Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2011   Til: 2014   Enhet: Forskningsgruppe for barne- og familievern (UiT)   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Oversettelsesarbeide   Hovedkategori: Mediebidrag   Hovedkategori: Kunstnerisk og museal presentasjon   Hovedkategori: Kunstnerisk resultat   Hovedkategori: Produkt   Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 154 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

1 Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, Gørill Warvik.
Familiens hus - organisering og faglige perspektiver. Tromsø: Universitetet i Tromsø, RKBU Nord 2011 (ISBN 978-82-93031-14-7) 130 s.
UiT Untitled
 
2 Boine, Else Målfrid.
Barnevern i et samisk kulturelt perspektiv. Møte vedr Barnevern i et samisk kulturelt perspektiv; 2013-10-10 - 2013-10-10
UiT Untitled
 
3 Boine, Else Målfrid.
Barnevernkonferanse i Alta “Et barnevern til beste for samiske barn” oktober 2011, arrangører: Sametinget i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark, Bufetat region nord og Høgskolen i Finnmark i forbindelse med deres 25 års jubileum for oppstart av barnevernutdanningen. Innlegg: Kulturorientert barnevern. Barnevernkonferansen “Et barnevern til beste for samiske barn"; 2011-10-18 - 2011-10-19
UiT Untitled
 
4 Boine, Else Målfrid.
Foredrag på seminaret "Møter du samiske barn og deres familier i ditt arbeid? Drag, 18-19 mai Arr: SANKS, RKBU og RESAK. Innlegg: Kulturorientert praksis. Seminar: Møter du samiske barn i din praksis?; 2011-05-18 - 2011-05-19
UiT Untitled
 
5 Boine, Else Målfrid.
Gal jávoheapmi bagada - Den tause vil nok oppdra deg. I: Kunnskapsverkstedet - å se det levende i en praksis. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01854-6. s. 150-165
UiT Untitled
 
6 Boine, Else Målfrid.
Innlegg: “Kulturorientert praksis.”. Nettverkssamling for barnevernledere, Alta.; 2012-11-14 - 2012-11-15
UiT Untitled
 
7 Boine, Else Målfrid.
Innlegg “Samisk kulturelt barnevern – hva er det og hvordan få det til?”. Arbeidsseminar om pilotprosjekt - Samiske forhold ved fylkesembetet; 2012-10-24 - 2012-10-25
UiT Untitled
 
8 Boine, Else Målfrid.
Innlegg: “Samiske fedres verdioverføring til egne sønner, -de skal ikke bli til rådighet for vinden.”. Samisk Nordisk mannskonferanse "Menns liv i en samisk kontekst"; 2012-11-01 - 2012-11-02
UiT Untitled
 
9 Boine, Else Målfrid.
Innlegg “Tradisjonelle oppdragelsesverdier i moderne samfunn.”. SANKS konferanse. Samfunn og familier i endring; 2012-10-30 - 2012-10-31
UiT Untitled
 
10 Boine, Else Målfrid.
Minoritetskultur i barnevernsinstitusjon. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012 ;Volum 56. s. 33-51
UiT Untitled
 
11 Boine, Else Målfrid.
Radiointervju om RKBU Nords forventninger til det nye barneombudet om samiskkulturelt barnevern. Nrk Sápmi [Radio] 2012-05-02
UiT Untitled
 
12 Boine, Else Målfrid.
SANKS Ungdomspsykiatrisk avdeling den 27.02.2014, Karasjok. Innlegg: Kulturelt faglig tilbud. SANKS Ungdomspsykiatisk avdeling - faglig oppdatering; 2014-02-27
UiT Untitled
 
13 Boine, Else Målfrid; Jenssen, Toril Synnøve.
Kurs 1: Undervisningsopplegg “Hva betyr kulturell kompetanse i praksis?”. Landsdelssamlinga for PP-tjenesten og Statped Nord; 2012-09-18 - 2012-09-20
UiT Untitled
 
14 Boine, Else Målfrid; Saus, Merete.
Finsk bok: "Saamelaisten isien kasvastusstregioita." Lauriala, A (toim./red.) Koulu ja pohjoisen pojat. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. ISBN: 978-952-484-511-3. Artikkeltittel på norsk: Samiske fedres oppdragelsesstrategier. I: Koulu ja pohjoisen pojat. : Lapin Yliopisto 2012 ISBN 978-952-484-511-3.
UiT Untitled
 
