Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2011   Enhet: SINTEF Digital (SINTEF)   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 843 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    Neste >>

2020
1 Arnesen, Petter; Foss, Trond; Håkegård, Jan Erik; Hjelkrem, Odd Andre; Fagerholt, Randi Ann; Lie, Arne; Seter, Hanne.
LambdaRoad - Summarizing the main findings of work package 1: System and organizational requirements for CCAM". Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 9788214065473) 84 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00884)
SINTEF UiT Untitled
 
2 Bakken, Trond; Iversen, Tor Odd.
Bærekraftig luftfart Trondheim kommune. : SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06565-7) 65 s.
SINTEF Untitled
 
3 Bye, Rolf Johan; Ramstad, Lone Sletbakk; Finne, Håkon.
Evaluering av Strategisk program for kunnskapsbasert Innovasjon. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-14-06407-0) 64 s.
SINTEF Untitled
 
4 Dahl, Tone Lise; Torvatn, Hans Yngvar; Landmark, Andreas D..
Managing Extended Reality Initiatives in Organisations. A manager´s guide to XR. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06570-1) 27 s.
SINTEF Untitled
 
5 Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Johansen, Ulf.
Largescale hydrogen production in Norway - possible transition pathways towards 2050. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06295-3) 100 s. SINTEF Rapport(2020-00179)
IFE NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
6 Finne, Håkon; Torvatn, Hans Yngvar.
Kompetansemegling i FORREGION – teoretisk fundament og veier fremover. Trondheim: SINTEF Digital, Teknologiledelse 2020 (ISBN 978-82-14-06539-8) ;Volum 2020.27 s. SINTEF Rapport(00478)
SINTEF Untitled
 
7 Fjørtoft, Siw Olsen.
Nær og fjern. Læreres erfaringer med digital hjemmeskole våren 2020.. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06583-1) 72 s.
SINTEF Untitled
 
8 Fjørtoft, Siw Olsen; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Midtgård, Trude Mariane; Gjøsund, Gudveig.
Digitalisering i Statped. Sluttrapport fra følgeforskning.. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06288-5) 132 s.
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
9 Fjørtoft, Siw Olsen; Thøring, Linn.
iMAL som pedagogisk metode i lese- og skriveopplæringen - Oppsummering fra forprosjekt som kunnskapsgrunnlag for videre forskning og praksis. Trondheim: SINTEF Digital 2020 20 s.
SINTEF Untitled
 
10 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf.
Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06408-7) 67 s. SINTEF Rapport(00383)
OSLOMET NIFU SINTEF Untitled
 
11 Grut, Lisbet; Sandsund, Mariann; Hansen, Nina Vanvik.
Koordinerte brukerforløp og revmatisme. Fra spesialisthelsetjeneste til kommune for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06290-8) 36 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00337)
SINTEF Untitled
 
12 Grøtan, Tor Olav; Fiskvik, Jannicke; Haro, Peter Halland; Auran, Per Gunnar; Mathisen, Bjørn Magnus; Karlsen, Geir Hågen; Magin, Melanie; Brandtzæg, Petter Bae.
På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning En analyse av det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 (Rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06304-2) 68 s.
FORSV NTNU SINTEF UiO Untitled
 
13 Hilland, Geir Haakon; Rørvik, Merete; Hansen, Nina Vanvik.
Drivere og barrierer for implementering og spredning av nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. En kvalitativ studie med dybdeintervjuer og samtaler med ledere i kommuner, helseforetak og norsk helseindustri.. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06582-4) 62 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(.)
SINTEF Untitled
 
14 Hjertvikrem, Nina; Stene, Trine Marie; Fiskå, Maren Kristine; Haus-Reve, Silje.
Midtveisvurdering – av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION. Stavanger: NORCE Norwegian Research Centre 2020 (ISBN 978-82-8408-106-9) 136 s.
NORCE SINTEF UIS Untitled
 
15 Ingebrigtsen, Karoline; Hoffmann, Volker.
Applications of Big Data and Data Science in the Electricity Distribution Grid - State-of-the-art. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06508-4) 47 s. SINTEF Rapport(2020:00530)
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
16 Landmark, Andreas D.; Halvorsen, Trond; M. Bergschöld, Jenny; Røhne, Mette.
Sikkerhetsteknologi i omsorgsboliger og sykehjem. Trondheim: SINTEF 2020:00649 2020 (ISBN 978-82-14-06569-5) 41 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Lassemo, Eva; Sand, Kari; Tøndel, Gunhild.
Kartlegging spørsmål fra lhbtiq-ungdom, ung.no. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06545-9) 78 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00454)
NLSH NTNU SINTEF Untitled
 
