Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2011   Institusjon: SINTEF Energi AS   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 625 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    Neste >>

2021
1 Backe, Stian; Pinel, Dimitri; Askeland, Magnus; Lindberg, Karen Byskov; Korpås, Magnus; Tomasgard, Asgeir.
Zero Emission Neighbourhoods in the European Energy System. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1687-2) ZEN Report(30)
ENERGISINT NTNU SINTEF Untitled
 
2 Brunsvold, Amy.
NCCS Annual Report 2020. : SINTEF Energi AS 2021 132 s.
ENERGISINT Untitled
 
3 Bustos, Ana Adeva; Alfredsen, Knut; Hansen, Bendik Kristoffer Torp; Awadallah, Mahmoud Omer Mahmoud.
Miljøkartlegging Nyset. : SINTEF Energi AS 2021 (ISBN 978-82-14-06454-4) 33 s. SINTEF Rapport(2021:00197)
ENERGISINT NTNU Untitled
 
4 Bysveen, Marie; Støa, Petter; Laanke, Berit.
Veikart for Trondheim kommune på energiområdet. : SINTEF Community 2021 (ISBN 978-82-14-07682-0) 70 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:00616)
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
5 Gardarsdottir, Stefania Osk.
LowEmission Annual Report 2020. : SINTEF Energi AS 2021 80 s.
ENERGISINT Untitled
 
6 Haugen, Mari; Helseth, Arild.
Primod – A fundamental short-term model for power system analyses and multimarket price forecasting. Trondheim: SINTEF Energi AS 2021 (ISBN 978-82-14-06470-4) 56 s. SINTEF Rapport(2021:00376)
ENERGISINT Untitled
 
7 Mo, Olve; Solheim, Kristian Thinn.
Tiltak for å håndtere risiko og motvirke konsekvenser knyttet til geomagnetisk indusert strøm i kraftnettet. Trondheim: SINTEF Energi AS 2021 (ISBN 978-82-14-06456-8) 47 s. SINTEF Rapport(2021:00209)
ENERGISINT Untitled
 
8 Moen, Ole Marius.
Heat-driven snow production. TRONDHEIM: SINTEF Energi 2021 (ISBN 978-82-14-06492-6) 43 s. SINTEF Rapport(2021:00139)
ENERGISINT Untitled
 
9 Moen, Ole Marius.
Simulation of a reversed CO2 Brayton heat pump and review of pumped thermal energy storage systems. TRONDHEIM: SINTEF Energi 2021 46 s.
ENERGISINT Untitled
 
10 Roussanaly, Simon; Rubin, Edward S.; Van Der Spek, Mijndert W; Booras, George; Berghout, Niels; Fout, Tim; Garcia, Monica; Gardarsdottir, Stefania Osk; Kuncheekanna, Vishalini Nair; Matuszewski, Michael; McCoy, Sean; Morgen, Joshua; Nazir, Shareq Mohd; Ramirez, Andrea.
Towards improved guidelines for cost evaluation of carbon capture and storage - a white paper. : SINTEF Energi AS 2021 151 s.
ENERGISINT NTNU Untitled
 
11 Snustad, Ingrid.
Mechanisms and enhancement of CO2 condensation heat transfer. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2021 150 s.
NTNU ENERGISINT Untitled
 
12 Verpe, Espen Halvorsen.
Screening of water vapor compressor technologies for very low grade waste heat utilization. : SINTEF Energi 2021 24 s.
ENERGISINT Untitled
 
2020
13 Aasen, Ailo.
Bulk and interfacial thermodynamics of mixtures: From ultracryogenic fluids to aqueous systems. : NTNU-trykk 2020 (ISBN 978-82-326-4435-3) 302 s.
ENERGISINT NTNU Untitled
 
14 Aasgård, Ellen Krohn.
Utforming av prisignal i kraftmarkedet - Konsekvenser og samspill mellom ulike prissignal for samfunnsøkonomisk gunstig utbygging og drift av kraftnettet. Trondheim: FME ZEN 2020 14 s.
ENERGISINT Untitled
 
15 Bantle, Michael.
Site approval test of heat pump drying: Design, installation, and test run with of demonstration unit. Trondheim, Norway: SINTEF Energy Research 2020 (ISBN 978-82-14-06558-9) 20 s. SINTEF Rapport(2020:00971)
ENERGISINT Untitled
 
16 Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng.
Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). SINTEF akademisk forlag 2020 42 s. ZEN Report(28)
ENERGISINT NTNU SINTEF Untitled
 
17 Bysveen, Marie; Wiebe, Kirsten Svenja; Støa, Petter; Johansen, Lene Lad.
Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen : Status for bransjer og bedrifter, samt forslag til hvordan måle over tid. Trondheim: SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06532-9) 56 s. SINTEF Rapport(2020:00251)
SINTEF ENERGISINT Untitled
 
18 Bø, Lars Arne; Junker, Eivind; Askeland, Magnus.
ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område. SINTEF akademisk forlag 2020 36 s. ZEN Memo(26)
ENERGISINT NTNU SINTEF Untitled
 
