Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Til: 2030   Enhet: Institutt for velferd og deltaking (HVL)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2021
1 Aamodt, Hilde Anette; Lorås, Lennart.
Leder. Fokus på familien 2021 ;Volum 49.(4) s. 255-257
HVL OSLOMET Untitled
 
2 Aamodt, Hilde Anette; Lorås, Lennart.
Leder. Fokus på familien 2021 ;Volum 49.(1) s. 3-5
HVL OSLOMET Untitled
 
3 Aamodt, Hilde Anette; Lorås, Lennart.
Leder. Fokus på familien 2021 ;Volum 49.(2) s. 83-85
HVL OSLOMET Untitled
 
4 Agdal, Rita; Spjeldnæs, Ingrid Onarheim.
Online participation and public health promotion. Young immigrant women navigating social media. Scandinavian Journal of Public Health 2021
HVL Untitled
 
5 Alsaker, Kjersti.
Er det sammenheng mellom seksuell tvang og annen vold i parforhold?. CRUX Forskningskonferanse; 2021-08-24 - 2021-08-24
HVL Untitled
 
6 Areskoug-Josefsson, Kristina; Åker, Tone Hee; Solberg, Annette.
Personer med utviklingshemming trenger kunnskap om seksuell helse, vold og overgrep. Fontene 2021
VID HVL OSLOMET Untitled
 
7 Ask, Torunn Alise; Gjedrem, Jorunn; Gjerstad, Brita; Lundberg, Kjetil Grimastad; Oltedal, Siv.
Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie. Fontene forskning 2021 ;Volum 14.(1) s. 58-69
UIA UIS HVL Untitled
 
8 Balci, Sonja; Åker, Tone Hee.
Dårlige avhør kan true rettsikkerheten til sårbare voldsofre. Forskning.no [Internett] 2021-03-25
HVL OSLOMET Untitled
 
9 Barua, Padmaja.
Organizing the Unorganizable - exploring the impact of unionization on paid domestic workers in India. Decent Care Work ? Transnational Home Care Arrangements; 2021-04-06 - 2021-04-08
HVL Untitled
 
10 Bertrando, Paolo; Lorås, Lennart.
Systemic- Dialogical therapy. I: Håndbok i individualterapi. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245036817. s. -
HVL Untitled
 
11 Braarud, Hanne Cecilie; Jørgensen, Tone; Evans, Polly Faith; Greve, Rakel Aasheim.
Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services. Instituttmøte; 2021-06-02 - 2021-06-02
HVL NORCE Untitled
 
12 Brenna, Sissel Johansson; Kvilhaugsvik, Bente; Lunde, Sølvi Anne Eide; Andersen, Irene Aasen; Solheim, Inger; Braseth, Turid Aarhus; Kaale, Helga Kristin; Fredheim, Kari; Strøm, Bergliot; Blåsternes, Edith Margrethe; Løberg, Aina Helen; Aasen, Unni Margrethe Uren; Skahjem, Anne Charlotte.
TPS-grupper i praksis (Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier) Delprosjekt 1b i OPERASJON BACHELORPRAKSIS, FHS. Bergen: Høgskulen på Vestlandet 2021 (ISBN 9788293677406) 27 s. HVL-Rapport(2021-5)
HVL UiT Untitled
 
13 Bringedal, Nina; Selseng, Lillian Bruland; Dyregrov, Kari.
Når pårørende til personer med narkotikaproblem blir etterlatte – betydningen av tydelig begrepsbruk for korrekte hjelpetilbud.. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021
HVL Untitled
 
14 Dechsling, Anders; Orm, Stian; Kalandadze, Tamara; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A; Shic, Frederick; Nordahl-Hansen, Anders.
Virtual and augmented reality in social skills interventions for individuals with autism spectrum disorder: A scoping review. Journal of Autism and Developmental Disorders 2021 s. 1-16
HIOF HVL UiT Untitled
 
15 Dragesund, Tove; Øien, Aud Marie.
Developing self-care in an interdependent therapeutic relationship: Patients’ experiences from Norwegian Psychomotor Physiotherapy. Physiotherapy Theory and Practice 2021
HVL Untitled
 
16 Dyregrov, Kari.
av støttetilbudet for etterlatte.
HVL Untitled
 
17 Dyregrov, Kari.
Drug Death-Related Bereavement and Recovery (The END-project). Nordic Grief Network; 2021-05-31 - 2021-05-31
HVL Untitled
 
