Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Enhet: Senter for omsorgsforskning (NTNU)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 530 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    Neste >>

2021
1 Andfossen, Nina Beate.
Frivillighet - hva, hvem, hvor og hvordan? Om organisert og uorganisert frivillighet - og uformelle omsorgsgivere. Medlemsmøte; 2021-08-30 - 2021-08-30
NTNU Untitled
 
2 Andfossen, Nina Beate.
Frivillighet i kvalitetsreformen Leve Hele Livet. Samling for Leve Hele Livet kontaktpersoner i kommunene Vestfold og Telemark; 2021-09-30 - 2021-09-30
NTNU Untitled
 
3 Andfossen, Nina Beate.
Grunnmuren i kvalitetsreformen - styring, ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon. Fag- og inspirasjonskonferanse Leve Hele Livet; 2021-06-10 - 2021-06-10
NTNU Untitled
 
4 Andfossen, Nina Beate.
Leve Hele Livet - en kvalitetsreform for eldre. HelseInn Verksted for integrerte tjenester; 2021-10-01 - 2021-10-01
NTNU Untitled
 
5 Andfossen, Nina Beate; Devik, Siri Andreassen; Obstfelder, Aud Uhlen; Olsen, Rose Mari.
Kapasitets- og kvalitetsutfordringer i kommunale helse- og omsorgstjenester: oppgaver som blir satt på vent, oversett, glemt eller utelatt - En hurtigoversikt over forskningslitteratur. : Senter for omsorgsforskning 2021 (ISBN 978-82-8340-120-2) 58 s. Omsorgsbiblioteket(26)
NORD NTNU UiT Untitled
 
6 Andfossen, Nina Beate; Olsen, Rose Mari; Devik, Siri Andreassen; Obstfelder, Aud Uhlen.
Helsehjelpen uteblir. Men årsakene er sammensatte.. aftenposten.no 2021
NTNU NORD UiT Untitled
 
7 Andreassen, Hege Kristin; Gerrard, Siri.
Forslag til saker på årsmøtet i Norges Fiskarlag. Nordlys 2021
UNN UiT NTNU Untitled
 
8 Bergh, Sverre; Michaelsen, Elin; Andfossen, Nina Beate; Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir; Kirkevold, Øyvind.
Bruk av alkohol og vanedannende legemidler hos eldre norske hjemmetjenestemottakere. Tidsskrift for omsorgsforskning 2021 ;Volum 7.(3) s. -
SIV UiO NTNU SI Untitled
 
9 Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmberg Fagerlund, Bettina; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Ribu, Lis; Holmen, Heidi; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine.
Evidence mapping; a tool for summarizing research evidence related to students and sleep. The 2021 Nordic Conference in Nursing Research; 2021-10-04 - 2021-10-06
OSLOMET NTNU NORD Untitled
 
10 Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmberg Fagerlund, Bettina; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine.
What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. Sage Open 2021
USN OSLOMET NTNU Untitled
 
11 Devik, Siri Andreassen; Alteren, Johanne; Olsen, Rose Mari.
Kunnskap og vilje, men uten myndighet? : sykepleieres erfaringer med samhandling om legemiddelgjennomgang hos hjemmeboende eldre. I: God helse : kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04297-8. s. 45-67
NORD HIM NTNU Untitled
 
12 Engevold, Hilde; Korslien, Kari; Skinner, Marianne Sundlisæter.
Ildsjel møter ildsjel – men hvor er kommunen som «vil mer»?. Oppland arbeiderblad 2021 s. 15-15
NTNU Untitled
 
13 Engevold, Hilde; Korslien, Kari; Skinner, Marianne Sundlisæter.
Ildsjelene er her – hvor er kommunen?. Avisa Vårt land 2021 s. 16-17
NTNU Untitled
 
14 Fagertun, Anette; Tingvold, Laila.
Organizing multicultural nursing homes in the age of 'super-diversity'. EFPC annual conference; 2021-09-06 - 2021-09-07
HVL NTNU Untitled
 
15 Fredwall, Terje Emil.
Fengselet som system. Innføring i kriminalomsorg som læringsarena; 2021-10-29 - 2021-10-29
NTNU UIA Untitled
 
16 Fredwall, Terje Emil.
Forskningsetikk og grenseløs fengselsforskning. Khrono.no 2021
NTNU UIA Untitled
 
17 Fredwall, Terje Emil.
Sykehistorier i psykiatrilitteraturen. UNIK-seminaret; 2021-01-14 - 2021-01-14
UIA NTNU Untitled
 
18 Fredwall, Terje Emil.
Sykepleiere i fengsel - en introduksjon. Forskergruppeseminar; 2021-03-02 - 2021-03-02
NTNU UIA Untitled
 
