Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2014   Til: 2014   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Hovedkategori: Bok   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Underkategori: Innledning   Underkategori: Doktorgradsavhandling   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-46 av 46

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Terum, Lars Inge.
Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-45050-2) 342 s.
HIOA NIFU Untitled
 
2 Slagstad, Rune; Messel, Jan.
Profesjonshistorier. Pax Forlag 2014 (ISBN 978-82-530-3752-3) 809 s.
HIOA Untitled
 
Vitenskapelig monografi
3 Kyvik, Svein; Vågan, Andre.
Forskningsbasert utdanning? Forholdet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse i de korte profesjonsutdanningene. Abstrakt forlag 2014 (ISBN 978-82-7935-359-1) 169 s.
HIOA NIFU Untitled
 
4 Leseth, Anne; Tellmann, Silje Maria.
Hvordan lese kvalitativ forskning?. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 9788202378387) 207 s.
HIOA Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
5 Askvik, Tanja; Helland, Håvard.
Norway. I: Enrolment Patterns in Nordic Higher Education, ca. 1945-2010. Institutions, Types of Education and Fields of Study. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2014 ISBN 978-82-327-0038-7. s. 65-92
HIOA Untitled
 
6 Christensen, Hanne; Eritsland, Alf Gunnar; Havnes, Anton.
Bridging the Gap? Student Attitudes about two Learning Arenas in Teacher Education. A Study of secondary Teacher Students' Experiences in University and Practice. I: Educating for the future : Proceedings of the ATEE 38th Annual Conference, Halden 2013. ATEE - Association for Teacher Education in Europe 2014 ISBN 978-90-8156-397-0. s. 46-61
HIOA Untitled
 
7 Christensen, Hanne; Eritsland, Alf Gunnar; Havnes, Anton.
Bru over gapet? En studie av grunnskolelærerstudenters erfaringer i utdanningens to læringsarenaer. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-04215.
HIOA Untitled
 
8 Elstad, Eyvind; Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi.
Profesjonsutvikling i skolen. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. s. 17-38
OSLOMET UiO Untitled
 
9 Esser-Noethlichs, Marc.
"Svømmingens fysikk" - et tverrfaglig undervisningsprosjekt. I: Fysisk aktiv læring. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46282-3. s. 152-176
HIOA Untitled
 
10 Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Terum, Lars Inge.
Kvalitet, kapasitet og relevans. I: Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45050-2. s. 15-18
HIOA NIFU Untitled
 
11 Gule, Lars; Kharma, Hanada.
Arabiske intellektuelle og den totalitære drøm. I: Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-101-1. s. 290-322
HIOA Untitled
 
12 Hansen, Marianne Nordli; Strømme, Thea Bertnes.
De klassiske profesjonene - fortsatt eliteprofesjoner?. I: Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02183-6. s. 39-53
OSLOMET UiO Untitled
 
13 Havnes, Anton.
Læring i høyere utdanning. Om forholdet mellom identitet, kunnskap og læring. I: Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45050-2. s. 203-229
HIOA Untitled
 
14 Havnes, Anton; Smeby, Jens-Christian.
Professional development and the profession. I: International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. Springer 2014 ISBN 978-94-017-8902-8. s. 915-954
HIOA Untitled
 
15 Heggen, Kåre.
Høgskule i distrikt – eit vilkår for å skaffe nok arbeidskraft?. I: Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45050-2. s. 144-161
HIOA HVO Untitled
 
16 Helland, Håvard.
Sosialøkonomene - statens styringsprofesjon med skiftende styringsidealer. I: Profesjonshistorier. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3752-3. s. 566-596
HIOA Untitled
 
17 Helland, Håvard; Wiborg, Øyvind.
Retningsvalg i høyere utdanning – hvor langt faller eplet fra stammen?. I: Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45050-2. s. 162-184
OSLOMET NIFU UiO Untitled
 
18 Hermansen, Hege; Nerland, Monika.
Betydningen av læreres kunnskapsarbeid for utvikling av kollektiv praksis. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. s. 224-240
OSLOMET UiO Untitled
 
19 Holst, Cathrine; Molander, Anders.
Epistemic democracy and the accountability of experts. I: Expertise and Democracy. Oslo: ARENA Centre for European Studies 2014 ISBN 978-82-93137-45-0. s. 13-35
OSLOMET UiO Untitled
 
20 Mausethagen, Sølvi; Mølstad, Christina Elde.
Licence to teach? Læreplananalyse og profesjonsutvikling. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. s. 152-167
OSLOMET UiO Untitled
 
21 Messel, Jan.
Sosialarbeiderne. I: Profesjonshistorier. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3752-3. s. 526-565
HIOA Untitled
 
22 Osland, Oddgeir.
Det totalitære hos Dag Solstad. I: Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-101-1. s. 194-216
HIOA Untitled
 
23 Terum, Lars Inge; Smeby, Jens-Christian.
Akademisering, kvalitet og relevans: Debatten om utdanningene til velferdsstatens profesjoner. I: Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45050-2. s. 114-143
HIOA Untitled
 
24 Thue, Fredrik.
Universitetslærerne. I: Profesjonshistorier. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3752-3. s. 666-699
HIOA Untitled
 
