Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2015   Til: 2015   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig antologi/Konferanseserie   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Doktorgradsavhandling   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-40 av 40

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Smeby, Jens-Christian; Sutphen, Molly.
From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. Routledge 2015 (ISBN 9781138797444) 175 s.
HIOA Untitled
 
Vitenskapelig monografi
2 Mausethagen, Sølvi.
Læreren i endring? Om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02452-3) 137 s.
HIOA Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
3 Esser-Noethlichs, Marc; Midthaugen, Per.
Interkulturell læring og inkludering i kroppsøving - noen fagdidaktiske refleksjoner. I: Inkluderende kroppsøving. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-47064-7. s. 96-120
HIOA NIH Untitled
 
4 Hagelund, Anniken; Terum, Lars Inge.
Fra saksbehandler til veileder? Om iverksetting av velferdspolitikk I arbeidslinjens tid. I: For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-49470-4. s. 131-152
OSLOMET UiO Untitled
 
5 Heggen, Kåre; Smeby, Jens-Christian; Vågan, Andre.
Coherence: a longitudinal approach. I: From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. Routledge 2015 ISBN 9781138797444. s. 70-88
HIOA HVO Untitled
 
6 Johannessen, Lars Emil Fagernes; Album, Dag.
Utenfor kroppen: Kulturanalytiske studier av sykdom. I: Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02499-8. s. 143-156
OSLOMET UiO Untitled
 
7 Kyvik, Svein; Vågan, Andre; Prøitz, Tine Sophie; Aamodt, Per O.
Research-based education in undergraduate professional programmes. I: From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. Routledge 2015 ISBN 9781138797444. s. 105-123
HIOA NIFU Untitled
 
8 Leseth, Anne.
Etnisitet. I: Inkluderende kroppsøving. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-47064-7. s. 58-78
HIOA Untitled
 
9 Molander, Anders; Torsvik, Gaute.
Kan tvungen aktivering forsvares?. I: For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-49470-4. s. 38-61
OSLOMET UiO Untitled
 
10 Smeby, Jens-Christian.
Academic drift in vocational education?. I: From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. Routledge 2015 ISBN 9781138797444. s. 7-25
HIOA Untitled
 
11 Sutphen, Molly; Heggen, Kristin.
Using dialogical pedagogies to cope with fragmentation in nursing education. I: From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. Routledge 2015 ISBN 9781138797444. s. 137-146
OSLOMET UiO Untitled
 
12 Thue, Fredrik.
A Modernized Historical Consciousness? Whig History, Modernism, and the Postwar Welfare State. I: Boundaries of History. Scandinavian Academic Press 2015 ISBN 978-82-304-0157-6. s. 321-365
HIOA Untitled
 
Rapport/avhandling
Doktorgradsavhandling
13 Dahl-Michelsen, Tone.
Gender in physiotherapy education A study of gender performance among physiotherapy students and changes in the significance of gender. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 (ISBN 978-82-93208-86-0) 81 s.
HIOA Untitled
 
14 Hagland, Hanne.
Å krysse fremfor å beskytte grenser. Om ergoterapeut-, fysioterapeut-, lege- og sykepleierstudenters deltakelse og læring i tverrprofesjonell praksis.. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 (ISBN 978-82-93208-91-4) 389 s. HiOA Avhandling(7)
HIOA Untitled
 
15 Lindholm, Magne.
Journalistikkens autoritet. Yrkesideologi og autoritetsmarkering i norsk journalistikk 1954-2014. Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 (ISBN 978-82-93208-83-9) 370 s.
HIOA Untitled
 
16 Oterholm, Inger.
Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 (ISBN 9788293208921) 358 s. HiOA Avhandling(8)
VID OSLOMET Untitled
 
17 Valland, Tatanya.
Lojalitet og profesjonell standard. En studie av mellomledere i politiet. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 (ISBN 9788293208884) 318 s. HiOA Avhandling(5)
HIOA Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
18 Abrahamsen, Bente.
Nurses' choice of clinical field i early career. Journal of Advanced Nursing 2015 ;Volum 71.(2) s. 304-314
HIOA Untitled
 
19 Abrahamsen, Bente; Drange, Ida.
Ethnic minority students’ career expectations in prospective professions: navigating between ambitions and discrimination. Sociology 2015 ;Volum 49.(2) s. 252-269
HIOA Untitled
 
20 Askvik, Tanja.
Hva velger de som bryter mønsteret?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2015 ;Volum 56.(4) s. 449-482
HIOA Untitled
 
