Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2016   Til: 2016   Enhet: Handelshøgskolen (NMBU)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 236 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

Del av bok/rapport
1 Angelsen, Arild; Vatn, Arild.
REDD+: From idea to reality - and back?. I: Festschrift in honor of professors Ole Hofstad and Birger Solberg. Ås: Institutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2016 s. 97-107
NMBU Untitled
 
2 Barton, David N; Andersen, Tom; Bergland, Olvar; Engebretsen, Alexander; Moe, S. Jannicke; Orderud, Geir I; Tominaga, Koji; Romstad, Eirik; Vogt, Rolf D.
Eutropia: Integrated Valuation of Lake Eutrophication Abatement Decisions Using a Bayesian Belief Network. I: The Routledge Handbook of Applied System Science. Routledge 2016 ISBN 978-0415843324. s. 297-320
OSLOMET NIBIO NINA NIVA UiO NMBU Untitled
 
3 Barton, David Nicholas; Andersen, Tom; Bergland, Olvar; Engebretsen, Alexander Melvold; Moe, S. Jannicke; Orderud, Geir; Tominaga, Koji; Romstad, Eirik; Vogt, Rolf David.
Eutropia: Integrated Valuation of Lake Eutrophication Abatement Decisions Using a Bayesian Belief Network. I: Handbook of Applied System Science. Routledge 2016 ISBN 978-0-415-84332-4.
OSLOMET NINA NIVA UiO NMBU Untitled
 
4 Fischer, Carolyn; Greaker, Mads; Rosendahl, Knut Einar.
Are Renewable Energy Subsidies in Need of Reform?. I: The Economics and Political Economy of Energy Subsidies. MIT Press 2016 ISBN 9780262034647. s. 255-272
NMBU Untitled
 
5 Gjølberg, Ole.
Norsk jordbruk og de internasjonale markedene. I: Norsk jordbrukspolitikk: handlingsrom i endring. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1743-4. s. 226-237
NMBU Untitled
 
6 Larson, Anne M.; Dokken, Therese; Duchelle, Amy E.; Atmadja, Stibniati S.; Resosudarmo, Ida Aju Pradnja; Cronkleton, Peter; Cromberg, Marina; Sunderlin, William D.; Awono, Abdon; Selaya, Galia.
Gender Gaps in REDD+: Women’s Participation is not Enough. I: Gender and Forests: Climate Change, Tenure, Value Chains and Emerging Issues. Routledge 2016 ISBN 978-1138955042. s. 68-88
NMBU Untitled
 
7 Lunnan, Anders.
Innovation in the forestry-based sector - what activities may make a difference?. I: Festschrift in honor of professors Ole Hofstad and Birger Solberg. Ås: Institutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2016 s. 147-154
NMBU Untitled
 
8 Navrud, Ståle.
Best Practice Guidelines in Benefit Transfer of Forest Externalities. I: Valuation of forest ecosystem services. A practical guide.. Oklahoma; USA: Books2Read 2016 ISBN 9781533779045. s. 68-89
NMBU Untitled
 
9 Navrud, Ståle.
Miljøverdsetting - verdsettingsmetoder og verdioverføring. I: Investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser : en antologi med bidrag fra 16 forskere.. : Ex ante Akademisk foralg 2016 ISBN 978-82-93253-52-5. s. 25-54
NMBU Untitled
 
10 Nybakk, Erlend; Olsen, Per Ingvar; Pettersen, Ivar.
Norsk matindustri: veier til framtidig forbedring av produktivitet og konkurranseevne. I: Norsk jordbrukspolitikk: handlingsrom i endring. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1743-4. s. 179-204
BI HK NIBIO NMBU Untitled
 
11 Pettersen, Ivar.
Markedsordninger og regulering i jordbruket. I: Norsk jordbrukspolitikk: handlingsrom i endring. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1743-4. s. 73-95
NIBIO NMBU Untitled
 
12 Rosendahl, Knut Einar.
Miljøgevinster av å subsidiere fornybar energiteknologi. I: Investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser. Trondheim: Ex ante akademisk forlag 2016 ISBN 978-82-93253-51-8. s. 147-159
NMBU Untitled
 
13 Wæraas, Arild.
Conformity and differentiation. I: The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation. Sage Publications 2016 ISBN 9781483376516. s. 151-154
NMBU Untitled
 
