Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2011   Til: 2011   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 144 << Forrige 1 2 3    Neste >>

1 Abrahamsen, Bente.
Educational qualifications and nurses' choice of early work field. 10th Conference of the European Sociological Assosciation; 2011-09-07 - 2011-09-10
HIOA Untitled
 
2 Abrahamsen, Bente.
Nyutdannete sykepleiere går til eldresektoren. Tidsskriftet sykepleien 2011 ;Volum 10. s. 76-77
HIOA Untitled
 
3 Bartoszko, Aleksandra; Leseth, Anne Birgitte.
Public Space, Information, Accessibility, Technology and Diversity at Oslo University College. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Norsk Antropologisk Forening Årskonferanse. Norsk Antropologisk Forening; Oslo. 2011-05-06 - 2011-05-08
HIOA Untitled
 
4 Bartoszko, Aleksandra; Leseth, Anne Birgitte; Ponomarew, Marcin.
"Public Space, Information, Accessibility, Technology and Diversity at Oslo University College". [Kunstnerisk og museal presentasjon] Tegneserieutstilling, Høgskolen i Oslo. ; Oslo. 2011-02-22 - 2011-03-18
HIOA Untitled
 
5 Bjølseth, Gunnar; Havnes, Anton; Lauvås, Per.
Lavt sensorsamsvar - kan det bedres?. UNIPED (Tromsø) 2011 ;Volum 34.(4) s. 4-16
HIOA HIOF Untitled
 
6 Botha, Louis Royce.
Incorporating indigenous knowledges into our knowledge making: experiences from a South African Context. Høgskolen i Oslo og Akershus 2011 (ISBN 978-82-579-4763-7) 221 s.
HIOA Untitled
 
7 Christiansen, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn; Havnes, Anton; Hessevaagbakke, Elisabeth.
Developing supervision skills through peer learning partnership. Nurse Education in Practice 2011 ;Volum 11. s. 104-108
HIOA Untitled
 
8 Dahl-Michelsen, Tone.
Inklusjons og eksklusjonsprosesser i et utdanningsfellesskap. SPS konferansen 2011; 2011-12-01 - 2011-12-01
HIOA Untitled
 
9 Dahl-Michelsen, Tone.
Treningskultur og profesjonsidentitet i en norsk fysioterapeututdanning. Boklansering; 2011-09-22 - 2011-09-22
HIOA Untitled
 
10 Dahl-Michelsen, Tone; Leseth, Anne Birgitte.
Treningskultur og profesjonsidentitet i en norsk fysioterapiutdanning. I: Profesjon, kjønn og etnisitet. Cappelen Damm Akademisk 2011 ISBN 978-82-02-34942-4. s. 121-138
HIOA Untitled
 
11 Drange, Ida.
Early-career Income Trajectories among Physicians and Dentists: The Significance of Ethnicity. European Sociological Review 2011
HIOA Untitled
 
12 Fors, Jim-Olav.
Profesjonsforpliktelse og utdanning: Allmennlærer-, sosialarbeider- og sykepleierstudenters utvikling av affektiv profesjonsforpliktelse. Høgskolen i Oslo og Akershus 2011 133 s.
HIOA Untitled
 
13 Frøjd, Elise Koppang; Bratlie-Jensen, William.
Kriminalpolitikk. : Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2011 141 s. Bokserien. Institutt for kriminologi og rettssosiologi(1)
HIOA Untitled
 
14 Granlund, Lise; Mausethagen, Sølvi; Munthe, Elaine.
Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Høgskolen i Oslo og Akershus 2011 55 s. HiO-rapport(2)
HIOA UIS Untitled
 
15 Grimen, Harald; Stie, Anne Elizabeth.
Kunnskapens nye portvoktere?. I: Professionernes sociologi og vidensgrundlag. : VIA Systime 2011 ISBN 978-87-9271101-4. s. 102-114
HIOA Untitled
 
16 Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham.
General Introduction. I: The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications 2011 ISBN 978-1-84860-784-2. s. xxxi-xxxvi
HIOA UiB Untitled
 
17 Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham.
Introduction: Discovering the Public Sphere. I: The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications 2011 ISBN 978-1-84860-784-2. s. xxxvii-xliii
HIOA UiB Untitled
 
18 Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham.
Introduction: The Cultural Public Sphere. I: The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications 2011 ISBN 978-1-84860-784-2. s. ix-xviii
HIOA UiB Untitled
 
19 Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham.
Introduction: The Future of the Public Sphere. I: The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications 2011 ISBN 978-1-84860-784-2. s. vii-xv
HIOA UiB Untitled
 
20 Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham.
Introduction: The Political Public Sphere. I: The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications 2011 ISBN 978-1-84860-784-2. s. vii-xiii
HIOA UiB Untitled
 
21 Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham.
The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications 2011 (ISBN 978-1-84860-784-2) 1672 s.
HIOA UiB Untitled
 
22 Grønlie, Anette Arnesen; Nesje, Kjersti; Dageid, Wenche.
Improving the response-ability of people living with HIV/AIDS: Individual and group factors. I: Response-ability in the era of AIDS. Building social capital in community care and support. AFRICAN SUN MeDIA 2011 ISBN 978-1-920383-14-5. s. 167-192
OSLOMET UiO Untitled
 
23 Gulbrandsen, Lars.
Hvor tidlig og hvor lenge? Barnehagepersonalets syn på små barns opphold i barnehage. Barns omsorgskarrierer. Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års alder.; 2011-02-24
HIOA Untitled
 
