Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2017   Til: 2017   Institusjon: Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Kunstnerisk resultat   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 194 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

1 Alfheim, Ingvild Kristin; Fodstad, Cecilie Dyrkorn.
Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika. Nordisk Barnehageforskning 2017 ;Volum 15. s. 1-13
DMMH OSLOMET Untitled
 
2 Angelo, Elin; Sæther, Morten.
Eleven og musikken. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215026022) 194 s.
DMMH NTNU Untitled
 
3 Angelo, Elin; Sæther, Morten.
Innledning - om boken. I: Eleven og musikken. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026022. s. 9-12
DMMH NTNU Untitled
 
4 Angelo, Elin; Sæther, Morten.
Musikklærerens profesjonsforståelse. I: Eleven og musikken. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026022. s. 167-192
DMMH NTNU Untitled
 
5 Berg, Anne.
Akustisk musikk for stimulering av barns lytteevne. Spesialpedagogikk 2017 ;Volum 82.(5) s. 42-51
DMMH Untitled
 
6 Bergman, Silje; Frisch, Nina Scott.
Design Learning for Tomorrow, Vol.10, Nr.2, 2017, Editorial, 1–3. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2017 ;Volum 10.(2) s. 1-3
DMMH USN Untitled
 
7 Bjerklund, Monica.
Diagnoser knyttet til atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser i barnehagealder. Muligheter, begrensninger og risiko. I: Tidlig innsats i tidlig barndom. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-49596-8. s. 168-185
DMMH Untitled
 
8 Bjerklund, Monica.
Læring i praksis. Første steg 2017 ;Volum 4.(4) s. 64-64
DMMH Untitled
 
9 Bjerklund, Monica.
Sensitivitet som ressurs. Første steg 2017 ;Volum 1.
DMMH Untitled
 
10 Bjerklund, Monica.
Vil vekke leken i oss. Første steg 2017 (4) s. 52-52
DMMH Untitled
 
11 ; Alstad, Line.
"Det er jo så enkelt, men selv så vanskelig". En kvalitativ studie om traumebevisst omsorg som rammeverk i bolig for enslige, mindreårige asylsøkere.. Trondheim: IPL, NTNU 2017 70 s.
DMMH Untitled
 
12 ; Dhesi, Gurpreet Kaur.
Familieorientert rusbehandling med barnet i sentrum. En kvalitativ studie av hvordan institusjonen «familieavdelingen» jobber med å ivareta barn som pårørende i en familieorientert rusbehandling, gjennom å styrke foreldrenes foreldrefunksjoner. Trondheim: IPL, NTNU 2017
DMMH Untitled
 
13 ; Slatlem, Benedicte.
Barnehagens oppfølging ved omsorgssvikt - En kvalitativ studie av styrers og to spesialpedagogers erfaring med oppfølging av barn utsatt for omsorgssvikt. Trondheim: IPL, NTNU 2017 75 s.
DMMH Untitled
 
14 ; Tangen, Stine Røsberg.
Pedagogers arbeid for en god overgang mellom barnehage og skole En kvalitativ studie om pedagogers arbeid for en tilrettelagt overgang for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Trondheim: IPL, NTNU 2017 59 s.
DMMH Untitled
 
15 Bjørnaas, Therese Marie Ignacio.
Catholic Anthropology and Cognitive Disability: Rational Capacities as the Definition of what it means to be Human in the image of God. 1st International Conference on Disability, Art, and Education, Helsinki, FIN; 2017-09-28 - 2017-09-29
DMMH Untitled
 
16 Bjørnaas, Therese Marie Ignacio.
Postcolonial identity in the Filipino Beauty Pageants. American Academy of Religion Conference, Los Angeles, CA; 2017-03-17 - 2017-03-19
DMMH Untitled
 
17 Bjørnaas, Therese Marie Ignacio.
White feminism and Islamophobia in Norwegian Politics. Racism Studies Conference at Uppsala University, SWE; 2017-10-11 - 2017-10-13
DMMH Untitled
 
18 Choat, Hanna Ruth; Thiel, Oliver.
Überall sind Muster. Wie Kindergartenkinder Muster entdecken und nutzen. Mathematik differenziert 2017 ;Volum 8.(3) s. 10-17
DMMH HIOA Untitled
 
19 Djupvik, Barbro.
Kari Trestakk - en tverrkunstnerisk forestilling med lek og interaksjon. I: Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245020946. s. 165-175
DMMH Untitled
 
20 Djupvik, Barbro.
The good living and the good dying.
DMMH Untitled
 
21 Djupvik, Barbro.
The relevance of play in a imaginative artwork for children. ECQI, European Congress of Quality Inquiry; 2017-02-07 - 2017-02-10
DMMH Untitled
 
22 Djupvik, Barbro; Solberg, Ingunn.
Improvisation and play in a non-verbal storytelling. Erasmus; 2017-09-26 - 2017-09-29
DMMH Untitled
 
23 Emilsen, Kari.
Early Childhood Education and Care in Norway Strategies for gender equality.. Faglig seminar; 2017-05-09 - 2017-05-09
DMMH Untitled
 
24 Emilsen, Kari.
Menn til berikelse eller besvær? Å rekruttere og beholde menn i barnehagen. Oppsummering av konferansen.. Nasjonale barnehagekonferanse; 2017-11-16 - 2017-11-17
DMMH Untitled
 
