Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2017   Til: 2017   Rapporteringsår   Enhet: Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

Bok
Vitenskapelig monografi
1 Vike, Halvard; Haukelien, Heidi.
Forventningens kraft. Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad.. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-48477-1) 241 s.
USN TF Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2 Aarsæther, Nils; Vike, Halvard.
Territory vs. function: ambitions and tensions in the creation of a new urban neighbourhood. I: Creative Approaches to Planning and Local Development. Insights from Small and Medium Sized Towns in Europe. Routledge 2017 ISBN 9781472477002. s. 155-170
USN TF UiT Untitled
 
3 Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente; Vike, Halvard.
Introduction: Egalitarianism in a Scandinavian Context. I: Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-59790-4. s. 1-44
USN TF UiB Untitled
 
4 Fosse, Elisabeth; Torp, Steffen; Stang, Ingun.
Promoting Health Across the Lifespan: A Systems Approach. I: Person-Centred Healthcare Research. Wiley-Blackwell 2017 ISBN 978-1-119-09960-4. s. 141-147
USN UiB Untitled
 
5 Gergen, Kenneth J.; Gergen, Mary; Ness, Ottar.
Social Construction and Therapeutic Practices. I: Encyclopedia of Couple and Family Therapy. Springer Publishing Company 2017 ISBN 978-3-319-15877-8. s. 1-8
USN Untitled
 
6 Gulløy, Elisabeth.
Skole + tilhørighet = lokal tilhørighet?. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. s. 124-146
USN UiO Untitled
 
7 Holthe, Jahn-Fredrik; Kristiansen, Lena; Sundet, Rolf; Ness, Ottar.
Parterapiens historie. I: Håndbok i parterapi. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2206-3. s. 19-25
NORD USN NTNU STO Untitled
 
8 Jacobs, Gaby; Lieshout, Famke van; Borg, Marit; Ness, Ottar.
Being a Person‐Centred Researcher: Principles and Methods for Doing Research in a Person‐Centred Way. I: Person-Centred Healthcare Research. Wiley-Blackwell 2017 ISBN 978-1-119-09960-4. s. 51-60
USN Untitled
 
9 Lindvig, Inger Kjersti.
Building bridges. Digital Storytelling as a Participatory Research Approach. I: Digital Storytelling in Higher Education. International Perspectives. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-51057-6. s. 131-147
USN Untitled
 
10 Lindvig, Inger Kjersti; Mousavi, Saleh.
Hva får minoritetsspråklige ungdommer til å fullføre videregående skole?. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. s. 172-202
OSLOMET USN Untitled
 
11 Moshuus, Geir.
Skolesamfunnet - unges fortellinger om sin oppvekst i dag. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. s. 34-54
USN Untitled
 
12 Reitan, Toril; Ness, Ottar.
Relasjonell parterapi: Bruk av Johnella Birds relasjonelle språk i samtaler med par. I: Håndbok i parterapi. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2206-3. s. 326-341
NORD USN NTNU Untitled
 
13 Sundet, Rolf.
Feedback as means to enhance client-therapist interaction in therapy. I: Routine outcome monitoring in couple and family therapy. The empirically informed therapist.. Springer 2017 ISBN 978-3-319-50674-6. s. 121-142
USN Untitled
 
14 Vike, Halvard.
The Protestant Ethic and the Spirit of Political Resistance: Notes on the Political Roots of Egalitarianism in Scandinavia. I: Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-59790-4. s. 111-133
USN TF Untitled
 
15 Vike, Halvard; Haukelien, Heidi.
Family Therapy and Holistic Complexity—An Ethnographic Approach to Therapeutic Practice in a Norwegian Psychiatric Clinic. I: Routine outcome monitoring in couple and family therapy. The empirically informed therapist.. Springer 2017 ISBN 978-3-319-50674-6. s. 173-187
USN TF Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
16 Aasdahl, Lene; Pape, Kristine; Jensen, Chris; Vasseljen, Ottar; Braathen, Tore Norendal; Johnsen, Roar; Fimland, Marius Steiro.
Associations between the readiness for return to work scale and return to work: a prospective study. Journal of occupational rehabilitation 2017 ;Volum 28.(1) s. 97-106
USN NTNU PIHSØ STO Untitled
 
17 Andvig, Ellen Sofie; Hummelvoll, Jan Kåre.
‘I dare’: experiences of young adults at risk participating in a one-year inclusive-theatre project in Norway. Nordic Journal of Social Research 2017 ;Volum 7. s. 46-65
USN Untitled
 
18 Biringer, Eva Aaker; Hartveit, Miriam; Sundfør, Bengt; Ruud, Torleif; Borg, Marit.
Continuity of care as experienced by mental health service users - A qualitative study. BMC Health Services Research 2017 ;Volum 17.(1)
AHUS HAUKELAND HELSEFONNA USN UiO Untitled
 