24 Gulbrandsen, Lars.
New demands on teacher education to work with children under three in ECEC. Children under three in Early Childhood Education and Care: Nordic and International Perspectives; 2011-12-08
HIOA Untitled
 
25 Gulbrandsen, Lars.
Nokut-evalueringen av FLU, refleksjoner og oppfølging. Landskonferanse for praksis- og studieledere; 2011-05-04
HIOA Untitled
 
26 Gule, Lars.
Dannelse, profesjonsutøvelse og rettssikkerhet - en casestudie av et justismord. I: Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S 2011 ISBN 978-82-8265-027-4. s. 773-792
HIOA Untitled
 
27 Gule, Lars.
"Verdienes opprinnelse". Klassekampen 2011
HIOA Untitled
 
28 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Caspersen, Joakim; Nesje, Kjersti; Vindegg, Jorunn.
Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger. Oslo: Høgskolen i Oslo 2011 81 s. SPS Arbeidsnotat(1)
HIOA Untitled
 
29 Havnes, Anton.
Forskningsbasert undervisning?. Oppstartseminar, Politihøgskolen; 2011-08-10 - 2011-08-11
HIOA Untitled
 
30 Havnes, Anton.
Fra høgskole til universitet. Utfordringer knyttet til profesjonsrettet profil. Oslo: HiO-rapport 2011 nr. 8 2011 (ISBN 978-82-579-4754-5) 55 s.
HIOA Untitled
 
31 Havnes, Anton.
Kunnskapssammenheng og utvikling av fremragende profesjonsutdanninger. Førstelektorkonferansen 2011; 2011-05-26 - 2011-05-27
HIOA Untitled
 
32 Havnes, Anton; Smith, Kari; Dysthe, Olga; Ludvigsen, Kristine.
Making learning visible. EARLI Conference; 2011-08-31 - 2011-09-03
HVL OSLOMET UiB Untitled
 
33 Heggen, Kåre.
Kvalifisering for profesjonsutøving. Fagdag; 2011-05-11
HIOA HVO Untitled
 
34 Heggen, Kåre.
Læring og kunnskapssammenheng i profesjonsutdanninger. Førstelektordagene; 2011-05-27
HIOA HVO Untitled
 
35 Heggen, Kåre.
Prinsipp for god kvalifisering til velferdsyrka. Samarbeidskonferanse NAV og utdanningssektoren; 2011-11-07 - 2011-11-08
HIOA HVO Untitled
 
36 Heggen, Kåre.
Profesjonskvalifisering. Åpningskonferanse; 2011-03-02
HIOA HVO Untitled
 
37 Heggen, Kåre.
Profesjonskvalifisering. Foredrag og seminar, fagdag; 2011-02-10
HIOA HVO Untitled
 
38 Heggen, Kåre.
Profesjonskvalifisering - kva veit vi og kva vil vi vite?. Lærarkonferanse for sosionom- og barnevernsutdanning; 2011-04-11 - 2011-04-12
HIOA HVO Untitled
 
39 Heggen, Kåre.
Profesjonskvalifisering - med særleg vekt på læraryrket. Masterkurs; 2011-09-02
HIOA HVO Untitled
 
40 Heggen, Kåre.
Trendar i profesjonsutdanning. Profesjonars kunnskapsgrunnlag. Fagdag; 2011-08-09
HIOA HVO Untitled
 
41 Helland, Håvard.
How does social background affect the choice of educational field?. Nordic Sociological Conference; 2011-08-04 - 2011-08-07
HIOA Untitled
 
42 Helland, Håvard.
«Senter for Profesjonsstudier». Nordic Fields of Higher Education. Nätverksträff 26–28 oktober 2011. Uppsala universitet, 26-28 oktober, i Uppsala.; 2011-10-26 - 2011-10-28
HIOA Untitled
 
43 Helland, Håvard; Støren, Liv Anne.
Sosial reproduksjon i yrkesfagene. Hvordan påvirker bakgrunnsfaktorer hvilken type kompetanse yrkesfagelever oppnår?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 ;Volum 52.(2) s. 151-179
HIOA NIFU Untitled
 
44 Johannessen, Asbjørn; Christoffersen, Line; Tufte, Per Arne.
Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 4. utgave. Abstrakt forlag 2011 (ISBN 978-82-7935-319-5) 491 s.
HK OSLOMET Untitled
 
45 Juritzen, Truls I; Grimen, Harald; Heggen, Kristin.
Protecting vulnerable research participants: A Foucault-inspired analysis of ethics committees. Nursing Ethics 2011 ;Volum 18.(5) s. 640-650
OSLOMET UiO Untitled
 
46 Karlsen, Hilde.
Kompleks maskulinitet i et kvinnedominert studium. I: Profesjon, kjønn og etnisitet. Cappelen Damm Akademisk 2011 ISBN 978-82-02-34942-4. s. 71-93
HIOA Untitled
 
47 Karlsen, Hilde.
Mannlege sjukepleiarar har valt eit utradisjonelt yrke, men dei har ikkje brote med tradisjonelle førestellingar om mannsrolla. kilden.no [Internett] 2011-02-11
HIOA Untitled
 
48 Kierulf, Anine; Slagstad, Rune.
De skjulte strateger. Dagbladet 2011
OSLOMET UiO Untitled
 
49 Kierulf, Anine; Slagstad, Rune.
Flytende rettstenkning. Morgenbladet 2011
OSLOMET UiO Untitled
 
50 Kostøl, Anne Kristoffersen; Mausethagen, Sølvi.
Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap. Kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer. Paideia 2011 ;Volum 1.(2) s. 38-48
HINN OSLOMET Untitled
 
    Vis neste liste