Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2012   Institusjon: Norges musikkhøgskole   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Oversettelsesarbeide   Hovedkategori: Mediebidrag   Hovedkategori: Kunstnerisk og museal presentasjon   Hovedkategori: Kunstnerisk resultat   Hovedkategori: Produkt   Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2021
1 Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Wright, Ruth.
Musical gentrification and socio-cultural diversities: An analytical approach towards popular music expansion in egalitarian societies. I: Musical Gentrification: Popular Music, Distinction and Social Mobility. Routledge 2021 ISBN 9780367343354. s. 1-11
HINN NMH Untitled
 
2 Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Wright, Ruth.
Musical Gentrification: Popular Music, Distinction and Social Mobility. Routledge 2021 (ISBN 9780367343354) 186 s.
HINN NMH Untitled
 
3 Karlsen, Sidsel.
Musical agency meets musical gentrification: Exploring the workings of hegemonic power in (popular) music academisation. I: Musical Gentrification: Popular Music, Distinction and Social Mobility. Routledge 2021 ISBN 9780367343354.
NMH Untitled
 
4 Karlsen, Sidsel; Hara, Mariko; Vestby, Stian; Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne.
Exploring the phenomenon of musical gentrification: Methods and methodologies. I: Musical Gentrification: Popular Music, Distinction and Social Mobility. Routledge 2021 ISBN 9780367343354. s. 34-49
HINN NMH Untitled
 
5 Nielsen, Siw Graabræk.
Musical gentrification and "genderfication" in higher music education.. I: Musical Gentrification: Popular Music, Distinction and Social Mobility. Routledge 2021 ISBN 9780367343354. s. 109-124
NMH Untitled
 
6 Skårberg, Odd Sjønne; Karlsen, Sidsel.
Changing rhythms, ideas and status in jazz: The case of the Norwegian Jazz Forum in the 1960s. I: Musical Gentrification: Popular Music, Distinction and Social Mobility. Routledge 2021 ISBN 9780367343354.
NMH HINN Untitled
 
7 Sætre, Jon Helge; Zhukov, Katie.
Let's play together: Teacher perspectives on collaborative chamber music instruction. Music Education Research 2021
NMH Untitled
 
2020
8 Ansdell, Gary; Brøske, Brit Ågot; Black, Pauline; Lee, Sara.
Showing the way, or getting in the way? Discussing power, influence and intervention in contemporary musical-social practices. International Journal of Community Music 2020 ;Volum 13.(2) s. 135-155
NMH UiB Untitled
 
9 Balke, Jon; Kaasbøll, Anita; Åse, Tone; Roggen, Live Maria; Skjerve, Heidi; Gjære, Siri; Pettersen, Sissel Vera; Havenstrøm, Kari Eskild; Sævik, Torunn.
A World Of Daughters.
NMH NTNU UIS Untitled
 
10 Balke, Jon; Kaasbøll, Anita; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Gjære, Siri; Roggen, Live Maria; Havenstrøm, Kari Eskild; Sævik, Torunn; Pettersen, Sissel Vera.
A World Of Daughters.
NMH NTNU UIS Untitled
 
11 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Stedje, Kristi.
Singing as a health-promoting activity in elderly care: a qualitative, longitudinal study in Norway. Journal of Research in Nursing 2020 ;Volum 25.(5) s. 404-418
NMH NTNU Untitled
 
12 Blichfeldt-Ærø, Stine Camilla; Knutsen, Thomas M.; Hagen, Hege Merethe; Diep, Lien My; Trondalen, Gro; Halvorsen, Sigrun.
Music therapy as an adjunct in cardiac device lead extraction procedures: A randomized controlled trial. Applied Nursing Research 2020 ;Volum 56:151376. s. 1-8
NMH OUS UiO Untitled
 
13 Brøske, Brit Ågot; Sætre, Jon Helge.
Community music, workshops and project development for music education research. Education IN Music, MA programme; 2020-01-25
NMH Untitled
 
14 Brøske, Brit Ågot; Sætre, Jon Helge.
Educational psychology and psychology of music: online lecture. Education IN Music, BA in Music (India); 2020-10-30
NMH Untitled
 
15 Carlsen, Morten.
Musikk som mening. Esta-nytt 2020
NMH Untitled
 
16 Carlsen, Morten.
Roger Scruton og musikken. Minerva (Oslo) 2020
NMH Untitled
 
17 Carlsen, Morten.
Øving som selv-erkjennelse. ESTA Norges Strykerdager; 2020-01-31 - 2020-02-02
NMH Untitled
 
18 Carlsen, Morten.
Å tolke musikk. ESTA Norges Strykerdager; 2020-01-31 - 2020-02-02
NMH Untitled
 
19 Crispin, Darla M..
'Om undring og risikovilje i musikk'; 'On wonder and risk-taking in music'. Research Festival on Arne Nordheim: 'Ding-dong eller dong-ding'?; 2020-02-05 - 2020-02-06
NMH Untitled
 