25 With, Mari Lande; Mastekaasa, Arne.
Karakterer, opptakskrav og lærerrekruttering. I: Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45050-2. s. 185-202
OSLOMET UiO Untitled
 
Rapport/avhandling
Doktorgradsavhandling
26 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen.
Meningsfulle sammenhenger En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer- og sosialarbeiderutdanningene. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2014 (ISBN 978-82-93208-77-8) 222 s. HiOA Avhandling(4)
HIOA Untitled
 
27 Løvgren, Mette.
Professional Boundaries: The Case of Childcare Workers in Norway. : Høgskolen i Oslo og Akershus 2014 (ISBN 978-82-93208-76-1) ;Volum 2014.145 s. HiOA Avhandling(3)
HIOA Untitled
 
28 Steinnes, Gerd Sylvi.
Profesjonalitet under press? Ein studie av førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og samarbeidet med assistentane. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2014 (ISBN 978-82-93208-75-4) ;Volum 2014.200 s. HiOA Avhandling(2)
HIOA HVO Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
29 Alpers, Lise-Merete; Hanssen, Ingrid.
Caring for ethnic minority patients: A mixed method study of nurses' self-assessment of cultural competency. Nurse Education Today 2014 ;Volum 34.(6) s. 999-1004
HIOA LDH LDS Untitled
 
30 Caspersen, Joakim; Raaen, Finn Daniel.
Novice teachers and how they cope. Teachers and Teaching: theory and practice 2014 ;Volum 20.(2) s. 189-211
HIOA NIFU Untitled
 
31 Dahl-Michelsen, Tone.
Curing and caring competences in the skills training of physiotherapy students. Physiotherapy Theory and Practice 2014
OSLOMET Untitled
 
32 Dahl-Michelsen, Tone.
Sportiness and masculinities among female and male physiotherapy students. Physiotherapy Theory and Practice 2014 ;Volum 30.(5) s. 329-337
OSLOMET Untitled
 
33 Dahl-Michelsen, Tone; Solbrække, Kari Nyheim.
When bodies matters: significance of the body in gender constructions in physiotherapy education. Gender and Education 2014 ;Volum 26.(6) s. 672-687
OSLOMET UiO Untitled
 
34 Fangen, Katrine; Vaage, Mari Nielsen.
FrP-politikeres innvandringsretorikk i posisjon og opposisjon. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2014 ;Volum 32.(3/4) s. 30-63
OSLOMET UiO Untitled
 
35 Henden, Edmund; Bærøe, Kristine.
Providing free heroin to addicts participating in research - ethical concerns and the question of voluntariness. Psychiatric bulletin of the Royal College of Psychiatrists 2014 ;Volum 38.(4)
HIOA UiB Untitled
 
36 Jessen, Jorunn Theresia; Tufte, Per Arne.
Discretionary decision-making in a changing context of activation policies and welfare reforms. Journal of Social Policy 2014 ;Volum 43.(2) s. 269-288
HIOA Untitled
 
37 Leseth, Anne Birgitte.
Experiences of moving: A history of women and sport in Tanzania. Sport in Society 2014 ;Volum 17.(4) s. 479-491
HIOA Untitled
 
38 Messel, Jan.
Barnevernspedagogutdanningens historie. Norges Barnevern 2014 ;Volum 91.(4) s. 178-194
HIOA Untitled
 
39 Messel, Jan; Terum, Lars Inge.
Sosialpedagogikk og sosialt arbeid i Danmark og Norge. Gjallerhorn 2014 (19) s. 27-33
HIOA Untitled
 
40 Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre.
Koherens i lærarutdanninga. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 ;Volum 98.(1) s. 3-13
HIOA HVO Untitled
 
41 Smeby, Jens Christian; Heggen, Kåre.
Coherence and the development of professional knowledge and skills. Journal of Education and Work 2014 ;Volum 27.(1) s. 71-91
HIOA HVO Untitled
 
42 Terum, Lars Inge; Hatland, Aksel.
Sysselsetting og trygd under arbeidslinja. Søkelys på arbeidslivet 2014 ;Volum 31.(1-2) s. 3-22
HIOA ISF Untitled
 
43 Vågan, Andre; Erichsen, Torunn; Larsen, Kristian.
En mixed methods studie: Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring. Sykepleien Forskning 2014 ;Volum 9.(2) s. 175-181
HIOA Untitled
 
44 Vågan, Andre; Heggen, Kåre.
Contextualisation and learning: a comparative study of student teachers and student nurses. Journal of Education and Work 2014 ;Volum 27.(6) s. 608-628
HIOA HVO Untitled
 
45 Wallander, Lisa; Molander, Anders.
Disentangling Professional Discretion: A Conceptual and Methodological Approach. Professions and Professionalism 2014 ;Volum 4.(3)
HIOA Untitled
 
46 Winnæss, Pål; Helland, Håvard.
Politistudentene: Hvem er de og hvorfor vil de bli politi?. Nordisk politiforskning 2014 ;Volum 1.(2) s. 93-123
HIOA PHS Untitled