Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2012   Til: 2012   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 174 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

1 Abrahamsen, Bente.
Deltid lige så hårdt som fuld tid. Fagbladet3F [Avis] 2012-08-10
HIOA Untitled
 
2 Abrahamsen, Bente.
Deltid like slitsomt som heltid. Tidsskriftet sykepleien 2012 ;Volum 11. s. 80-81
HIOA Untitled
 
3 Abrahamsen, Bente.
Gender differences in income. A longitunal study of career preferences, career choices and career outcome in professions. ESA, 7th Interim Meeting. Sociology of Professions.; 2012-05-24 - 2012-05-26
HIOA Untitled
 
4 Abrahamsen, Bente.
Gender differences in professional careers. QPC-workshop; 2012-05-14 - 2012-05-16
HIOA Untitled
 
5 Abrahamsen, Bente.
ikke alltid mer uthvilt av deltid. Dagsavisen [Avis] 2012-08-02
HIOA Untitled
 
6 Abrahamsen, Bente.
Kan preferanser forklare kjønnsforskjeller i lønn?. Konferanse Nordisk profesjonsnettverk; 2012-10-25 - 2012-10-26
HIOA Untitled
 
7 Abrahamsen, Bente.
Yrke og karriere - et verdivalg?. Seminar; 2012-11-20
HIOA Untitled
 
8 Abrahamsen, Bente; Holte, Kari Anne; Laine, Marjukka.
Work-Family Interference: Nurses in Norway and Finland. Professions and Professionalism 2012 ;Volum 2.(1) s. 60-74
HIOA IRIS Untitled
 
9 Askvik, Tanja.
Norske eliteskoler - en kvantitativ undersøkelse av videregående skoler i Oslo fra 1985-2008. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab 2012 (2-3) s. 31-50
HIOA Untitled
 
10 Bringedal, Berit; Tufte, Per Arne.
Social and diagnostic inequality in health. Scandinavian Journal of Public Health 2012 ;Volum 40.(7) s. 656-662
HIOA Untitled
 
11 Caspersen, Joakim.
Out of step? The valuation of knowledge and normative reflection in teacher education and schools. NORDPRO konferanse Århus; 2012-10-25 - 2012-10-26
HIOA Untitled
 
12 Caspersen, Joakim; Karlsen, Hilde; Frølich, Nicoline; Aamodt, Per Olaf.
Results of Higher Education: Learning outcomes - perspectives on a moving target?. 2012 SRHE Conference; 2012-12-12 - 2012-12-14
HIOA NIFU Untitled
 
13 Christoffersen, Hanne; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin.
En begrepsanalyse av det politiske målet om mangfold. I: Makt på nye måter. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215021256.
OSLOMET UiO Untitled
 
14 Dahl-Michelsen, Tone.
Being sporty, being suited? The importance of being sporty to be perceived as a suitable physiotherapy student; variations among female and male students. ProPel; 2012-05-09 - 2012-05-11
HIOA Untitled
 
15 Dahl-Michelsen, Tone.
Being sporty-being suited?. Poster presentation PHD students; 2012-06-25 - 2012-06-29
HIOA Untitled
 
16 Dahl-Michelsen, Tone.
Er fysioterapeuter for like?. SPS-Nytt 2012 (3)
HIOA Untitled
 
17 Dahl-Michelsen, Tone.
Female and male physiotherapy students' dealing with intimacy in clinical skills training. International Conference; 2012-10-25 - 2013-08-26
HIOA Untitled
 
18 Dahl-Michelsen, Tone.
The importance of being sporty to be perceived as a suitable physiotherapy student; variations among female and male students. Qyalifying for professional careers; 2012-05-14 - 2012-05-16
HIOA Untitled
 
19 Debesay, Jonas.
Omsorgens grenser. En studie av hjemmesykepleiernes rammebetingelser i pleie av og omsorg for etniske minoritetspasienter. : Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 (ISBN 978-82-93208-14-3) ;Volum 2012.233 s. HiOA Avhandling(3)
HIOA Untitled
 
20 Debesay, Jonas; Lassen, Kjersti.
Kultur og «ukultur» i hjemmetjenesten. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Kultur-og-ukultur-i-hjemme [Internett] 2012-09-14
HIOA Untitled
 
21 Debesay, Jonas; Lassen, Kjersti.
Ukultur i hjemmetjenesten. http://www.forskning.no/artikler/2012/september/333816 [Internett] 2012-09-17
HIOA Untitled
 