15 Boine, Else Målfrid; Saus, Merete.
Internundervisning for BUPA og RKBU, kl 10.00 – 11.00,“Kulturkompetanse og praksis.”30. og 31.10.2012:SANKS konferanse med tema: Samfunn og familier i endring – nye utfordringer? Karasjok.Innlegg på nordsamisk: 20.09 fra kl 13.00 til 14.15 “Tradisjonelle oppdragelsesverdier i moderne samfunn.”. Internundervisning for BUPA og RKBU,; 2012-10-26 - 2012-10-26
UiT Untitled
 
16 Bordin, Isabel; Rønning, John Andreas; Ribeiro, Wagner; Sourander, Andre; Duarte, Cristiane S..
Violence and child rights: an educational-scientific cooperation between Norway and Brazil. European Child and Adolescent Psychiatry 2011 ;Volum 20. Suppl. 1 s. S158-S158
UiT Untitled
 
17 Bunting, Mette; Jenssen, Toril Synnøve.
Nordlysfront hverdag og vitenskap 1898-1928. Orkana Forlag 2014 (ISBN 9788281042438) 257 s.
USN UiT Untitled
 
18 Cheslack-Postava, Keely; Jokiranta, Elina; Suominen, Auli; Lehti, Venla; Sourander, Andre; Brown, Alan S..
Variation by Diagnostic Subtype in Risk for Autism Spectrum Disorders Associated with Maternal Parity among Finnish Births. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2014 ;Volum 28.(1) s. 58-66
UiT Untitled
 
19 Douglas, Marcela.
Fortellinger fra et tysk samfunn i Chile: Visuelle vitnesbyrd og smertehistorier. Forskningsdagene 2014; 2014-09-25 - 2014-09-25
UiT Untitled
 
20 Douglas, Marcela.
Frå utopisk draum til terror og tragedie. Framtida.no [Internett] 2014-04-26
UiT Untitled
 
21 Douglas, Marcela.
"Hopes and Horror". Presentasjon av dr.avhandling, Breivika vdg. skole. Foredrag; 2014-12-15 - 2014-12-15
UiT Untitled
 
22 Elonheimo, Henrik; Gyllenberg, David; Huttunen, Jukka; Ristkari, Terja; Sillanmaki, Lauri; Sourander, Andre.
Criminal offending among males and females between ages 15 and 30 in a population-based nationwide 1981 birth cohort: Results from the FinnCrime Study. Journal of Adolescence 2014 ;Volum 37.(8) s. 1269-1279
UiT Untitled
 
23 Fossum, Sturla.
Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) - foreldregruppeintervensjonen (oppdatering). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013 s. -
UiT Untitled
 
24 Fossum, Sturla.
Konklusjoner på sviktende grunnlag. Fontene 2012 (9) s. -
UiT Untitled
 
25 Fossum, Sturla.
Rapport fra questback-undersøkelsen om deler av virksomheten ved familie- og nettverksavdelingene ved de statlige barnevernsinstitusjonene i region nord. Tromsø: RKBU Nord 2012 (ISBN 978-82-93031-23-9) 30 s.
UiT Untitled
 
26 Fossum, Sturla; Holmen, Carl Ivar.
Implementering av behandlingsmodellen – MultifunC Implementeringsprosessen på 6 barnevernsinstitusjoner i Norge. Tromsø: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord, UiT 2011 (ISBN 978-82-93031-10-9) 37 s.
UiT Untitled
 
27 Fossum, Sturla; Jensen, Peter S.; Handegård, Bjørn Helge.
Do the effects of treatment of children and adolescents with conduct problems last? A meta-analysis. 14th International conference of ESCAP - European Society for Child and Adolescent Psychiatry; 2011-06-11 - 2011-06-15
UiT Untitled
 
28 Fossum, Sturla; Kjøbli, John; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy-Tore; Ogden, Terje.
Comparing two evidence-based parent training interventions for aggressive children. Journal of Children's Services 2014 ;Volum 9.(4) s. 319-329
NTNU UiT Untitled
 
29 Fossum, Sturla; Kåre S., Olafsen.
Til barnets beste?. Ytring : NRK 2012
UiT Untitled
 
30 Fossum, Sturla; Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild.
Samhandling og samarbeid mellom barnevern og psykisk helsevern – en kunnskapsoversikt. Tromsø: RKBU Nord, UiT - Norges Arktiske Universitet 2014 (ISBN 978-82-93031-35-2) 26 s.
UiT Untitled
 
