Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2016   Til: 2016   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Hovedkategori: Bok   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-49 av 49

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Sogner, Knut; Lie, Einar; Aven, Håvard Brede.
Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) 324 s.
BI OSLOMET UiO Untitled
 
Lærebok
2 Fekjær, Silje Bringsrud.
Statistikk i praksis. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-49019-2) 111 s.
HIOA Untitled
 
Vitenskapelig monografi
3 Mausethagen, Sølvi; Askling, Berit; Dahl, Thomas; Heggen, Kåre; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lauvdal, Torunn; Qvortrup, Lars; Salvanes, Kjell Gunnar; Skagen, Kaare; Skrøvset, Siw; Thue, Fredrik.
Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-8-2450210-0-4) 250 s.
HINN OSLOMET HVO NHH NTNU UIA UiT Untitled
 
4 Molander, Anders.
Discretion in the welfare state: Social rights and professional judgment. Routledge 2016 (ISBN 978-1138212428) 90 s.
HIOA Untitled
 
5 Sullivan, William.
Liberal Learning as a Quest for Purpose. Oxford University Press 2016 (ISBN 9780190499242) 248 s.
HIOA Untitled
 
6 Sullivan, William.
The Power of Integrated Learning. Higher Education for Success in Life, Work, and Society. Stylus Publishing 2016 (ISBN 9781620364086) 208 s.
HIOA Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
7 Aven, Håvard Brede.
Statleg ingeniørkunst. Ingeniørane og etableringa av statlege industriselskap i Noreg, 1945–1949. I: Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-854-8. s. -
HIOA Untitled
 
8 Bakken, Anders; Heggen, Kåre; Helland, Håvard.
Utdanning. I: Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490215. s. 260-285
HIOA HVO Untitled
 
9 Esser-Noethlichs, Marc.
Hvordan kan dannelsesprosesser fremmes i kroppsøving? Dannelsens didaktiske dimensjoner eksemplifisert med judo. I: Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202516895. s. 115-142
HIOA Untitled
 
10 Esser-Noethlichs, Marc.
Kvalitativ bevegelseslæring i friidrett. I: Motorikk i et didaktisk perspektiv. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491786. s. 223-236
HIOA Untitled
 
11 Henden, Edmund.
Addiction, compulsion, and weakness of the will: A dual-process perspective. I: Addiction and Choice. Rethinking the Relationship.. Oxford University Press 2016 ISBN 9780198727224. s. -
HIOA Untitled
 
12 Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian.
Contemporary education policy and teacher professionalism. I: The Routledge Companion to the Professions and Professionalism. Routledge 2016 ISBN 9781138018891. s. 329-342
HIOA Untitled
 
13 Molander, Anders.
Demokrati och deliberation. I: Låt alla stenar rulla. Lärande, estetik, samhälle. Daidalos 2016 ISBN 978-91-7173488-4.
HIOA Untitled
 
14 Raaheim, Arild; Havnes, Anton.
Eksamen, vurdering og læring. I: Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0. s. 83-101
HIOA UiB Untitled
 
15 Skedsmo, Guri; Mausethagen, Sølvi.
Emerging accountability policies and practices in education: The case of Norway. I: Educational Accountability: International Perspectives on Challenges and Possibilities for School Leadership. Routledge 2016 ISBN 9781138777897. s. 205-223
OSLOMET UiO Untitled
 
16 Storvik, Aagoth Elise Lossius; Abrahamsen, Bente.
Lederutvelgelse blant profesjonsutøvere. I: Profesjon og ledelse. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1697-0. s. 295-317
HIOA Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
17 Abrahamsen, Bente.
Er kort profesjonsutdanning ikke nok? Betydningen av innvandrerbakgrunn for utforming av profesjonskarrierer. Sosiologisk Tidsskrift 2016 ;Volum 24.(2) s. 123-141
HIOA Untitled
 
18 Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida.
Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge?. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volum 33.(1/2) s. 101-121
HIOA Untitled
 
19 Bégin-Caouette, Olivier; Askvik, Tanja; Cui, Bian.
Interplays Between Welfare Regimes Typology and Academic Research Systems in OECD Countries. Higher Education Policy 2016 ;Volum 29.(3) s. 287-313
HIOA Untitled
 
