Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2017   Til: 2017   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 100 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Alonso, Maria Justo.
How low can the heating supply temperature be in different building types in Norway?. Smart Energy Systems and future 4th Generation District Heating Technologies and Systems; 2017-09-12 - 2017-09-13
SINTEF Untitled
 
2 Alonso, Maria Justo.
Interaksjon mellom lavtempertur-fjernvarmenett og bygg i seminar Grønn områdeutvikling og lavtemperatur-fjernvarme - muligheter på Nyhavna og Østbyen. SINTEF Energi; 2017-08-23
SINTEF Untitled
 
3 Alonso, Maria Justo.
Minimum fjernvarmetemperatur for eksisterende bygninger i ZEN - effekt av renoveringsnivå. SINTEF Byggforsk innen ZEN workshop Termiske energisystemer i nullutslippsområder; 2017-08-24
SINTEF Untitled
 
4 Alonso, Maria Justo.
Updates Norwegian contribution. 4th working meeting IEA HPT annex 49 Nurnberg; 2017-10-23
SINTEF Untitled
 
5 Andresen, Inger.
Energi- og utslippskrav til nær nullenergi og nullutslippsbygninger - ZEB definisjoner. VVS fagseminar, VVS-dagene 2017; 2017-11-01 - 2017-11-01
NTNU Untitled
 
6 Andresen, Inger.
Erfaringer fra pilotprosjektene i ZEN. ZEN partnerseminar Trondheim 21-22.11.2017; 2017-11-21 - 2017-11-22
NTNU Untitled
 
7 Andresen, Inger.
From ZEB to ZEN. Seminar with University of Augsburg, Germany; 2017-05-22 - 2017-05-22
NTNU Untitled
 
8 Andresen, Inger.
From ZEB to ZEN. Norwegian Research on Zero Emission Buildings and Neighborhoods. CITIES Conference; 2017-05-30 - 2017-05-31
NTNU Untitled
 
9 Andresen, Inger.
Furuset er pilotområde i ZEN. Hva innebærer det og hva kan ZEN tilby?. Workshop om planområdet Furuset i ZEN.; 2017-11-24 - 2017-11-24
NTNU Untitled
 
10 Andresen, Inger.
Hva innebærer ZEN definisjonen for omfanget av LCA for et ZEN-prosjekt. Workshop LCA i FME-ZEN; 2017-11-23 - 2017-11-23
NTNU Untitled
 
11 Andresen, Inger.
Nullutslippsbygg. Norsk bygningsfysikkdag 2017; 2017-11-29 - 2017-11-29
NTNU Untitled
 
12 Andresen, Inger.
Nullutslippsbygg- og områder. Kan vi oppnå det?. NTNU Kveld; 2017-10-02 - 2017-10-02
NTNU Untitled
 
13 Andresen, Inger.
Pilotbyggene i ZEB - Hva har vi lært?. Futurebuilt Frokostseminar; 2017-03-04 - 2017-03-04
NTNU Untitled
 
14 Andresen, Inger.
Smarte Nullutslippsbygg. Futurebuilt Konferansen 2017; 2017-06-08
NTNU Untitled
 
15 Andresen, Inger.
State-of-the art of energy-efficient buildings in Norway. PassivhusNorden 2017; 2017-09-27 - 2017-09-29
NTNU Untitled
 
16 Andresen, Inger.
Zero Emission Neighborhoods - Hva skal til?. Futurebuilt Konferansen 2017; 2017-06-08
NTNU Untitled
 
17 Andresen, Inger; Baer, Daniela.
ZEN - Campus som nullutslippsbydel. Dialogseminar NTNU Campusutvikling FysiPlan; 2017-03-28 - 2017-03-28
NTNU Untitled
 
18 Andresen, Inger; Woods, Ruth.
ZEN Pilotprosjekter og Living Labs. Seminar om ZEN Pilotprosjekter og Living Labs; 2017-10-26 - 2017-10-26
NTNU Untitled
 
19 Backe, Stian.
Introduksjon til arbeid i WP2 på Campus Evenstad. ZEN Workshop Evenstad: Arbeidsmøter med ulike temaer; 2017-10-27
NTNU Untitled
 