19 Gautun, Heidi; Veenstra, Marijke.
Foredrag «Hvordan vurderer sykepleiere eldre pasienters overgang til kommunenes helse- og omsorgstjenester». NSA Seminar «Kluss i vekslinga? Samhandling, kontinuitet og kvalitet i eldres tjenesteforløp»; 2021-05-27 - 2021-05-27
OSLOMET NTNU Untitled
 
20 Gautun, Heidi; Veenstra, Marijke.
Hvordan vurderer sykepleiere eldre pasienters overgang fra sykehus til kommunenes helse- og omsorgstjenester?. Avslutningskonferanse for prosjektet CrossCareOld. «Kluss i vekslinga? Samhandling, kontinuitet og kvalitet i eldres tjenesteforløp»; 2021-03-25 - 2021-03-25
NTNU OSLOMET Untitled
 
21 Gerrard, Siri; Andreassen, Hege Kristin.
Forslag til saker på årsmøtet i Norges Fiskarlag. Nordlys 2021
UNN UiT NTNU Untitled
 
22 Gilstad, Heidi; Sand, Kari; Brattheim, Berit J; Solbjør, Marit; Melby, Line.
Patients' experiences with communication in breast cancer patient pathways. Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP) September 15-17, 2021; 2021-09-15 - 2021-09-17
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Gjevjon, Edith Roth; Rostad, Hanne Marie; Bjørnnes, Ann Kristin.
Vi styrker Sykepleien Forsknings vitenskapelige kvalitet. Sykepleien Forskning 2021
OSLOMET LDH NTNU Untitled
 
24 Gransjøen, Ann Mari; Thorsen, Kjetil; Lysdahl, Kristin Bakke; Wiig, Siri; Hofmann, Bjørn Morten.
Impact on radiological practice of active guideline implementation of Musculoskeletal guideline, as measured over a 12-month period. Acta Radiologica Open 2021 ;Volum 10.(3) s. 1-9
UIS USN NTNU UiO Untitled
 
25 Haugom, Jon Viktor; Stokke, Randi; Tosterud, Randi Beate; Lilleby, Hans Martin; Ødegården, Terje.
"Det skjer noe i rommet" - sammenligning av to debrifingstrukturer. Læringsfestivalen 2021; 2021-05-10 - 2021-05-11
NTNU Untitled
 
26 Hellesø, Ragnhild.
CORAL - nye muligheter i samhandlingen rundt den hjemmeboende pasienten. Faglunsj; 2021-04-20 - 2021-04-20
NTNU UiO Untitled
 
27 Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine.
Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. BMJ Open 2021
NTNU OSLOMET UiB Untitled
 
28 Jacobsen, Frode F.; Arntzen, Cathrine; Devik, Siri Andreassen; Førland, Oddvar; Krane, Martin Sollund; Madsen, Linda; Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari; Tingvold, Laila; Tranvåg, Oscar; Ågotnes, Gudmund; Aasmul, Irene.
Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem. Bergen: Senter for omsorgsforskning 2021 (ISBN 978-82-8340-111-0) 134 s.
UiT NTNU NORD HVL USN Untitled
 
29 Jakobsen, Monika Dybdahl; Obstfelder, Aud; Braaten, Tonje; Abelsen, Birgit.
The self-management work of food hypersensitivity. PLOS ONE 2021
UiT NTNU Untitled
 
30 Magnussen, Siv; Andfossen, Nina Beate; Høiland, Gry Cecilie Lunder.
En oppsummering av kunnskap: Kommunal medvirkning og samarbeid med forsknings- miljøer om innovasjon og forskning i omsorgssektoren. Omsorgsbiblioteket 2021 (23) s. -
NTNU UiO Untitled
 
31 Magnussen, Siv; Rønning, Rolf.
Creating Value in Public Services: The Struggle between Private and Public Interests?. The Innovation Journal - Public Sector Innovation Journal 2021 ;Volum 26.(1) s. 1-17
HINN NTNU Untitled
 
32 Melby, Line.
Mat og måltid blant eldre. Podcast (4 episoder). https://open.spotify.com/show/4Ht17axxNo9ndNdsRfZ42P [Radio] 2021-05-01
NTNU Untitled
 
33 Melby, Line.
Podkast om mat og måltid: Fire forteljingar frå praksis. Fagdag om mat og måltid; 2021-04-29 - 2021-04-29
NTNU Untitled
 
34 Melby, Line; Brattheim, Berit J; Das, Anita; Gilstad, Heidi; Gjøsund, Gudveig; Håland, Erna; Sand, Kari; Solbjør, Marit.
Pakkeforløp for kreft: erfaringer blant helsepersonell og pasienter. Sluttrapport fra den forskningsbaserte evaluering av pakkeforløp for kreft. TRONDHEIM: SINTEF 2021 (ISBN 978-82-14-06460-5) 33 s. SINTEF Rapport(2021:00278)
SINTEF SAMFORSK NTNU Untitled
 