19 de Boer, Robert; Marina, Andrew; Zühlsdorf, Benjamin; Arpagaus, Cordin; Bantle, Michael; Wik, Veronika; Elmegaard, Brian; Corberan, Jose M.; Benson, Jessica.
Strengthening Industrial Heat Pump Innovation : Decarbonizing Industrial Heat. : SINTEF Energi AS 2020 32 s.
ENERGISINT Untitled
 
20 Eggen, Arnt Ove; Vefsnmo, Hanne.
FASIT kravspesifikasjon - Versjon 2021. : Energi Norge 2020 (ISBN 978-82-436-1073-6) 397 s. Publikasjon (Energi Norge)(454-2020)
ENERGISINT Untitled
 
21 Einen, Caroline; Roussanaly, Simon; Rohde, Daniel; Jordal, Aina Benedikte Kristin.
Forstudie: CCS i Midt-Norge : kartlegging av aktører i regionen og innledende logistikkanalyser av mulige verdikjeder for karbonhåndtering. Trondheim: SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06540-4) 24 s. SINTEF Rapport(2020:00479)
ENERGISINT Untitled
 
22 Fjeldstad, Hans-Petter.
Fisketrapp i Hoelsfoss i Valldøla - Forslag til tiltak for forbedret fiskevandring. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06242-7) 26 s. SINTEF Rapport(2019:01447)
ENERGISINT Untitled
 
23 Flataker, Aurora Marie Fosli; Degefa, Merkebu Zenebe; Torsæter, Bendik Nybakk; Berg, Kjersti.
Coordinated voltage control in the distribution grid - Literature and simulation study of possibilities and challenges related to coordinated voltage control in the distribution grid. : Energi Norge Oslo 2020 (ISBN 978-82-436-1072-9) 98 s. Publikasjon (Energi Norge)(453-2020)
ENERGISINT Untitled
 
24 Forseth, Torbjørn; Fjeldstad, Hans-Petter; Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lamberg, Anders; Hedger, Richard David; Kvingedal, Eli; Havn, Torgeir Børresen.
Miljødesign Mandalselva. Samlet tiltaksplan og oppsummering. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 148 s. NINA rapport(1691)
ENERGISINT NINA NORCE Untitled
 
25 Foslie, Sverre Stefanussen; Verpe, Espen Halvorsen.
Possibilities and challenges for reversed Brayton cycle in high temperature heat pump applications for large scale capacities. : SINTEF Energi 2020 32 s.
ENERGISINT Untitled
 
26 Gabrielii, Cecilia H; Jafarzadeh, Sepideh.
Alternative fuels and propulsion systems for fishing vessels. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06559-6) 44 s. SINTEF Rapport(2020:00977)
ENERGISINT OCEAN Untitled
 
27 Gabrielii, Cecilia H; Jafarzadeh, Sepideh.
Carbon footprint of fisheries - a review of standards, methods and tools. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06552-7) 40 s. SINTEF Rapport(2020:00944)
ENERGISINT OCEAN Untitled
 
28 Gardarsdottir, Stefania Osk.
LowEmission Annual Report 2019. : SINTEF Energi AS 2020 68 s.
ENERGISINT Untitled
 
29 Hansen, Bendik Kristoffer Torp; Harby, Atle.
Flomdempingstjenester i utvidet miljødesign - Beskrivelse og uttesting av system for klassifisering av flomdempingspotensial i regulerte vassdrag. : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 (ISBN 978-82-93602-18-7) 33 s. Hydrocen rapport(17)
ENERGISINT Untitled
 
30 Harby, Atle; Bustos, Ana Adeva; Szabo-Meszaros, Marcell.
Good international practice for mitigating hydropower impacts on aquatic ecosystems - Himalayan aquatic biodiversity and hydropower: Review and Recommendations. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-064285) 34 s. SINTEF Rapport(2020:01331)
ENERGISINT Untitled
 
31 Haufe, Ina Renate; Bakke, Sara Angell; Ettayebi, Amina.
A Stochastic Programming Approach to Optimal Operation of Low-Temperature District Heating. : NTNU 2020 153 s.
ENERGISINT Untitled
 
32 Haugen, Mari; Schaffer, Linn Emelie.
Multimarket modelling - Application of different models to HydroCen Low Emission scenario. : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 (ISBN 978-82-93602-17-0) 58 s. Hydrocen rapport(16)
ENERGISINT NTNU Untitled
 
33 Helseth, Arild; Geber de Melo, Albert Corderio.
Scheduling Toolchains in Hydro-Dominated Systems : evolution, Current Status and Future Challenges for Norway and Brazil. Trondheim: SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06578-7) 72 s. SINTEF Rapport(2020:00757)
ENERGISINT Untitled
 
34 Ingebrigtsen, Karoline; Berg, Kjersti; Holt, Øystein; Grundt, Rolf Erlend.
Demo Skarpnes: Batteri som tjeneste for plusskunde og nettselskap. : SINTEF Energi AS 2020 73 s.
ENERGISINT UiT Untitled
 
