Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2016   Til: 2016   Enhet: Møreforsking Molde AS (MF)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-37 av 37

Bok
Vitenskapelig monografi
1 Welde, Morten; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Finansiering av vegprosjekter med bompenger : behandling av og konsekvenser av bompenger i samfunnsøkonomiske analyser. Trondheim: Ex ante akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-93253-55-6) 148 s. Concept rapport(49)
HIM MF NTNU Untitled
 
Del av bok/rapport
Faglig kapittel
2 Aksnes, Dag W.; Boateng, Sadiq; Bremnes, Helge; Foyn, Frank; Iversen, Eric James; Nygård, Geir; Piro, Fredrik Niclas; Rørstad, Kristoffer; Bergem, Bjørn Greger; Schjølberg, Rune Rambæk; Senneseth, Knut; Solberg, Espen; Spilling, Olav R; Ubisch, Sverre Søyland.
Resultater og effekter av FoU og innovasjon. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016. Oslo: Norges forskningsråd 2016 ISBN 978-82-12-03543-0. s. 129-161
MF NIFU Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
3 Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger; Nesset, Erik.
Is there a coherence between policy formulation and implementation of public funding of innovation projects? : A study of project selection mechanisms in the Norwegian Research Council. I: Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027685. s. 31-53
MF NTNU Untitled
 
4 Kjersem, Kristina; Jünge, Gabriele.
Categorizing Engineer-To-Order Companies through their Project Execution Strategy. I: Advances in production management systems : initiatives for a sustainable world : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2016, Iguassu Falls, Brazil, September 3-7, 2016, Revised Selected Papers. Springer 2016 ISBN 978-3-319-51133-7. s. 919-926
MF NTNU Untitled
 
5 Kjersem, Kristina; Jünge, Gabriele.
Improving planning process for ETO-projects : a case study. I: Advances in production management systems : initiatives for a sustainable world : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2016, Iguassu Falls, Brazil, September 3-7, 2016, Revised Selected Papers. Springer 2016 ISBN 978-3-319-51133-7. s. 927-934
MF NTNU Untitled
 
6 Rød, Espen; Shlopak, Mikhail; Jünge, Gabriele; Alfnes, Erlend.
Buyer–supplier information sharing in ETO. I: Advances in production management systems : initiatives for a sustainable world : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2016, Iguassu Falls, Brazil, September 3-7, 2016, Revised Selected Papers. Springer 2016 ISBN 978-3-319-51133-7. s. 903-910
MF NTNU Untitled
 
7 Shlopak, Mikhail; Rød, Espen; Oterhals, Oddmund.
Developing supplier strategies for ETO companies : a case study. I: Advances in production management systems : initiatives for a sustainable world : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2016, Iguassu Falls, Brazil, September 3-7, 2016, Revised Selected Papers. Springer 2016 ISBN 978-3-319-51133-7. s. 911-918
MF Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
8 Chapman, Annelise Sabine; Aasen, Inga Marie; Indergård, Erlend; Marfaing, Hélène; Oppen, Johan; Oterhals, Oddmund; Pierre, Ronan; Roleda, Michael Y; Stévant, Pierrick Francois Denis; Walde, Per Magne.
PROMAC: Energy-efficient processing of seaweeds in blue-green value chains. International Seaweed Symposium; 2016-06-19 - 2016-06-24
HIM OCEAN MF NTNU Untitled
 
Populærvitenskapelig foredrag
9 Tveter, Eivind.
Hvorfor ble det solgt så mye smågodt påsken 2016?. Forsker-standup på Forskningsdagene ved Høgskolen i Molde; 2016-09-26 - 2016-09-30
MF Untitled
 
Vitenskapelig foredrag
10 Blom, Ellen Eimhjellen; Solbraa, Ane; Aadland, Eivind; Skrove, Guri Kaurstad; Oldervoll, Line Merethe.
Frisklivssentral – en kommunal helsetjeneste for livsstilsendring. En flerregional intervensjonsstudie med langtidsoppfølging.. Å leve med helseutfordringer. Nasjonal forskerkonferanse.; 2016-11-03 - 2016-11-03
HVL MF NTNU Untitled
 
11 Guvåg, Bjørn; Fatouh, Tarek.
Time compression in engineer to order industry: A case study of a Norwegian shipbuilding industry. 5th World Conference on P&OM; 2016-09-06 - 2016-09-10
HIM MF Untitled
 
12 Jünge, Gabriele Hofinger; Kjersem, Kristina; Alfnes, Erlend; Andersen, Bjørn Sørskot.
The maturity of planning and control in ETO projects. PMA 2016 Performance Measurement and Management: New Theories for New Practices; 2016-06-26 - 2016-06-29
MF NTNU Untitled
 
13 Jünge, Gabriele; Kjersem, Kristina; Alfnes, Erlend.
Addressing waste in design and engineering through lean project planning and control : A case study on ETO industry. 23rd EurOMA Conference. Interactions; 2016-06-17 - 2016-06-22
MF NTNU Untitled
 
14 Rød, Espen; Shlopak, Mikhail; Jünge, Gabriele Hofinger.
Measuring performance of information sharing practices in supply chain relations in MTO-industry. PMA 2016 Performance Measurement and Management: New Theories for New Practices; 2016-06-26 - 2016-06-29
MF Untitled
 
15 Shlopak, Mikhail; Dabrowska, Agnieszka; Rød, Espen; Jünge, Gabriele Hofinger.
Developing a system for performance measurement of projects in ETO companies. PMA 2016 Performance Measurement and Management: New Theories for New Practices; 2016-06-26 - 2016-06-29
MF Untitled
 