18 Lie, Knut-Andreas; Krogstad, Stein; Watson, Francesca.
User Guide to Flow Diagnostics Postprocessing - Simulations in MRST and ECLIPSE Output Format. : SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06438-4) 46 s.
SINTEF Untitled
 
19 Lie, Knut-Andreas; Krogstad, Stein; Watson, Francesca; Borregales Reveron, Manuel Antonio.
User Guide to Flow Diagnostics in MRST - Flow Diagnostics Preprocessors for Model Ensembles. : SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06437-7) 56 s.
SINTEF Untitled
 
20 Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens; Steen, Markus; Hansen, Teis; Andersen, Allan Dahl.
The sectoral interdependencies of low-carbon innovations in sustainability transitions. : FME NTRANS 2020 (ISBN 978-82-93863-00-7) 26 s.
SINTEF UiO Untitled
 
21 Mäkitie, Tuukka; Steen, Markus; Thune, Taran Mari; Lund, Henrik Brynthe; Kenzhegaliyeva, Assiya; Ullern, Eli Fyhn; Kamsvåg, Pål Furu; Andersen, Allan Dahl; Hydle, Katja Maria.
Greener and smarter? Transformations in five Norwegian industrial sectors. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06433-9) 79 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:01091)
NORCE NTNU SINTEF UiO Untitled
 
22 Melby, Line; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Kaasbøll, Jannike.
Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. SLUTTRAPPORT. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1665-0) 148 s. SINTEF Fag(66)
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
23 Næsgaard, Ole Petter; Storholmen, Tore Christian B.
Work clothing for fishermen participating in the Goliat coastal oil spill response team. TRONDHEIM: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06561-9) 85 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00983)
SINTEF Untitled
 
24 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill.
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. TRONDHEIM: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06498-8) 328 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:01034)
SINTEF Untitled
 
25 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Hilland, Geir Haakon; Kalseth, Jorid; Ådnanes, Marian.
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2019: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06248-9) 326 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2019:01307)
SINTEF Untitled
 
26 Paulsen, Veronika; Svendsen, Stina; Tøndel, Gunhild; Kaasbøll, Jannike; Ådnanes, Marian; Thaulow, Kristin; Midtgård, Trude Mariane.
Skeive barn og unge i barnevernet. En studie av barnevernets praksis og tilnærminger.. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2020 (ISBN 978-82-7570-619-3) 184 s.
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
27 Ramstad, Lone Sletbakk; Welde, Morten; Flyen, Cecilie; Finne, Håkon; Andersen, Bjørn Sørskot.
Følgeforskning av planprosjektet E18 Dørdal – Grimstad. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 137 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
28 Røhne, Mette.
Digitalt tilsyn - erfaringer fra Smart omsorg i Bergen kommune. TRONDHEIM: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06541-1) 39 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00633)
SINTEF Untitled
 
29 Røhne, Mette.
Digitalt tilsyn - erfaringer fra Smart omsorg på Økernhjemmet. TRONDHEIM: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06542-8) 42 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00634)
SINTEF Untitled
 
30 Sand, Kari; M. Bergschöld, Jenny; Midtgård, Trude Mariane.
Digitale velferdstjenester – En litteraturgjennomgang om digitale møter mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06573-2) 62 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00668)
SINTEF Untitled
 
31 Sandsund, Mariann; Midtgård, Trude Mariane; Rangul, Vegar; Haugan, Tommy.
Kulturtilbud for inkludering av eldre med innvandrerbakgrunn. Forprosjekt.. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06298-4) 47 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00017)
NORD NTNU SINTEF Untitled
 
32 Schäffer, Linn Emelie; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Damman, Sigrid; Espegren, Kari Aamodt; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Sandberg, Eli; Johansen, Ulf; Seljom, Pernille Merethe Sire; Tomasgard, Asgeir.
Veikart for energi i Norge mot 2050. Trondheim: SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06244-1) 80 s. SINTEF Rapport(2019:01467)
ENERGISINT IFE OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
33 Skjervold, Vidar T.; Wiebe, Kirsten Svenja; Damman, Sigrid; Sundseth, Kyrre; Simas, Moana; Møller-Holst, Steffen.
Framework conditions, policies and projections for clean energy export from Norway. Trondheim: SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06293-9) SINTEF Rapport(2020:00344)
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
34 Zenith, Federico.
Diagnostics and prognostics of fuel-cell systems: A review with focus on on-board techniques for low-temperature PEMFC automotive systems. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06588-6) 38 s.
SINTEF Untitled
 
