Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2011   Rapporteringsår   Institusjon: Trøndelag Forskning og Utvikling   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig foredrag   Underkategori: Vitenskapelig antologi/Konferanseserie   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig kommentarutgave   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-34 av 34

2018
1 Haugset, Anne Sigrid.
Institusjonelt eiermangfold og et likeverdig barnehagetilbud. Nordisk Barnehageforskning 2018 ;Volum 17.(1) s. 1-14
NORD TFoU Untitled
 
2 Nakrem, Sigrid; Solbjør, Marit; Pettersen, Ida Nilstad; Kleiven, Hanne Hestvik.
Care relationships at stake? Home healthcare professionals' experiences with digital medicine dispensers - a qualitative study. BMC Health Services Research 2018 ;Volum 18.(26)
NTNU TFoU Untitled
 
3 Sörensson, Anna; Dalborg, Cecilia; Grande, Jorunn; Carlsson, Espen.
Entreprenørskap i naturbaserte næringer – faktorer som fremmer og hemmer idéutvikling og sysselsetting. Søkelys på arbeidslivet 2018 ;Volum 35.(3) s. 186-202
NORD TFoU Untitled
 
4 Thun, Sylvi; Bakker, Arnold B..
Empowering leadership and job crafting: The role of employee optimism. Stress and Health 2018 ;Volum 34.(4) s. 573-581
STO TFoU Untitled
 
2017
5 Alsos, Gry Agnete; Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Elisabet Carine.
Gender equality in regional entrepreneurial ecosystems: The implementation of policy initiatives. I: Entrepreneurial Ecosystems and Growth of Women’s Entrepreneurship : A Comparative Analysis. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 9781785364617.
NORD NF TFoU Untitled
 
6 Haugum, Margrete Hembre; Grande, Jorunn.
The Role of Marketing in Local Food Network. International Journal on Food System Dynamics 2017 ;Volum 8.(1) s. 1-13
NORD TFoU Untitled
 
7 Mathisen, Line; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Sámi Identity and Visions of Preferred Futures: Experiences among Youth in Finnmark and Trøndelag, Norway. Northern Review 2017 ;Volum 45. s. 113-139
NORUT TFoU Untitled
 
8 Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser. Tidsskriftet Utmark 2017 (2)
NORUT TFoU Untitled
 
9 Robertsen, Rolf; Sætren, Gunhild Birgitte; Haukeberg, Per; Sivertsen, Håkon.
Theoretical learning outcome of night driving. A comparison study of traditional real life training and simulator training. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press 2017 ISBN 9781138029972. s. 1018-1022
NORD TFoU Untitled
 
10 Solbjør, Marit; Ljunggren, Birgitte; Kleiven, Hanne Hestvik.
Brukermedvirkning i avtaleverket for samhandlingsreformen :. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(1) s. 60-80
DMMH NTNU TFoU Untitled
 
2016
11 Haugset, Anne Sigrid.
Åpne barnehager som rekrutteringsarena for ordinær barnehage. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk 2016 ;Volum 2.(1) s. 32-45
TFoU Untitled
 
12 Kirchhoff, Ralf; Ljunggren, Birgitte.
Aspects of Equality in Mandatory Partnerships - From the Perspective of Municipal Care in Norway. International Journal of Integrated Care 2016 ;Volum 16.(2) s. 1-8
TFoU Untitled
 
2015
13 Berge, Erling; Haugset, Anne Sigrid.
On enclosure Norwegian style. International Journal of the Commons 2015 ;Volum 9.(2) s. 533-551
TFoU NMBU Untitled
 
14 Ljunggren, Elin Birgitte; Solbjør, Marit; Kleiven, Hanne Hestvik.
Strukturering av oppdragsnettverk – om samhandlingsreformens avtaleprosesser. Nordiske organisasjonsstudier 2015 ;Volum 17.(3) s. 13-36
NTNU TFoU Untitled
 
2014
15 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Inkubasjon av kulturbedrifter i Nord-Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. s. 175-203
TFoU Untitled
 