18 Dyregrov, Kari.
"Etter overdosen"- omtale på END-facebook og END-nettside.
HVL Untitled
 
19 Dyregrov, Kari.
Etterlatte ved narkotikarelatert død (END prosjektet). Oppstartsmøte Forskningssirkelen; 2021-02-16 - 2021-02-16
HVL Untitled
 
20 Dyregrov, Kari.
Etterlatte ved selvmord – hvordan gi umiddelbar og langvarig oppfølging?. 11. Nasjonale konferanse om selvmord; 2021-05-20 - 2021-05-20
HVL Untitled
 
21 Dyregrov, Kari.
Interaksjon - nettverk og sørgende. Sorgutdanningen; 2021-09-28 - 2021-09-28
HVL Untitled
 
22 Dyregrov, Kari.
LEVE og etterlatte ved selvmord i et 20-årsperspektiv. I: Nye perspektiver på selvmord. Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202669195. s. 54-74
HVL Untitled
 
23 Dyregrov, Kari.
«Nothing to mourn, he was just a drug addict» – et lite glimt inn i END studien. Foredrag for Helsedirektoratet; 2021-02-16 - 2021-02-16
HVL Untitled
 
24 Dyregrov, Kari.
The Norwegian project Drug Death Related Bereavement and Recovery (The END-project). ECSWR conference 2021 - symposium; 2021-05-05 - 2021-05-07
HVL Untitled
 
25 Dyregrov, Kari; Hauken, May Aasebø.
Likepersonstøtte og sosial nettverksstøtte som intervensjon. I: Sorg og komplisert sorg. Fagbokforlaget 2021 ISBN 978-82-450-3414-1. s. 156-172
UiB HVL Untitled
 
26 Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål.
Ivaretagelse ved brå død. I: Sorg og komplisert sorg. Fagbokforlaget 2021 ISBN 978-82-450-3414-1. s. 138-154
UiB HVL Untitled
 
27 Dyregrov, Kari; Selseng, Lillian Bruland.
“Nothing to mourn, He was just a drug addict” - stigma towards people bereaved by drug-related death.. Addiction Research and Theory 2021
HVL Untitled
 
28 Dyregrov, Kari; Songe-Møller, Vigdis.
Nye perspektiver på selvmord. Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 9788202669195) 236 s.
HVL Untitled
 
29 Dyregrov, Kari; Tone, Larsen Hoel.
Pårørende kan ha mye å sørge over. Sinn og Samfunn [Fagblad] 2021-04-02
HVL Untitled
 
30 Dyregrov, Kari; Waksvik, Guro.
Etterlatte opplever grov stigmatisering. Mental Helse [Fagblad] 2021-08-09
HVL Untitled
 
31 Evans, Polly Faith.
Turning the lens on child expert reports. An exploration of child welfare expert reports: key characteristics and developments over time. Forskningsdagene; Speedforskning; 2021-09-29 - 2021-09-29
HVL Untitled
 
32 Fekete, Orsolva Reka; Langeland, Eva; Larsen, Torill Marie Bogsnes; Davidson, Larry; Kinn, Liv Grethe.
Recovery at the Clubhouse: challenge, responsibility and growing into a role. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2021 ;Volum 16:1938957.(1) s. 1-11
HVL UiB Untitled
 
33 Finden, Eireen.
Traumesensitive tilnærminger i skolen: En litteraturstudie og kvalitativ studie gjennomført som studentaktivt forskningsprosjekt.. FHS sin forskingskonferanse 2021; 2021-11-10 - 2021-11-10
HVL Untitled
 
34 Finden, Eireen; Løkke, Jon Arne.
Effekter av mål i miljøterapeutisk arbeid. NAFO-seminaret 2021; 2021-10-28 - 2021-10-31
HVL UiT Untitled
 
35 Finden, Eireen; Orm, Stian.
Traumesensitive tilnærminger i skolen: En analyse av ulike konseptualiseringer og atferdsanalysens bidrag. NAFO-seminaret 2021; 2021-10-28 - 2021-10-31
HVL SI Untitled
 
36 Fjær, Svanaug; Dyregrov, Kari.
Advice to policy-makers for improving services to the drug-death bereaved. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2021 ;Volum 38.(6) s. 615-630
HVL Untitled
 
37 Follevåg, Brit Marie; Seim, Sissel.
Bridge over Troubled Water: Patients’ Opportunities for Collective Participation in Substance Use Institutions through Tesearch Circles. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2021 ;Volum 18.(21) s. 1-12
HVL OSLOMET Untitled
 
