Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2016   Til: 2016   Enhet: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HIM)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 450 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Neste >>

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Singh, Jay P.; Bjørkly, Stål; Fazel, Seena.
International perspectives on violence risk assessment. Oxford University Press 2016 (ISBN 9780199386291) 424 s.
HIM Untitled
 
2 Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave). Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215027791) 312 s.
HIM UIS Untitled
 
Fagbok
3 Hauge, Olav; Hrabal, Martin; Jurigová, Zuzana; Jelínková, Darina; Mikeska, Martin; Papadaki, Sárka; Slinták, Karel; Trcka, Lukás; Solenes, Oskar; Tucková, Zuzana.
The social economy, social enterprises and outline of sustainability. Wolters Kluwer 2016 (ISBN 978-80-7552-459-1) 152 s.
HIM Untitled
 
Lærebok
4 Engelseth, Per; Carlsen, Åsta Flo.
Developing lean customer service at Glamox : a lean manufacturing firm. Sage Publications 2016 (ISBN 9781473939318) 22 s.
HIM Untitled
 
5 Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas; Wallace, Anne Karin.
Nummer 10, Lærerens bok. Oslo: Aschehoug & Co 2016 (ISBN 9788203344985) 500 s.
HIM OSLOMET UiO Untitled
 
6 Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas; Wallace, Anne Karin.
Nummer 10 Matematikk for ungdomstrinnet.. Oslo: Aschehoug & Co 2016 (ISBN 9788203344961) 500 s.
HIM OSLOMET UiO Untitled
 
7 Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin; Jensen, Renate.
Forenklet, Nummer 8, Matematikk for ungdomstrinnet. Oslo: Aschehoug 2016 (ISBN 9788203400667) 152 s.
HIM OSLOMET UiO Untitled
 
Vitenskapelig monografi
8 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Vernepleierens kjerneroller : en refleksjonsmodell. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1671-0) 296 s.
HIM UIS Untitled
 
9 Gammelsæter, Hallgeir.
Poeng, penger og politikk : et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202520885) 295 s.
HIM Untitled
 
10 Haugen, Kjetil K..
Stochastic dynamic programming. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02671-8) 100 s.
HIM Untitled
 
11 Welde, Morten; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Finansiering av vegprosjekter med bompenger : behandling av og konsekvenser av bompenger i samfunnsøkonomiske analyser. Trondheim: Ex ante akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-93253-55-6) 148 s. Concept rapport(49)
HIM MF NTNU Untitled
 
Del av bok/rapport
Annet
12 Dolles, Harald; Dibben, Mark.
Investigating entrepreneurial activity in motorsports : the case of a world landspeed record atempt in New Zealand. I: SMAANZ Conference 2016 : Book of Abstracts : Auckland University of Technology (New Zealand), 23 November – 25 November. Auckland City: SMAANZ : Sport Management Assosication of Australia & New Zealand 2016 s. 26-
HIM Untitled
 
13 Dolles, Harald; Gabrielsson, Carl.
Exploring the market development of a ‘new’ sport : contributions of equipment manufacturers and retailers. I: SMAANZ Conference 2016 : Book of Abstracts : Auckland University of Technology (New Zealand), 23 November – 25 November. Auckland City: SMAANZ : Sport Management Assosication of Australia & New Zealand 2016 s. 69-
HIM Untitled
 
14 Egilsson, Birnir; Dolles, Harald.
Self-initiated expatriation in sports : conceptualizing the international supply chain. I: SMAANZ Conference 2016 : Book of Abstracts : Auckland University of Technology (New Zealand), 23 November – 25 November. Auckland City: SMAANZ : Sport Management Assosication of Australia & New Zealand 2016 s. 102-
HIM Untitled
 
15 Fatouh, Tarek; Guvåg, Bjørn.
Time compression in engineer- to- order industry : a case study of a Norwegian shipbuilding industry. I: Proceedings 5th World Production and Operations Management Conference (World P&OM Havana 2016). : DEPARTAMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA HABANA “JOSE ANTONIO ECHEVERRIA” & DEPARTAMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU” DE LAS VILLAS 2016 ISBN 978-959-261-532-8. s. 1-10
HIM Untitled
 
16 Mishra, Alok.
Agile methods adoption in large software development projects. I: 5th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (ICRITO) (Trends and Future Directions) : September 7-9, 2016. IEEE 2016 ISBN 978-1-5090-1489-7. s. 16-
HIM Untitled
 
Faglig kapittel
17 Fluttert, Frans A. J..
Risicobeheersing en zelfmanagement via kwetsbare patronen van gedragsontregeling. I: Werken in gedwongen kader : methodiek voor het forensisch sociaal werk. Amsterdam: Uitgeverij SWP 2016 ISBN 9789088504242. s. 339-352
HIM Untitled
 