25 Emilsen, Kari; Koch, Bernhard.
Men and women in outdoor play – the gender perspective.. I: The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. Sage Publications 2017 ISBN 978-1-4739-2660-8. s. 413-428
DMMH Untitled
 
26 Emilsen, Kari; Lauritzen, Tonje.
Fler menn i barnehagen. I dag finnes ingen handligsplan for likestilling i barnehage og skole.. Adresseavisen 2017 s. 39-39
DMMH HINN Untitled
 
27 Emilsen, Kari; Lauritzen, Tonje; Nina, Johannesen; Ljunggren, Birgitte; Olsvik, Vigdis Mathisen.
Ressursheftet for å rekruttere og beholde men i barnehagen. Lekerressurs som tiltak. DMMH. Trondheim: DMMH 2017 18 s.
DMMH HINN Untitled
 
28 Emilsen, Kari; Ljunggren, Birgitte.
Young boys as "Play Resources" in ECECs-New Images of masculinity?. Forskingsnettverk; 2017-08-28 - 2017-08-28
DMMH Untitled
 
29 Emilsen, Kari; Lysklett, Olav Bjarne.
Dropout, motivation and well-being among male (and female) ECEC bachelor students (in Norway). Konferanse; 2017-08-20 - 2107-09-01
DMMH Untitled
 
30 Fitzgerald, Lene Solli; Berg, Anne.
Spesifikk visuell trening som pedagogisk metode med fokus på øyebevegelser som påvirker barns lesing. Acta Didactica Norge 2017 ;Volum 11.(2) s. 15-
DMMH Untitled
 
31 Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Alfheim, Ingvild Kristin.
Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna. Barn 2017 ;Volum 35.(1) s. 7-21
DMMH OSLOMET Untitled
 
32 Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Neraas, Silje.
Eventyrformidling og de yngste barna i barnehagen. barnehage.no 2017
DMMH NTNU Untitled
 
33 Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Neraas, Silje.
Korleis lage eventyr saman med barna?. barnehage.no 2017
DMMH Untitled
 
34 Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Østbø Munch, Christine B..
Språkpakker er ingen gavepakker. Første steg 2017 (1) s. -
DMMH Untitled
 
35 Franck, Karianne.
Neoliberalisering av normaliteten og det kompetente barnet. I: Tidlig innsats i tidlig barndom. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-49596-8. s. 151-167
DMMH Untitled
 
36 Frønes, Mona.
Observasjones betydning i den profesjonelle praksis. Nordisk Barnehageforskning 2017 ;Volum 14. s. 13-
DMMH Untitled
 
37 Furuset, Kjell Arvid.
Etymologi - Skovmærke. Urt 2017 ;Volum 41.(3) s. 6-7
DMMH Untitled
 
38 Furuset, Kjell Arvid.
Hva betyr plantenavnet geitrams og de andre norske navna på Chamerion angustifolium?. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2017 ;Volum 75. s. 187-192
DMMH Untitled
 
39 Furuset, Kjell Arvid.
Hva betyr plantenavnet turt?. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2017 s. 216-218
DMMH Untitled
 
40 Fætten, Sølvi Ann.
"Spøkelser og engler" - mot til å snakke med barn om døden. I: Mot til å være barnehagelærer - med verdier som omdreiningspunkt. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1933-9. s. 147-175
DMMH Untitled
 
41 Gjervan, Ellen Karoline.
Ibsens bruk av scenerommet - læreår i en glemt teaterkultur. Førsnakk: Vildanden; 2017-09-25 - 2017-09-25
DMMH Untitled
 
42 Gjervan, Ellen Karoline.
Italian Itinerant Opera in Christiania (1800-1801). Northern Routes and the Italian Diaspora of Musicians; 2017-11-24 - 2017-11-25
DMMH Untitled
 
43 Gjervan, Ellen Karoline.
Revolution on the stage: Theatrical representations of political conflicts on the Georgian London stage. Fra reformasjon til revolusjon; 2017-08-31 - 2017-09-02
DMMH Untitled
 
44 Gjervan, Ellen Karoline.
Staging state patriotism: Høstgildet of 1790. I: Tracing Operatic Performances in the Long Nineteenth Century: Practices, Performers, Peripheries. Helsinki: University of the Arts 2017 ISBN 978-952-329-090-7. s. 249-268
DMMH Untitled
 
45 ; Bergstrøm, Emilie Carlsen.
Fremtidens skole med fortidens pedagogikk. Trondheim: NTNU 2017
DMMH NTNU Untitled
 
46 Glaser, Vibeke.
Moderne oppvekst. Konferanse for styrere, pedagogiske ledere og andre barnehageansatte; 2017-09-29 - 2017-09-29
DMMH Untitled
 
47 Glaser, Vibeke.
Vilkår for måltidssamværet i barnehagen. I: Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027265. s. 35-45
DMMH Untitled
 
48 Granrusten, Per Tore.
Leadership for Learning – An Action Research Project in an Early Childhood Center (ECC) in Norway.. International Leadership Research Forum - Early Childhood 2017; 2017-09-03 - 2017-09-05
DMMH Untitled
 
49 Groven, Berit.
Organisering av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen: ordninger, begrunnelser og dilemmaer. I: Tidlig innsats i tidlig barndom. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-49596-8. s. 73-91
DMMH Untitled
 
50 Groven, Berit.
Special Needs and Early intervention. Nepal Early Childhood Education Conference 2016; 2017-11-05 - 2017-11-06
DMMH Untitled
 
    Vis neste liste