20 Drange, Ida.
Degrees of closure and economic success in the Norwegian labour market: field of study and non-Western immigrant performance. Journal of Education and Work 2016 ;Volum 29.(4) s. 402-426
HIOA Untitled
 
21 Drange, Ida; Karlsen, Hilde.
Simply a matter of being male? Nurses' employment outcomes in the Norwegian labour market. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016 ;Volum 24.(2) s. 76-94
HIOA Untitled
 
22 Fors, Jim-Olav.
Development of professional commitment among students in social work education. Social Work Education 2016 ;Volum 36.(5) s. 529-541
HIOA Untitled
 
23 Gjersøe, Heidi Moen.
Getting Sick and Disabled People off Temporary Benefit Receipt: Strategies and Dilemmas in the Welfare State’s Frontline. Nordic Journal of Working Life Studies 2016 ;Volum 6.(S1) s. 129-145
HIOA Untitled
 
24 Gjersøe, Heidi Moen.
Vurdering av arbeidsevne i NAV: Et spørsmål om kunnskap?. Sosiologi i dag 2016 ;Volum 46.(1) s. 9-31
OSLOMET Untitled
 
25 Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge.
Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?. Tidsskrift for velferdsforskning 2016 ;Volum 19.(1) s. 24-43
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
26 Havnes, Anton; Christiansen, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth.
Peer learning in higher education:Patterns of talk and interaction in skills centre simulation. Learning, Culture and Social Interaction 2016 ;Volum 8. s. 75-87
OSLOMET UiO Untitled
 
27 Havnes, Anton; Prøitz, Tine Sophie.
Why use learning outcomes in higher education? Exploring the grounds for academic resistance and reclaiming the value of unexpected learning. Educational Assessment, Evaluation and Accountability 2016 ;Volum 28.(3) s. 205-223
HIOA HSN NIFU Untitled
 
28 Henden, Edmund; Gjelsvik, Olav.
What is wrong with the brains of addicts?. Neuroethics 2016 ;Volum 10.(1) s. 71-78
OSLOMET UiO Untitled
 
29 Hermansen, Hege Yvonne; Mausethagen, Sølvi.
Når kunnskap blir styrende: Læreres rekontekstualisering av nye kunnskapsformer. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016 ;Volum 10.(2) s. 92-107
HIOA Untitled
 
30 Kittelsen Røberg, Karl Ingar; Helland, Håvard.
Do grades in higher education matter for labour market rewards? A multilevel analysis of all Norwegian graduates in the period 1990–2006. Journal of Education and Work 2016 ;Volum 30.(4) s. 383-402
HIOA Untitled
 
31 Løvgren, Mette.
Emotional exhaustion in day-care workers. European Early Childhood Education Research Journal 2016 ;Volum 24.(1) s. 157-167
HIOA Untitled
 
32 Mangset, Marte.
La variation des identités élitaires des hauts fonctionnaires. Étude du rôle de l’enseignement supérieur en France, en Grande-Bretagne et en Norvège. L'Année sociologique 2016 ;Volum 66.(1) s. 225-250
HIOA Untitled
 
33 Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie.
Ansvarliggjøring og nye organisasjonsrutiner i skolen – rom for læring?. Nordiske organisasjonsstudier 2016 ;Volum 18.(1) s. 79-97
OSLOMET USN UiO Untitled
 
34 Nesje, Kjersti.
Personality and professional commitment of students in nursing, social work, and teaching: A comparative survey. International Journal of Nursing Studies 2016 ;Volum 53. s. 173-181
HIOA Untitled
 
35 Næss, Terje; Salvanes, Kari Vea; Wiers-Jenssen, Jannecke.
Samfunnsviteres og humanisters overgang til arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volum 33.(4) s. 327-348
HIOA NIFU Untitled
 
36 Osland, Oddgeir.
Ecological Modernisation Revisited. In Norway. World Political Science 2016 ;Volum 12.(2) s. 347-371
HIOA Untitled
 