20 Backe, Stian.
Introduksjon til FME ZEN. Aksjonærsamling Greenstat; 2017-11-15 - 2017-11-15
NTNU Untitled
 
21 Backe, Stian.
Presentasjon av stipendiat og planlagt arbeid i ZEN. ZEN Partner seminar; 2017-11-22
NTNU Untitled
 
22 Baer, Daniela.
Five ZEN - on the way to Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Norway. Annex 63 Meeting; 2017-10-16
SINTEF Untitled
 
23 Baer, Daniela; Andresen, Inger.
Kartlegging av ZEN Pilotprosjekter. ZEN Pilotprosjektmøte; 2017-10-26
NTNU SINTEF Untitled
 
24 Baer, Daniela; Lindkvist, Carmel Margaret; Fladvad Nielsen, Brita.
Towards Zero Emission Neighbourhoods: how smart do Norwegian city authorities integrate Citizen into the transition process?. NTNU Sustainable Science Conference; 2017-10-18 - 2017-10-20
NTNU SINTEF Untitled
 
25 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad.
Hva skjer og hva skjer ikke på Furuset? Muligheter og barrierer - erfaring til nå. Planområdet Furuset i ZEN. Hva satser vi på?; 2017-11-24
NTNU SINTEF Untitled
 
26 Brattebø, Helge; Sandberg, Nina Holck; Vestrum, Magnus Inderberg; Sartori, Igor.
Using a segmented dynamic stock mkodel for scenario analysis of future energy demand and GHG emissions from dwelling stocks. 2017 Joint Covference ISIE and ISSST; 2017-06-26 - 2017-06-29
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Fredriksen, Eyvind.
Småskala varmekraft (CHP) – En oversikt. ZEN Workshop om Termiske energisystemer i nullutslippsområder; 2017-08-24 - 2017-08-24
SINTEF Untitled
 
28 Grynning, Steinar.
Hva er en responsive bygning. ZEN workshop med partnere; 2017-09-13
SINTEF Untitled
 
29 Grynning, Steinar.
Zero​ ​Emission​ ​Neighbourhoods​ ​–​ ​ny​ ​teknologi​ ​for​ ​gamle​ ​og​ ​nye​ ​bygg. KLIMAX frokostseminar; 2017-10-04
SINTEF Untitled
 
30 Gustavsen, Arild.
Can zero emission buildings be the next step, after 2020?. 11th Nordic Symposium on Building Physics; 2017-06-11 - 2017-06-14
NTNU Untitled
 
31 Gustavsen, Arild.
Nullutslippsbygg – Fra definisjon til reelle bygg. Fylkeskommunalt Eiendomsforum; 2017-06-07 - 2017-06-07
NTNU Untitled
 
32 Gustavsen, Arild.
Zero Emission Buildings and The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Forum Wood Building Nordic; 2017-09-27 - 2017-09-28
NTNU Untitled
 
33 Gustavsen, Arild; Time, Berit; Jacobsen, Terje.
Visit at SINTEF Building and Infrastructure and the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). EEA/Norway Grants 2009-14 - Environmental Protection and Climate Change Partnership Programmes; 2017-11-14 - 2017-11-15
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
ZEN - Løsninger for framtidens bygninger og byområder. Varmepumpekonferansen 2017; 2017-03-29 - 2017-03-30
NTNU SINTEF Untitled
 
35 Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Zero Energy Neighbourhoods (ZEN) – nytt forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (2016-2024). Varmepumper for nesten nullenergibygg; 2017-06-21
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Lausselet, Carine; Strømman, Anders Hammer; Wyckmans, Annemie; Brattebø, Helge.
LCA methods for zero emission neighbourhood concepts in smart cities. Life Cycle Management (LCM) Conference; 2017-09-03 - 2017-09-06
NTNU Untitled
 
37 Lausselet, Carine; Strømman, Anders Hammer; Wyckmans, Annemie; Brattebø, Helge.
LCA methods for zero emission neighbourhood concepts in smart cities. ISIE/ISST 2017 Joint Conference; 2017-06-25 - 2017-06-29
NTNU Untitled
 