14 Wæraas, Arild.
Reputation Management Problems. I: The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation. Sage Publications 2016 ISBN 9781483376516. s. 654-656
NMBU Untitled
 
15 Zheng, Haixia; Navrud, Ståle; Shen, Shiran.
What Price for Ecosystem Services in China? Comparing Three Valuation Methods for Water Quality Improvement. I: Managerial Strategies and Solutions for Business Success in Asia. IGI Global 2016 ISBN 9781522518860. s. 176-198
NMBU Untitled
 
16 Øistad, Knut; Lindstad, Berit Hauger.
European cooperation on renewable energy, circular economy and climate policies. Possible implications for Norwegian forest policies and programs. I: Festschrift in honor of professors Ole Hofstad and Birger Solberg. Ås: Institutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2016 s. 129-134
NIBIO NMBU Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
17 Aarset, Bernt.
Historikk. Næringsutvikling og forvaltning. Ny debatt. Om oppdrett og laks; 2016-09-22 - 2016-09-22
NMBU Untitled
 
18 Aarset, Bernt.
Quick run-trough of 50 years of salmon farming. The Role of Rights in the Transition to a Smart Bioeconomy; 2016-08-24 - 2016-08-25
NMBU Untitled
 
19 Alem, Habtamu.
Contribution of Productivity and Price change to farm-level profitability change: a dual approach analysis of multi-output technology. NAPW 2016; 2016-06-15 - 2016-06-18
NIBIO NMBU Untitled
 
20 Alem, Habtamu.
Productivity and profitability change of crop producing family firms in Norway: a cost function approach. AES 90th Annual Conference; 2016-04-04 - 2016-04-06
NIBIO NMBU Untitled
 
21 Alem, Habtamu.
Regional efficiency and technological gaps in Norwegian grain farming: a stochastic meta-frontier model. 4th International Conference on Entrepreneurship, Innovation, and Regional Development – EIRD 2016; 2016-06-27 - 2016-06-29
NIBIO NMBU Untitled
 
22 Alem, Habtamu.
Source of productivity changes in the Norwegian Grain producing Regions. 7th International Conference on Agricultural Statistics; 2016-10-26 - 2016-10-28
NIBIO NMBU Untitled
 
23 Alem, Habtamu.
Technical efficiencies and technology gaps in the Norwegian regions: a meta-frontier applied for dairy farms. Asia- Pacific Productivity Conference (APPC 2016); 2016-07-07 - 2016-07-10
NIBIO NMBU Untitled
 
24 Alfnes, Frode.
Dagligvareportalen og kvalitet: Hva kan sammenlignes?. Ekspertmøte om kvalitet og dagligvarer; 2016-09-15 - 2016-09-15
HIOA NMBU Untitled
 
25 Alfnes, Frode.
Selling only sustainable seafood: Attitudes toward public regulation and retailer policies. Nordic conference of consumer research; 2016-05-18 - 2016-05-18
NMBU Untitled
 
26 Alfnes, Frode.
Sustainable seafood. Seminar; 2016-01-18 - 2016-01-18
NMBU Untitled
 
27 Alfnes, Frode.
Sustainable seafood. SUSdiet meating; 2016-04-27 - 2016-04-28
NMBU Untitled
 
28 Alfnes, Frode; Boncinelli, Fabio; Casini, Leonardo; Contini, Caterina; Gerini, Francesca; Romano, Caterina; Scozzafava, Gabriele.
Value Of Time Saving In The Preparation Of Food. International Food Marketing Research Symposium; 2016-06-13 - 2016-06-14
NMBU Untitled
 
29 Alfnes, Frode; Boncinelli, Fabio; Casini, Leonardo; Contini, Caterina; Gerini, Francesca; Romano, Caterina; Scozzafava, Gabriele.
Value of time saving in the preparation of food. 53rd SIDEA Congress; 2016-09-22 - 2016-09-24
NMBU Untitled
 
30 Alfnes, Frode; Tangeland, Torvald.
Innholdsmarkedsføring og journalistikk. Ikke lett å forstå forskjellen. SIFO Frokostseminar; 2016-09-21 - 2016-09-21
HIOA NMBU Untitled
 
