Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2011   Enhet: SINTEF Digital (SINTEF)   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 864 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    Neste >>

2021
1 Dingsøyr, Torgeir; Bjørnson, Finn Olav; Sporsem, Tor Thorsrud.
Organisering av digitaliseringsprosjekter. Trondheim: Concept arbeidsrapport 2021-1 2021 42 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Eikebrokk, Bjørnar; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Antonsen, Stian; Gjerstad, Karl Olav; Bruaset, Stian; Salte, Arild; Grøv, Eivind; Aalberg, Asbjørn Lein.
Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019. Trondheim: SINTEF Community 2021 (ISBN 978-82-14-06490-2) 242 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:00115)
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
3 Finne, Håkon; Mariussen, Åge; Løvland, Jarle.
First among smart regions in Norway. Evaluation of Nordland's innovation strategy for smart specialisation 2014-2020. Trondheim: SINTEF Digital, Teknologiledelse 2021 (ISBN 978-82-14-06450-6) 19 s.
NF SINTEF Untitled
 
4 Hanssen, Geir Kjetil; Onshus, Tor; JAATUN, Martin Gilje; Myklebust, Thor; Ottermo, Maria Vatshaug; Lundteigen, Mary Ann.
Premisser for digitalisering og integrasjon IT-OT. SINTEF akademisk forlag 2021
NTNU SINTEF UIS Untitled
 
5 Håbrekke, Solfrid; Hauge, Stein; Lundteigen, Mary Ann.
Guideline for follow-up of Safety Instrumented Systems (SIS) in the operating phase Ed 2 (2021). SINTEF akademisk forlag 2021
NTNU SINTEF Untitled
 
6 JAATUN, Martin Gilje; Wille, Egil; Bernsmed, Karin; Kilskar, Stine Skaufel.
Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet i industrielle IKT-systemer. SINTEF akademisk forlag 2021
NTNU SINTEF UIS Untitled
 
7 Labonnote, Nathalie; Bryhni, Anders; Lech, Till Christopher.
Digital samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-14-06469-8) 8 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:00373)
SINTEF Untitled
 
8 Landmark, Andreas D..
Mobiltelefonitellinger. Bekrivelse og gjennomgang av data. Oslo: SINTEF 2021 10 s.
SINTEF Untitled
 
9 Melby, Line; Brattheim, Berit J; Das, Anita; Gilstad, Heidi; Gjøsund, Gudveig; Håland, Erna; Sand, Kari; Solbjør, Marit.
Pakkeforløp for kreft: erfaringer blant helsepersonell og pasienter. Sluttrapport fra den forskningsbaserte evaluering av pakkeforløp for kreft. TRONDHEIM: SINTEF 2021 (ISBN 978-82-14-06460-5) 33 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:00278)
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
10 Myklebust, Thor; Onshus, Tor; Lindskog, Stefan; Ottermo, Maria Vatshaug; Lundteigen, Mary Ann.
Datakvalitet ved digitalisering i petroleumssektoren. SINTEF akademisk forlag 2021
NTNU SINTEF Untitled
 
11 Ottermo, Maria Vatshaug; Onshus, Tor Engebret; Bjørkevoll, Knut Steinar.
Bruk av modeller i boring. SINTEF akademisk forlag 2021
SINTEF Untitled
 
12 Øien, Knut; Bodsberg, Lars; JAATUN, Martin Gilje; Myklebust, Thor; Onshus, Tor.
Regulering av IKT-sikkerhet i petroleumssektoren. SINTEF akademisk forlag 2021
NTNU SINTEF UIS Untitled
 
2020
13 Arnesen, Petter; Foss, Trond; Håkegård, Jan Erik; Hjelkrem, Odd Andre; Fagerholt, Randi Ann; Lie, Arne; Seter, Hanne.
LambdaRoad - Summarizing the main findings of work package 1: System and organizational requirements for CCAM". Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 9788214065473) 84 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00884)
SINTEF UiT Untitled
 
14 Bakken, Trond; Iversen, Tor Odd.
Bærekraftig luftfart Trondheim kommune. : SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06565-7) 65 s.
SINTEF Untitled
 
15 Bye, Rolf Johan; Ramstad, Lone Sletbakk; Finne, Håkon.
Evaluering av Strategisk program for kunnskapsbasert Innovasjon. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-14-06407-0) 64 s.
SINTEF Untitled
 
16 Dahl, Tone Lise; Torvatn, Hans Yngvar; Landmark, Andreas D..
Managing Extended Reality Initiatives in Organisations. A manager´s guide to XR. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06570-1) 27 s.
SINTEF Untitled
 