38 Gjerde, Kjersti; Lehmann, Sverre; Bjorvatn, Bjørn; Berge, Morten Eirik; Thuen, Frode; Berge, Thomas; Johansson, Anders.
Partner perceptions are associated with objective sensor-measured adherence to oral appliance therapy in obstructive sleep apnea. Journal of Sleep Research 2021 s. -
UiB HAUKELAND HVL Untitled
 
39 Glasdam, Stinne; Sudmann, Tobba Therkildsen.
Use of measuring tools in practice development projects—A critical perspective. Canadian Journal of Occupational Therapy (CJOT) 2021 ;Volum 88.(1) s. 59-70
HVL Untitled
 
40 Greve, Rakel Aasheim.
Sakkyndige rapporter i barneverntjenesten. Seminar om utviklingsarbeid på fosterheimsområdet; 2021-02-25 - 2021-02-25
HVL Untitled
 
41 Greve, Rakel Aasheim; Braarud, Hanne Cecilie; Christiansen, Øivin; Samsonsen, Vibeke; Jørgensen, Tone.
Independent experts in care order proceedings: a scoping review protocol.
HVL NORCE UiB Untitled
 
42 Gulbrandsen, Liv Mette; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Munck, Crisstina.
Barn, hverdagsliv og velferdsstatens profesjonelle praksiser - nordisk kunnskapsutvikling. Barn 2021 ;Volum 8.
HVL OSLOMET Untitled
 
43 Hauge, Nils-Petter; Dyregrov, Kari.
Er vi tilfredse med hjelpeapparatet si støtte til sjølvmordsetterlatne i dag?. I: Nye perspektiver på selvmord. Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202669195. s. 186-211
HVL Untitled
 
44 Haugland, Mildrid Jorunn; Aarlie, Hege; Albrigtsen, Bente; Solberg, Cecilie; Hitland, Eve Therese Djupevåg; Hovland, Ida Hobæk; Larsen, Sandra; Olsen, Nina Rydland; Kittelsen, Torunn Stornes; Strøm, Lene.
Internasjonalisering - praksis Delprosjekt 3 i Operasjon bachelorpraksis FHS. Bergen: HVL 2021 (ISBN 978-82-93677-38-3) 56 s.
HVL Untitled
 
45 Haugland, Mildrid Jorunn; Grahl-Madsen, Vivian; Kvaalevaag, Helga Karin; Laukhammer, Solveig; Ådland, Unni Myklebust; Skahjem, Anne Charlotte; Sundfør, Bergljot; Thulin, Liv Berit Bruvik; Toft, Astrid; Vågstøl, Unni.
Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling av praksis Samlerapport fra Operasjon bachelorpraksis, FHS 2019-2020. Bergen: HVL 2021 (ISBN 978-82-93677-43-7) 48 s.
HVL Untitled
 
46 Haugland, Mildrid Jorunn; Grahl-Madsen, Vivian; Kvaalevaag, Helga Karin; Laukhammer, Solveig; Ådland, Unni Myklebust; Skahjem, Anne Charlotte; Sundfør, Bergljot; Thulin, Liv Berit Bruvik; Toft, Astrid; Vågstøl, Unni.
Praksisplassdistribusjon Operasjon bachelorpraksis, FHS 2019-2020. Bergen: Høgskulen på Vestlandet 2021 (ISBN 978-82-93677-39-0) 36 s.
HVL Untitled
 
47 Hauken, May Aasebø; Dyregrov, Kari.
Ivaretagelse av pårørende ved forventet død. I: Sorg og komplisert sorg. Fagbokforlaget 2021 ISBN 978-82-450-3414-1. s. 120-135
UiB HVL Untitled
 
48 Hauso, Grethe Elly Ytreland; Alsaker, Kjersti; Senneseth, Mette.
Service user involvement in a secure setting before and after the implementation of recovery-oriented practice: A quasi-experimental study. Journal of Advanced Nursing 2021 ;Volum 00.(1-14) s. 1-14
HVL NORCE OUS Untitled
 
49 Igland, Jannicke; Potrebny, Thomas; Bendixen, Bente Elisabeth; Haugstvedt, Anne; Espehaug, Birgitte; Titlestad, Kristine Berg; Graverholt, Birgitte.
Translation and validation of the Alberta Context Tool for use in Norwegian nursing homes. PLOS ONE 2021 ;Volum 16.(10)
UiB HVL Untitled
 
50 Ims, Reidun; Lorås, Lennart; Ness, Ottar; Finlay, Linda.
Immigrants’ experiences on integration while attempting to access the labour market: Implications for social work practice. Social Sciences 2021 ;Volum 10.(4) s. -
UIS NTNU HVL Untitled
 
    Vis neste liste