Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Til: 2030   Enhet: Institutt for kunstfag (HVL)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2021
1 Eide, Gro Merete; Bråten, Ingvard.
K&Hrona. Pandemierfaringer i kunst og håndverk. Kunstens betydning? Nasjonal nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH sektor; 2021-01-25 - 2021-01-26
HVL Untitled
 
2 Eide, Gro Merete; Bråten, Ingvard.
Materialmøter i barnehagelærerutdanningen. Å skape bærekraftige barnehager - perspektiver, muligheter og utfordringer; 2020-09-28 - 2020-09-30
HVL Untitled
 
3 Gjærum, Rikke Gürgens; Cziboly, Adam; Eriksson, Stig Audun.
The case of drama: ILSA exemplified in arts education. What learning competences can be developed through drama education?. Springer International Handbooks of Education 2021
HVL UiT Untitled
 
4 Holdhus, Kari Mette; Romme, Jonas Cisar; Espeland, Magne.
Skole og konsert – fra formidling til dialog. Sluttrapport fra et innovasjonsprosjekt. Stord: Høgskulen på Vestlandet Case Center 2021 (ISBN 978-82-93677-37-6) 86 s.
HVL Untitled
 
5 Holdhus, Kari Mette; Romme, Jonas Cisar; Espeland, Magne; Rundberget, Egil.
DiSkometoden - dialogbasert kunstner-lærersamarbeid. Kulturtanken Oslo 2021
HVL Untitled
 
6 Lewis, Judy; Christophersen, Catharina Renate.
Frontiers of difference: a duo-ethnographic study of social justice in music education. Music Education Research 2021 ;Volum 20.(1) s. 90-104
HVL Untitled
 
7 Onsrud, Silje Valde.
Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities. Routledge 2021 (ISBN 9780367481421) 218 s.
HVL Untitled
 
8 Onsrud, Silje Valde.
Thinking Queer Pedagogy in Music Education with Girl in Red. I: Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities. Routledge 2021 ISBN 9780367481421. s. 135-155
HVL Untitled
 
2020
9 Iversen, Sarah Hoem; Hoem, Jon Øivind.
Producing Hypertext Narratives for Mobile Phones. I: Transforming Teacher Education with Mobile Technologies. Bloomsbury Academic 2020 ISBN 9781350095632.
HVL Untitled
 
10 Aksnes, Kirsti.
Motiverande fiksjon: Drama som inngang til digitial teknologi?. Webinar om berekraftige digitale praksisar innan estetiske fag og språkarbeid i barnehagen; 2020-11-18 - 2020-11-18
HVL Untitled
 
11 Allern, Sigurd; Allern, Tor-Helge.
En byråkratstyrt likvidasjon. I: Kampen om Campus Nesna. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-441-8. s. 131-143
HVL UiO Untitled
 
12 Balsnes, Anne Haugland; Hagen, Liv Anna; Knigge, Jens; Schei, Tiri Bergesen.
SangBarSk - Singing in Kindergartens and Schools. Nordic Network for Research in Music Education (NNMPF) Conference; 2020-03-03 - 2020-03-05
HVL UIA OSLOMET NORD Untitled
 
13 Bergersen, Ane; Sviggum, Hege Gjerde.
Using Games as a Method for Learning Multicultural Competence in Teacher Education. International Conference GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching, Wrocław, Poland; 2020-05-15 - 2020-05-15
HVL Untitled
 
14 Bergersen, Ane; Sviggum, Hege Gjerde.
Using games as a method for learning multicultural competence in teacher education (Page 69 - 79). Wroclow, Polen: Philological School of Higher Education in Wrocław 2020 233 s.
HVL Untitled
 
15 Bethlenfalvy, Adam; Davis, David; O'Neill, Cecily; Cooper, Chris; Cziboly, Adam.
Living Through Extremes in Process Drama - online book launch. Living Through Extremes in Process Drama - online book launch; 2020-10-03
HVL Untitled
 
16 Bjørnevoll, Silje Meling.
Preservice music teachers as future agents for change. NAFOL/HVL/NorTED Virtual Conference for Emerging Researchers in Teacher Education conference: Inquiry as a Bridge between Theory and Practice in Teaching and Teacher Education; 2020-10-20 - 2020-10-21
HVL Untitled
 
17 Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Seland, Eli Heldaas; Aadland, Eli Kristin; Vindenes, Njål.
De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volum 14.(1) s. -
HVL NIH Untitled
 
18 Borgenvik, Katrine.
Samspel mellom analogt og digitalt materiale. Webinar om berekraftige digitale praksisar innan estetiske fag og språkarbeid i barnehagen; 2020-11-18 - 2020-11-19
HVL Untitled
 
19 Borgenvik, Katrine; Tvedte, Charlotte.
Mellom. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Opning av K2 på Høgskulen på Vestlandet, campus Kronstad. Høgskulen på Vestlandet; Bergen. 2020-09-04 - 2020-10-04
HVL Untitled
 