37 Papadopoulos, Irena; Zorba, Akile; Koulouglioti, Christina; Ali, Sheila; Aagard, Magdeline; Akman, Ozlem; Alpers, Lise-Merete; Apostolara, Paraskevi; Biles, Jessica; Martin-Garcia, Ángel; González-Gil, Teresa; Kouta, Christiana; Krepinska, Radka; Kumar, Bernadette. N; Lesinska-Sawicka, Malgorzata; López, Lucero; Malliarou, Maria; Nagorska, Malgorzata; Nissim, Sara; Nortvedt, Line; Oter-Quintana, Cristina; Ozturk, Candan; Pangilinan, S.B.; Papp, Katalin; Eldar Regev, Orit; Rubiano, Florinda O.; Tolentino Diaz, Maria Ymelda; Tóthova, Valérie; Vasiliou, Marios.
International study on nurses’ views and experiences of compassion. International Nursing Review 2016 ;Volum 63.(3) s. 395-405
HIOA LDS Untitled
 
38 Shavard, Galina.
Public pedagogy and the city : museums, libraries, and cultural centers as sites for multicultural education. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2016 ;Volum 3.(2) s. 1-13
HIOA Untitled
 
39 Skardhamar, Torbjørn; Fekjær, Silje Bringsrud; Pedersen, Willy.
If it works there, will it work here?: The effect of a multi-component responsible beverage service (RBS) programme on violence in Oslo. Drug And Alcohol Dependence 2016 ;Volum 169. s. 128-133
OSLOMET PHS UiO Untitled
 
40 Støren, Liv Anne; Wiers-Jenssen, Jannecke.
Transition from higher education to work: are master graduates increasingly over-educated for their jobs?. Tertiary Education and Management 2016 ;Volum 22.(2) s. 134-148
HIOA NIFU Untitled
 
41 Tellmann, Silje Maria.
Bounded deliberation in public committees: the case of experts. Critical Policy Studies 2016 s. 1-19
HIOA Untitled
 
42 Terum, Lars Inge; Heggen, Kåre.
Identification with the social work profession: the impact of education. British Journal of Social Work 2016 ;Volum 46.(4) s. 839-854
HIOA HVO Untitled
 
43 Thomsen, Jens-Peter; Bertilsson, Emil; Dalberg, Tobias; Hedman, Juha; Helland, Håvard.
Changes in access to higher education in the Nordic countries 1985-2010 – a comparative perspective. European Sociological Review 2016 ;Volum 33.(1) s. 98-111
HIOA Untitled
 
44 Thue, Fredrik.
Å bemektige seg fortiden: Jens Arup Seips metodologiske modernisme. Historisk Tidsskrift 2016 ;Volum 95.(1) s. 97-131
HIOA Untitled
 
45 Tveiten, Sidsel; Zlatanovic, Tatjana; Davidsen, Liv-Signe; Hofset, Marit Kristine; Schwencke, Jan Fredrik; Størk, Wenche; Trudvang, Hanne Kjær.
Hva karakteriserer et godt kurs i helsepedagogikk? En fokusgruppeundersøkelse med bruker som medforsker. Nordisk sygeplejeforskning 2016 ;Volum 6.(4) s. 327-341
AHUS HIOA Untitled
 
46 Wallander, Lisa; Molander, Anders.
Learning to reason: the factorial survey as a teaching tool in social work education. Nordic Social Work Research 2016 ;Volum 6.(2)
HIOA Untitled
 
47 Zlatanovic, Tatjana; Havnes, Anton; Mausethagen, Sølvi.
A Research Review of Nurse Teachers’ Competencies. Vocations and Learning 2016 s. 1-33
HIOA Untitled
 
48 Zlatanovic, Tatjana; Havnes, Anton; Tveiten, Sidsel.
Nurse teachers' perceived competencies in the context of students'first clinical placements: A qualitative study. Journal of Nursing Education and Practice 2016 ;Volum 7.(1) s. 32-44
OSLOMET Untitled
 
49 Zlatanovic, Tatjana; Tveiten, Sidsel; Havnes, Anton.
Nurse Teachers perceived competencies in the context of students first clinical placements: a qualitative study. Journal of Nursing Education and Practice 2016 ;Volum 7.(1) s. 32-44
OSLOMET Untitled