31 Alstadsæter, Annette.
Accounting for business income in measuring top income shares. Integrated accrual approach using individual and firm data from Norway.. Oxford Centre for Business Taxation Summer Symposium; 2016-06-30 - 2016-06-30
NMBU Untitled
 
32 Alstadsæter, Annette.
Firm/owner integration - Implications for taxation. Karlstads Universitet, Guest lecture to Master Students; 2016-03-01 - 2016-03-01
NMBU Untitled
 
33 Alstadsæter, Annette.
Integrated Approach to Measuring Top Income Shares Using Individual and Firm Data: Evidence from Norway. Skatteforum, Bergen; 2016-10-09 - 2016-10-09
NMBU Untitled
 
34 Alstadsæter, Annette.
Overskuddsflytting og skattlegging av globale verksemder. Mediemangfoldsutvalget, Oslo; 2016-06-01 - 2016-06-01
NMBU Untitled
 
35 Alstadsæter, Annette.
Selskapsskatt og skattereform. Presentasjon til Stortingets Finanskomite på NHOs fagseminar om skattereformen; 2016-01-12 - 2016-01-12
NMBU Untitled
 
36 Anjum, Rani Lill.
Creating a New Ontological Foundation for the person-centered care of Medically Unexplained Symptoms. The Person Centered Care of Medically Unexplained Symptoms; 2016-09-28
NMBU Untitled
 
37 Anjum, Rani Lill.
En filosof bygger sin karriere. Karriereseminar for kvinnelig vitenskapelige ansatte; 2016-12-07
NMBU Untitled
 
38 Anjum, Rani Lill.
Evidence Based or Person Centered. An Ontological Debate. Research seminar; 2016-02-10 - 2016-02-10
NMBU Untitled
 
39 Anjum, Rani Lill.
‘Evidensbasert eller Personsentrert – Et filosofisk paradigmeskifte I medisin’. Medisinsk-filosofisk forum; 2016-04-12 - 2016-04-12
NMBU Untitled
 
40 Anjum, Rani Lill.
Hume og kausalitet. Filosofiperiode ved Oslo By Steinerskole; 2016-08-30
NMBU Untitled
 
41 Anjum, Rani Lill.
Kausalitet – den grunnleggende forutsetningen i balansert målstyring. Master kurs Strategy Implementation and Performance Measurements; 2016-01-07 - 2016-01-07
NMBU Untitled
 
42 Anjum, Rani Lill.
Livet som student - Velkomstforedrag til nye studenter ved NMBU. Introduksjonsuka ved NMBU; 2016-08-13
NMBU Untitled
 
43 Anjum, Rani Lill.
Ontology and Medicine - how philosophy can be useful for guidelines development. CauseHealth workshop on philosophy and guidelines; 2016-10-24
NMBU Untitled
 
44 Anjum, Rani Lill.
Overdisposed - Two views on causation. Causality workshop; 2016-12-02
NMBU Untitled
 
45 Anjum, Rani Lill.
Overnumerousness - Two views on causation. The foundations of evidence-based medicine; 2016-05-18
NMBU Untitled
 
46 Anjum, Rani Lill; Mumford, Stephen D.
A conclusive argument against evidence based policy. N=1 - Causal Reasoning and Evidence for Clinical Practice; 2016-01-12 - 2016-01-13
NMBU Untitled
 
47 Anjum, Rani Lill; Mumford, Stephen D.
‘Causation in Science - The philosophical challenge’. CAUSEHEALTH PHYSIO CONFERENCE: (THE PLACE FOR) SCIENCE, POLICIES, AND PERSONS IN PHYSIOTHERAPY; 2016-05-12 - 2016-05-12
NMBU Untitled
 
48 Anjum, Rani Lill; Mumford, Stephen D.
‘Ontology and Scientific Norms in Medicine and the Medically Unexplained’. EBM+ Workshop; 2016-09-05 - 2016-09-06
NMBU Untitled
 
49 Anjum, Rani Lill; Rocca, Elena.
Causation in Science and Philosophy. PhD-kurs Veterinærhøyskolen NMBU; 2016-11-27
NMBU Untitled
 
50 Atsbeha, Daniel Muluwork; Rickertsen, Kyrre; Kristofersson, Dadi.
Component supply responses in dairy production. Asian Pacific productivity conference; 2016-07-07 - 2016-07-10
NIBIO NMBU Untitled
 
    Vis neste liste