35 Øyum, Lisbeth; Nilssen, Tore Geir.
Trepartssamarbeid som drivkraft i kommunal tjenesteutvikling Eksempler på driftsnært utviklingsarbeid i tre kommunale barnehager og sykehjem. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06237-3) 84 s.
SINTEF Untitled
 
36 Øyum, Lisbeth; Nilssen, Tore Geir; Andersen, Thale Kvernberg; Ravn, Johan Elvemo.
Arbeidsfaglige perspektiver på tillitsskapende prosesser i norsk offentlig arbeidsliv. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06531-2) 110 s.
NORD NTNU SINTEF Untitled
 
37 Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Melby, Line; Lassemo, Eva.
Pakkeforløp for psykisk helse og rus - fagfolks erfaringer første året. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06301-1) 87 s.
SINTEF Untitled
 
2019
38 Ahmadi, Mehdi; Ugarelli, Rita Maria; Grøtan, Tor Olav; Raspati, Gema Sakti; Selseth, Ingrid; Makropoulos, Christos; Nikolopoulos, Dionysios; Moraitis, Georgios; Karavokiros, George; Bouziotas, Dimitrios; Lykou, Archontia; Tsoukalas, Ioannis.
CYBER – PHYSICAL THREATS STRESS – TESTING PLATFORM - EU H2020 STOP-IT project. : European Commission 2019 153 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
39 Andersen, Allan Dahl; Bugge, Markus; Capasso, Marco; Jolly, Suyash; Klitkou, Antje; Sotarauta, Markku; Steen, Markus; Suvinen, Nina.
Green growth in Nordic regions : Eight case studies. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0389-0) 126 s. NIFU Arbeidsnotat(7)
NIFU SINTEF UiO Untitled
 
40 Aspnes, Espen Helge; Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Vis, Anne Carlijn; Øderud, Tone.
Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06384-4) 76 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Bakken, Trond; Johnsen, Stig Ole; Holmstrøm, Sture; Merz, Mariann; Transeth, Aksel Andreas; Grøtli, Esten Ingar; Risholm, Petter; Storvold, Rune.
Bruk av droner i nordområdene. : Petroleumstilsynet 2019 (ISBN 978-82-14-06264-9) 68 s.
NTNU SINTEF UiT Untitled
 
42 Bakås, Ottar; Ravn, Johan Elvemo; Netland, Torbjørn H.; Haga, Trond Sanne.
Kværner produksjonssystem. Utvikling av produksjonssystem i Engineer-To-Order. Trondheim: SINTEF AS 2019 46 s. SINTEF Rapport(2019:00406)
NORD SINTEF Untitled
 
43 Berge, Truls Svenn; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore.
Støysoner for helikopterlandingsplass på Årøya i Altafjorden. : SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06345-5) 26 s. SINTEF Rapport(2019:00446)
SINTEF Untitled
 
44 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode.
Adaptiv, kunstig lyd på elektriske biler - AVAS. Resultater fra feltforsøk. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06816-0) 18 s. SINTEF Rapport(2019:00025)
SINTEF Untitled
 
45 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode.
Adaptive acoustic vehicle alerting sound, AVAS, for Electric vehicles Results from field testing. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06846-7) 21 s. SINTEF Rapport(2019:00062)
SINTEF Untitled
 
46 Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore.
Støysoner for tre helikopterlandingsplasser i Stranda kommune. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06836-8) 33 s. SINTEF Rapport(2019:00245)
SINTEF Untitled
 
47 Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Støyberegning for Lakselv lufthavn, Banak. : SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06245-8) 48 s. SINTEF Rapport(2019:01492)
SINTEF Untitled
 
48 Bjerkan, Kristin Ystmark; Sondell, Rebecka Snefuglli; Karlsson, Hampus; Damman, Sigrid; Meland, Solveig.
Public tendered maritime passenger services. Opportunities and barriers for zero-emission operation.. : SINTEF Community 2019 46 s.
SINTEF Untitled
 
49 Bodsberg, Lars; Grøtan, Tor Olav; Jaatun, Martin Gilje; Onshus, Tor; Wærø, Irene.
IKT-sikkerhet - Fjernarbeid og HMS. Trondheim: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06832-0) 55 s.
SINTEF UIS Untitled
 
50 Breivik, Elin; Rotvold, Gunn-Hilde; Boysen, Elin Sundby.
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning 2019 (ISBN 978-82-8242-095-2) 38 s. NSE-rapport(07-2019)
SINTEF UNN Untitled
 
    Vis neste liste