19 Bjøru, Anna Maria Dyrstad; Almvik, Arve; Bjerkeset, Ottar; Ness, Ottar.
Korsang som recovery-fremmende tiltak for personer med psykiske helseplager. Scandinavian Psychologist 2017 ;Volum 4. s. -
NORD USN NTNU Untitled
 
20 Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot; Moshuus, Geir H.
Three types of tightrope dance in the comeback process. Preliminary findings from a longitudinal study of young people at the margins of Upper Secondary School in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training 2017 ;Volum 4.(2) s. 146-163
USN Untitled
 
21 Bunting, Mette; Moshuus, Geir.
Framing Narratives: Youth and Schooling, Silencing and Dissent.. Studia Paedagogica 2017 ;Volum 21.(4) s. 35-52
USN Untitled
 
22 Bunting, Mette; Moshuus, Geir H.
Young peoples’ own stories about dropping out in Norway : an indirect qualitative approach. Acta didactica Norden 2017 ;Volum 11.(2) s. -
USN Untitled
 
23 Bøe, Svein Sigurd; Mousavi, Saleh.
Mangfold og tvetydighet i iransk barneoppdragelse. Fokus på familien 2017 ;Volum 45.(2) s. 99-115
USN Untitled
 
24 Eide, Ketil; Kjelaas, Irmelin; Larsgaard, Ann Kristin.
Hjem eller institusjon? Om tvetydigheten i omsorgsarbeid med enslige mindreårige flyktninger bosatt i kommunene. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(4) s. 317-331
USN NTNU Untitled
 
25 Harris, Anette; Moe, Trygve Fredrik; Eriksen, Hege Randi; Tangen, Tone; Lie, Stein Atle; Tveito, Torill Helene; Reme, Silje.
Brief intervention, physical exercise and cognitive behavioural group therapy for patients with chronic low back pain (The CINS trial). European Journal of Pain 2017 ;Volum 21.(8) s. 1397-1407
HAUKELAND HVL USN NORCE OUS UiB UiO Untitled
 
26 Hawke, Anthony Oliver; Ness, Ottar.
Rituals that helped heal a nation after a terror attack. Scandinavian Psychologist 2017 ;Volum 4.(6e) s. -
NORD USN NTNU Untitled
 
27 Helgesen, Marit Kristine; Fosse, Elisabeth; Hagen, Susanne.
Capacity to reduce inequities in health in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public Health 2017 ;Volum 45.(18) s. 77-82
OSLOMET USN UiB Untitled
 
28 Hollup, Oddvar; Henriksen, Fred Tore; Bachke, Carl Christian.
Hva kjennetegner menn og deres inntreden i vernepleieryrket? - en studie av menns motivasjon og veier inn i utdanning og yrke. Fontene forskning 2017 ;Volum 10.(1) s. 29-42
USN UIA Untitled
 
29 Johnsen, Tone Langjordet; Eriksen, Hege Randi; Indahl, Aage; Tveito, Torill Helene.
Directive and nondirective social support in the workplace - is this social support distinction important for subjective health complaints, job satisfaction, and perception of job demands and job control?. Scandinavian Journal of Public Health 2018 ;Volum 46.(3) s. 358-367
HVL USN NORCE SIV Untitled
 
30 Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit; Ogundipe, Esther; Sjåfjell, Tommy Lunde; Bjørlykhaug, Knut Ivar.
Aspekter ved samarbeidsrelasjoner mellom erfaringsmedarbeidere og brukere i psykisk helse- og rustjenester: En kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2017 ;Volum 13.(2)
USN Untitled
 
31 Klevan, Trude Gøril; Karlsson, Bengt Eirik; Ruud, Torleif.
“At the extremities of life” – Service user experiences of helpful help in mental health crises. American Journal of Psychiatric Rehabilitation 2017 ;Volum 20.(2) s. 87-105
AHUS USN UiO Untitled
 
32 Lidén, Hilde; Stang, Elisabeth Gording; Eide, Ketil.
The gap between legal protection, good intentions and political restrictions : Unaccompanied minors in Norway. Social Work & Society 2017 ;Volum 15.(1) s. -
OSLOMET USN ISF Untitled
 
33 Lie, Stein Atle; Tveito, Torill Helene; Reme, Silje Endresen; Eriksen, Hege Randi.
IQ and mental health are vital predictors of work drop out and early mortality. Multi-state analyses of Norwegian male conscripts. PLOS ONE 2017 ;Volum 12:e0180737.(7) s. 1-15
HVL USN NORCE UiB UiO Untitled
 
34 Lorås, Lennart; Bertrando, Paolo; Ness, Ottar.
Researching Systemic Therapy History: In Search of a Definition. Journal of Family Psychotherapy 2017 ;Volum 28.(2) s. 134-149
HVL USN NTNU Untitled
 