20 Borgenvik, Katrine; Tvedte, Charlotte.
Visuell framstilling av kunstprosjektet «mellom» - ei a/r/tografisk undersøking av samskaping i estetiske læreprosessar i eit fagfellesskap.. [Kunstnerisk og museal presentasjon] NETTVERK FOR FORMGIVING, KUNST OG HÅNDVERK I UH-SEKTOREN. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nettverk for KH i UH-sektoren; Atrium, Kafehagen på campus Kronstad. 2020-01-27 - 2020-01-28
HVL Untitled
 
21 brandsborg, Erik; Holdhus, Kari Mette.
Bratt læringskurve, men givende samarbeid mellom musikere og skoler. www.kulturtanken.no [Internett] 2020-03-05
HVL Untitled
 
22 brandsborg, Erik; Holdhus, Kari Mette.
Kan kunstnere og lærere samarbeide?. kulturtanken.no [Internett] 2020-11-02
HVL Untitled
 
23 Brudvik, Sondre; Hebert, David Gabriel.
What’s stopping you?: Impediments to incorporating popular music technologies in schools. Journal of Popular Music Education, 4(2), pp.135-152.. Journal of Popular Music Education 2020 ;Volum 4.(2) s. 135-152
HVL Untitled
 
24 Bråten, Ingvard.
Wunderkammer - Ting- og kunnskapsorganisering i en aktivitetsbasert tidsalder. Nordic Journal of Art and Research (A & R) 2020 ;Volum 9.(1) s. -
HVL Untitled
 
25 Christophersen, Catharina Renate.
Den kulturelle skolesekken: Kort om historie og forskning. Kunst og skole i bærekraftig dialog - avslutningskonferanse for DiSko-prosjektet; 2020-11-19
HVL Untitled
 
26 Christophersen, Catharina Renate; Nysæther, Eyolf Thovsen; Onsrud, Silje Valde.
Musikklærarutdanning for framtida. Forskning i fyr og flamme; 2020-11-05 - 2020-11-05
HVL Untitled
 
27 Christophersen, Catharina Renate; Onsrud, Silje Valde; Partti, Heidi; Espeland, Magne; Lonnert, Lia.
Time for change in Nordic Music Teacher Education? (Roundtable). Nordic Network for Research in Music Education; 2020-03-03 - 2020-03-05
HVL Untitled
 
28 Coppola, William; Hebert, David Gabriel; Campbell, Patricia Shehan.
World Music Pedagogy: Teaching World Music in Higher Education. Routledge 2020 (ISBN 9780367231736) 234 s.
HVL Untitled
 
29 Cziboly, Adam.
Do we need participation? Can theatre address the generation of social media?. Lecture by the invitation of the Hungarian Academy of Sciences - Regional Committee of Cluj; 2020-12-08
HVL Untitled
 
30 Cziboly, Adam; Bethlenfalvy, Adam.
Response to COVID-19 Zooming in on online process drama. Research in Drama Education 2020 ;Volum 25.(4) s. 645-651
HVL Untitled
 
31 Eide, Gro Merete.
Keramikk - en innføring i arbeid med leire. Bergen: Egen utgiver 2020 41 s.
HVL Untitled
 
32 Eide, Gro Merete; Arneberg, Ann-Mari Nilsen; Hoem, Jon Øivind.
Hive Mind. Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor; 2020-01-27 - 2020-01-28
USN HVL Untitled
 
33 Eriksson, Stig Audun.
Living through extremes in process drama. Research in Drama Education 2020 s. -
HVL Untitled
 
34 Fjellanger, Liv Ingrid; Borgenvik, Katrine; Grønsdal, Ingrid A. R.; Hansen, Hannah Belsvik.
“Koffor lagar boka lyd?» Digital teknologi som opning og lukking av samspel mellom menneske og materiale i ein kollektiv estetisk læreprosess i barnehagen. Velkommen til digital konferanse 28.- 30. september 2020 Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer Høgskulen på Vestlandet – BARNkunne; 2020-09-29 - 2020-09-29
HVL Untitled
 
35 Gjernes, Liv Mildrid.
Materialitetens poetikk. Et essay om hvordan tida viser seg i tradisjonene. Techne Series 2020 ;Volum 27.(2) s. 81-95
HVL Untitled
 
36 Goodwin, Jeanett Ann; Hoem, Jon Øivind; Hareide, Erling Johan.
Auditolocomotiv. Nettverkskonferansen 2020; 2020-01-27 - 2020-01-28
HVL Untitled
 
37 Grønsdal, Ingrid A. R..
Visste du at skjermfri sanseteknologi kan vere ein impuls til estetiske opplevingar i barnehagen?. Forskingsdag barnehagelærarutdanning HVL; 2020-09-22 - 2020-09-22
HVL Untitled
 
38 Grønsdal, Ingrid A. R.; Espeland, Magne.
Kva kan vera berekraftig digital praksis og korleis utvikla kompetanse som støttar det?. Webinar om berekraftige digitale praksisar innan estetiske fag og språkarbeid i barnehagen; 2020-11-18 - 2020-11-19
HVL Untitled
 
39 Harbitz, Henriette Marie; Steenfatt Thomsen, Finn.
Mediering og esstetisk samspill i banehagen. Bærekraftige Barnehger; 2020-09-28 - 2020-09-30
HVL Untitled
 