17 Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Johansen, Ulf.
Largescale hydrogen production in Norway - possible transition pathways towards 2050. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06295-3) 100 s. SINTEF Rapport(2020-00179)
IFE NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
18 Eide, Arne Henning; Nanono, Nulu; Omona, Julius.
Living conditions among persons with disabilities in Uganda, A National, representative household survey. SINTEF Report No. 2020 – 01387. Oslo: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06414-8) 123 s.
SINTEF Untitled
 
19 Finne, Håkon; Mariussen, Åge; Løvland, Jarle.
Først blant smarte regioner i Norge. Evaluering av Nordlands innovasjonsstrategi for smart spesialisering 2014-2020. Trondheim: SINTEF Digital, Teknologiledelse 2020 (ISBN 978-82-14-06423-0) 191 s.
NF SINTEF Untitled
 
20 Finne, Håkon; Torvatn, Hans Yngvar.
Kompetansemegling i FORREGION – teoretisk fundament og veier fremover. Trondheim: SINTEF Digital, Teknologiledelse 2020 (ISBN 978-82-14-06539-8) ;Volum 2020.27 s. SINTEF Rapport(00478)
SINTEF Untitled
 
21 Fjørtoft, Siw Olsen.
Nær og fjern. Læreres erfaringer med digital hjemmeskole våren 2020.. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06583-1) 72 s.
SINTEF Untitled
 
22 Fjørtoft, Siw Olsen; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Midtgård, Trude Mariane; Gjøsund, Gudveig.
Digitalisering i Statped. Sluttrapport fra følgeforskning.. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06288-5) 132 s.
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
23 Fjørtoft, Siw Olsen; Thøring, Linn.
iMAL som pedagogisk metode i lese- og skriveopplæringen - Oppsummering fra forprosjekt som kunnskapsgrunnlag for videre forskning og praksis. Trondheim: SINTEF Digital 2020 20 s.
SINTEF Untitled
 
24 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf.
Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06408-7) 67 s. SINTEF Rapport(00383)
OSLOMET NIFU SINTEF Untitled
 
25 Grut, Lisbet; Sandsund, Mariann; Hansen, Nina Vanvik.
Koordinerte brukerforløp og revmatisme. Fra spesialisthelsetjeneste til kommune for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06290-8) 36 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00337)
SINTEF Untitled
 
26 Grøtan, Tor Olav; Fiskvik, Jannicke; Haro, Peter Halland; Auran, Per Gunnar; Mathisen, Bjørn Magnus; Karlsen, Geir Hågen; Magin, Melanie; Brandtzæg, Petter Bae.
På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning En analyse av det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 (Rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06304-2) 68 s.
FORSV NTNU SINTEF UiO Untitled
 
27 Hilland, Geir Haakon; Rørvik, Merete; Hansen, Nina Vanvik.
Drivere og barrierer for implementering og spredning av nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. En kvalitativ studie med dybdeintervjuer og samtaler med ledere i kommuner, helseforetak og norsk helseindustri.. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06582-4) 62 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(.)
SINTEF Untitled
 
28 Hjertvikrem, Nina; Stene, Trine Marie; Fiskå, Maren Kristine; Haus-Reve, Silje.
Midtveisvurdering – av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION. Stavanger: NORCE Norwegian Research Centre 2020 (ISBN 978-82-8408-106-9) 136 s.
NORCE SINTEF UIS Untitled
 
29 Ingebrigtsen, Karoline; Hoffmann, Volker.
Applications of Big Data and Data Science in the Electricity Distribution Grid - State-of-the-art. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06508-4) 47 s. SINTEF Rapport(2020:00530)
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
30 Landmark, Andreas D.; Halvorsen, Trond; M. Bergschöld, Jenny; Røhne, Mette.
Sikkerhetsteknologi i omsorgsboliger og sykehjem. Trondheim: SINTEF 2020:00649 2020 (ISBN 978-82-14-06569-5) 41 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Lassemo, Eva; Melby, Line.
Helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. TRONDHEIM: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06425-4) 44 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:01346)
SINTEF Untitled
 
32 Lassemo, Eva; Sand, Kari; Tøndel, Gunhild.
Kartlegging spørsmål fra lhbtiq-ungdom, ung.no. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06545-9) 78 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00454)
NLSH NTNU SINTEF Untitled
 
33 Lie, Knut-Andreas; Krogstad, Stein; Watson, Francesca.
User Guide to Flow Diagnostics Postprocessing - Simulations in MRST and ECLIPSE Output Format. : SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06438-4) 46 s.
SINTEF Untitled
 