21 Bjørk, Ida Torunn; Christiansen, Bjørg; Havnes, Anton; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth.
Exploring the black box of practical skill learning in the clinical skills center. Journal of Nursing Education and Practice 2015 ;Volum 5.(11) s. 131-138
OSLOMET UiO Untitled
 
22 Eriksen, Andreas.
Beyond Professional Duty: Does Supererogation Belong to the Morality of Roles?. International Journal of Applied Philosophy 2015 ;Volum 29.(1) s. -
HIOA Untitled
 
23 Eriksen, Andreas.
Should eudaimonia structure professional virtue?. Journal of Philosophy of Education 2015 ;Volum 50.(4) s. 605-618
HIOA Untitled
 
24 Eriksen, Andreas.
What is professional integrity?. Etikk i praksis 2015 ;Volum 9.(2) s. 3-17
HIOA Untitled
 
25 Fekjær, Silje Bringsrud; Strype, Jon.
Norwegian police students’ attitudes towards armament. International Journal of Police Science and Management 2015 ;Volum 17.(3) s. 182-188
HIOA PHS Untitled
 
26 Gjersøe, Heidi Moen.
Regulating inflow or outflow: a comparison of the work capability assessments in the UK and Norway. Journal of Social Policy 2015 ;Volum 45.(1) s. 141-158
OSLOMET Untitled
 
27 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Smeby, Jens-Christian.
Programme coherence and epistemological beliefs. Nordic Psychology 2015 ;Volum 67.(2) s. 136-153
HIOA Untitled
 
28 Henden, Edmund.
Addiction, Voluntary Choice, and Informed Consent: A Reply to Uusitalo and Broers. Bioethics 2015 ;Volum 30.(4) s. 293-298
HIOA Untitled
 
29 Holst, Cathrine; Molander, Anders.
Jürgen Habermas on public reason and religion: Do religious citizens suffer an asymmetrical cognitive burden, and should they be compensated?. Critical Review of International Social and Political Philosophy 2015 ;Volum 18.(5) s. 547-563
OSLOMET UiO Untitled
 
30 Leseth, Anne.
What is culturally informed psychiatry?. Psychiatric bulletin of the Royal College of Psychiatrists 2015 ;Volum 39.(4) s. 187-190
HIOA Untitled
 
31 Mangset, Marte.
La variation des identités élitaires des hauts fonctionnaires. Étude du rôle de l'enseignement supérieur en France, en Grande-Bretagne et en Norvège. L'Année sociologique 2015 ;Volum 66.(1) s. 225-250
HIOA Untitled
 
32 Mangset, Marte.
What does it mean to be part of the elite? Comparing Norwegian, French and British top bureaucrats' understandings of the elite concept when applied to themselves. Comparative Sociology 2015 ;Volum 14.(2) s. 274-299
HIOA Untitled
 
33 Mausethagen, Sølvi; Mølstad, Christina Elde.
Shifts in Curriculum Control: Contesting Ideas of Teacher Autonomy. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2015 (1)
HINN OSLOMET Untitled
 
34 Molander, Anders; Torsvik, Gaute.
Getting People into Work: What (if Anything) Can Justify Mandatory Activation of Welfare Recipients?. Journal of Applied Philosophy 2015 ;Volum 32.(4) s. 373-392
OSLOMET UiO Untitled
 
35 Nesje, Kjersti.
Nursing students’ prosocial motivation: does it predict professional commitment and involvement in the job?. Journal of Advanced Nursing 2015 ;Volum 71.(1) s. 115-125
HIOA Untitled
 
36 Osland, Oddgeir.
Økologisk modernisering i transportsektoren. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2015 (3) s. 222-245
HIOA Untitled
 
37 Ravik, Monika; Havnes, Anton; Bjørk, Ida Torunn.
Exploring nursing students' transfer of peripheral venous cannulation from skills centre to the clinical setting. Journal of Nursing Education and Practice 2015 ;Volum 5.(3) s. 59-70
OSLOMET USN UiO Untitled
 
38 Terum, Lars Inge; Heggen, Kåre.
Sikrar BSV-utdanningane kompetansebehova?. Fontene forskning 2015 ;Volum 8.(2) s. 20-34
HIOA HVO Untitled
 
39 Terum, Lars Inge; Jessen, Jorunn Theresia.
Den tvetydige aktiveringen : en studie av veiledere ved lokale NAV-kontor. Tidsskrift for velferdsforskning 2015 ;Volum 18.(2) s. 96-109
HIOA Untitled
 
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
40 Eriksen, Andreas.
The authority of professional roles. Journal of social philosophy 2015 ;Volum 46.(3) s. 373-391
HIOA Untitled