35 Ingebrigtsen, Karoline; Hoffmann, Volker.
Applications of Big Data and Data Science in the Electricity Distribution Grid - State-of-the-art. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06508-4) 47 s. SINTEF Rapport(2020:00530)
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
36 Jakobsen, Sigurd Hofsmo; Sperstad, Iver Bakken; Solvang, Espen Hafstad.
Dynamic analysis of potentially critical contingencies (project memo no. AN 20.12.11). Trondheim: SINTEF Energy Research 2020 27 s.
ENERGISINT Untitled
 
37 Kvandal, Hege Bruvik; Berg, Kjersti; Torsæter, Bendik Nybakk.
Coordination of voltage regulators in the distribution grid – Laboratory results. : SINTEF Energi AS 2020 45 s.
ENERGISINT Untitled
 
38 Lindberg, Karen Byskov; Bagle, Marius; Sartori, Igor; Seljom, Pernille Merethe Sire; Kvalbein, Lisa; Rosenberg, Eva; Ahang, Mohammadreza; Tomasgard, Asgeir; Jaehnert, Stefan.
Flexbuild Annual Report 1. Technical report with results analysis. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1675-9) 91 s. SINTEF Fag(69)
ENERGISINT IFE NTNU SINTEF Untitled
 
39 Lunde, Jens Fredrik.
Electric field distribution in layered polymeric HVDC insulation. : NTNU Trondheim 2020 56 s.
NTNU ENERGISINT Untitled
 
40 Madshaven, Inge.
Simulating electron-avalanche-driven positive streamers in dielectric liquids. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2020 (ISBN 978-82-326-4927-3) 148 s.
ENERGISINT NTNU Untitled
 
41 Manjock, Andreas; Madariaga, Ander; Eguinoa, Irene; Hille, Nikolai; Pires, Óscar; Kölle, Konstanze; Bayo, Ricard Tomàs; Argyriadis, Kimon; Göcmen, Tuhfe; Das, Kaushik; Nwobu, John.
Position paper on certification, standardisation, and other regulatory issues of wind farm control. : FarmConners project 2020 73 s.
ENERGISINT Untitled
 
42 Merz, Karl Otto.
Development of an LQR framework for rapid prototyping of offshore wind turbine controllers, with application to active load. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06281-6) 80 s. SINTEF Rapport(2020:00257)
ENERGISINT Untitled
 
43 Merz, Karl Otto; Kölle, Konstanze; Garcia Rosa, Paula Bastos; Chabaud, Valentin Bruno.
A Hierarchical Wind Power Plant Supervisory Controller. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06435-3) 66 s. SINTEF Rapport(2020:01124)
ENERGISINT NTNU Untitled
 
44 Mo, Birger; Hansen, Ole Martin; Schäffer, Linn Emelie.
Methods of aggregation and disaggregation - Project results. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06484-1) 50 s. SINTEF Rapport(2019:00649)
ENERGISINT NTNU Untitled
 
45 Mo, Birger; Hågenvik, Hans Olaf.
Applying the ProdRisk-SHOP simulator for investment decisions - HydroCen Report nr. 19. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-93602-20-0) 36 s. SINTEF Rapport(19)
ENERGISINT Untitled
 
46 Moe, Anders Martin; Dugstad, Arne; Benrath, Daniel; Jukes, Edward; Anderson, Emma; Catalanotti, Elena; Durusut, Emrah; Neele, Filip; Grunert, Frank; Mahgerefteh, Haroun; Gazendam, Joris; Barnett, Julian; Hammer, Morten; Span, Roland; Sand, Kjell; Brown, Solomon; Munkejord, Svend Tollak; Weber, Viktor.
A trans-European CO2 transportation infrastructure for CCUS : opportunities & challanges. Brussels: ZEP - Zero Emissions Platform 2020 80 s.
ENERGISINT IFE UiO Untitled
 
47 Nikolaisen, Monika.
Initial economic considerations of proposed heat-to-power system at MIP. TRONDHEIM: SINTEF Energi AS 2020 7 s.
ENERGISINT Untitled
 
48 Nuijten, Annemarie; Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud.
Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020. Trondheim: NTNU 2020 20 s.
ENERGISINT NTNU SINTEF UiO Untitled
 
49 Reyes-Lúa, Adriana; Jordal, Aina Benedikte Kristin.
Industrial CO₂ capture projects: Lessons learned and needs for progressing towards full-scale implementation. : CCUS Projects Network 2020 28 s.
ENERGISINT Untitled
 
50 Sand, Kjell; Berg, Kjersti; Hammer, Andreas; Ingebrigtsen, Karoline.
Veileder for kost/nytte‐vurderinger ved integrasjon av batteri i distribusjonsnettet. Trondheim: SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978‐82‐14‐06410‐0) 58 s. SINTEF Rapport(2020:01345)
ENERGISINT Untitled
 
    Vis neste liste