18 Fluttert, Frans A. J.; Van Mesdag, S.; van Leuwen, Mirjam; Van Meijel, Berno.
Agressie in de forensische zorg : ERM-­‐vroegsignalering en management van delict-­‐gevaarlijkheid.. I: Ggz-verpleegkunde in de praktijk. : Tijdstroom, Uitgeverij De 2016 ISBN 9789058982971.
HIM OUS Untitled
 
19 Molka-Danielsen, Judith; Balandin, Susan.
Affordances and challenges of virtual communities for people with an intellectual disability. I: Community care and inclusion for people with an intellectual disability. : Floris books 2016 ISBN 9781782503330. s. 90-106
HIM Untitled
 
20 Tretteteig, Signe; Tangen, Gro Gujord; Storjord, May-Britt.
Miljøbehandling - ulike arbeidsformer og aktiviteter. I: Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse 2016 ISBN 978-82-8061-260-1. s. 325-365
SIV HIM Untitled
 
21 Wilson, Stephanie; Singh, Jay P.; Leech, Natascha; Nicholls, Tonia L..
Structured instruments commonly-used in violence risk assessments. I: International perspectives on violence risk assessment. Oxford University Press 2016 ISBN 9780199386291. s. 353-372
HIM Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
22 Agra, Agostinho; Christiansen, Marielle; Hvattum, Lars Magnus; Rodrigues, Filipe.
A MIP based local search heuristic for a stochastic maritime inventory routing problem. I: Computational Logistics - 7th International Conference, ICCL 2016, Lisbon, Portugal, September 7-9, 2016, Proceedings. Springer 2016 ISBN 978-3-319-44895-4. s. 18-34
HIM NTNU Untitled
 
23 Anagnostopoulos, Christos; Kolyperas, Dimitrios.
Corporate social responsibility of and through sport. I: Contemporary issues in sport management : a critical introduction. Sage Publications 2016 ISBN 9781446282199. s. 473-486
HIM Untitled
 
24 Berge, Dag Magne; Jørgensen, Else.
Helsefremming over kaffekoppen : om innovasjon, institusjonelle logikker og mellomrom : en casestudie. I: Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027685. s. 210-232
HIM Untitled
 
25 Brekk, Åge.
Profesjonsbygging og avtalt samarbeid. I: Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave). Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027791. s. 53-78
HIM Untitled
 
26 Fazel, Seena; Bjørkly, Stål.
Methodological considerations in risk assessment research. I: International perspectives on violence risk assessment. Oxford University Press 2016 ISBN 9780199386291. s. 16-25
HIM OUS Untitled
 
27 Folino, Jorge O.; Villalba, Daniella K.; Singh, Jay P..
Violence risk assessment in Latin America. I: International perspectives on violence risk assessment. Oxford University Press 2016 ISBN 9780199386291. s. 181-191
HIM Untitled
 
28 Gjerde, Ingunn; Torsteinsen, Harald; Aarseth, Turid.
Tildelingskontoret – en organisatorisk innovasjon i norske kommuner?. I: Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027722. s. 47-64
HIM UiT Untitled
 
29 Godoy-Cervera, Verónica; Dzib, Paulino; Ortega, Isaac Aguilar; Villalba, Daniella K.; Singh, Jay P..
The assessment of violence risk : the State-of-the-Art in Mexico. I: International perspectives on violence risk assessment. Oxford University Press 2016 ISBN 9780199386291. s. 258-269
HIM Untitled
 
30 Hadjistassou, Stella K.; Molka-Danielsen, Judith.
Designing alien mysteries in Chatterdale : an instructor's perspective. I: Handbook of research on gaming trends in P-12 education. IGI Global 2016 ISBN 9781466696297. s. 222-236
HIM Untitled
 
31 Hurducas, Claudia C.; Singh, Jay P.; de Ruiter, Corine; Petrila, John.
Violence risk assessment tools : a systematic review of surveys. I: International perspectives on violence risk assessment. Oxford University Press 2016 ISBN 9780199386291. s. 76-97
HIM Untitled
 
32 Iversen, Hans Petter; Ødegård, Atle.
Innovasjonsinvasjon – og hvorfor det?. I: Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027722. s. 65-78
HIM UIS Untitled
 
33 Jæger, Bjørn; Lin, Ning.
The changing nature of cargo container handling needs information sharing as a key performance indicator. I: International Conference on Logistics, Informatics and Service Sciences (LISS 2016) : Proceeding. IEEE 2016 ISBN 978-1-5090-1101-8. s. 1-9
HIM Untitled
 