16 Tveter, Eivind.
The Productivity of Road Infrastructure. hEART 2016; 2016-09-13 - 2016-09-16
MF Untitled
 
17 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein.
The wider economic impacts of airports: Effect on population caused by regional airports in Norway. NECTAR C1 workshop; 2016-05-19 - 2016-05-20
HIM MF Untitled
 
18 Tveter, Eivind; Welde, Morten.
The Traffic Impacts of Fixed Links. NECTAR Cluster 1 workshop; 2016-05-19 - 2016-05-20
MF NTNU Untitled
 
Rapport/avhandling
Rapport
19 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2014. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978‐82‐7830‐256‐9) 84 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1603)
MF Untitled
 
20 Bruvoll, Annegrete; Bråthen, Svein; Haavardsholm, Oscar; Tveter, Eivind; Vennemo, Haakon.
Netto ringvirkninger i åtte prosjekter i Nye Veiers portefølje. : Vista Analyse AS; Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2016 (ISBN 978-82-8126-310-9) 59 s. Vista analyse(2016/53)
HIM HIOA MF Untitled
 
21 Bruvoll, Annegrete; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Vennemo, Haakon.
Netto ringvirkninger i vegprosjekter : teori og utenlandske erfaringer. : Vista Analyse AS; Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2016 (ISBN 978-82-8126-308-6) 35 s. Vista analyse(2016/51)
HIM HIOA MF Untitled
 
22 Groven, Gøril; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth.
Inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeidslivet : VRI-prosjekt med Spesialistbedriften. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 26 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1601)
HIM MF Untitled
 
23 Kvadsheim, Nina Pereira.
Sjøportalen : delrapport 3 : utprøving - erfaringsutveksling. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978-82-7830-276-7) 30 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1613)
MF Untitled
 
24 Müller, Falko; Svendsen, Hilde Johanne.
Ferjesambandet Hasvik – Øksfjord : en vurdering av tilbud og etterspørsel. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978‐82‐7830‐264‐4) 58 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1607)
MF Untitled
 
25 Nordhaug, Hans Fredrik.
Sjøportalen : delrapport 2 : mulighetsstudie - tekniske løsninger. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978-82-7830-272-9) 12 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1611)
HIM MF Untitled
 
26 Oppen, Johan; Rød, Espen.
TØMT : tilrettelegging og gjennomføring av tømmertransport i Trøndelag. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978‐82‐7830‐270‐5) 29 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1610)
MF Untitled
 
27 Oterhals, Oddmund; Guvåg, Bjørn.
SMARTprod : delrapport : industriell skipsproduksjon. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978-82-7830-266-8) 16 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1608)
HIM MF Untitled
 
28 Oterhals, Oddmund; Guvåg, Bjørn; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Srai, Jagjit Singh.
RECIN - Regional Challenges and Innovation in business Network : Maritime Network Møre and Romsdal. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978-82-7830-268-2) 26 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1609)
HIM MF Untitled
 
29 Oterhals, Oddmund; Oppen, Johan.
Logistikk og forretningsmodeller for behandling av fiskeslam : arbeidspakke 5 i prosjektet Fiskeslam som ressurs for bioenergi og plantevekst (SLAM‐BEP). Molde: Møreforsking Molde AS 2016 12 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1602)
MF Untitled
 
30 Rye, Mette.
Merkostnad i privat sektor i sone 1A og4A etter omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift : estimat for 2016. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978-82-7830-252-1) 21 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1601)
MF Untitled
 
31 Skrove, Guri Kaurstad; Groven, Gøril; Nerland, Sølve Mikal; Bachmann, Kari Elisabeth.
"I UNG" - et alternativt opplæringstiltak for ungdom som har droppet ut av videregående opplæring : resultater fra følgeforskningen. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978‐82‐7830‐274‐3) 114 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1612)
MF Untitled
 
32 Svendsen, Hilde Johanne; Zhang, Wei; Rekdal, Jens Ludvig; Bråthen, Svein.
Ny ferjeforbindelse mellom Aure og Hitra : oppdaterte trafikktall og samfunnsøkonomi 2016. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978-82-7830-254-5) 37 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1602)
HIM MF Untitled
 
33 Thune-Larsen, Harald; Bråthen, Svein; Strand, Arvid; Müller, Falko; Svendsen, Hilde Johanne.
Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn i Bodø. Oslo: Transportøkonomisk Institutt; Møreforsking 2016 (ISBN 978-82-480-1697-7) 79 s. TØI-rapport(1474/2016)
MF TØI Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
34 Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita; Bachmann, Kari Elisabeth.
Transnational policy transfer over three curriculum reforms in Finland : The constructions of conditional and purposive programs (1994–2016). European Educational Research Journal 2016 ;Volum 15.(3) s. 345-365
MF UiO Untitled
 
35 Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth; Aarseth, Turid.
Integrated care pathways—A strategy towards better care coordination in municipalities? A qualitative study. International Journal of Care Coordination 2016 ;Volum 19.(1-2) s. 20-28
HIM MF Untitled
 
Fagartikkel
36 Thune-Larsen, Harald; Bråthen, Svein; Strand, Arvid.
Flytting av flyplassen i Bodø : samfunnsøkonomisk lønnsomt – men til hvilken pris?. Samferdsel 2016
MF TØI Untitled
 
Populærvitenskapelig artikkel
37 Tveter, Eivind; Welde, Morten; Odeck, James Oyugi.
Ferjeavløsning kan påvirke bosetting positivt – spesielt nær byområder. Samferdsel 2016
MF NTNU Untitled