16 Carlsson, Espen; Steen, Markus; Sand, Roald; Nilsen, Sverre Konrad.
Resilient peripheral regions? The long-term effects of ten Norwegian restructuring programmes. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014 ;Volum 68.(2) s. 91-101
NTNU SINTEF TFoU Untitled
 
17 Haugset, Anne Sigrid; Berge, Erling.
Allmenningsrettene til småviltjakt som forsvant. En analyse av Follafoss privatallmenning i Verran.. Tidsskriftet Utmark 2014 ;Volum 2014.(1&2&S) s. -
TFoU NMBU Untitled
 
18 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Nettverksentreprenørskap i VRI Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. s. 143-174
TFoU Untitled
 
19 Sletterød, Niels Arvid; Haugan, Paula.
Utforskning av forskjeller og likheter mellom motiverende intervju og protreptikk. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. s. 75-122
NORD TFoU Untitled
 
20 Solbjør, Marit; Ljunggren, Elin Birgitte; Kleiven, Hanne H..
«Samarbeid mellom frivillig sektor og kommunale tjenester på pleie- og omsorgsfeltet – en kvalitativ studie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 2014 ;Volum 10. s. 43-55
TFoU Untitled
 
2012
21 Aasetre, Jørund; Carlsson, Espen.
Brudd og kontinuitet? Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. s. 17-36
NTNU TFoU Untitled
 
22 Bye, Robert; Ryan, Anne Wally.
Dugnadsånd i ny utgave? : frivillighetsarbeid på festivalene i et endringsperspektiv. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. s. 71-87
NORD NTNU TFoU Untitled
 
23 Carlsson, Espen.
Guri Kunna - om utviklingen av et matnettverk i Trøndelag. I: Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2753-6. s. 71-92
TFoU Untitled
 
24 Haugum, Margrete Hembre.
Matverdikjeder. I: Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2753-6. s. 21-45
TFoU Untitled
 
25 Haugum, Margrete Hembre.
Opplevelse med oppleverens blikk. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. s. 103-129
TFoU Untitled
 
26 Rane, Shreyas Pandurang; Borg, Øyvind; Rytter, Erling; Holmen, Anders.
Relation between hydrocarbon selectivity and cobalt particle size for alumina supported cobalt Fischer-Tropsch catalysts. Applied Catalysis A : General 2012 ;Volum 437. s. 10-17
NTNU TFoU Untitled
 
27 Sletterød, Niels Arvid.
Ansats til en begivenhetsfilosofisk utlegging av opplevelsens fenomenologi og ontologi. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. s. 175-210
TFoU Untitled
 
28 Sletterød, Niels Arvid.
En kritisk eksplorering av opplevelsesøkonomiens forståelse av fenomenet kontrastert med en begivenhetsfilosofisk forståelseshorisont. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. s. 149-173
TFoU Untitled
 
29 Stene, Morten; Haugset, Anne Sigrid.
Festivalfrivilliges kundeorientering. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. s. 51-69
TFoU Untitled
 
30 Stene, Morten; Sletterød, Niels Arvid.
Innledning. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. s. 9-15
TFoU Untitled
 
31 Sæther, Bjørnar; Haugum, Margrete Hembre.
Bakgrunn for framveksten av alternative matverdikjeder. I: Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2753-6. s. 9-21
TFoU UiO Untitled
 
2011
32 Bye, Robert; Jonsson, Gun; Löfstrand, Pär; Skoglund, Wilhelm; Thorsen, Hans Wilhelm Engel.
Måste man idrotta på idrottsanlägningen?. I: Forskning Trøndelag 2011. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2824-3. s. 77-101
NORD TFoU Untitled
 
33 Carlsson, Espen; Dale, Britt Engan.
Internationalization of knowledge-intensive SMEs: The case of petroleum-related suppliers. Norsk Geografisk Tidsskrift 2011 ;Volum 65.(4) s. 191-201
NTNU TFoU Untitled
 
34 Sand, Roald; Steen, Markus; Carlsson, Espen; Nilsen, Sverre Konrad.
Regional omstilling og langtidseffekter. I: Forskning Trøndelag 2011. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2824-3. s. 9-25
NTNU SINTEF TFoU Untitled