34 Lin, Ning; Hjelle, Harald M.; Cullinane, Kevin; Bergqvist, Rickard Y; Eidhammer, Olav; Wang, Yuhong; Yang, Zaili; Qu, Zhuohua.
Potential solutions to upstream buyer consolidation in the China-Europe container trades : An exploratory study. I: International Conference on Logistics, Informatics and Service Sciences (LISS 2016) : Proceeding. IEEE 2016 ISBN 978-1-5090-1101-8. s. 1-11
HIM TØI Untitled
 
35 Molka-Danielsen, Judith; Hadjistassou, Stella; Messl-Egghart, Gerhilde.
Investigating the affective Learning in a 3D virtual learning environment : the case study of the Chatterdale mystery. I: CALL communities and culture : short papers from EUROCALL 2016. Research-publishing.net 2016 ISBN 978-1-908416-44-5. s. 319-324
HIM Untitled
 
36 Mykletun, Reidar J..
Voss - bygd for sterke opplevingar. I: Turisme: Destinasjonsutvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-46050-8. s. 198-225
HIM UIS Untitled
 
37 Nujen, Bella B.; Damm, Rickard.
The need for knowledge management when backsourcing is embraced. I: Advances in production management systems : initiatives for a sustainable world : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2016, Iguassu Falls, Brazil, September 3-7, 2016, Revised Selected Papers. Springer 2016 ISBN 978-3-319-51133-7. s. 748-755
HIM Untitled
 
38 Rønhovde, Lars.
Kommunal organisering i møtet med samhandlingsreforma. I: Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027722. s. 79-96
HIM Untitled
 
39 Singh, Jay P.; Desmarais, Sarah L.; Otto, Randy K.; Nicholls, Tonia L.; Petersen, Karen L.; Pritchard, Michelle M..
The International Risk Survey : use and perceived utility of structured violence risk assessment tools in 44 countries. I: International perspectives on violence risk assessment. Oxford University Press 2016 ISBN 9780199386291. s. 101-126
HIM Untitled
 
40 Solenes, Oskar.
Tidleg organisering og institusjonalisering av ungdomsidretten i Norges Idrettsforbund, 1946-1966. I: Ungdom og idrett. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-44967-4. s. 33-51
HIM Untitled
 
41 Turchi, Tommaso; Malizia, Alessio; Castellucci, Paola; Olsen, Kai A..
Collaborative information seeking with Ant Colony Ranking in real-time. I: Digital Libraries on the Move : 11th Italian Research Conference on Digital Libraries, IRCDL 2015, Bolzano, Italy, January 29-30, 2015, Revised Selected Papers. Springer 2016 ISBN 978-3-319-41937-4. s. 104-115
HIM Untitled
 
42 Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Ødegård, Atle.
Nye samarbeidsformer – et samfunnsoppdrag. I: Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave). Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027791. s. 17-30
HIM UIS Untitled
 
43 Ødegård, Atle.
Konstruksjoner av tverrprofesjonelt samarbeid. I: Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave). Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027791. s. 113-127
HIM UIS Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Faglig foredrag
44 Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A.
Sårbarhet hos miljøterapeuter i samhandlingssituasjoner. HTV konferanse; 2016-04-28 - 2016-04-28
HIM Untitled
 
45 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell. Vernepleierutdanningens 20-års jubileum; 2016-11-04
HIM NTNU Untitled
 
46 Chapman, Annelise Sabine; Aasen, Inga Marie; Indergård, Erlend; Marfaing, Hélène; Oppen, Johan; Oterhals, Oddmund; Pierre, Ronan; Roleda, Michael Y; Stévant, Pierrick Francois Denis; Walde, Per Magne.
PROMAC: Energy-efficient processing of seaweeds in blue-green value chains. International Seaweed Symposium; 2016-06-19 - 2016-06-24
HIM OCEAN MF NTNU Untitled
 
47 Fominykh, Mikhail.
Wearable Experiences for Knowledge Intensive Training: lecture. Joint Summer School on Technology-Enhanced Learning; 2016-06-19 - 2016-06-25
HIM Untitled
 
48 Halse, Lise Lillebrygfjeld.
Manufacturing Network 4.0. BIAs Vareproduksjonsdager; 2016-01-06 - 2016-01-07
HIM Untitled
 
49 Halse, Lise Lillebrygfjeld.
MANUFACTURING 4.0 Fremtidens produksjonsnettverk: Hvor går veien? Og hva betyr det for møbelbransjen?. Future Talks; 2016-02-17
HIM Untitled
 
50 Halse, Lise Lillebrygfjeld.
Survey – teknologibruk og sourcing. FoU-seminar; 2016-09-28
HIM Untitled
 
    Vis neste liste