20 Crispin, Darla M..
The Deterritorialization and Reterritorialization of Artistic Research. ÍMPAR Online journal for artistic research 2020 ;Volum 3.(2) s. 45-59
NMH Untitled
 
21 Crispin, Darla M..
„Was (mir) die Musik erzählt“ - Kunst, Selbstreflexion und ihre Bedeutung für die die künstlerische Forschung. I: Musik, die Wissen schafft. Perspektiven künstlerischer Musikforschung. Musik – Kultur – Geschichte. Verlag Königshausen & Neumann 2020 ISBN 978-3-8260-6989-5. s. 75-88
NMH Untitled
 
22 Crispin, Darla M.; Nielsen, Nina.
Ein stemme for mot – etterklang frå Arne Nordheim Kva skal vi med denne musikken?. morgenbladet.no 2020
NMH Untitled
 
23 Eide, Ingelill.
Institutional logics and the organizational context of music therapy. Nordic journal of music therapy 2020 s. -
NMH Untitled
 
24 Engblad, Erik; Stedje, Kristi; Berggren, Harald; Haukedalen, Eva.
Vi søker deltakere til forskningsprosjekt om musikkterapi, lesing og demens.. nettsted. Vårt land [Avis] 2020-11-02
NMH Untitled
 
25 Figenschou, Kaja; Ruud, Even.
HOLM: som del av programmet: Musikken kan brukes som medisin. Og om Homeside, et prosjekt om demens, musikk, lesing. NRK [Radio] 2020-09-09
NMH Untitled
 
26 Fuhr, Gisle.
Avstand i nærhet: Den terapeutiske relasjonen i musikkterapi med ungdom i barnevernet. Digital konferanse i musikkterapi; 2020-06-10 - 2020-06-12
NMH Untitled
 
27 Fuhr, Gisle.
Bokomtale Music Therapy in Child Welfare: Bridging Provision, Protection and Participation.. Musikkterapi 2020
NMH Untitled
 
28 Fuhr, Gisle.
’I dont see you as a therapist’: Rethinking relationships between adolescents and music therapists in the child welfare services.. World Congress of Music Therapy; 2020-07-07 - 2020-07-08
NMH Untitled
 
29 Fuhr, Gisle; Stensæth, Karette; Solli, Hans Petter; Eide, Ingelill; Mo, Ola; Duesten, Kari; Anyan, Marte Halås.
Når klienten ikke vil ha ‘terapi’ – rundebord om terapibegrepet i musikkterapi tilknyttet psykisk helse, rus og ungdom.. Norsk konferanse i musikkterapi; 2020-06-10 - 2020-06-12
NMH Untitled
 
30 Hawkins, Stan; Nielsen, Nina.
Gaahl–Monster or Postmodern Prometheus? Masculinity, Class and Norwegian Black Metal (The Bloomsbury Handbook of Popular Music and Social Class). Bloomsbury Academic 2020 (ISBN 978-1-5013-4536-4) 19 s.
UiO NMH Untitled
 
31 Jensen, Anita; Bonde, Lars Ole.
An Arts on Prescription Programme: Perspectives of the Cultural Institutions. Community mental health journal 2020 ;Volum 56.(8) s. 1473-1479
NMH Untitled
 
32 Johansson, Kjersti; Kvamme, Tone Sæther; Stedje, Kristi; Knardal, Solgunn; Sandve, Olaug; Kirkerud, Hilde.
Indirekte musikkterapi i feltet eldrehelse. Norsk konferanse i musikkterapi; 2020-06-10 - 2020-06-12
NMH HVprivate Untitled
 
33 Jordhus-Lier, Anne; Nielsen, Siw Graabræk; Karlsen, Sidsel.
What is taught within Norwegian schools of music and performing arts? Findings from a national survey. Part of the symposium The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state: Preliminary findings. Nordic Network of Music Education Research Conference; 2020-03-03 - 2020-03-05
HINN NMH Untitled
 
34 Jordhus-Lier, Anne; Nielsen, Siw Graabræk; Karlsen, Sidsel.
What is taught within Norwegian schools of music and performing arts? Findings from a national survey. Part of the symposium The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state: Preliminary findings. Nordic Network of Music Education Research; 2020-03-03 - 2020-03-05
HINN NMH Untitled
 