22 Eilertsen, Heidi; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin.
Akkrediteringsmakt. I: Makt på nye måter. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215021256.
OSLOMET UiO Untitled
 
23 Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin.
Epilog. I: Makt på nye måter. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215021256.
OSLOMET UiO Untitled
 
24 Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin.
Makt på nye måter. I: Makt på nye måter. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215021256.
OSLOMET UiO Untitled
 
25 Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin.
Makt på nye måter. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 9788215021256) 223 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
26 Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin.
Tilsynskunnskap. I: Makt på nye måter. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215021256.
OSLOMET UiO Untitled
 
27 Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin.
Å lese makt i tekst. I: Makt på nye måter. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215021256.
OSLOMET UiO Untitled
 
28 Eriksen, Andreas.
The Force of Professional Obligations. Framing Expertise: Scientific Knowledge and Systems of Professions; 2012-05-07 - 2012-05-11
HIOA Untitled
 
29 Falch - Eriksen, Asgeir.
The promise of trust - An inquiry into the legal design of coercive decision-making in Norway. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 (ISBN 978-82-93208-22-8) ;Volum 2013.262 s. HiOA Avhandling(5)
HIOA Untitled
 
30 Forde Hougaard, Peter.
Forhandlinger, beslutninger og innflytelse - en studie av sykepleiere og legers samhandling. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 (ISBN 978-82-93208-19-8) 121 s. Småskrift, HiOA(4)
OSLOMET UiO Untitled
 
31 Gjersøe, Heidi Moen.
Arbeidsevnevurdering i Norge og Storbritannia. Trygdeforskningsseminaret 2012, Oslo; 2012-11-26 - 2012-11-27
HIOA Untitled
 
32 Gjersøe, Heidi Moen; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin.
Kontraktsfestet velferd. I: Makt på nye måter. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215021256.
OSLOMET UiO Untitled
 
33 Grimen, Harald.
Gode institusjoners betydning for tillit. I: Tillit i Norge. Res Publica 2012 ISBN 9788282260367. s. 84-111
HIOA Untitled
 
34 Gulbrandsen, Lars.
Bedre kvalitet i norske barnehager. Forskning om utdanning 2012. Kvalitet under lupen; 2012-11-12 - 2012-11-12
HIOA Untitled
 
35 Gulbrandsen, Lars.
Kvalitet i norske barnehager - Forskning på barnehageområdet. Fylkesmannen i Telemarks 3. kontaktmøte 2012; 2012-12-06 - 2012-12-06
HIOA Untitled
 
36 Gule, Lars.
Advarer mot ord som forgifter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
HIOA Untitled
 
37 Gule, Lars.
Ekstremismens kjennetegn. Ansvar og motsvar. Spartacus 2012 (ISBN 9788243006706) 224 s.
HIOA Untitled
 
38 Gule, Lars.
Fra dumhet til jihad. Klassekampen 2012
HIOA Untitled
 
39 Gule, Lars.
Hijab i politiet?. I: Flerkulturell forståelse i praksis. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 9788205423961. s. 181-194
HIOA Untitled
 
40 Gule, Lars.
Hva humanisme er. Klassekampen 2012
HIOA Untitled
 
41 Gule, Lars.
I ond tro. Klassekampen 2012
HIOA Untitled
 
42 Gule, Lars.
Islamofascisme. Klassekampen 2012
HIOA Untitled
 
43 Gule, Lars.
Konvertitten. Klassekampen 2012
HIOA Untitled
 
44 Gule, Lars.
Niqab er ekstremt. Klassekampen 2012
HIOA Untitled
 
45 Gule, Lars.
Om ytringsansvar. I: Den utmanande diskussionen - Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden. : Nordisk ministerråd 2012 ISBN 978-92-893-2401-4. s. 113-121
HIOA Untitled
 
46 Gule, Lars.
Psykiatrisk tro. Klassekampen 2012
HIOA Untitled
 
47 Gule, Lars.
Rasistisk tro. Klassekampen 2012
HIOA Untitled
 
48 Gule, Lars.
Religiøs ekstremisme - i Norge?. PluRel - en blogg om religion og samfunn (UiO) 2012
HIOA Untitled
 
49 Gule, Lars.
Rettssakkyndighet, profesjonalitet og rettssikkerhet. Professioner – gamle autoriteter og ny legitimitet; 2012-10-25 - 2012-10-26
HIOA Untitled
 
50 Gule, Lars.
Samfunnsødeleggerne. Klassekampen 2012
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste