsspesifikk dramapedagogikk og demokratisk danning. I: Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2143-1. s. 239-254
USN Untitled
 
3 Bjørnsrud, Halvor; Rønningen, Anders.
Forskende partnerskap som grunnlag for fagplanhøring og utviklingsprosesser i kulturskolen - erfaringer når kulturskoler vurderer innhold i den nye læreplanen. I: Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202550028. s. 185-206
USN Untitled
 
4 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Fagkompetanse i et tverrfaglig helhetsperspektiv: mellom teori, erfaringer og praksis. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. s. 107-122
USN Untitled
 
5 Lindstøl, Fride.
Fra tekst til episoder - en dramaturgisk analyse av lærerens undervisning. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. s. 145-169
USN Untitled
 
6 Nordbø, Anne Lise.
Sceniske lekerom med små barn. Sanselig språk, affekt og ideen om å bli demokratisk. I: Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2143-1. s. 109-124
USN Untitled
 
7 Solberg, Anne.
Setting the scene. The development of formal frameworks for doctorates in Europe. I: Perspectives on Research Assessment in Architecture, Music and the Arts: Discussing Doctorateness. Routledge 2017 ISBN 9781138695573. s. 33-48
USN Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
8 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Bunting, Mette; Engh, Knut Roar; Garmannslund, Per Einar.
Teacher students in the Norwegian practical pedagogical education course. EDULEARN proceedings 2017 s. 7110-7114
USN UIA Untitled
 
9 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Postponement behaviour and learning habits in higher education students. EDULEARN proceedings 2017 s. 7121-7127
USN UIA Untitled
 
10 Gulliksen, Marte Sørebø.
Making matters? Unpacking the role of practical aesthetic making activities in the general education through the theoretical lens of embodied learning. Cogent Education 2017 ;Volum 4.(1) s. -
USN Untitled
 
11 Halvorsen, Else Marie.
Kulturarvens ulike ansikt. Techne Series 2017 ;Volum 24.(1) s. -
USN Untitled
 
12 Lindstøl, Fride.
Mellom risiko og kontroll - en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2017 ;Volum 3.(1) s. -
USN Untitled
 
13 Rønningen, Anders.
The Norwegian municipal music and art schools in the light of community music. International Journal of Community Music 2017 ;Volum 10.(1) s. 33-43
USN Untitled
 
14 Toft, Solveig; Holte, Kari.
Det skapende rom - betydningen av det ikke-målbare. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2017 ;Volum 10.(3) s. -
HIOF USN Untitled