40 Havre, Sigrid Jordal.
Digitalisering av kunstfagutdanning. Fagdag; 2020-01-31 - 2020-01-31
HVL Untitled
 
41 Havre, Sigrid Jordal.
Profesjonsfaglig digital kompetanse: Praktisk bruk av teknologi i musikkundervisning. Fagdag; 2020-01-31 - 2020-01-31
HVL Untitled
 
42 Hebert, David Gabriel.
Guest panelist, university-wide faculty professional development course on Doctoral Supervision, UPED 691: Becoming a Supervisor: Community, Expertise, Dialogue, University of Bergen (October 23, 2020).. Faculty Professional Development Course; 2020-10-23 - 2020-10-23
HVL Untitled
 
43 Hebert, David Gabriel.
“Inauguration Fanfare 2021” trumpets and percussion, brief piece for inauguration of new university rektor (president), commissioned by Western Norway University of Applied Sciences and recorded for online presentation due to pandemic conditions (recorded December 2020 for January 2021 event, Bergen, Norway)..
HVL Untitled
 
44 Hebert, David Gabriel; McCollum, Jonathan.
Paper presentation (with Jonathan McCollum), “Innovation in Chaos: Teaching Undergraduate and Graduate Music Courses during Covid-19,” at Prospects for the Development of Traditional Music of the Peoples of the Orient: A View of Scientists one Year Later (brief virtual presentation for international musicology conference in Tashkent, Uzbekistan, 29 September 2020).. Prospects for the Development of Traditional Music of the Peoples of the Orient: A View of Scientists one Year Later; 2020-09-29 - 2020-09-29
HVL Untitled
 
45 Hebert, David Gabriel; McCollum, Jonathan.
Paper presentation (with Jonathan McCollum), “Viking Music: Uncovering the Hidden Past,” at Prospects for the Development of Traditional Music of the Peoples of the Orient: A View of Scientists one Year Later (brief virtual presentation for international musicology conference in Tashkent, Uzbekistan, 29 September 2020).. Prospects for the Development of Traditional Music of the Peoples of the Orient: A View of Scientists one Year Later; 2020-09-29 - 2020-09-29
HVL Untitled
 
46 Hebert, David Gabriel; Östersjö, Stefan; Nguyen, Thanh Thuy; Frisk, Henrik.
Keynote panel presentation (with Stefan Ostersjo, Than Thuy Nguyen, and Henrik Frisk), “Intercultural Collaboration through Networked Performance”, 2020 Annual intensive course and symposium of the Nordic Network for Music Education, Digitized Heritage: Sustaining Local Traditions, hosted online by Inland Norway University (November 4-6, 2020). [presented via videoconference].. Nordic Network for Music Education annual conference/course; 2020-11-04 - 2020-11-06
HVL Untitled
 
47 Hebert, David Gabriel; Östersjö, Stefan; Nguyen, Thanh Thuy; Frisk, Henrik.
Keynote presentation (with Stefan Ostersjo, Than Thuy Nguyen, and Henrik Frisk), “Musical Transformations: Networked Performance in Intercultural Music Creation”; Panel discussion with composers Joseph Hyde (Bath Spa), Scott Wilson (Birmingham), and Ivan Zavada (Sydney), Is the Virtual Real?: Musical Communities in the 21st Century, Annual PGVIM International Symposium, Princess Galyani Vadhana Institute of Music, Bangkok, Thailand (August 25, 2020). [presented via videoconference]. Is the Virtual Real?: Musical Communities in the 21st Century, Annual PGVIM International Symposium; 2020-02-25 - 2020-02-25
HVL Untitled
 
48 Hebert, David Gabriel; Östersjö, Stefan; Nguyen, Thanh Thuy; Frisk, Henrik.
Paper presentation (with Stefan Ostersjo, Than Thuy Nguyen, and Henrik Frisk), “Intersubjective Knowledge through Artistic Research: Transcultural Dialogue through Stimulated Recall”, Working Together: Symposium on Artistic Research 2020, hosted by Swedish Research Council (November 26, 2020). [presented via videoconference].. Working Together: Symposium on Artistic Research 2020; 2020-11-25 - 2020-11-26
HVL Untitled
 
49 Hebert, David Gabriel; Östersjö, Stefan; Nguyen, Thanh Thuy; Frisk, Henrik.
Paper presentation (with Stefan Ostersjo, Than Thuy Nguyen, and Henrik Frisk), “Networked Performance in Intercultural Music Creation,” Music in the Age of Streaming: Nordic Perspectives, International Association for the Study of Popular Music (IASPM-Norden) conference, Pitea, Sweden (June 16, 2020). [presented via videoconference]. Music in the Age of Streaming: Nordic Perspectives, International Association for the Study of Popular Music (IASPM-Norden) conference; 2020-06-16 - 2020-06-16
HVL Untitled
 
50 Hebert, David Gabriel; Sethurupan, Nadarajah.
“Benefits of shifting to online learning during pandemic”. Norway News.. [Avis] 2020-08-27
HVL Untitled
 
    Vis neste liste