35 Munkejord, Mai Camilla; Tingvold, Laila.
Sykehjem - en god inkluderingsarena?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021
HVL NTNU Untitled
 
36 Nordtug, Bente; Malmedal, Wenche Karin; Alnes, Rigmor Einang; Blindheim, Kari; Steinsheim, Gunn; Moe, Aud.
Informal caregivers and persons with dementia's everyday life coping. Health Psychology Open (HPO) 2021 ;Volum 8.(1) s. 1-9
NORD NTNU Untitled
 
37 Oksavik, Jannike Dyb; Solbjør, Marit; Kirchhoff, Ralf; Sogstad, Maren Kristine Raknes.
Games of uncertainty: the participation of older patients with multimorbidity in care planning meetings - a qualitative study. BMC Geriatrics 2021 ;Volum 21. s. -
NTNU Untitled
 
38 Rostad, Hanne Marie; Skinner, Marianne Sundlisæter.
Coordination of care: The occurrence and roles of care coordinators in the Norwegian long-term care context.. Nordic Network Health Care Research; 2021-05-18 - 2021-05-20
NTNU OSLOMET Untitled
 
39 Sogstad, Maren Kristine Raknes; Rostad, Hanne Marie; Skinner, Marianne Sundlisæter.
Increased specialisation and differentiation of care services. 25th Nordic Congress of Gerontology; 2021-06-02 - 2021-06-04
OSLOMET NTNU Untitled
 
40 Rostad, Hanne Marie; Skinner, Marianne Sundlisæter; Wentzel-Larsen, Tore; Sogstad, Maren Kristine Raknes.
Sammenheng i kommunale helse- og omsorgstjenester – hvor mye flytter eldre mellom ulike tilbud i kommunen?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2021 ;Volum 7.(2) s. 44-56
NTNU RBUP-ØS NKVTS Untitled
 
41 Rostad, Hanne Marie; Stokke, Randi.
Integrating Welfare Technology in Long-term Care Services: Nationwide Cross-sectional Survey Study. Journal of Medical Internet Research 2021 ;Volum 23.(8)
NTNU Untitled
 
42 Skinner, Marianne S.; Veenstra, Marijke; Sogstad, Maren.
Nurses' assessments of horizontal collaboration in municipal health and care services for older adults: A cross-sectional study. Research in Nursing and Health 2021 ;Volum 44.(4) s. 704-714
NTNU OSLOMET Untitled
 
43 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Frivillig innsats i omsorgstjenestene: Forekomst, omfang og typer frivillighet. Lunsjseminar for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; 2021-05-25 - 2021-05-25
NTNU Untitled
 
44 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Frivilliges erfaringer med fleksibel avlastning for pårørende til personer med demens. Lunsjseminar for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT); 2021-05-25 - 2021-05-25
NTNU Untitled
 
45 Sogstad, Maren Kristine Raknes; Skinner, Marianne Sundlisæter.
Horizontal exhange of patient infromation. 25NKG Nordic Gerontology Congress; 2021-06-02 - 2021-06-04
NTNU Untitled
 
46 Sogstad, Maren Kristine Raknes; Skinner, Marianne Sundlisæter.
Samhandling og infromasjonsflyt. Fagmøte; 2021-02-17 - 2021-02-17
NTNU Untitled
 
47 Sogstad, Maren Kristine Raknes; Skinner, Marianne Sundlisæter; Rostad, Hanne Marie.
Prioritering og prioriteringsdilemma. Avdelingsmøte; 2021-02-12 - 2021-05-12
OSLOMET NTNU Untitled
 
48 Sogstad, Maren Kristine Raknes; Skinner, Marianne Sundlisæter; Rostad, Hanne Marie; Veenstra, Marijke.
Utviklingstrekk og samhandling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Fagmøte; 2021-02-17 - 2021-02-17
NTNU OSLOMET Untitled
 
49 Skinner, Marianne Sundlisæter; Sogstad, Maren Kristine Raknes; Førland, Oddvar; Rostad, Hanne Marie.
Diffusion of policy ideas in long-term care: A study of strategic priorities in national and local long-term care plans. The 4th workshop of the Nordic network for Health Policy, Health Management, and Health Services Research 18 –20 May 2021; 2021-05-18 - 2021-05-20
HVL NTNU Untitled
 
50 Skinner, Marianne Sundlisæter; Veenstra, Marijke.
Horisontal samhandling og kontinuitet i de kommunal helse- og omsorgstjenestene. Nettvekssamling USHT; 2021-09-30 - 2021-09-30
NTNU OSLOMET Untitled
 
    Vis neste liste