31 Gjærum, Rikke Gürgens; Saus, Merete; Strandbu, Astrid.
Kreativitet og medbestemmelse: samhandling mellom unge og barnevernet. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012 ;Volum 56. s. 7-16
UiT Untitled
 
32 Hansen, Ketil Lenert.
Cultural Compentency and Sami people. Moving Forward Building Culturally Safe Organization; 2014-03-24 - 2014-03-26
UiT Untitled
 
33 Hansen, Ketil Lenert.
Diskriminering og helse blant samer. Trenger vi merkelappene?; 2011-07-14 - 2011-07-14
UiT Untitled
 
34 Hansen, Ketil Lenert.
Diskriminering og helse blant samer. Digitale nabokjerringer; 2012-03-22 - 2012-03-23
UiT Untitled
 
35 Hansen, Ketil Lenert.
ETHNIC DISCRIMINATION AND BULLYING IN THE SÁMI AND NON-SÁMI POPULATIONS IN NORWAY: THE SAMINOR STUDY. ICASS VII - The 7. International Congress of Arctic Social Sciences, Circumpolar Perspectives in Global DialogueØ Social Sciences beyond the International Polar Year; 2011-06-22 - 2011-06-26
UiT Untitled
 
36 Hansen, Ketil Lenert.
Ethnic discrimination and health among Indigenous Sami in Norway. Health Services, Racism and Indigenous Health: Gaining Traction for Systemic Change Symposium and Roundtable; 2014-11-21 - 2014-11-22
UiT Untitled
 
37 Hansen, Ketil Lenert.
Etnisk diskriminering av og helse blant den samiske befolkningen i nord. Miniseminar: diskriminering og helse; 2012-01-09 - 2012-01-09
UiT Untitled
 
38 Hansen, Ketil Lenert.
Etnisk diskriminering av samer og psykisk helse. Nettverkseminar Sørsamisk helsenettverk; 2014-11-10 - 2014-11-11
UiT Untitled
 
39 Hansen, Ketil Lenert.
Etnisk diskriminering og helse blant samer. Diskriminering og hets av samer; 2011-09-30 - 2011-09-30
UiT Untitled
 
40 Hansen, Ketil Lenert.
Exploring Indigenous Sami values and context in health systems. Exploring Indigenous values and context in health systems stewardship Workshop; 2013-07-21 - 2013-07-24
UiT Untitled
 
41 Hansen, Ketil Lenert.
Helsetjenester til den samiske befolkningen. Hva er situasjonen anno 2014 og hva vil fremtiden bringe?. Psykisk helse og rusmiddelforskningØ Ubehag i kulturen eller kulturen i ubehaget; 2014-02-02 - 2014-02-04
UiT Untitled
 
42 Hansen, Ketil Lenert.
Laget bok om skeive samer. Utrop.no [Internett] 2013-11-02
UiT Untitled
 
43 Hansen, Ketil Lenert.
Melder ikke fra om diskriminering. NRK [Internett] 2012-10-11
UiT Untitled
 
44 Hansen, Ketil Lenert.
Nordlending kan bli Grand Prix-vinner innen forskning. NRK Nordland [Avis] 2012-09-15
UiT Untitled
 
45 Hansen, Ketil Lenert.
Om samisk kulturforståelse i helse- og sosialfeltet. Samisk kulturforståelse; 2014-01-30 - 2014-01-31
UiT Untitled
 
46 Hansen, Ketil Lenert.
Samer, diskriminering, resiliense og mental helse. Seminar Samisk legeforening; 2014-11-14 - 2014-11-14
UiT Untitled
 
47 Hansen, Ketil Lenert.
Sámit eai dieđit vealaheamis. NRK Sapmi [Internett] 2012-10-11
UiT Untitled
 
48 Hansen, Ketil Lenert.
Ssmehets, fordommer og helse. I: Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6. s. 71-81
UiT Untitled
 
49 Hansen, Ketil Lenert.
Vealaheapmi čuohcá garrasit. NRK Sapmi [Internett] 2011-08-30
UiT Untitled
 
50 Heggland, Anne Merete; Fossum, Sturla.
Implementering av De utrolige årenes skole- og barnehageprogram. Brukes programmet to år etter deltagelse i treningen?. Spesialpedagogikk 2013 ;Volum 78.(3) s. 28-38
UiT Untitled
 
    Vis neste liste