34 Lie, Knut-Andreas; Krogstad, Stein; Watson, Francesca; Borregales Reveron, Manuel Antonio.
User Guide to Flow Diagnostics in MRST - Flow Diagnostics Preprocessors for Model Ensembles. : SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06437-7) 56 s.
SINTEF Untitled
 
35 Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens; Steen, Markus; Hansen, Teis; Andersen, Allan Dahl.
The sectoral interdependencies of low-carbon innovations in sustainability transitions. : FME NTRANS 2020 (ISBN 978-82-93863-00-7) 26 s.
SINTEF UiO Untitled
 
36 Mäkitie, Tuukka; Steen, Markus; Thune, Taran Mari; Lund, Henrik Brynthe; Kenzhegaliyeva, Assiya; Ullern, Eli Fyhn; Kamsvåg, Pål Furu; Andersen, Allan Dahl; Hydle, Katja Maria.
Greener and smarter? Transformations in five Norwegian industrial sectors. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06433-9) 79 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:01091)
NORCE NTNU SINTEF UiO Untitled
 
37 Melby, Line; Thaulow, Kristin; Lassemo, Eva; Ose, Solveig Osborg.
Sykepleieres erfaringer fra første fase av koronapandemien fra mars-oktober 2020. : SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06442-1) 348 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:01213)
SINTEF Untitled
 
38 Melby, Line; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Kaasbøll, Jannike.
Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. SLUTTRAPPORT. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1665-0) 148 s. SINTEF Fag(66)
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
39 Næsgaard, Ole Petter; Storholmen, Tore Christian B.
Work clothing for fishermen participating in the Goliat coastal oil spill response team. TRONDHEIM: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06561-9) 85 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00983)
SINTEF Untitled
 
40 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill.
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. TRONDHEIM: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06498-8) 328 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:01034)
SINTEF Untitled
 
41 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Hilland, Geir Haakon; Kalseth, Jorid; Ådnanes, Marian.
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2019: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06248-9) 326 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2019:01307)
SINTEF Untitled
 
42 Paulsen, Veronika; Svendsen, Stina; Tøndel, Gunhild; Kaasbøll, Jannike; Ådnanes, Marian; Thaulow, Kristin; Midtgård, Trude Mariane.
Skeive barn og unge i barnevernet. En studie av barnevernets praksis og tilnærminger.. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2020 (ISBN 978-82-7570-619-3) 184 s.
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
43 Ramstad, Lone Sletbakk; Welde, Morten; Flyen, Cecilie; Finne, Håkon; Andersen, Bjørn Sørskot.
Følgeforskning av planprosjektet E18 Dørdal – Grimstad. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 137 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Røhne, Mette.
Digitalt tilsyn - erfaringer fra Smart omsorg i Bergen kommune. TRONDHEIM: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06541-1) 39 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00633)
SINTEF Untitled
 
45 Røhne, Mette.
Digitalt tilsyn - erfaringer fra Smart omsorg på Økernhjemmet. TRONDHEIM: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06542-8) 42 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00634)
SINTEF Untitled
 
46 Sand, Kari; M. Bergschöld, Jenny; Midtgård, Trude Mariane.
Digitale velferdstjenester – En litteraturgjennomgang om digitale møter mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06573-2) 62 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00668)
SINTEF Untitled
 
47 Sandsund, Mariann; Midtgård, Trude Mariane; Rangul, Vegar; Haugan, Tommy.
Kulturtilbud for inkludering av eldre med innvandrerbakgrunn. Forprosjekt.. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06298-4) 47 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00017)
NORD NTNU SINTEF Untitled
 
48 Schäffer, Linn Emelie; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Damman, Sigrid; Espegren, Kari Aamodt; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Sandberg, Eli; Johansen, Ulf; Seljom, Pernille Merethe Sire; Tomasgard, Asgeir.
Veikart for energi i Norge mot 2050. Trondheim: SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06244-1) 80 s. SINTEF Rapport(2019:01467)
ENERGISINT IFE OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
49 Skjervold, Vidar T.; Wiebe, Kirsten Svenja; Damman, Sigrid; Sundseth, Kyrre; Simas, Moana; Møller-Holst, Steffen.
Framework conditions, policies and projections for clean energy export from Norway. Trondheim: SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06293-9) SINTEF Rapport(2020:00344)
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
50 Steen, Markus; Mäkitie, Tuukka; Lund, Henrik Brynthe; Thune, Taran Mari; Gonzalez, Jakoba Sraml; Finne, Håkon.
Kriser, innovasjon og næringsomstilling: COVID-19, bærekraft og digitalisering i noen sentrale norske næringer. Trondheim: SINTEF 2020 15 s.
SINTEF UiO Untitled
 
    Vis neste liste