35 Jordhus-Lier, Anne; Stabell, Ellen Mikalsen.
Conceptions of breadth and specialisation in musical trajectories in Norway. Nordic Network of Music Education Research Conference; 2020-03-03 - 2020-03-05
HINN NMH Untitled
 
36 Jordhus-Lier, Anne; Stabell, Ellen Mikalsen.
Kulturskolen mellom bredde og spiss. Seminarium: Fördjupning och spets i praktiken; 2020-01-07 - 2020-01-07
NMH HINN Untitled
 
37 Kalsnes, Signe.
Hva kan gjøre en kulturskole til en attraktiv praksisplass for utdanningsinstitusjoner med PPU i utøvende/skapende musikk?. Kulturskolerådet; 2020-05-06
NMH Untitled
 
38 Karlsen, Sidsel.
Academic life and the purpose of adventure: Professionalism, expansion, and the (yet) unknown. I: Remarks on a visionary's journey: An anthology in honor of Heidi Westerlund's 60th anniversary. : Sibelius Academy Publications 2020 ISBN 978-952-329-161-4. s. 168-181
NMH Untitled
 
39 Karlsen, Sidsel.
Contemporary music education research in a Nordic perspective: Roots and paths forward. Nordic Network of Music Education Research; 2020-03-03 - 2020-03-05
NMH Untitled
 
40 Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk.
The case of Norway: A microcosm of global issues in music teacher professional development. Arts Education Policy Review (AEPR) 2020
NMH Untitled
 
41 Karlsen, Sidsel; Røyseng, Sigrid; Vinge, John; Marnburg, Marianne Lie; Sandåg, Magnus Johnsen; Skrebergene, Simen; Thorsnes, Halvor Halset; Ådnøy, Elisabet Voll; Aarsland, Anna Kirstine.
How to conduct research-integrated teaching and learning in higher music education? An invitation to a discussion. Nordic Network of Music Education Research; 2020-03-03 - 2020-03-05
NMH Untitled
 
42 Katrina, McFerran; Trondalen, Gro.
Survey of Ethical Practices in Training, Practice, and Research around the Globe. Poster.. 16th World Congress of Music Therapy - The Polyrhythms of Music Therapy; 2020-07-07 - 2020-07-08
NMH Untitled
 
43 Kielland, Torhild; Solli, Hans Petter; Trondalen, Gro.
Etableringshåndbok for musikkterapi i rus-og psykisk helsetjeneste. Oslo: Norges musikkhøgskole 2020 (ISBN 978-82-7853-283-6) Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)(2)
NMH Untitled
 
44 Knutsen, Unni; Rype, Ingebjørg; Jørgensen, Johan Aimo Soilammi; Munkebyaune, Anne K.
Metadatakvalitet i konsortiet : del I og II. BIBSYS-konferansen 2020; 2020-03-09 - 2020-03-11
NMH UiO Untitled
 
45 Kvamme, Tone Sæther.
Å finne tonen - om musikk og demens. : Forlaget aldring og helse 2020 (ISBN 978-82-8061-448-3) 183 s.
NMH Untitled
 
46 Kvammen, Anne Cecilie; Hagen, Johanne Karen; Parker, Stephen.
Exploring New Methodological Options: Collaborative Teaching Involving Song, Dance and the Alexander Technique.. International Journal of Education and the Arts 2020 ;Volum 21.(7)
HK NMH Untitled
 
47 Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else; Stang, Sigrid Elisabeth; Løvlid, Unni; Brøske, Trygve; Haugerud, Tor; Pavlovic, Jovan.
Synden & Gleden.
NMH NTNU Untitled
 
48 Malik, Sadaf; Asprusten, Tarjei Tørre; Pedersen, Maria; Mangersnes, Julie; Trondalen, Gro; Van Roy, Betty; Skovlund, Eva; Wyller, Vegard Bruun Bratholm.
Cognitive-behavioural therapy combined with music therapy for chronic fatigue following Epstein-Barr virus infection in adolescents: A feasibility study. BMJ Paediatrics Open 2020
AHUS NMH NTNU UiO VV Untitled
 
49 Nielsen, Siw Graabræk.
Undervisning av øving. Personaldager for lærere i Eidsvoll kulturskole; 2020-08-14 - 2020-08-15
NMH Untitled
 
50 Nielsen, Siw Graabræk; Karlsen, Sidsel.
Who teaches in Norwegian compulsory school music education? Myths and reality.Part of the symposium The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state: Preliminary findings. Nordic Network of Music Education Research; 2020-03-03 - 2020-03-05
NMH Untitled
 
    Vis neste liste