35 Ness, Ottar; Kvello, Øyvind; Borg, Marit; Semb, Randi; Davidson, Larry.
“Sorting things out together”: Young adults’ experiences of collaborative practices in mental health and substance use care. American Journal of Psychiatric Rehabilitation 2017 ;Volum 20.(2) s. 126-142
USN NTNU Untitled
 
36 Nordsteien, Anita; Horntvedt, May Elin Thengs; Syse, Jonn Øyvind.
Use of research in undergraduate nursing students' theses: A mixed methods study. Nurse Education Today 2017 ;Volum 56. s. 23-28
OSLOMET USN Untitled
 
37 Oanes, Camilla Jensen; Karlsson, Bengt; Borg, Marit.
User Involvement in Therapy: Couples' and Family Therapists’ Lived Experiences with the Inclusion of a Feedback Procedure in Clinical Practice. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 2017 ;Volum 38.(3) s. 451-463
USN SSHF Untitled
 
38 Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe; Eide, Ketil.
Et tveegget sverd. En diskusjon av kulturkompetansebegrepets konsekvenser i profesjonelt arbeid med minoritetsetniske barn og familier.. Barn 2017 ;Volum 35.(2/3) s. 121-137
OSLOMET USN Untitled
 
39 Rønningen, Grete Eide; Torp, Steffen.
Implementering av helsefremmende skoleprogram: Hva skal til for å lykkes?. Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) 2017 ;Volum 94.(5) s. 572-582
USN Untitled
 
40 Sommer, Mona Elisabeth; Sævi, Tone.
Beyond Support: Exploring support as existential phenomenon in the context of young people and mental health. Indo-Pacific Journal of Phenomenology 2017 ;Volum 17.(2) s. -
USN NLAH Untitled
 
41 Strandbu, Åse; Gulløy, Elisabeth; Andersen, Patrick Lie; Seippel, Ørnulf Nicolay; Dalen, Håvard Bergesen.
Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017 ;Volum 1.(2) s. 132-151
OSLOMET USN NIH Untitled
 
42 Sundet, Rolf.
Commentary: Feedback-in-therapy and feedback-as-therapy: Possible paths in the use of feedback?. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 2017 ;Volum 38. s. 464-467
USN Untitled
 
43 Sælør, Knut Tore; Biong, Stian.
"Å få lyset til å fortsette å brenne": En fenomenologisk studie av håp hos pårørende i psykisk helsevern. Scandinavian Psychologist 2017 ;Volum 4.
USN Untitled
 
44 Sørgård, Jorunn; Karlsson, Bengt.
"Åpen dialog bak lukkede dører" - pasienter og pårørendes erfaringer med Åpen dialog i nettverksmøter ved en lukket psykiatrisk avdeling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017 ;Volum 14.(4) s. 327-338
AHUS USN Untitled
 
45 Tangvald-Pedersen, Svein Olav; Bongaardt, Robert (Rob).
The interconnection between mental health, work and belonging: A phenomenological investigation. Indo-Pacific Journal of Phenomenology 2017 ;Volum 17.(2) s. -
USN Untitled
 
46 Veseth, Marius; Binder, Per-Einar; Borg, Marit; Davidson, Larry.
Collaborating to stay open and aware: Service user involvement in mental health research as an aid in reflexivity. Nordic Psychology 2017 ;Volum 69.(4) s. 256-263
HAUKELAND USN UiB Untitled
 
47 Ørjasæter, Kristin Berre; Stickley, Theodore; Hedlund, Marianne; Ness, Ottar.
Transforming identity through participation in music and theatre: exploring narratives of people with mental health problems. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2017 ;Volum 12. Suppl. 2 s. -
NORD USN NTNU Untitled
 
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
48 Aanesen, Fiona; Meland, Eivind; Torp, Steffen.
Gender differences in subjective health complaints in adolescence: The roles of self-esteem, stress from schoolwork and body dissatisfaction. Scandinavian Journal of Public Health 2017 ;Volum 45.(4) s. 389-396
USN UiB Untitled
 
49 Eriksson, Andrea; Orvik, Arne; Strandmark, Margaretha; Nordsteien, Anita; Torp, Steffen.
Management and Leadership Approaches to Health Promotion and Sustainable Workplaces: A Scoping Review. Societies 2017 ;Volum 7.(2) s. -
OSLOMET USN NTNU Untitled
 
50 Kjelaas, Irmelin; Eide, Ketil.
Vi skal ha fest hver dag. - Om kommunikative utfordringer i omsorgsarbeid med enslige asylbarn.. Barn i Norge 2017 s. 68-79
USN NTNU Untitled
 
    Vis neste liste