38 Lindberg, Karen Byskov.
Hvordan påvirker nullutslippsbygg effektbruken i Norge?. Hvordan bygge nullutslippssamfunnet? Klimadebatt i Oslo 3. mai; 2017-05-03 - 2017-05-03
NTNU Untitled
 
39 Lindberg, Karen Byskov.
Impact of ZEBs on the Power System. (ZEB - Zero Energy Buildings with on-site PV). HYDROCEN workshop: Future market structures and prices; 2017-06-12 - 2017-06-13
NTNU Untitled
 
40 Lindberg, Karen Byskov.
Introduction: Aggregated electricity demand modelling in long term energy system analysis. SET-Nav Modelling workshop on Aggregating load profiles from the power sector models towards use in large-scale energy-system and integrated assessment models; 2017-09-07 - 2017-09-07
NTNU Untitled
 
41 Lindberg, Karen Byskov.
Methodology for long term hourly electric load modelling taking into account building refurbishment, electric heating and climatic stochastics. SET-Nav Modelling workshop on Aggregating load profiles from the power sector models towards use in large-scale energy-system and integrated assessment models; 2017-09-07 - 2017-09-07
NTNU Untitled
 
42 Lindberg, Karen Byskov.
Nullutslippsbygg – Hva påvirker valg av oppvarmingsløsning?. Varmpepumpekonferansen 2017; 2017-03-29 - 2017-03-30
NTNU Untitled
 
43 Moschetti, Roberta; Brattebø, Helge.
Life-cycle environmental and economic assessment of nearly zero-energy buildings: A case study in Norway. 2017 Joint Conference ISIE and ISSST; 2017-06-26 - 2017-06-29
NTNU Untitled
 
44 Moschetti, Roberta; Brattebø, Helge; Skeie, Kristian Stenerud; Lien, Anne Gunnarshaug.
Integration of sustainability analyses into business models for deep energy renovation of buildings: a case study in Norway. World Sustainable Built Environment Conference 2017. Transforming Our Built Environment through Innovation and Integration: Putting Ideas into Action; 2017-06-05 - 2017-06-07
NTNU SINTEF Untitled
 
45 Mysen, Steinar Mads.
Forenklet ventilasjonsbasert oppvarming Risiko ved behovsstyring Alle fornøyd! Ny inneklimamålsetting. ZEN Workshop Wp 3, task 3.2 og 3.3; 2017-09-13 - 2017-09-13
SINTEF Untitled
 
46 Mysen, Steinar Mads; Sørnes, Kari.
Hvilke utviklingsløp kan nå Oslo's mål for Furuset. Hvilke konsekvenser har dette for nybygg og oppgradering, bygningsintegrert fornybar energiproduksjon og områdets energisystem?. Workshop om Furuset som pilotområde i ZEN; 2017-11-24 - 2017-11-24
NTNU SINTEF Untitled
 
47 Nielsen, Brita Fladvad; Baer, Daniela; Lindkvist, Carmel Margaret.
Norwegian municipalities’ efforts to integrate energy into city planning; early key challenges from the planning of smart energy communities. NTNU SUSTAINABILITY SCIENCE CONFERENCE; 2017-10-18 - 2017-10-20
NTNU SINTEF Untitled
 
48 Nielsen, Brita Fladvad; Baer, Daniela; Lindkvist, Carmel Margaret.
Norwegian municipalities’ efforts to integrate energy into city planning; early key challenges from the planning of smart energy communities. NTNU SUSTAINABILITY SCIENCE CONFERENCE; 2017-10-18 - 2017-10-20
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Nord, Natasa.
Hvordan å lage gode input data for å sikre simuleringsresultater?. IBPSA Nordic - Praktisk bruk av simuleringsverktøy for beregning av energi og inneklima i bygninger; 2017-11-02 - 2017-11-02
NTNU Untitled
 
50 Nord, Natasa.
Muligheter for lavtemperatur fjernvarme og framtidens utvikling. Workshop innen ZEN prosjekt WP 4: Termiske energisystemer i nullutslippsområder; 2017-08-24 - 2017-08-24
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste