Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2013   Til: 2013   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Hovedkategori: Bok   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Underkategori: Innledning   Underkategori: Doktorgradsavhandling   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-40 av 40

Bok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 Molander, Anders; Smeby, Jens Christian.
Profesjonsstudier 2. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-01931-4) 183 s.
HIOA Untitled
 
Vitenskapelig monografi
2 Heggen, Kåre; Helland, Håvard; Lauglo, Jon.
Utdanningssosiologi. Abstrakt forlag 2013 (ISBN 978-82-7935-348-5) 209 s.
OSLOMET HVO UiO Untitled
 
3 Messel, Jan.
I velferdsstatens frontlinje - barnevernpedagogers, sosionomers og vernepleieres historie. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02163-8) 408 s.
HIOA Untitled
 
4 Nygaard, Pål.
Ingeniørenes gullalder: de norske ingeniørenes historie. Dreyer Forlag A/S 2013 (ISBN 9788282650861) 373 s.
HIOA Untitled
 
5 Sylte, Ann Lisa.
ProfesjonspedagogikkProfesjonsretting / yrkesretting av pedagogikk og didaktikk. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 9788205447110) 296 s.
HIOA Untitled
 
Del av bok/rapport
Innledning
6 Molander, Anders; Smeby, Jens-Christian.
Innledning. I: Profesjonsstudier 2. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01931-4. s. 9-13
HIOA Untitled
 
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
7 Abrahamsen, Bente.
Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn? Om preferanser og kjønnsforskjeller i karrierer. I: Profesjonsstudier 2. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01931-4. s. 95-106
HIOA Untitled
 
8 Borchgrevink, Harald Bonaventura.
Når soldater skriver bøker. I: Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-354-6. s. 181-198
HIOA NIVA Untitled
 
9 Gule, Lars.
Ibn Khaldun og vitenskapen om sivilisasjonene. I: Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3602-1. s. 203-226
HIOA Untitled
 
10 Gule, Lars.
Venstreekstremisme og terrorisme. I: Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S 2013 ISBN 9788282650700. s. 214-238
HIOA Untitled
 
11 Gule, Lars; Gogineni, Rajaji Ramanadha Babu.
Humanism and Freedom from Religion. I: Freedom of Religion and Belief Volume II. Ashgate 2013 ISBN 978-1-4094-3601-0. s. 297-317
HIOA Untitled
 
12 Gule, Lars; Kharma, Hanada.
Adab – om danning i den arabisk-islamske tradisjonen. I: Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205444218. s. 102-114
HIOA Untitled
 
13 Gule, Lars; Kharma, Hanada.
Al-Fārābī og al-Mawardi – de ulike sidene i den islamske tradisjonen. I: Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3602-1. s. 147-177
HIOA Untitled
 
14 Havnes, Anton.
Assessment in Higher Education: A CHAT Perspective. I: Pedagogy in Higher Education. A cultural historical approach. Cambridge University Press 2013 ISBN 978-1-107-01465-7. s. 89-104
HIOA Untitled
 
15 Helland, Håvard; Heggen, Kåre.
Geografi og rekruttering til høgre utdanning. I: Profesjonsstudier 2. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01931-4. s. 81-94
HIOA HVO Untitled
 
16 Leseth, Anne.
Kulturtrøbbel i profesjonskvalifisering. I: Profesjonsstudier 2. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01931-4. s. 55-66
HIOA Untitled
 
17 Lorentzen, Håkon Wergeland; Helland, Håvard.
Profesjonene og det sivile samfunn: Idrettsfeltet som eksempel. I: Profesjonsstudier 2. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01931-4. s. 144-161
HIOA ISF Untitled
 
18 Molander, Anders.
Profesjonelt skjønn i velferdsstaten: mekanismer for ansvarliggjøring. I: Profesjonsstudier 2. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01931-4. s. 44-54
HIOA Untitled
 
19 Osland, Oddgeir Kjell; Elvebakk, Beate.
Kvalitet og kunnskapsakkumulasjon i evaluering. I: Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1331-3. s. 247-260
HIOA TØI Untitled
 
20 Smeby, Jens Christian.
Profesjon og ekspertise. I: Profesjonsstudier 2. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01931-4. s. 17-26
HIOA Untitled
 
Rapport/avhandling
Doktorgradsavhandling
21 Caspersen, Joakim.
Professionalism among novice teachers. How they think, act, cope and perceive knowledge. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2013 (ISBN 978-82-93208-33-4) ;Volum 2013.276 s. HiOA Avhandling(1)
HIOA Untitled
 
22 Drange, Ida.
A Study of Labour Market Careers for Professionals of Ethnic Minority Origin. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2013 (ISBN 978-82-93208-40-2) ;Volum 2013.200 s. HiOA Avhandling(3)
HIOA Untitled
 
23 Mausethagen, Sølvi.
Reshaping teacher professionalism. An analysis of how teachers construct and negotiate professionalism under increasing accountability. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2013 (ISBN 978-82-93208-53-2) ;Volum 2013.190 s. HiOA Avhandling(5)
HIOA Untitled
 
24 Nordhaug, Marita.
Which Patient's Keeper? Partiality and Justice in Nursing Care. : Høgskolen i Oslo og Akershus 2013 ;Volum 2013.158 s. HiOA Avhandling(4)
HIOA Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
25 Caspersen, Joakim.
The valuation of knowledge and normative reflection in teacher qualification. A comparison of teacher educators, novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2013 ;Volum 2013.(30) s. 109-119
HIOA Untitled
 
26 Drange, Ida.
Early-career Income Trajectories among Physicians and Dentists: The Significance of Ethnicity. European Sociological Review 2013 ;Volum 29.(2) s. 346-358
HIOA Untitled
 
27 Drange, Ida; Vågan, Andre.
Stratification in the medical profession: Non-Western physicians in Norway. Professions and Professionalism 2013 ;Volum 3.(1)
HIOA Untitled
 
28 Gythfeldt, Knut; Heggen, Kåre.
Hva betyr høgskolene for rekruttering av arbeidskraft til egne regioner?. Søkelys på arbeidslivet 2013 ;Volum 30.(3) s. 235-250
HIOA HVO Untitled
 
29 Heggen, Kåre; Terum, Lars Inge.
Coherence in professional education: does it foster dedication and identification?. Teaching in Higher Education 2013 ;Volum 18.(6) s. 656-669
HIOA HVO Untitled
 
30 Henden, Edmund; Melberg, Hans Olav; Røgeberg, Ole.
Addiction: choice or compulsion?. Frontiers in Psychiatry 2013 ;Volum 4.(77) s. 1-11
FRISCH OSLOMET UiO Untitled
 
31 Mausethagen, Sølvi.
Accountable for what and to whom? Changing representations and new legitimation discourses among teachers under increased external control.. Journal of educational change 2013 s. -
HIOA Untitled
 
32 Mausethagen, Sølvi.
Governance through concepts: The OECD and the construction of “competence” in Norwegian education policy. Berkeley Review of Education 2013 ;Volum 4.(1) s. 161-181
HIOA Untitled
 
33 Mausethagen, Sølvi.
Talking about the test. Boundary work in primary school teachers’ interactions around national testing of student performance. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2013 ;Volum 36. s. 132-142
HIOA Untitled
 
34 Melberg, Hans Olav; Henden, Edmund; Gjelsvik, Olav.
Addiction and Responsibility: A Survey of Opinions. Inquiry (Oslo) 2013 ;Volum 56.(5) s. 558-570
OSLOMET UiO Untitled
 
35 Osland, Oddgeir.
Dystopisk totalitarisme - Om Dag Solstads rolle og posisjon som offentleg intellektuell. Nytt Norsk Tidsskrift 2013 ;Volum 30.(3) s. 229-242
HIOA Untitled
 
36 Tufte, Per Arne.
Forståelser av kausalbegrepet i samfunnsvitenskapene. Tidsskrift for samfunnsforskning 2013 ;Volum 54.(3) s. 341-354
HIOA Untitled
 
37 Tufte, Per Arne.
Risky professions? Risk of disability in professions in Norway. Professions and Professionalism 2013 ;Volum 3.(1) s. -
HIOA Untitled
 
38 Tufte, Per Arne.
Å studere sosiale årsakssammenhenger. Sosiologi i dag 2013 ;Volum 43.(3) s. 91-109
HIOA Untitled
 
39 Vågan, André; Havnes, Anton.
Forskningsbasert barnehagelærerutdanning?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 (4-5) s. 292-303
HIOA Untitled
 
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
40 Mausethagen, Sølvi.
A research review of the impact of accountability policies on teachers' workplace relations. Educational Research Review 2013 ;Volum 9.(1) s. 16-33
HIOA Untitled